Свържете се с нас

Застраховане

Най-големите застрахователни рискове за София, според индекса Lloyd’s City Risk

Публикувана

на

Alexander Nevski cathedral, Sofia

Трите основни заплахи за БВП на града са пазарен срив, земетресение и държавно неизпълнение.

Вчера ви разказахме, че една от най-големите застрахователни и презастрахователни компании Lloyd’s, публикува своя City Risk Index – индекс за рисковете на градовете.

Той измерва въздействието на 22 заплахи върху очакваното икономическо производство на 279 града – ключови двигатели на глобалния икономически растеж.

Сред тях като единствен град от България, логично се оказа и София. Нека да видим какво показва индекса за нея.

Годишният проектен БВП на столицата е оценен на 23,09 млрд. долара. От него очакваната годишна загуба на икономическа продукция от една единствена заплаха или категория заплахи би била 0,53 млрд. долара, а измерен в проценти годишният БВП в риск от проектния БВП на града. – е 2,29%.

Трите основни заплахи за БВП на София са (измерени в млрд. долари и проценти): пазарен срив – 0.22 млрд. (0,96%); земетресение – 0.14 млрд, (0,60%) и държавно неизпълнение (sovereign default) – невъзможността или отказа на държавата да плаща своите задължения – 0,06 млрд. (0,26%).

Като категории, трите риска с най-голям дял са: финанси, икономика и търговия – 56,4 % или 0,30 млрд. долара риск за БВП на града; природна или климатична катастрофа – 30,1% или 0,16 млрд. и здравна или хуманитарна криза – 6,5% или 0,03 млрд.

Мерено по конкретни заплахи за БВП на града класацията е леко по-различна. Там криза от финансово, икономическо или търговско естество представлява риск от 0,22 млрд. долара, след нея се нарежда риска от земетресение – 0,14 млрд. и на трето място попада държавно неизпълнение с 0,06 % БВП риск.

Индексът на Lloyd’s дава и стойности за потенциалните загуби при различни рискови сценарии и какво количество БВП ще изгуби града, ако някой от тях се случи. Тук са дадени два вида стойности –  екстремна и умерена загуби, отново измерени в млрд. долари.

Според тях най-лошият сценарий за столицата ни е земетресение – ако такова се случи максималните загуби за града могат да достигнат 29,16 млрд., а умерените 11,05 млрд.

Интересно е, че на второ място за опасен сценарий е този с ядрен инцидент, явно визирайки факта, че на територията на държавата ни има АЕЦ. При инцидент от подобно естество – максималната загуба за София би била 11,84 млрд. долара, а умерената – 6,42 млрд.

Третият най-опасен сценарий е отказа да държавата да плаща задълженията си, като тогава и максималния и умерения риск за БВП са оценени на 7,96 млрд.

 

Lloyd’s City Risk Index можете да видите тук.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Застраховане

AIG с огромни загуби заради природни катаклизми

Публикувана

на

Застрахователят очакват сумата да набъбне до $1,7 млрд.

American International Group (AIG) оповести на сайта си, че за третото тримесечие на 2018 г. очаква да регистрира загуби преди данъчно облагане, от около 1,5 до 1,7 млрд. долара.

Те до голяма степен са свързани с многобройните катаклизми в Япония, включително тайфуните Jebi и Trami, както и урагана Флоренция, ударил Източното крайбрежие на САЩ и калифорнийските кални свлачища.

AIG очаква загубите от многобройни събития в Япония и Азия, да бъдат приблизително от 900 млн. до 1 млрд. долара, а тези от Северна Америка от $600 до $700 милиона.

Освен това първоначалните оценки за загубите преди данъци от урагана Майкъл, са приблизително между $ 300 и $ 500 млн., но те ще бъдат включени в оперативните резултати за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Брайън Дупъреол, президент и главен изпълнителен директор на AIG, заяви: „Нашите мисли са с тези, които са били засегнати от последните екстремни събития. В AIG ние сме отдадени на това да подкрепяме нашите клиенти, където и да са по света, като действаме бързо, за да им помогнем да се възстановят и изградят наново. Радваме се, че нашите усилия за преструктуриране на северноамериканския портфейл от презастраховане дават желания резултат за смекчаване на нашето излагане на загуби от катастрофи.

Продължаваме да търсим начини за по-нататъшно развитие на нашите глобални мерки за защита, като продължаваме да се стремим да изпълняваме плана си за позициониране на AIG за дългосрочен устойчив и печеливш растеж„.

AIG е световна застрахователна организация. Основана през 1919 г., днес компаниите ѝ предлагат широк спектър от застраховки за имуществено застраховане, животозастраховане, пенсионни продукти и други финансови услуги на клиенти в повече от 80 страни.

Акциите на AIG са регистрирани на Нюйоркската и Токийската фондови борси.

Прочети още

Застраховане

Lloyds сключи договор за инвестиране с фонда Blackrock за 30 млрд. паунда

Публикувана

на

Той е част от договори за 109 млрд. паунда управлявани преди от Standard Life Aberdeen.

Днес Scottish Widows, животозастрахователна и пенсионна компания, от Единбург, Шотландия – дъщерно дружество на Lloyds Banking Group, обяви, че е възложило договор за инвестиране в размер на 30 млрд. паунда на BlackRock, разказва investmentweek.co.uk.

BlackRock е американска корпорация за глобално управление на инвестиции, базирана в Ню Йорк. Основана e през 1988 г., първоначално като мениджър за управление на риска и мениджър на активи с фиксиран доход. Днес е най-големият мениджър на активи в света с 6.29 трлн. долара активи към декември 2017 г.

Lloyds обяви, че парите, отпуснати на BlackRock, ще бъдат инвестирани в индексни стратегии и освен това ще се стреми към съгласуване на стратегическо партньорство за сътрудничество в алтернативни класове активи, управление на риска и инвестиционни технологии.

Активите са част от мандата от 110 млрд. паунда, който понастоящем се управлява от компанията Standard Life Aberdeen (SLA) и подлежи на арбитраж, след като Lloyds заяви през февруари, че ще прекрати сделката.

Сделката с BlackRock трябва да стартира след приключване на арбитражния процес или изтичането през януари 2019 г. на съществуващия договор, като Lloyds са убедени в правото си да прекратят сделката със SLA.

Standard Life Aberdeen, които иска 250 млн. пауна компенсация, засега са отказали коментар.

Антонио Лоренцо, главен изпълнителен директор на Scottish Widows, заяви: „BlackRock бе избрана след конкурентен търг, в който ясно демонстрира водещите си възможности в световен мащаб и дълбокото познание на британския пазар“.

Партньорството ще гарантира, че Scottish Widows и групата могат да постигнат добри инвестиционни резултати за своите клиенти през следващите години“ – допълни той.

BlackRock управлява активи с индексни фондове (Exchange-traded funds – ETFs) за около 1 трилион долара.

Прочети още

Застраховане

Кои са готвените промени в Кодекса за застраховането?

Публикувана

на

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

Законопроектът предвижда въвеждането на нови, завишени изисквания спрямо познанията и квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти.

Новите изисквания са диференцирани по области на познания и спрямо категориите на предлаганите застрахователни продукти.

Поставят се още критерии за повишаване квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които се занимават с разпространение на застрахователни продукти – чрез професионално обучение или развитие, не по-малко от 15 часа годишно.

Повишава се минималният размер на застрахователната сума по задължителната застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователните посредници.

 

Документът въвежда регламентация на нова категория разпространители на застрахователни продукти – посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Те ще могат да бъдат регистрирани при спазване на ограничени изисквания за квалификация, които основно се свеждат до познаването на предлаганите застрахователни продукти и на правилата за разглеждане на претенции и жалби.

Предоставя се възможност спрямо тази категория посредници да се прилагат и по-ниски нива на минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователните посредници.

 

С проекта се разписва ново условие за регистрация на застрахователен посредник, касаещо разкриване на самоличността на лицата, които притежават повече от 10 на сто от капитала на посредника, както и на лицата, които имат тесни връзки с него.

Предвидена е и възможност за подаване на заявление за регистрация като застрахователен посредник по интернет.

Текстовете поставят и допълнителни изисквания по отношение на пакетните продажби и на продажбите на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти.

Обмислят се още нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него. Уредена е детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи.

Предлага се също така механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата членка по седалището на клона на застрахователните посредници.

Изменението предлага също така актуализирането на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като досегашният размер от 10 000 000 лв. за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт да се увеличи на 10 420 000 лв., а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди, причинени на имущество, да се увеличи на 2 100 000 лв.

Прочети още

Банки

Bank of England иска британските банки и затрахователи да не ползват LIBOR

Публикувана

на

Bank of England
Bank of England нощен изглед. Снимка: BoE.

Централната банка и финансовите регулатори предлагат преход към алтернативни лихвени проценти.

Днес британските регулатори Financial Conduct Authority (FCA) – Орган за финансово поведение и Prudential Regulation Authority (PRA) – Орган за регулиране на пруденциалния надзор, които са под шапката на Bank of England са изпратили писмо до изпълнителните директори на големите банки и застрахователи, контролирани в Обединеното кралство.

Това бе съобщено в прес публикация на сайта на Bank of England.

Регулаторите мениджърите на тези компанни да започнат подготовка и да предприемат действия за преход от Libor към алтернативни лихвени проценти.

Libor е лондонския междубанков лихвен процент. Подобно на евро индекса Euribor, той е среден лихвен процент, който се изчислява след като заявителите – група големи банки отчетат на администратор прогнозните си разходи за заеми една от друга през различни периоди.

Целта на писмата е регулаторите да се уверят, че висшите мениджъри и бордове на фирмите разбират рисковете, свързани с този преход, и че ще предприемат подходящи действия сега, така че компаниите им да могат да преминат към алтернативни лихвени проценти преди края на 2021 г.

Причината за този преход е, че както FCA, така и FPC още през 2017 г. заявиха, че става все по-очевидно, че липсата на активни основни пазари и недостигът на срочни необезпечени депозитни операции, пораждат сериозни въпроси за бъдещата устойчивост на индекса Libor.

Писмото до британските банки можете да видите тук.

Писмото до британските застрахователи можете да видите тук.

Прочети още

Застраховане

Nestlé продава застрахователната си компания Gerber Life Insurance

Публикувана

на

Gerber Life Insurance

Купувач е американската Western & Southern Financial Group.

Късно следобяд вчера Nestlé обяви на сайта си, че продава Gerber Life Insurance Gerber Life Insurance Company („Gerber Life“) на Western & Southern Financial Group за 1,55 млрд. долара в брой.

Gerber Life е признат лидер на пазара на детски и семейни животозастрахователни дружества със законов капитал и излишък от приблизително 285 милиона долара (към 30 юни 2018 г.).

През 2017 г. компанията е реализирала продажби за 856 млн. долара.

Сделката позволява на Western & Southern Financial Group да предлага на пазара застрахователни продукти под марката Gerber Life.

Western & Southern Financial Group е американска финасова и застрахователна група от Синсинати, Охайо, упраляваща активи за над 60 млрд. долара (към 2013 г.).

Сделката не включва бизнес с продукти Nestle Gerber като бранда за бебешки храни и грижа за бебето, които Nestlé ще продължи да развива.

Изпълнителният директор на Nestlé Марк Шнайдер заяви: „За нас е удоволствие да открием един изключителен нов дом за Gerber Life в Western & Southern, където тя ще процъфтява като част от по-голяма организация за финансови услуги. Това ще ни позволи да инвестираме повече в основния ни бизнес в областта на храните, напитките и в здравеопазването на потребителите„.

Споразумението идва след обявлението на Nestle през февруари 2018 г., че проучва стратегическите възможности за бизнеса на Gerber Life.

Очаква се сделката да приключи в края на 2018 г. или началото на 2019 г. след обичайните регулаторни одобрения.

Прочети още

Застраховане

Френски застраховател отхвърли оферта за придобиване

Публикувана

на

SCOR Paris
Централата на SCOR в Париж. Снимка: SCOR

Бордът на директорите на SCOR реши компанията да остане независима.

Френската презастрахователна компания SCOR, отхвърли предложението на конкурента си Covea за придобиване на мажоритарен дял от капитала ѝ и права за гласуване на управителен съвет, оповести компанията на сайта си.

SCOR е четвъртата по големина презастрахователна компания в света, която осигурява на застрахователните компании диверсифициран и иновативен набор от решения и услуги за контрол и управление на риска. Използвайки своя опит и експертиза („Изкуството и науката за риска“), SCOR предоставя най-съвременни финансови решения, аналитични инструменти и услуги във всички области, свързани с риска – в животозастраховането (дълголетие, смъртност, както и в P&C застраховането (природни бедствия, селско стопанство, индустрия, транспорт, инженеринг и др.).

На 30 август 2018 г. бордът на директорите на SCOR е разгледал подробно условията на нежеланото предложение и определил, че то е фундаментално несъвместимо със стратегията за независимост на компанията, която е основен фактор за нейното развитие.

Ето защо бордът единодушно е решил да откаже разговори с Covea.

SCOR признава решението на Covea да оттегли предложението си за потенциално придобиване.

Прочети още
Реклама

Най-четени