Connect with us

За нас

Parite.info е финансов сайт, създаден с цел да спомогне за повишаване финансовата информираност и познания на българите. Убедени сме, че в съвременния свят финансовата грамотност е от ключово значение за конкурентоспособността, просперитета и щастието на всеки гражданин. Затова и екипът ни е възприел повишаването на финансовата грамотност в България за лична кауза.

За тази цел Parite.info ще комбинира медийна информация, обучителни материали и полезни софтуерни решения (Кредитен рейтинг и Калкулатори). Комбинация, която го прави единствен по рода си уеб проект в България.

Бъдете с нас, ако искате да знаете повече за парите, да сте запознати с най-актуалните финансови новини и тенденции, с новите финансови технологии, fintech компаниите и криптовалутите, ако искате да научите как да печелите повече, да реинвестирате и как след това да спестявате част от спечеленото.

Parite.info е проект на Алфа Медия Груп ООД.