Свържете се с нас

Други регулации

Затягат мерките за пренос на кеш в и от ЕС

Публикувана

на

Euro

Модернизира се Регламента за контрол върху паричните средства.

Днес Корепер одобри споразумение между Съвета, представляван от българското председателство, и Европейския парламент за проект на регламент, целящ подобряването на контрола върху внасянето или изнасянето на пари в брой в Съюза.

Корепер или „Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз се председателства от постоянния представител на държавата, осигуряваща председателството на Съвета.

Корепер (ІІ част) подготвя работата на четири от съставите на Съвета: Икономически и финансови въпроси; Външни работи; Общи въпроси и Правосъдие и вътрешни работи.

„След днешното споразумение за модернизиране на Регламента за контрол върху паричните средства финансирането на тероризма, прането на пари и други престъпни дейности ще бъдат по-лесно засичани в Европа. Опитът показа, че трябва да адаптираме нашите инструменти по-бързо, ако искаме да се справим с новите заплахи и да предотвратим престъпни действия накърняващи сигурността на нашите граждани. – заяви Владислав Горанов, министър на финансите на България.

Регламентът заменя „Регламент за контрол върху паричните потоци“ (Регламент 1889/2005), който се прилага от 2007 г. насам.

Целта е да се гарантира, че последните промени в международните стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, разработени от Специалната група за финансови действия (FATF), са отразени в законодателството на ЕС.

Разширена е дефиницията на паричните средства. Тя вече ще обхваща не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни средства като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато.

Регламентът се разширява, така че да включва и парични средства, които се изпращат по пощата, в товари или куриерски пратки.

Той допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидена в Директива 2015/849.

Новото законодателство разширява задължението на всеки гражданин, влизащ или напускащ ЕС, които пренася парични средства на стойност 10 000 евро или повече, да ги декларира пред митническите органи.

Декларацията трябва да бъде направена независимо от това дали пътника пренася пари в се себе си, в багажа си или чрез или транспортно средство. По искане на властите, той ще трябва да ги предостави за контрол.

Ако паричните средства се изпращат в пощенски пратки, куриерски пратки, непридружен багаж или контейнерни товари („непридружени парични средства“), компетентните органи ще имат правомощието да поискат от изпращача или получателя, да направят декларация за разкриване на информация.

Тя може да бъде в писмена форма или по електронен път, като се използва стандартен формуляр.

Органите ще имат и правомощието да извършват проверки на всички пратки, контейнери или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени пари в брой.

Координира се и обмена на информация, когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще бъде изпратена и на Европейската комисия.

Новият регламент няма пречи на държавите-членки да осигурят допълнителен национален контрол върху движението на пари в брой в рамките на Съюза съгласно националното законодателство, при условие че тези проверки са в съответствие с основните свободи на Съюза.

Новото законодателство е необходимо, за да се отчете фактът, че терористите и престъпниците са успели да намерят начини за заобикаляне на правилата за контрол върху паричните средства.

Съветът и Европейският парламент ще трябва да потвърдят регламента чрез гласуване, след което той ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Данъци

Разкриха масови нарушения в бензиностанциите

Публикувана

на

Бе проведена съвместна проверка на МВР, НАП, Агенция „Митници“ и БИМ.

Сериозни нарушения на законодателството са открити във всички бензиностанции – обект на съвместни проверки на Агенция „Митници“, МВР, НАП и Българския институт по метрология (БИМ) през изминалата седмица.

И петте обекта, които се намират на територията на Перник, Драгичево, Свиленград и Бургас, са запечатани, а за част от нарушенията са образувани досъдебни производства.

След извършени анализ и проверка от служители на Агенция „Митници“ са установени нарушения и са предприети съвместни действия  под  координацията на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари.

В хода им е установено, че в една от бензиностанциите са монтирани допълнителни устройства към фискалния апарат на обекта. По този начин е било възможно подаването на некоректна информация за извършените доставки, наличните и проточените количества горива към НАП. В друга бензиностанция пък са открити неодобрен тип колонки.

Служителите на НАП, отговорни за принудително събиране на данъчни дългове, са иззели налични парични средства в два от обектите, заради непогасени данъчни дългове.

От три от бензиностанциите инспекторите от Агенция „Митници“ са иззели гориво, заради нарушения на акцизното законодателство. Задържани са общо над 14 000 литра гориво.

Прочети още

Други регулации

В Търговския регистър си раздадоха 700 000 лв. бонуси, въпреки че не работеше

Публикувана

на

Служителите в Търговския регистър получиха тлъсти бонуси от Агенцията по вписванията и то точно за периода, когато регистърът се срина. Припомняме, че той беше блокиран за цели 18 дни и създаде доста проблеми за бизнеса.

Въпреки това, според информация на в. „Сега“, през октомври за били разпределени 700 000 лв. „допълнителни възнаграждения за постигнати резултати“ за месеците юли, август и септември.

Агенцията по вписванията потвърди, че са раздадени такива поощрения. Във ведомството работят около 600 души.

Отново според информация на „Сега“, четирима софийски директори са си разделили 20 000 лв. Надолу по веригата различни началници са получили по над 2000 лв. Бонуси има дори и за шефовете на отделите, които са носили пряка отговорност за блокажа на регистъра.

Прочети още

Други регулации

ЕК поиска Малта да затегне мерките срещу прането на пари

Публикувана

на

Malta
Малта

Разследване установи, че местният регулатор не извършва правилен надзор над финансовите институции.

По искане на Комисията Европейският банков орган (ЕБО) извърши разследване, чието заключение бе, Звеното за анализ за финансово разузнаване (FIAU) на Малта е в нарушение на правото на Съюза, и излезе с препоръка на 11 юли 2018 г.

Според ЕБО Малта не е извършила правилен надзор над финансовите институции и не е гарантирала, че те спазват правилата за борба с изпирането на пари.

След препоръките на ЕБО и като отчете мерките, приети все пак от Малта за справяне с установените пропуски, вчера ЕК поиска от малтийския надзорен орган за борба с изпирането на пари (Звеното за анализ за финансово разузнаване) да предприеме допълнителни мерки, за да изпълни изцяло своите задължения по Четвъртата директива за борбата с изпирането на пари.

Това трябва да стане като осигури ефективен надзор върху финансовите институции на територията на страната, включително чрез ефективен режим за налагане на санкции.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Трябва да се уверим, че рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма във финансовия сектор, се оценяват адекватно и се премахват от нашите надзорни органи. Европейският банков орган допринася за хармонизираното прилагане на правилата за надзор във връзка с борбата с изпирането на пари“.

Комисарят по въпросите на правосъдието Вера Йоурова добави: „Правилата за борба с изпирането на пари в Европа са най-строгите в света. Въпреки това те трябва се прилагат в съответствие с едни и същи високи стандарти в целия ЕС, за да се избегнат слаби връзки по веригата. Малта, както и останалите държави, трябва да осигурят всички необходими ресурси на съответните органи и да въведат изцяло съответното законодателство. Комисията ще използва всички свои правомощия, включително производствата за установяване на нарушение, за да отстрани всички пропуски в борбата с изпирането на пари“.

По-конкретно Европейската комисия призовава малтийското Звено за анализ за финансово разузнаване да предприеме мерки, като:

  • подобряване на методологията на звеното за оценка на рисковете;
  • подобряване на стратегията за мониторинг и надзор, свързан с риска от изпиране на пари от определени институции;
  • гарантиране, че звеното е в състояние да реагира в подходящ срок при откриване на слабост;
  • гарантиране, че процедурите за вземане на решения са добре обосновани и документирани;
  • приемане на систематични и подробни процедури за съхранение на данните при инспекции извън обекти.

ЕК използва за пръв път своите правомощия, за да поиска от ЕБО да разследва евентуални нарушения на правото на Съюза от орган в държава членка.

Оттогава Комисията е поискала от Европейския банков орган да извърши разследване и на компетентните органи в Дания, Латвия и Естония, където неотдавнашни случаи породиха загриженост относно ефективното прилагане на правилата за борба с изпирането на пари.

FIAU на Малта разполага с десет работни дни от получаването на становището, за да информира ЕК и ЕБО за мерките, които възнамерява да вземе, за да изпълни задълженията си.

Прочети още

Други регулации

КФН отвори мейл за подаване на сигнали от служители на поднадзорни лица

Публикувана

на

КФН

Комисията за финансов надзор (КФН) създаде специален електронен адрес: employee_signals@fsc.bg, на който служители на поднадзорни на КФН лица могат да сигнализират за възможни или извършени нарушения на приложимите нормативни актове, уреждащи дейността на съответното поднадзорно лице.

Електронният адрес представлява специален комуникационен канал, осигуряващ сигурност за служителите, подали сигнали до регулатора. По този начин е гарантирана анонимността им пред работодателя.

Съгласно Закона за Комисията за финансов надзор подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице. Освен това лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на КФН лица, подали жалба или сигнал имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение.

Прочети още

Банки

Най-големите банки в Европа преминаха стрес теста

Публикувана

на

European Banking Authority

Европейският банков орган (ЕБО) публикува снощи резултатите.

Резултатите от стрес теста на по-големите европейски банки, публикувани в петък вечерта, разкриха, че всички финансови институции в рамките на целия ЕС преминават „неблагоприятния сценарий“ на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Стрес тестовете бяха извършени от Европейския банков орган (ЕБО) и Единния надзорен механизъм (SSM), за да се прецени състоянието на европейската банкова система.

ЕБО заяви в изводите, публикувани на техния уебсайт, че всичките 48 банки побеждават съотношението на основния капитал от 5,5% при неблагоприятния стрес.

Британската банка Barclays се класира на най-ниско ниво в теста, отчитайки общо съотношение само 6,37% при неблагоприятния сценарий.

Британската Lloyds също се представи слабо с резултат от 6,8%.

Коментирайки след резултатите, Bank of England заяви, че те показват, че банките в Обединеното кралство все пак биха могли да поемат ефекта от най-лошия сценарий на ЕБО.

Най-голямата банка в Европа, Deutsche Bank, се представи по-добре, отколкото някои прогнозираха, регистрирайки основен дял от 8,14% в неблагоприятния сценарий.

ЕБО заяви, че при неблагоприятния им сценарий изчерпването на капитала в банките в края на 2020 г. е било 236 милиарда евро и 226 милиарда евро съответно при „преходна и напълно натоварена база“.

ЕЦБ добави, че тестът на ЕБО показва, че банките в Европа сега са „по-устойчиви на финансови сътресения„.

Италианските банки също бяха под наблюдение, но успяха да запишат задоволителни резултати. Unicredit, най-големият кредитор в Италия, отбеляза общо съотношение 9,34, докато UBI Banca отбеляза 7,42%. Най-нисък резултат сред италианските банки има Banco BPM, която регистрира 6.67%.

Оценката беше извършена чрез преглед на цифрите от балансите на банката от края на 2017 г. и тест, как те ще се справят с напрежението, което ЕБО описва като „неблагоприятно развитие на пазара“.

Теоретичните пазарни шокове, като например хаотичен Брекзит или внезапна продажба на имоти, бяха използвани като сценарии за разглеждане на балансите на банката. Въпреки че не е имало оценка за преминаване или провал, ключовата метрика, която бе използвана е съотношението на собствения капитал на банките.

Коефициентът на капитала от първи ред (Tier 1) е съотношението на основния капитал на банката към нейните общи рисково претеглени активи. Казано по-просто, това е нивото на резервното финансиране, към което банката може да прибегне, за да смекчи внезапни шокове или загуби.

В тестовете си банките са сравнявани спрямо съотношението на собствения си капитал, което е 8% при базовия сценарий и 5,5% при неблагоприятния сценарий. Всяка цифра, близка до или по-малка от 5,5%, дава на инвеститорите повод за безпокойство.

 

Процеса

Общо 130 банки бяха тествани за тяхната устойчивост на пазарната волатилност и нивото на кредитния риск. Въпреки това, след промяна от 2016 – последният път, когато бяха проведени стрес тестове, резултатите, публикувани в петък, са само за 48 от по-големите банки в Европа.

Това е така, защото ЕБО направи промени в процеса си по-рано тази година и определи висок минимален праг от 30 милиарда евро капитал, за да „намали хетерогенността в извадката“.

Първият общоевропейски стрес тест на банките бе проведен през 2014 г., последван от нов през 2016 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви, че този последният е „значително по-тежък“.

Тази година банките подадоха данните си между февруари и май. През лятото ЕЦБ установи пропуски в много от тях и поиска от банките „да се съобразят или да обясняват“.

Резултатите от сегашният стрес тест трябва да бъдат включени в Процеса за надзор и оценка (SREP), който ще обобщи всички констатации и ще даде на всяка банка „домашна работа“.

Банките трябва да получат своите персонални доклади от ЕЦБ през януари 2019 г.

 

Пълните резултати от стрес теста на европейските банки за 2018 г. можете да намерите тук.

 

Прочети още

Други регулации

Европейският банков орган стартира стрес-тест в целия ЕС

Публикувана

на

European Banking Authority

Резултатите от него се очакват днес вечерта.

Европейският банков орган (ЕБО) (European Banking Authority – EBA ) стартира на 31 октомври свой стрес тест за банките в целия ЕС и заедно с него, оповести макроикономическите сценарии.

Основни характеристики на упражнението:
Стрес тестът има за цел да предостави на надзорните органи, банките и други участници на пазара обща аналитична рамка, която да сравни последователно и да оцени устойчивостта на банките на ЕС към икономически шокове.

За първи път в него се включват счетоводните стандарти по IFRS 9.

Не е включен праг за неуспешна пропускателна способност, тъй като резултатите от упражнението са предназначени да послужат като принос към Процеса за надзор и преглед (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Методологията на ЕБО за този стрес тест бе публикувана през ноември 2017 г. и следва да се прилага към публикуваните сценарии.

Основният сценарий е в съответствие с публикуваната от Европейската централна банка (ЕЦБ) прогноза за декември, а неблагоприятният сценарий предполага реализацията на четири системни рискове, за които понастоящем се счита, че представляват най-съществените заплахи за стабилността на банковия сектор в ЕС :

  • Внезапна и значителна преоценка на рисковите премии на световните финансови пазари, което ще се разпространи в европейските страни и ще доведе до затягане на финансовите условия;
  • Неблагоприятна обратна връзка между слабата рентабилност на банките и ниския номинален ръст в резултат на спада в икономическата активност в Европейския съюз. Това ще засегне по-специално банките в страните, изправени пред структурни предизвикателства в техния банков сектор;
  • Устойчивостта на държавния и частния дълг се дължи на потенциалното преориентиране на рисковите премии и повишената политическа несигурност;
  • Ликвидните рискове в небанковия финансов сектор с потенциални преливания в по-широката финансова система.

Неблагоприятният сценарий има за цел да гарантира адекватно ниво на сериозност във всички държави от ЕС.

Предполагаемите темпове на растеж на реалния БВП на ЕС в неблагоприятния сценарий са съответно -1,2%, -2,2% и + 0,7%, съответно през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Като цяло, сценарият предполага отклонение на БВП на ЕС от базовото му равнище с 8,3% през 2020 г., което води до най-тежкия сценарий по отношение на отклонението на БВП спрямо базовите нива в сравнение с предишните упражнения на ЕБО.

 

Очаква се ЕБО да публикува резултатите от упражнението днес, 2 ноември 2018 г. в 19ч българско време.

 

Прочети още
Реклама

Най-четени