Connect with us

Дялово финансиране

ЕП гласува създаването на европейската инвестиционна програма InvestEU

Published

on

Jean-Claude Junker
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Снимка: ЕК.

Тя ще заработи през следващия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Европейската комисия (ЕК) приветства днешното гласуване в Европейския парламент (ЕП) за стартирането на програмата InvestEU за насърчаване на инвестициите в Европа през следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Чрез нея средствата от ЕС за инвестиционни проекти ще се използват по-ефективно и достъпът до тях ще бъде по-лесен.

Тя ще обедини под една шапка и име Европейския фонд за стратегически инвестиции и 13 други финансови инструмента на ЕС, които подкрепят инвестициите в ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Благодарение на плана за инвестиции Европа се възстанови и бе изпълнен най-важният приоритет на настоящата Комисия: създаване на работни места и растеж. Можем обаче да постигнем повече — именно това е целта на InvestEU. Като използва бюджета на ЕС по интелигентен начин, InvestEU ще помогне на Европа да остане привлекателно място за инвеститорите от цял свят. През следващото десетилетие програмата ще отключи поне 650 милиарда евро, които Европа ще може да инвестира в своето бъдеще, своята икономика и своя народ:.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Задава се следващото поколение инвестиционна подкрепа в ЕС. Скоро предприятията и предприемачите ще получат по-лесен достъп до финансиране от ЕС, за да превърнат идеите си в конкретни проекти. Това ще помогне на ЕС да запази челните си позиции в областта на иновациите и действията по отношение на климата, като същевременно създава работни места и осигурява модел на растеж, който е устойчив от социална, екологична и икономическа гледна точка.

InvestEU ще запази новаторския подход на плана „Юнкер“ към инвестициите, като използва ограничени количества от публичните ресурси с гаранция от бюджета на ЕС, за да привлече значителни частни и публични средства.

Гаранцията, която е в размер на 38 милиарда евро, ще бъде насочена към инвестициите в четири основни области: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия, както и социални инвестиции и умения.

Очаква се това да генерира поне 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в Европа.

InvestEU се води от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и в него ще могат да участват и други партньори.

Последните данни на ЕИБ показват, че до април 2019 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е мобилизирал инвестиции в размер на почти 393 милиарда евро.

Операциите, одобрени до момента в рамките на ЕФСИ, представляват финансиране с общ размер от 72,8 милиарда евро във всичките 28 държави членки.

ЕИБ е одобрила 524 инфраструктурни проекта, подпомагани от ЕФСИ, на стойност 53,8 милиарда евро, а Европейският инвестиционен фонд е одобрил 554 споразумения за финансиране на малки и средни предприятия на стойност 19 милиарда евро, които следва да донесат ползи на 945 000 предприятия.

 

Повече информация за програмата InwestEU, можете да намерите тук.

 

Дялово финансиране

У нас стартира програма от ново поколение за дялови инвестиции

Published

on

Министерството на икономиката на Република България и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) приключиха преговорите във връзка със стартирането на нова програма за инвестиции в МСП с привличане на допълнителен рисков капитал от частни дялови фондове, инвестиращи в България. Програмата е финансирана с рециклиран ресурс от изпълнението на инициативата JEREMIE и със средства от ЕИФ.

Новата инвестиционна програма InvestBG Equity цели също така да привлече значителен частен и институционален капитал за инвестиции в разширяването и интернационализацията на компании, базирани в България.

Инструментът InvestBG Equity е разработен, за да подкрепи една от стратегическите цели, стоящи пред Министерство на икономика, а именно насърчаване на инвестиционните сектори, които създават висока добавена стойност и подобряват цялостната конкурентоспособност на българската икономика чрез създаване и развитие на бързорастящи и иновативни малки и средни предприятия посредством подобряване на достъпа им до дялово финансиране.

Министерството на икономиката, чрез Холдинговия фонд по JEREMIE, и ЕИФ ще мобилизират съвместен ресурс в размер на до 110 милиона евро за финансиране на инвестиционната програма. InvestBG Equity е първата по рода си програма, съчетаваща рециклирани средства от инициативата JEREMIE и средства, управлявани от ЕИФ, за инвестиции в подкрепа на български компании.

Ресурсите на програмата се очаква да бъдат разпределени в две направления:

•        Подкрепа на фондове за рисково и дялово финансиране, инвестиращи в България – до 100 млн. евро

•        Съинвестиции, съвместно с фондовете за рисково и дялово финансиране, инвестиращи в български компании – до 10 млн. евро (допълнителни 10 млн. евро гарантирани частни съинвестиции)

Програмата ще подкрепи от 3 до 5 фонд мениджъра с опит в управлението на фондове за рисков капитал и частни дялови фондове в България и региона на Централна и Източна Европа, които ще имат за основна цел да мобилизират допълнителен капитал за инвестиции в български компании.

Въз основа на натрупания опит след стартирането на Инициативата JEREMIE преди 10 години, ЕИФ оценява много положително настъпилата трансформация на българската екосистема на рисков и дялов капитал. Коментирайки новата инициатива, изпълнителният директор на ЕИФ Пиер Луиджи Жилибер заяви: „С голямо удовлетворение поставяме началото на този пилотен инструмент, който ще позволи на ЕИФ и българското правителство да продължат да подкрепят пазара на рисков и дялов капитал в България. Това е важен етап в нашето партньорство с Министерството на икономиката, тъй като това ще бъде първата по рода си програма, в която ЕИФ ще инвестира съвместно ресурсите си с тези под управлението на JEREMIE по специален начин в полза на българския бизнес.“

Заместник-министър на икономиката г-жа Лилия Иванова коментира, че осигуряването в рамките на InvestBG Equity на минимум 35 млн. евро допълнително към първоначално предвидените 60 млн. евро национални средства на българското правителство, представляващи рециклиран ресурс от JEREMIE, е важна стъпка в непрекъснатите усилия за по-нататъшно подобряване на инвестиционната среда в България и предоставяне на повече възможности за местните предприятия да се развиват в международен план. „Финансовият ангажимент на ЕИФ към инструмента е знак за доверие в потенциала на българските фирми и икономиката като цяло ”, допълни тя.

Continue Reading

Банки

137,25 млн. лв. трябва да влязат във фонда за преструктуриране на банките през тази година

Published

on

137,25 млн. лв. трябва да влязат във фонда за преструктуриране на банките през тази година. Тази сума определи със свое решение УС на централната банка, съобщи БНБ. Всяка банка има различна по размер вноска, която зависи от нейния рисков профил. Колкото по-рисков е той, толкова по-голям размер е вноската за фонда Неговата цел пък е да поддържа паричен буфер, който да бъде задействан при нужда от преструктуриране на кредитни институции.

До юни т.г., когато се очаква да бъде подписан договор между ЕЦБ и БНБ в него ще има над 500 млн. лв., които според правилата на банковия съюз ще бъдат прехвърлени в Европейския спасителен фонд. След тази дата, при необходимост, България ще разчита на ресурса, събран в този фонд.

ЕЦБ пък вече ще определя размера на вноските, които ще плащат ежегодно нашите банки в него.

Преводи по кредити или други плащания вече ще могат да се правят и през оператора “Транскарт Файненшъл Сървисис“. Това стана възможно след като с друго свое решение, УС на БНБ реши да допълни лиценза на финансовата институция. Проверката на централната банка установила, че са предоставени всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за допълване на лиценза.

Continue Reading

Дялово финансиране

ЕК с нови правила за инвестиране на застрахователите

Published

on

Valdis Dombrovskis + Jyrki Katainen
Зам. председателите на ЕК: Валдис Домбровскис (ляво) и Юрки Катайнен (дясно). Снимка: ЕК.

Вече и те ще могат да осигуряват финансиране за МСП.

Застрахователният сектор е добре подготвен да осигурява дългосрочно финансиране чрез инвестиране в собствен капитал и частен дълг, включително на малки и средни предприятия (МСП), но действителният дял на техните инвестиции в реалната икономика остава ограничен.

Ето защо в петък Европейската комисия прие нови правила, в резултат на които, те ще трябва да държат по-малко капитал за такива инвестиции и следователно ще бъдат по-привлекателни за инвестиране в икономиката.

Това допълнително ще подпомогне мобилизирането на инвестициите от частния сектор – ключова цел на Съюза на капиталовите пазари (СКП).

Новоприетите правила, които са под формата на делегиран регламент, изменят пруденциалните правила на ЕС за застрахователния сектор, известни като Платежоспособност II (Solvency II).

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Една от основните цели на СКП е да насърчи икономическия растеж в Европа чрез премахване на бариерите за инвестиции. Застрахователите казваха, че някои от правилата на Платежоспособност II им пречат да инвестират повече в собствен и частен дълг. Слушахме техните притеснения. Приетите изменения ще направят по-лесно и по-привлекателно за тях да инвестират в МСП и да осигурят дългосрочно финансиране на икономиката “.

Юрки Катайнен, заместник-председател, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „МСП могат да играят решаваща роля за създаването на работни места и устойчив икономически растеж. За да изпълняват тази роля, те се нуждаят от достъп до широк спектър от възможности за финансиране, включително чрез собствен и частен дълг.

Днешните (от 8 март – бр.р.) действия ще позволят на МСП и други компании да имат по-добър достъп до такива инструменти за финансиране от застрахователите. Убеден съм, че тази промяна ще допринесе за растежа и просперитета в целия Съюз“.

Въз основа на експертни съвети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и задълбочени анализи от Комисията, новите правила намаляват капиталовите изисквания за инвестициите на застрахователите в собствен и частен дълг, като също така привеждат правилата, приложими за банките и застрахователите.

Новите изменения ще минат за подробно разглеждане за период от 3 месеца и от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да бъдат приети.

 

Continue Reading

Дялово финансиране

Ръст на активите управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове у нас

Published

on

coins

Към края на 2018 година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове възлизат на 3906 млн. лева и нарастват на годишна база с с 332.9 млн. лева (9.3%), показват данни на БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2018 г. е 3.6%, при 3.5% от БВП към декември 2017 г.

Към края на 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1501.2 млн. като на годишна база се увеличават със 181.9 млн. лева (13.8%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават на годишна база с 49.6 млн. лева (9.3%), а тези на балансираните фондове /инвестиращи в акции и и облигации/ се увеличават с 40.8 млн. лева (15.3%) до 307 млн. лева.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават отново на годишна база с 91.6 млн. лева (17.6 %) до 611 млн. лева.

Continue Reading

Банки

МС одобри текстове за изменение на Закона за банковата несъстоятелност

Published

on

Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

С предложения законопроект се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност.

С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници.

Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост.

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с европейското право, ще се гарантира правната сигурност и ще бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките.

Continue Reading

Дялово финансиране

113 общини получават ваучери за безплатен високоскоростен интернет

Published

on

Сто и тринадесет български общини, ще получат ваучери от Европейската комисия за безплатен интернет на обществени места по инициативата WiFi4EU. Общо 215 представители на местните власти успешно подадоха кандидатурите си в обявения през ноември конкурс.

Класираните победители от България са успели да кандидатстват в първите 10 секунди от отварянето на конкурса и са се преборили с конкуренцията на останалите почти 13 000 кандидати. Основният принцип за избор на победителите „пръв кандидатствал – пръв спечелил“.

Българските общини ще получат финансиране в размер на 1 695 000 евро, което представлява приблизително 4.04% от общия бюджет на конкурса. Европейската комисия е подготвила и списък с резервни общини, които ще получат ваучер, в случай на оттегляне на някоя община.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) уведоми всички победители в конкурса и им изпрати проект на Споразумение за предоставяне на ваучер с Комисията. Списъкът с всички печеливши български общини е публикуван на страницата на МТИТС.

 

Continue Reading

Най-четени