Свържете се с нас

Банки

Британският върховен съд отхвърли жалба на Goldman Sachs срещу Novo Banco

Публикувана

на

British Supreme Court
Сградата на Британския върховен съд. Снимка: www.supremecourt.uk

Причината е сложна юридическа игра между английското и португалското право и ЕС директива.

Върховният съд на Великобритания отхвърли обжалване на Goldman Sachs срещу португалската банка Novo Banco за заем в размер на 835 милиона долара за банкрутиралата Banco Espirito Santo (BES), съобщи съдът в сряда.

Заемът е отпуснат на BES през 2014 г., малко преди банката да фалира под тежестта на задълженията си, а Goldman поиска обезщетение от Novo Banco, която е поела здравословната дейност на BES.

Върховният съд на Великобритания заяви, че с единодушие отхвърля жалбата, въпреки че първоначалният договор за заем е уреден от английското право и предвижда английските съдилища да имат изключителна юрисдикция по всеки спор по него.

Причините са сложна игра между правилата на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и португалското и английското право.

Централната банка на Португалия, която е органа за решаване на спорове в Португалия, за целите на Директива 2014/59/ЕС, решава да се позове на инструмента за мостова институция за защита на средствата на вложителите в BES. С решение от 3 август 2014 г. (наричано „Решението от август“) тя включва ответника (Novo Banco) да служи като мостова институция и прехвърля конкретни активи и задължения на BES към него, включително и въпросния заем.

Оказва се обаче, че съгласно член 145Н, параграф 2 от португалския Закон за банките, никакви задължения не могат да бъдат прехвърляни на мостова институция, ако те са дължими на юридическо предприятие, притежаващо повече от 2% от акционерния капитал на първоначалната кредитна институция.

Това кара Централната банка на Португалия с решение от 22 декември 2014 г. (наричано „Решението от декември“) да установи, че задължението на BES никога не е билo прехвърляна на Novo Banco, тъй като попада в обхвата на забраната по член 145Н.

В Португалия все още текат административни производства по казуса, като жалбоподателите оспорват „Решението от декември“, което все още не е разрешено.

Ето защо като причини за отхвърлянето на жалбата на Goldman Sachs Върховният съд на Великобритания посочва:

Първо – отхвърля твърдението, че ефектът от „Решението от август“ може да бъде признато без оглед на „Решението от декември“.

Второ – дори да приеме, че „Решението от декември“ все пак има право да бъде признато в Англия, то следва да бъде пренебрегнато с мотива, че е временно до намиране на окончателно решение от португалски административен съд.

Според португалското право „Решението от декември“ е задължително в португалското законодателство, освен ако или докато не бъде отменено от португалски съд.

Трето – никакво друго решение не би било в съответствие с Директива 2014/59/ЕС, по-специално, член 3 от нея, който предвижда, че прилагането на мярката за оздравяване, като „Решението от август“, е въпрос само на административните или съдебните органи на държавата по произход и с член 85 от същата директива, който предвижда, че каквато и да било жалба, не може да доведе до автоматично спиране на обжалвано решение.

Решението на Британския върховен съд и мотивите за него можете да прочете тук.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Банки

Royal Bank of Scotland привлича мениджър от конкурента HSBC

Публикувана

на

Брус Флечър. Снимка: LinkedIn.

Брус Флетчър ще новия главен директор по оценка на риска.

Royal Bank of Scotland (RBS) назначи Брус Флетчър за нов главен ръководител по риска, съобщи банката на сайта си.

Назначението подлежи окончателно одобрение от страна на регулаторите.

Брус Флечър понастоящем е главен ръководител по въпросите на риска за бизнеса в конкурентната HSBC в отдела ѝ за глобално банкиране на дребно и управление на богатството.

Той ще замести Дейвид Стивън, който отива да работи в Westpac Banking Corporation (известна като Westpac, това е една от „големите четири“ банки на Австралия).

Главният изпълнителен директор на RBS, Рос Макюън, коментира: „За нас е удоволствие да посрещнем Брус на RBS; той носи значителен опит и експертиза на ролята. Брус е отлично допълнение към нашия екип и назначаването му допълнително ще засили функцията за оценка на риска“.

От своя страна Брус Флечър каза: „Радвам се, че се присъединявам към екипа на RBS. Банката е постигнала добър напредък, има голям потенциал и аз очаквам с нетърпение да се надграждам там в бъдеще“

.

Прочети още

Банки

HSBC в Хонг Конг глобена с $9.6 милиона от местен регулатор

Публикувана

на

HSBC-Hong_Kong-building
Сградата на HSBC в Хонг Конг. Снимка: HSBC.

Причината е системни регулаторни нарушения при продажба на облигации.

Комисията за ценни книжа и фючърси  (Securities and Futures Commission – SFC) на Хонг Конг глоби HSBC Broking Securities Азия с 9.6 млн. долара за системни недостатъци в практиките ѝ за продажба на облигации, съобщи финансовия регулатор в заявление на сайта си.

SFC е установила, че между април 2015 г. и март 2016 г. HSBC е извършила 378 сделки с облигации, които не отговарят на правилата.

Сред нарушенията са невъзможността на банката:

– да извършва правилна и адекватна проверка на облигации, преди да отправи препоръки или искания към своите клиенти;

– да разполага с ефективна система за оценка на рисковия профил на клиентите си;

– да предоставя адекватна продуктова информация на своя персонал по продажбите, за да гарантира, че те напълно разбират характеристиките и рисковете, свързани с тях;

– да  поддържа изрядни записи на инвестиционните съвети или препоръките, дадени на клиентите ѝ.

При налагането на дисциплинарната санкция SFC е взела предвид, че:

– HSBC не е успяла да въведе ефективна система за гарантиране на пригодността на облигациите, въпреки напомнянията на SFC към лицензираните банки за значението на спазването на техните задължения за пригодност и конкретни насоки при продажбата на продукти с фиксиран доход, сложни и високодоходни облигации;

– трябва да изпрати силно послание към пазара, за да се възпрепятства бъдещи подобни нарушения;

HSBC вече е предприела коригиращи мерки за подобряване на рамката си за съответствие и е сътрудничила на регулатора по време на разследването.

Прочети още

Банки

Райфайзенбанк: България се отправи по пътя към еврото

Публикувана

на

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните за паричния и банков сектор, налични към юли, както и с фокус върху очакваното присъединяване на България към банковия съюз и „чакалнята“ на еврозоната.

Анализаторите на банката отчитат готовността от европейските партньори да подкрепят приемане на България в Банковия съюз и „чакалнята“ на еврозоната (ERM II). „Влизането на България в еврозоната е положително, тъй като сега не се възползваме от предимствата на единната валутна зона, а де факто левът е тясно обвързан с еврото в режима на валутен борд. Със стартиране на механизма за тясно сътрудничество отново се намери значима национална политическа цел, която има потенциала да обедини усилията на институциите, необходима след приключване на председателството на Съвета на ЕС.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

В месечния икономически обзор на Райфайзенбанк анализаторите коментират и последните данни за ръста на кредитите и депозитите. Според публикуваната от БНБ парична статистика новоотпуснатите кредити отчитат годишен ръст от 5.1% (последните данни са към май), като това е двадесети пореден месечен ръст. Подобно на кредитите, депозитите отново нараснаха – с 9.2% на годишна база. Депозитите на фирмите растат по-бързо от тези на домакинствата, като този солиден повтарящ се ръст е индикатор за относително затруднен инвестиционен процес в стопанските предприятия.

Относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) понижи нивото си с 3.1 пр.п. до 16.2%.
„Очакваме леко понижаване на дела на лошите и преструктурирани кредити в следващите месеци, тъй като банките продължават да „чистят“ стари лоши портфейли. От друга страна, кредитният портфейл расте, като качеството на новия бизнес е отлично.“, допълва Калчев.

Прочети още

Банки

България започва близко сътрудничество с ЕЦБ за банковия надзор

Публикувана

на

„Ще изпратим официалното заявление за осъществяване на близко сътрудничество с Европейската централна банка в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013, подписано от министъра на финансите по пълномощие, дадено ми днес от правителството“. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов след края на тазседмичното заседание на Министерския съвет.

Той подчерта, че това формално решение е в резултат на дългогодишна комуникация между българските власти и страните от еврозоната, ЕК и ЕЦБ като част от пътната карта за присъединяването на България към еврозоната и на българския лев към механизма ERM 2.

Министър Горанов припомни, че на 12 юли 2018 г. от страна на държавите членки на еврозоната и Дания, която е в механизма ERM 2, беше подкрепена позицията, според която от сега занапред всички държави членки, които имат желание да се присъединят към еврозоната, респективно преди това към валутния механизъм ERM 2, трябва да установят близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор.

Прочети още

Банки

Райфайзенбанк предлага кредит за пенсионери

Публикувана

на

Raiffeisenbank

Райфайзенбанк предлага облекчени изисквания и безплатна застраховка „Живот“ за кредит, предназначен специално за пенсионери. Новият продукт на банката е единственият на пазара, който позволява отпускане на потребителски кредит за пенсионери без поръчител за суми до 15 хиляди лв. Максималният размер е 30 хиляди лева.

От предложението могат да се възползват всички, които имат доход от пенсия за прослужено време и възраст, и които към крайния срок на кредита няма да са навършили 75 години. Към кандидатите няма изискване за минимална възраст, стига да са пенсионери. Срокът на кредита е до 7 години, а минимално изискуемият доход за отпускане се равнява на минималната пенсия в страната – 208 лв.

Продуктът на Райфайзенбанк е с фиксирана годишна лихва от 6.95% за първата година. За оставащия период тя е плаваща и се формира от средносрочния лихвен процент (според статистиката на БНБ за привлечени депозити в лева от домакинствата) и фиксирана надбавка от 6.81%. За да се възползват от услугата, клиентите трябва да получават превода на пенсията си по сметка в банката и да си открият „Сметка за пенсия“ на Райфайзенбанк, която е без месечна такса, ако в текущия месец клиентите са получили по сметката превод над 145 лв. Пакетът с основни банкови услуги, предназначен специално за пенсионери, включва безконтактна дебитна карта без такси за откриване и обслужване, с която може да се тегли без такси от банкоматите на Райфайзенбанк в страната.

Прочети още

Банки

ДСК стана партньор на лятната академия за администратори на бази данни

Публикувана

на

Банка ДСК ще подкрепи лятната DBA Aкадемия на обучителния център SQL Master Academy. В ролята си на работодател банката ще съдейства в развитието на успешно завършилите студенти, давайки им възможност за подходящ кариерен старт.

Лятна DBA Aкадемия е безплатна образователна програма за администратори на бази данни (DBA). Инициатор на проекта е SQL Master Academy – обучителният център на Инспирит, единствения у нас, специализиран в SQL Server.

“Лятната академия за администратори на бази от данни е резултат на нашето разбиране за ролята, която можем да имаме в подобряване на профеисоналното образование в България. Това е нашият социален проект, който реализираме с огромно желание и ентусиазъм. Вярваме, че можем да помогнем на младите хора да намерят своя път, реализация и удовлетворение. Вярваме, че сме намерили правилната формула за това и се радваме, че имамe такъв партньор в лицето на Банка ДСК.” Маргарита Наумова, основател на SQL Master Academy.

Друга задача, която инициативата има за цел е да намери начин да запълни една проблемна област от липсваща на пазара на труда компетенция, каквато е тази на добре подготвени SQL Server администратори на бази данни.

В рамките на един месец одобрените кандидати, заедно с професионалния екип от инструктори на Маргарита Наумова ще преминат през редица обучения, които ще им дадат необходимите знания и умения, за да започнат работа.

Прочети още

Най-четени