Свържете се с нас

Други регулации

Индустрията стартира дебат за сближаване на заплатите в Европа

Публикувана

на

Европейският индустриален и синдикален елит стартира днес в София дискусията за сближаване на заплатите в Източна и Западна Европа.

През последните няколко месеца КНСБ и лично президентът на синдиката Пламен Димитров са ангажирани изцяло с темата за създаване на Алианс за сближаване на заплатите в Европа, който да помогне за изравняване на възнагражденията в мултинационалните компании на територията на континента.

От 9 часа в столичния хотел „Рамада“ ще заседава изпълнителният комитет на INDUSTRIALL EUROPE. Организацията включва 7,1 млн. члена от над 200 синдикални организации в индустриалния сектор от цяла Европа. Заседанието ще бъде открито от социалния министър Бисер Петков и президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Сред основните теми на срещата ще бъдат заплащането в мултинационалните компании в Източна и Западна Европа, влиянието на завишените екоизисквания на Европейския съюз към енергетиката и отражението върху индустрията, глобализацията и предизвикателствата към Европейския съюз и хората на труда.

Темата за сближаването на заплатите ще продължи през целия юни. На 21 и 22 юни в Резиденция „Бояна“ ще заседава Групата на работниците на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, в което ще участват над 120 синдикални лидери от ЕС. Форумът ще бъде открит от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. По време на срещата министър Бисер Петков, президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ Пламен Димитров и Димитър Манолов ще анализират социалните цели на Българското председателство на Съвета на ЕС – постижения и бъдещи предизвикателства.

Темата за заплатите ще има своята кулминация на 26 юни, когато в София ще стартира Алиансът за сближаване на заплатите в Европа. Началото ще бъде дадено от премиера Бойко Борисов и комисарят по заетостта и социалните въпроси Мариане Тейсен. Припомням, че темата за Алианса бе поставена за първи път пред българското правителство от президентите на КНСБ Пламен Димитров и на ЕКП Лука Визентини на среща при премиера Борисов.

Срещата трябва да събере представителите на Европейската комисия, най-големите бизнес организации в Европа, ръководители на мултинационални компании и синдикати в опит да постигнат сближаване на възнагражденията в континента на принципа „равно заплащане за равен труд“.

Програмата на форума ще бъде обявена допълнително. Засега участие са потвърдили шест европейски социални министри, евродепутати от основните политически сили, комисар Тейсен, представители на BUSINESS Europe, CEEP, UEAPME.

 

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Други регулации

893,27 лв. е средният осигурителен доход в страната

Публикувана

на

НОИ

Средният осигурителен доход в страната за месец април е 893,27 лв., информира Националният осигурителен институт.

За сравнение средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2017 г. до 30.04.2018 г. е бил 843,84 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2018 година.

Прочети още

Банки

Банката за международни разплащания е против криптовалутите като монетарна система

Публикувана

на

bitcoin, биткоин

Банката за международни разплащания (БМР), която помага на Централните банки по света, се обяви против криптовалутите като монетарна система, съобщава CCN. Според институцията, виртуалните валути биха били по-полезни за други дейности.

Смисълът на Централните банки е да осигуряват стабилност, припомня БМР в своя годишен икономически доклад. За целта Централните банки трябва да използват монетарни системи, които да се нагаждат според икономиката и търсенето и предлагането.

Криптовалутите са децентрализирани по дизайн, което създава рискове за стабилността. Липсва и консенсус за верифицирането на транзакциите, а сриването на доверието може да има сериозни последици и дори да доведе до спирането на цялата система, отбелязва институцията.

Освен това криптовалутите имат и други неефикасности като високия разход на енергия, увеличаване на цената на обработката на преводите, нестабилна цена и по-бавна обработка на преводите, допълва БМР.  Проблем е и постоянното появяване на нови и нови криптовалути, които разводняват пазара, както и възможността за сравнително лесно манипулиране на цените.

Според БМР криптовалутите не са подходящи за заместител на сегашните монетарни системи. Банката смята, че виртуалните пари са по-подходящи за други цели, например междугранични преводи, използване на блокчейн технологията за други цели, повишаване на сигурността и опростяване на сложните процеси във финансови транзакции и финансовата търговия.

Нужна е и по-активна дейност от страна на регулаторите, казва БМР. Трябва да се въведат повече защити за инвеститорите и потребителите и да се намалят рисковете за тях.

Прочети още

Други регулации

Обществените поръчки стават електронни

Публикувана

на

laptop, keyboard, typing

Законопроект предвижда и повече санкции при нарушения.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения при обществените поръчки, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Това става ясно от публикувания тази седмица проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

С новия документ основно се цели:
  • поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;
  • въвеждане в националното законодателство на задължение – възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури при изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;
  • унифициране на практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания от него и подобряване на сътрудничеството между органите при предварителния и последващ контрол.

Голяма част от промените в законопроекта са свързани с въвеждането на електронната платформа.

Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен с нейните функции. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез онлайн платформата.

По-детайлни правила за използването на онлайн платформата ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона.

Предложено е още и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки.

Кръгът е свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тях членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Прочети още

Други регулации

КФН предупреди за нова заблуда за инвеститорите във финансови инструменти

Публикувана

на

КФН

През последните месеци се наблюдава тенденция за заблуда на инвеститорите и потенциалните инвеститори във финансови инструменти, като се регистрират дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници. Това предупредиха от КФН.

Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник като се добавят означения „-ФРОНТ ОФИС“ или други думи, които могат да създадат заблуда в инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензирания от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник.

Във връзка с горното, регулаторът предупреждава инвеститорите, че:

  • получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционния посредник;
  • банковата сметка, по която се превеждат пари следва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционния посредник.

Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството.

Прочети още

Други регулации

Председателят на SEC: „ICO са ценни книжа“

Публикувана

на

Jay Clayton SEC
Джей Клейтън, председател на американската Комисия по ценни книжа и фондови борси. Снимка: www.sec.gov

Председателят на американската Комисия по ценни книжа и фондови борси (SEC) Джей Клейтън отново обяви категоричната позиция на институцията за Initial Coin Offering (ICO) процедурите. Според комисията те са със статут на ценни книжа и се регулират като такива, съобщава CCN.

Блокчейн технологията има голям потенциал за ценните книжа и други индустрии. Мисля, че всички можем да се съгласим с това… Тя значително намалява разходите, включително тези за верификация. Тя е мощна технология… Технология, която хората вече са използвали и за набиране на финансиране. Ние имаме ясни правила как да се извършва набиране на финансиране, когато се предлагат ценни книжа. Много от това, което виждам в ICO пространството, е предлагане на ценни книжа. Не знам колко по-ясен мога да съм от това„, коментира Клейтън по време на публична среща в Атланта.

Комисарят на SEC Кара Щайн има подобно мнение. Тя допълва, че практически всички видове инвестиции стават по-сложни и се възползват от технологиите. SEC също активно подобрява своите технологии, за да е в тон с развитието им.

Едно от изключенията са криптовалутите. Според Щайн те могат да намалят разходите и да променят много неща. „Постоянно мислим как да приемем иновациите и да се убедим, че се използват ефективно. Мислим внимателно как да предвиждаме проблемите и да ги предотвратяваме още преди да са се случили„, казва тя.

Прочети още

Други регулации

БВП е нараснало с 3.5% през първото тримесечие на 2018 г.

Публикувана

на

Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 3.5% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година.

Това стана ясно от месечния обзор за развитието на българската икономика, публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Растежът е движен както от потреблението, така и от инвестициите, които отчетоха повишение съответно с 3.2% и 10.2% на годишна база. В същото време, отрицателният принос на нетния износ се е свил до 0.4 %.

Краткосрочната бизнес статистика показа смесени сигнали през март, след като промишленото производство и продажбите нараснаха, строителната продукция се сви, а търговията на дребно забави растежа си спрямо предходния месец.

През април общият показател за бизнес климата се е увеличил след подобрение на оценките във всички сектори, докато индикаторът за доверието на потребителите се е понижил в резултат на влошаване на очакванията за финансовото състояние на домакинствата и икономическата ситуация в страната.

През първото тримесечие на 2018 г. работната сила в трудоспособна възраст продължи да се повишава.

Коефициентът на безработица достигна 5.7%,, което е съпоставимо със стойността от средата на 2008 г.

Номиналният растеж на средната работна заплата общо за икономиката възлеза на 7.1% на годишна база.

През април, потребителските цени са се повишили с 0.3% спрямо март в резултат най-вече на характерно за сезона поскъпване при непреработените храни, облеклото и обувките.

Въпреки това, годишният темп на инфлация според ХИПЦ се е забавил до 1.7%. Базисната инфлация също се е забавила до 1.9% на годишна база.

Балансът по текущата сметка е преминал в излишък от 218.1 млн. евро през февруари, при дефицит от 155.3 млн. евро през януари.

Търговският дефицит се е свил с 18.4% спрямо предходния месец, като спадът на вноса на стоки – с 6.2%, надмина този на износа – 4.3%.

Прочети още
Реклама

Най-четени