Connect with us

Финанси

АЛД представя новия си 5-годишен стратегически план “MOVE 2025”

Published

on

ALD проведе Ден на капиталовите пазари за финансовите анализатори и инвеститорите, в рамките на който компанията представи новия си 5-годишен стратегически план „Move 2025“. Тим Албертсен, Главен Изпълнителен директор и членове на Изпълнителния комитет на ALD разкриха амбициите на компанията и основните стратегически оперативни и финансови цели в контекста на новия стратегически план.

„Move 2025 е амбициозен план, който надгражда трансформацията, която започнахме преди 5 години, за да използваме възможностите за растеж в близко и дългосрочно бъдеще. С този нов стратегически план ALD се позиционира в сърцето на развиващия се свят на мобилност и укрепва конкурентните си предимства, за да стане напълно интегриран доставчик на устойчива мобилност и световен лидер в своята индустрия “, потвърждава Тим Албертсен, Главен Изпълнителен директор на ALD.

Четири стратегически стълба

Стратегическото развитие на ALD се основава на четири стратегически стълба, които имат за цел да засилят конкурентната позиция на компанията:

 

 • Move for Customers – Да бъдем най-иновативния доставчик на продукти и услуги за мобилност чрез дигитализация, персонализация, гъвкавост, отлично изживяване на клиентите и уникална марка за мобилност.
 • Move for Growth – Да бъдем глобален лидер в решенията за устойчива мобилност, като разширим географския обхват и покритието на клиентите с нови партньори в екосистемата за мобилност, стойностни придобивания и нови решения за мобилност.
 • Move for Good – Поставяме хората и корпоративната социална отговорност в основата на бизнес модела.
 • Move for Performance – Да генерираме стойност в икономическия цикъл в рамките на стабилна бизнес система, за да расте компанията по икономически ефективен начин.

 

 

 

Амбициите на Move 2025’s се развиват в четири ключови насоки за устойчив растеж

 

Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк

ALD е устойчив бизнес със значителен потенциал за растеж във всеки от четирите си клиентски сегмента: мултинационални компании и големи корпорации, МСП, корпоративни служители и частни потребители.

Очаква се „Общият брой договори“[1], управлявани от ALD, да достигне около 2,3 милиона до 2025 г., включително ръст чрез придобивания. Както директните, така и индиректните канали се очаква да допринесат значително за този растеж, с малко по-бърз темп на нарастване на индиректния канал, най-вече благодарение на водещата дигитална платформа за лизинг към частни лица на ALD.

ALD е доставчик N°1 в Европа с най-широко пряко покритие в световен мащаб и планира да разшири географското си присъствие още повече, включително в Азия, като се стреми към директно присъствие в до 50 държави.

Основни други двигатели на органичния растеж ще бъдат лизингът към частни клиенти и новите продукти за мобилност[2], които се очаква да се увеличат с около 15% кумулативен годишен ръст  през 2019-2025 г., особено при продукта ALD Flex (очаква се удвояване на бройките[3] до около 60 000 до 2025 г.) и Лизинг на употребявани автомобили (достигайки около 125 000 договора до 2025 г.).

Бъдещето е многоциклично и многоканално

Move 2025 ще трансформира бизнес модела на ALD в модел, при който автомобилите се отдават на лизинг за по-дълго, в някои случаи за целия живот на автомобилите, като се надгражда процеса на подбор и пазарната стратегия за ценообразуване за лизинг, който включва няколко цикъла, продажби на употребявани автомобили и дистрибуция чрез много канали.

ALD очаква около 30% от употребяваните автомобили да бъдат продадени или отдадени на лизинг на частни клиенти до 2025 г., а Лизингът на употребявани автомобили да достигне общо около 125 000 автомобила. Това развитие ще спомогне за значителен растеж и възможности за реализиране на марж, като същевременно ще намали риска от остатъчна стойност.

Платформата ALD Carmarket за частни клиенти, базирана на подхода Clicks ‘n Bricks, ще бъде на разположение на клиентите в 25 държави, за да подкрепи тези амбиции на базата на най-съвременните дигитални платформи на ALD и мрежа от физически шоуруми.

 

 

Инвестиции в дигитални възможности

През следващите 5 години компанията предвижда да инвестира в дигитални ресурси 66 млн. евро във  всичките четири стратегически стълба, което ще увеличи дела на инвестициите в дигитални ресурси от около 20% от оперативните разходи през 2017-2019 г. на около 23% през 2020-2025 г.

ALD и перспективите за електрическа мобилност

ALD е сред компаниите начело на прехода към зелена мобилност, и ще продължи да води пазара към активната интеграция на автомобили с ниски емисии, като консултира клиентите с подход, основан на TCO[4], оферти за електрически автомобили[5] с включени услуги, силни партньорства, свързани с електрическите автомобили и глобална Програма за електрическите автомобили.

Делът на електрическите автомобили в доставките на нови автомобили се очаква да нарасне до около 30% до 2025 г. ALD цели до 2030 г. около 50% от предоставените на клиенти автомобили да бъдат електрически.

В резултат на това средните емисии на CO2 на автомобил[6] за новите договори през 2025 г. се очаква да бъдат поне 40% по-ниски от стойностите през 2019 г.

Стратегически оперативни и финансови цели на Move 2025

 • Очаква се „Общият брой договори“[7], управлявани от ALD, да достигне около 2,3 милиона до 2025 г., включително ръст чрез придобивания
 • Очаква се делът на Финансирания автопарк[8] да достигне 80-85% от Общия брой договори до 2025 г.
 • Маржовете по Лизинговите договори и услуги заедно ще се увеличат поне успоредно с Общия брой договори за периода 2019-2025 г. благодарение на нарастващото навлизане на услуги и ползите от мащаба
 • Съотношението разход / приход (без резултата от продажбите на употребявани автомобили) ще се подобри до между 46% и 48% до 2025 г., като същевременно ще поеме 66 млн. евро допълнителни инвестиции в дигитални решения през 2020-2025 г.
 • Коефициентът на изплащане на дивидент ще бъде повишено до между 50% и 60% за 2020-2025 г. при запазване на съотношението Общ Собствен капитал към Общи активи в съответствие с историческите нива

Устойчивост и извънфинансови цели за 2025 г.

ALD възприема подход за устойчивост, фокусиран в 4 измерения, в подкрепа на своята стратегия за корпоративна социална отговорност и като ангажимент, че бизнесът оказва положително въздействие върху обществото.

 • Устойчивата мобилност:
  • автопарк с ниски емисии: – 40% от емисиите на CO2 спрямо 2019 г.
 • Ангажиран и отговорен работодател:
  • постигане на 80% ангажираност на служителите
  • увеличаване на дела на жените в управителните органи до 35%[9]
 • Прилагане на отговорна бизнес култура & практики
  • Включване на Критерии за социално отговорно инвестиране (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG) в 100% от политиките, процесите и контролите
  • Повишаване на NPS сред клиентите > 40%[10]
 • Намаляване на вътрешния отпечатък върху околната среда на компанията с 30% спрямо 2019 г.

 

 

 

 

[1] Общият брой договори =  Общ автопарк (Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк) плюс договори за нови мобилни решения (ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move)

[2] ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move – наричани още нови продукти за мобилност

[3] ALD Flex и Pool fleet

[4] TCO = общите разходи за притежаване

[5] Електрически автомобили (EV), определени като електрически автомобили с батерия (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) и  автомобили с водородни горивни клетки. Поставени са цели за нови доставки на леки автомобили за ЕС + Норвегия + Великобритания + Швейцария

[6] Средни емисии от леки автомобили за ЕС + Норвегия + Великобритания + Швейцария (CO2 в g / km (NEDC норма))

[7] Общият брой договори =  Общ автопарк (Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк) плюс договори за нови мобилни решения (ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move)

[8] Финансираният автопарк включва Лизинг с пълно обслужване и лизинг, класифициран като финансов лизинг

[9] Изпълнителен комитет и управителен комитет на ALD SA (холдинг) + Оперативен съвет + Главни Изпълнителни директори и местни Управителни комитети на юридически лица от групата в международен план

[10] Net Promoter Score. Индикатор за удовлетвореност на клиентите (за мениджърите на автопаркове и водачите); стойността му се определя като между % на групите на промоутъри и детрактори. Стойността се измерва ежегодно. За 2019 NPS беше 36% (следващите резултати ще бъдат публикувани през ноември 2020 г.)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Банки

Всеки служител на УниКредит може да засади дърво дистанционно и да наблюдава онлайн как расте чрез платформата Treedom

Published

on

UniCredit Bulbank

 

 • Инициативата е предвидена да създаде гората на УниКредит от най-малко 90 000 нови дървета;
 • Целта е намаляване на емисиите на CO2 и ангажираност на всички служители

 

УниКредит си партнира с Treedom, онлайн платформа, която дава възможност на хората да засаждат дървета дистанционно и да следят техния растеж онлайн. Инициативата има за цел да създаде гората на УниКредит от най-малко 90 000 нови дървета, които ще бъдат засадени в Италия, Колумбия, Хаити, Кения, Мадагаскар и Танзания. Гората на УниКредит ще спомогне за намаляването на емисиите на CO2 в света с приблизително         20 500 тона в следващите 10 години, което се равнява на емисиите, генерирани от близо 4 400 автомобила годишно. Засаждането на дървета вече е започнало и се очаква да приключи до март тази година.

 

Всички служители на групата ще имат възможност да участват в проекта като засадят безплатно свое собствено дърво в градината на УниКредит. На служителите ще бъдат изпратени инструкции как да се регистрират и засадят дърво чрез платформата Treedom, където също ще могат да следят растежа на гората. При желание да засадят повече от едно дърво, колегите ще могат да се възползват от специална отстъпка.

 

Проектът идва като продължение на глобалната седмица за действия за климата от 2019 г., когато групата окуражи служителите да обменят идеи помежду си и с клиентите за това какво може да направи УниКредит, така че да има сериозен принос в каузата за климата. Създаването на гората на УниКредит бе един от проектите, които се родиха от този обмен на идеи и е следен отблизо от Милениъл Борда на групата.

Милениъл Бордът се състои от служители на възраст между 22 и 32 години, които работят за повишаване на осведомеността в банката за възгледите на новите поколения и за предлагане на нови идеи и решения.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк отвори безкасови офиси

Published

on

 

 • Новите специализирани центрове съчетават предимствата на дигиталните технологии с консултациите и банковото обслужване с иновативен подход
 • Трансакциите с пари в брой се извършват на последно поколение АТМ-и
 • Клиентите спестяват време и средства от такси

 

Следвайки световната тенденция за увеличаване дела на електронните банкови операции и стимулиране на дигитализацията в ежедневието, Райфайзенбанк отвори първите си безкасови офиси в България. Специализираните центрове за консултации и банково обслужване вече работят за клиенти в София и Пловдив, а в началото на февруари ще заработи първият подобен офис и в Пазарджик.

В новите офиси клиентите получават всички банкови услуги с фокус върху консултациите и електронните банкови операции. Внасянето и тегленето на пари в брой се прави удобно, лесно и сигурно на последно поколение АТМ-и, с които са оборудвани новите офиси. По този начин се намалява възможността за образуване на опашка, а освен време, клиентите спестяват и средства от такси за операции на каса.

„Чрез новите специализирани офиси искаме допълнително да насърчим още хора да се възползват от предимствата на дигиталното банкиране като бързина, удобство и сигурност. Благодарение на електронните канали и модерните АТМ-и, можем да създадем още по-добро преживяване за онези наши клиенти, които търсят бързина и удобство и да отделим повече време и внимание на тези, които се нуждаят от по-задълбочена консултация на живо, за да вземат най-правилното за тях финансово решение. По този начин можем да бъдем още по-близо до клиентите“, казва Ани Ангелова, изпълнителен директор Банкиране на дребно.

В новите офиси клиентите ще получават съдействие и консултация за сметки и пакети, кредитиране, застрахователни полици, откриване и работа с онлайн и мобилно банкиране, както и при всички видове безкасови преводи в лева и чуждестранна валута.

Continue Reading

Банки

Чатбот от ново поколение помага на клиентите на Райфайзенбанк

Published

on

 

 • RAIA вече съдейства при над 7500 въпроса за продуктите и услугите на банката
 • Използваната иновативна технология при създаването на чатбота позволява непрестанно развитие на компетенциите и ученето, на база натрупани данни от сесии с клиенти

Чатбот с последно поколение изкуствен интелект помага на клиентите на Райфайзенбанк да получат нужната информация за продуктите и услугите на банката. RAIA (Raiffeisen Artificial Intelligence Assistant) вече е в дигиталните каналите, през които хората най-често общуват със своите близки – Facebook Messenger и Viber. Точно толкова лесно, колкото се откриват и се изпращат съобщения на познати, всеки може да влезе в контакт с RAIA по всяко време на деня и седмицата. Тя се появява мигновено, за да помогне винаги, когато клиентите искат да се свържат с Райфайзенбанк чрез съобщения във Facebook Messenger и Viber. Съвсем скоро RAIA ще съдейства по същия лесен и интуитивен начин и през още три канала за комуникация с банката – Райфайзен ОНЛАЙН, мобилното банкиране RaiMobile и сайта на Райфайзенбанк. По този начин, благодарение на съвременната технология, клиентите получават още по-бърз начин за контакт с банката, а RAIA им оказва нужното съдействие в най-удобния и най-често използвания от тях електронен канал.

„Общуването с RAIA носи търсената от нашите клиенти лекота, бързина на комуникацията и удобство, защото тя е на разположение да им съдейства по всяко време и от всяка точка. RAIA не е обикновен FAQ-бот. На клиентите вече прави впечатление, че тя винаги дава изчерпателен отговор с допълнителна информация и насочва към следващи стъпки. Логиката в разговора, който тя води, е „какво още би могъл да попита или иска да знае клиентът“.  RAIA е най-новият дигитален член на нашия екип и с нея допълваме технологичните иновации, с които непрестанно подобряваме клиентското преживяване в различните точки за общуване с банката“, казва Ани Ангелова, изпълнителен директор с ресор Банкиране на дребно.

RAIA вече може да разпознава и отговаря при над 7500 въпроса по ключови теми като кандидатстване за кредит, нареждане на превод, видове функционалности, откриване на сметки и карти, работно време на офиси, регистрация в мобилното банкиране, използване на Райфайзен ОНЛАЙН, RaiMobile и дигиталния портфейл RaiPay. При нужда от лична банкова информация или други по-специфични запивания, клиентите се пренасочват към консултант на живо.

Чатботът е програмиран на база решение на RBI AI (Artificial Intelligence) Lab, а използваната технология е една от най-добрите в сферата – RASA, като моделът е допълнен от специалисти от контактния център и ИТ отдела на Райфайзенбанк (България), за да се адаптира така, че да оказва най-доброто възможно съдействие на българските клиенти.

Използваната иновация при създаването на RAIA позволява непрестанното подобряване и разширяване на нейните компетенции спрямо актуалните въпроси на клиентите, а в бъдеще и предоставянето на персонализирана информация след идентификация от клиента.

Continue Reading

Банки

Персонални дистанционни банкери ще обслужват клиентите на УниКредит Булбанк

Published

on

 

 • Новата услуга дава възможност на клиентите да ползват всички банкови услуги без да посещават филиал;

Част от клиентите на УниКредит Булбанк ще имат възможност да ползват всички банкови услуги и продукти напълно дистанционно. 20 дистанционни банкери в София и Пловдив обслужват физически лица и клиенти с малък бизнес. За момента за останалите региони в страната са отговорни четирима от персоналните дистанционни банкери, но заради изцяло положителната обратна връзка от клиенти, до края на годината техният брой ще нарасне.

При необходимост клиентите, които ползват услугата имат възможност за избор – да посетят филиал на банката, или да получат от дистанционния си банкер всички банкови документи, услуги, продукти и консултации.

„Клиентите на УниКредит Булбанк търсят персонализирани услуги и продукти, които да отговарят на техните нужди. Все повече от тях започват да предпочитат предимствата да получат тези услуги и продукти без да напускат дома или офиса си и да се редят на опашки. В УниКредит Булбанк, необходимостта от въвеждането на тази нова услуга за персонални дистанционни банкери е отдавна на фокус, още преди форсмажорните обстоятелства, наложили карантинните мерки от изминалата година. Затова в УниКредит Булбанк работихме усилено, за да я предложим на нашите клиенти. По този начин осигурихме пълно дигитално обслужване за ежедневни банкови дейности и отново показахме, че банката поставя фокус върху по-доброто клиентско преживяване. Клиентите, които ползват услугата могат да обсъдят с дистанционните си банкери различни потребности, нужди, които имат и могат да се обръщат към тях за помощ в ежедневното им банкиране, както и да получат консултация за кредитиране.“, коментира Екатерина Кирилова, директор „Продажби“, Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк.

Голяма част от клиентите, получили възможност да бъдат обслужвани от персонален дистанционен банкер, вече са получили уведомление за телефоните за контакт или самите банкери са се свързали с тях. Това не е първата услуга, която клиентите на банката могат да ползват изцяло дистанционно. Над 80% от услугите на банката за всички индивидуални клиенти са достъпни и с обаждане на телефон 0700 1 84 84 в Центъра за контакт с клиенти. Освен това всички клиенти на УниКредит Булбанк могат да правят преводи и да заплащат битови сметки изцяло дистанционно чрез Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл;   могат да се възползват от изцяло дигитално отпускане на потребителски и стокови кредити; да правят разплащания с телефона си чрез дигитален портфейл или Apple Pay и др.

Continue Reading

Банки

ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 100 млн. евро по програма JEREMIE за търговско финансиране и факторинг

Published

on

Raiffeisenbank

 

 • Благодарение на гаранционната схема на ЕИФ българските малки и средни предприятия ще могат да се възползват от по-добри условия за кредитиране, търговско финансиране и факторинг.
 • Програмата е подкрепена от JEREMIE Bulgaria.

 

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение за 100 млн. евро, благодарение на което банката ще продължи да подкрепя и разширява продуктовата гама за подпомагане на българските малки, средни и междинни предприятия (с по-малко от 500 служители). Трансакциите се ползват с подкрепа в рамките на Гаранционен инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по Инициативата JEREMIE.

 

В рамките на следващите три години Райфайзенбанк (България) ще предоставя при по-благоприятни условия банкови продукти, свързани с търговско финансиране: банкови гаранции, акредитиви, факторинг, финансиране за оборотни средства и овърдрафти.

 

Добромир Добрев, заместник-председател на УС на Райфайзенбанк (България) с ресор Корпоративно банкиране и капиталови пазари каза: „Благодарение на отличното ни партньорство с Европейския инвестиционен фонд сме оказали подкрепа на 4 000 проекта на български малки и средни фирми с повече от 450 млн. евро. Сега разширяваме тази подкрепа и към търговското финансиране и факторинга за малки и средни предприятия. Това споразумение идва във важен момент, за да може бизнесът у нас по-лесно да преодолее кризата, предизвикана от пандемията.“

Continue Reading

Банки

Програмата Call for Europe на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк подкрепя за втора поредна година благотворителни каузи, свързани с деца

Published

on

 

 • Фонд от 30,000 евро ще бъде разпределен между максимум три проекта;
 • Банката кани всички представители на неправителствения сектор, които работят с деца, да кандидатстват с проектите си до 29 януари 2020;
 • Жури от експерти ще избере пет победители, които ще бъдат оценявани от Фондация УниКредит

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк дават начало на второто издание на програмата за подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца Call for Europe. Банката кани всички представители на неправителствения сектор да кандидатстват с най-добрите си предложения до 29 януари 2021 на callforeurope@unicreditgroup.bg.

След тази дата експертно жури, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор, ще заседава и определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. Съставът на журито е следният:

 • Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк (председател)
 • Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум
 • Мария Брестничка, координатор мрежа в “Национална мрежа за децата
 • Анна Адамова, програмен директор, Български център за нестопанско право
 • Диляна Стоянова, старши мениджър „Спонсорства и събития“ в УниКредит Булбанк
 • Екатерина Анчева, старши мениджър „Комуникации и корпоративна култура“ в УниКредит Булбанк.

Избраните проекти ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит като от тях ще бъдат избрани между един и три проекта за финансиране.

Всички проекти, изпратени към Фондация УниКредит, трябва да изпълняват следните условия:

 • Да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2018
 • Да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи (до 18 години)
 • Да се реализират в България

Всички заинтересовани могат да се запознаят с пълния регламент и правилата за участие, както и да изтеглят всички задължителни документи от тук.

През изминалата година Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк насочиха 90,000 евро към гражданския сектор по програмите си за подкрепа на деца Call for Europe и на най-засегнатите от Covid-19 групи в българското общество.

 

Continue Reading
Advertisement

Най-четени