Свържете се с нас

Финанси

ЕК и ЕМС подписаха Меморандум за разбирателство

Публикувана

на

Klaus Regling and Valdis Dombrovskis
Клаус Релинг и Валдис Домбровскис. Снимка: ЕК

Той ще укрепи основите на управлението на кризата и изпрати сигнал за доверие и стабилност.

Европейската комисия и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) подписаха днес Меморандум за разбирателство относно трудовите отношения между двете институции.

Те споделят общите цели за запазване на стабилността на еврозоната и осигуряване на ефективно управление на програмите за финансова помощ в държавите-членки.

От страна на ЕК документът бе подписан от заместник-председателя Валдис Домбровскис и комисар Пиер Московиси и управляващия директор на ЕМС Клаус Релинг този следобед.

Меморандумът описва методите на работа между ЕК и ЕМС в светлината на опита и в съответствие със съответните им роли и мандати. Той не променя правилата и правната рамка, в която работят.

Съществуващите правомощия и отговорности на двете институции, залегнали в правото на Европейския съюз и Договора за ЕМС, остават незасегнати.

Меморандумът също така не засяга допълнителната реформа на ЕМС, която може да бъде договорена.

Заместник-председателят на еврозоната и социалният диалог Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днешният меморандум отразява общите цели на Европейската комисия и Европейския механизъм за стабилност: да подобри стабилността на еврозоната и да гарантира ефикасно управление на програмите за финансова помощ в държавите-членки. Ние трябва да работим за по-нататъшното укрепване на инструментите за управление на кризи.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митниците, заяви: „Тясното сътрудничество между Комисията и ЕМС през последните години показа, че можем да действаме успешно и решително в интерес на Еврозоната по време на криза. Този меморандум за разбирателство припомня ключовите принципи на нашето сътрудничество днес и в бъдеще. Като укрепваме основите на управлението на кризата, ние изпращаме сигнал за доверие и стабилност„.

Клаус Релинг, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност, добави: „Меморандумът за разбирателство формализира нашето успешно сътрудничество в програмите за финансова помощ за ЕМС. Той се основава на допълнителните отговорности и компетенции, които Комисията и ЕМС имат. По-нататъшното активизиране на нашите работни взаимоотношения води до печеливша ситуация за Еврозоната като цяло и за всички държави-членки.“

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) е част от стратегията на ЕС, предназначена да запази финансовата стабилност в Еврозоната. Подобно на своя предшественик – временния Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), ЕМС предоставя финансова помощ на държавите от Еврозоната, които изпитват или са застрашени от финансови затруднения.

ЕМС бе създаден през октомври 2012 г. като наследник на ЕМФС. Той е постоянно решение на проблема, възникнал в началото на кризата с държавен дълг: липсата на възпиращ механизъм за страните от Еврозоната, които вече не могат да се възползват от пазарите. ЕМФС и ЕМС остават отделни юридически лица, но споделят персонал, съоръжения и операции. Заедно ЕФСС и ЕМС управляват 700 милиарда евро.  

Крипто

Bitcoin отново тръгна надолу и помрачи прогнозите

Публикувана

на

Crypto-currency, bitcoin

Bitcoin изтри постиженията си от миналата седмица, като се понижи до 5-дневен минимум. Това не звучи като много, но беше достатъчно, за да помрачи прогнозите и очакванията на инвеститори и анализатори, съобщава CoinDesk.

Криптовалутата загуби малко над $500 от цената си през уикенда и влоши настроението на инвеститорите, които очакваха пореден ръст след спада по-рано този месец. MAS индикаторите показваха в събота, че има възможност за ръст, заради което реално случилото се допълнително изненада участниците на пазра.

В момента Bitcoin е далеч и от най-високата си стойност през този месец – $7429, които постигна на 2-ри септември. Цената на криптовалутата сега варира около $6300, като продължителният спад отново върна и мрачните прогнози, че цената може да слезе и до $5000.

Все пак линията на най-ниските нива на цените преди поредния ръст, постепенно се качва нагоре. Това е оптимистичната част от ситуацията, която кара инвеститорите да очакват, че макар и бавно, Bitcoin продължава да увеличава цената си в дългосрочен план.

Прочети още

Uncategorized

ЕЦБ представи новите банкноти от 100 € и 200 €

Публикувана

на

Ив Мерш, член на УС на ЕЦБ с новата банкнота от 100 евро по време на церемонията по представянето им. Снимка: ЕЦБ.

Те ще влязат в обращение на 28 май 2019 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) представи вчера новите банкноти от 100 € и 200 €, които ще влязат в обращение на 28 май 2019 г.

След банкнотите от 5 €, 10 €, 20 € и 50 € тези са последните два купюра от серия „Европа“, с които тя ще завърши.

Новите банкноти ще съдържат иновативни защитни елементи – сателитна холограма и усъвършенствано смарагдовозелено число

Новата банкнота от 200 евро. Снимка: ЕЦБ.

Холограмата е разположена най-горе в сребристата ивица, където се виждат миниатюрни символи „€“, които се движат около числото и се открояват по-ясно на пряка светлина. В сребристата ивица се виждат също портрет на Европа, архитектурното изображение и голям символ „€“.

Смарагдовозеленото число е включено във всички останали банкноти от серия „Европа“, а усъвършенстваният му вариант съдържа и символи „€“ в цифрите.

Новите банкноти от 100 € и 200 € са с различен размер от старите купюри.

Двете имат същата ширина като банкнотата от 50 €. Дължината им е непроменена – колкото по-дълга е банкнотата, толкова по-голяма е номиналната ѝ стойност.

След като банкнотите от 50 €, 100 € и 200 € вече имат еднаква ширина, те ще могат да се обработват по-лесно от машини.

Те ще се побират по-удобно в портфейлите и ще бъдат по-трайни, тъй като ще се износват по-малко.

Новите банкноти от 100 € и 200 € съдържат и нови машинно-четими елементи, които  позволяват по-бързото обработване и проверка за истинността им.

В речта си по повод представянето им, членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Ив Мерш изтъкна, че с преминаването към новите банкноти от 100 € и 200 € всички евробанкноти ще продължат да бъдат добре защитени срещу фалшифициране. Това ги прави още по-сигурни, но те също така ще се проверяват по-лесно и с тях ще се борави по-лесно.

Прочети още

Финанси

Салдото по КФН за първото полугодие е в размер на 1 713,2 млн. лв.

Публикувана

на

Euro

Със свое решение правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 година. На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2018 г. е положително в размер на 1 713,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 2 013,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2018 г. са в размер на 19 210,2 млн. лв., като отчитат ръст от 9,9 на сто спрямо същия период на предходната година. Данъчните постъпления нарастват в номинално изражение с 10,2 на сто спрямо полугодието на 2017 г. Неданъчните приходи имат ръст от 9,5 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2017 г., а приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към месец юни на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 16 021,0 млн. лв., което представлява 51,4 % от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2017 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,2 % (1 482,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 113,9 млн. лв., което е 54,1 % от годишните разчети за 2018 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 12,4 %.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 646,2 млн. лв., което е 50,4 % от разчетите по ЗДБРБ за 2018 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 101,5 млн. лв. или 52,2 % от планираните за годината и с 370,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2018 г. е в размер на 61,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 408,4 млн. лв. (46,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118,2 млн. лв. или 62,2 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676,3 млн. лв. или 61,6 % изпълнение на годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2018 г. е 10,83 млрд. лв., в т.ч. 9,87 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,96 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Прочети още

Крипто

Джак Ма: Блокчейн трябва да се насочи към производството

Публикувана

на

Jack Ma
Джак Ма - създателят на Alibaba. Снимка: Alibaba Group

Съоснователят на Alibaba Джак Ма обяви, че блокчейн, както и изкуственият интелект и IoT могат да се окажат безсмислени, ако не се насочат към производството. Това обяви той по време на World AI Conference 2018, цитиран от CCN.

„AI, блокчейн и IoT ще бъдат безсмислени технологии, освен ако не успеят да помогнат на трансформацията на производствената индустрия и еволюцията на обществото към по-зелена и приобщаваща посока„, обяви Ма.

Според него, ако блокчейн се използва само във света на финансите, това няма да е достатъчно за технологията да придобие масовост. Той смята, че блокчейн трябва да се развие и да може да се използва в голям мащаб като основната технология за обработка на данни и децентрализирана база данни от компаниите.

Вече има и подобни проекти, които се опитват да постигнат точно това. Ethereum е създадена като платформа именно с цел да позволи на компаниите да разработват върху нея свои приложения и системи. Други подобни мрежи са EOS и Cardano.

Въпреки това техният успех зависи в голяма степен не само от развитието на технологията, но и желанието на компаниите да я използват. А то може да се мотивира с ефективни и сигурни разработки.

Прочети още

Крипто

Тим Дрейпър: Пазарът на криптовалути ще достигне 80 трилиона долара до 15 г.

Публикувана

на

Известният инвеститор Тим Дрейпър прогнозира, че пазарът на криптовалути ще достигне до 80 трилиона долара в рамките на следващите петнадесет години. С тази прогноза топ експертът се ангажира по време на срещата на върха на DealStreetAsia PE-VC в Сингапур миналата сряда.

Дрейпър е на мнение, че в близко бъдеще блокчейн ще има изключително силен трансформиращ ефект върху сфери, за които никога не сме мислили, че могат да се трансформират – като финансите, здравеопазването и управлението например. Той сравнява потенциала на тази индустрия с бума на интернет в началото на деветдесетте години.

Въпреки че осемдесет трилиона долара са голям дял за такъв малък пазар, който в момента не разполага с 200 милиарда долара, Дрейпър очаква, че криптовалутите ще претърпят възход, подобен на интернет. Според статистически данни световното използване на интернет се е увеличило повече от 100 пъти за периода 1995-2010 г.

Като се има предвид, че приблизително 4 милиона души използват биткойн в момента, можем само да си представим какъв ще бъде пазарът на криптовалутите след 15 години.

Прочети още

Финанси

Инфлацията в ЕС леко е спаднала до 2,1% през август

Публикувана

на

calculator

През юли тя е била 2,2%.

През август 2018 г. годишната инфлация на Европейския съюз е била 2,1%, спрямо 2,2% през юли. Година по-рано тя е била 1,7%.

За еврозоната статистиката е инфлация от 2.0% през август 2018 г., спрямо 2.1% през юли 2018 г. Година по-рано тази ставка е била 1.5%.

Тези цифри бяха публикувани днес от Евростат.

Най-ниските годишни нива са регистрирани в Дания (0,8%), Ирландия и Гърция (и двете с по 0,9%).

Най-високи годишни темпове на инфлацияат са регистрирани в Румъния (4.7%), България (3.7%), Естония (3.5%) и Унгария (3.4%).

В сравнение с юли 2018 г. годишната инфлация е спаднала в дванадесет държави-членки, останала е стабилна в пет и е нараснала в десет.

През август 2018 г. най-високия принос за годишната инфлация в еврозоната идва от енергетиката (+0.87 процентни пункта (п.п.), следвана от услугите (+0.59 п.п.), храните, алкохола и тютюна (+0.48 %) и стоките (+0,09 п.п.).

 

 

Прочети още
Реклама

Най-четени