Connect with us

Финанси

Как да работим с данни от различни източници чрез аналитичния софтуер Tableau

Published

on

IT, company, computers

 

 

В наши дни, когато компаниите генерират все повече данни от множество различни източници, възможността да свързваме, организираме и използваме тези информационни потоци често определя дали организацията ни ще се развива успешно. Информация от системите за управление на бизнеса (ERP), както и на взаимоотношенията с клиентите (CRM), справки от банки, отчети от външни контрагенти, данни от производствените системи, както и от множество различни устройства и сензори – всички те могат да спомогнат за създаването на цялостна картина за бизнеса. Налага се въпросът: как да свързваме тези данни по-ефективно и да ги използваме за взимане на по-успешни управленски решения.

 

„Свързването на данни от различни източници често може да ни изправи пред редица предизвикателства, което да доведе до загуба на време и ключови данни и да затрудни по-нататъшния анализ“, споделя Параскев Бенчев, Управител на българската консултантска компания „Тим ВИЖЪН България“. Тези проблеми могат да бъдат решени чрез софтуера за бизнес анализи Tableau, който улеснява значително работата с данни от различни източници. Предефинирани връзки към десетки различни типове източници на данни, разнообразие от възможности за свързване на отделни таблици с информация, възможност за писане на SQL заявки към бази данни са само част от улесненията, които предлага той.

 

Свързване към различни типове източници на данни

 

Tableau разполага с предефинирани възможности за връзка към огромно разнообразие от източници на данни, като това множество продължава да расте с всяка следваща версия на решението.

 

SQL заявки за връзка с бази данни

 

В допълнение, потребителите могат да използват и конкретно създадени заявки (query), за да се свързват към бази данни и да използват точно определена информация от тях. SQL заявките са отличен начин за свързване на различни таблици, реструктуриране на информацията, намаляване размера на данните, които подлежат на анализ и много други.

 

Relationships – нова функция за улесняване на работата с различни източници

 

Тъй като правилното и бързо свързване на данни от различни източници е един от основните проблеми, с които се сблъскват потребителите навсякъде по света, в последната си версия Tableau представи нова функционалност, която допълнително да облекчи този процес. Наречена Relationships, тя добавя ново ниво на логика при свързването на източниците на данни и позволява лесно да се създаде схема на взаимовръзки между отделните файлове, всеки от които носител на различни информационни аспекти. В резултат се получава една цялостна информационна картина, която служи като солидна основа за предстоящия анализ. Само с помощта на drag-and-drop действия потребителите могат да посочат коя таблица с данни с коя друга трябва да е свързана, като системата автоматично определя съществува ли възможност за свързване и как е най-добре да се дефинира то.

 

Свързване на данни от различни източници

 

Благодарение на Relationships можем да изградим анализ, черпейки информация от източници на данни, които няма как да свържем лесно с традиционните методи, а добавянето на нови файлове с данни е въпрос само на няколко клика.

 

Новата функционалност не е единствения вариант на връзка между източници на данни, която Tableau предлага. В зависимост от типа информация и нуждите на анализа, на разположение са също функционалностите като Aggregate, Join и Union.

 

Tableau Prep Builder

 

Включен в Creator лиценза на Tableau, този продукт е изцяло предназначен за първоначална обработка и подготовка на данните за анализ. Интерфейсът на продукта позволява лесно и бързо да прегледаме обобщен вид на данните, идващи от различни източници, да изчистим дублиращи се или некоректни данни, да трансформираме информацията в удобен за обработка вид и да я подготвим за анализ. Tableau Prep спестява много ръчни операции и съкращава значително времето за подготовка на данните.

 

Всеки желаещ да научи още полезни съвети за работата с данни, може да се включи в безплатното онлайн обучение „Как да спестите време и пари при работата с данни“:

https://team-vision.bg/sabitiya/kak-da-spestite-vreme-i-pari-pri-rabotata-s-danni/

 

Ако желаете да тествате Tableau напълно безплатно, можете да направите това на адрес:

https://partners.tableau.com/UserData//335/Mailings/6956c1bd-2867-49e3-b555-95278b8ab7d4.htm

 

 

Финанси

АЛД представя новия си 5-годишен стратегически план “MOVE 2025”

Published

on

ALD проведе Ден на капиталовите пазари за финансовите анализатори и инвеститорите, в рамките на който компанията представи новия си 5-годишен стратегически план „Move 2025“. Тим Албертсен, Главен Изпълнителен директор и членове на Изпълнителния комитет на ALD разкриха амбициите на компанията и основните стратегически оперативни и финансови цели в контекста на новия стратегически план.

„Move 2025 е амбициозен план, който надгражда трансформацията, която започнахме преди 5 години, за да използваме възможностите за растеж в близко и дългосрочно бъдеще. С този нов стратегически план ALD се позиционира в сърцето на развиващия се свят на мобилност и укрепва конкурентните си предимства, за да стане напълно интегриран доставчик на устойчива мобилност и световен лидер в своята индустрия “, потвърждава Тим Албертсен, Главен Изпълнителен директор на ALD.

Четири стратегически стълба

Стратегическото развитие на ALD се основава на четири стратегически стълба, които имат за цел да засилят конкурентната позиция на компанията:

 

 • Move for Customers – Да бъдем най-иновативния доставчик на продукти и услуги за мобилност чрез дигитализация, персонализация, гъвкавост, отлично изживяване на клиентите и уникална марка за мобилност.
 • Move for Growth – Да бъдем глобален лидер в решенията за устойчива мобилност, като разширим географския обхват и покритието на клиентите с нови партньори в екосистемата за мобилност, стойностни придобивания и нови решения за мобилност.
 • Move for Good – Поставяме хората и корпоративната социална отговорност в основата на бизнес модела.
 • Move for Performance – Да генерираме стойност в икономическия цикъл в рамките на стабилна бизнес система, за да расте компанията по икономически ефективен начин.

 

 

 

Амбициите на Move 2025’s се развиват в четири ключови насоки за устойчив растеж

 

Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк

ALD е устойчив бизнес със значителен потенциал за растеж във всеки от четирите си клиентски сегмента: мултинационални компании и големи корпорации, МСП, корпоративни служители и частни потребители.

Очаква се „Общият брой договори“[1], управлявани от ALD, да достигне около 2,3 милиона до 2025 г., включително ръст чрез придобивания. Както директните, така и индиректните канали се очаква да допринесат значително за този растеж, с малко по-бърз темп на нарастване на индиректния канал, най-вече благодарение на водещата дигитална платформа за лизинг към частни лица на ALD.

ALD е доставчик N°1 в Европа с най-широко пряко покритие в световен мащаб и планира да разшири географското си присъствие още повече, включително в Азия, като се стреми към директно присъствие в до 50 държави.

Основни други двигатели на органичния растеж ще бъдат лизингът към частни клиенти и новите продукти за мобилност[2], които се очаква да се увеличат с около 15% кумулативен годишен ръст  през 2019-2025 г., особено при продукта ALD Flex (очаква се удвояване на бройките[3] до около 60 000 до 2025 г.) и Лизинг на употребявани автомобили (достигайки около 125 000 договора до 2025 г.).

Бъдещето е многоциклично и многоканално

Move 2025 ще трансформира бизнес модела на ALD в модел, при който автомобилите се отдават на лизинг за по-дълго, в някои случаи за целия живот на автомобилите, като се надгражда процеса на подбор и пазарната стратегия за ценообразуване за лизинг, който включва няколко цикъла, продажби на употребявани автомобили и дистрибуция чрез много канали.

ALD очаква около 30% от употребяваните автомобили да бъдат продадени или отдадени на лизинг на частни клиенти до 2025 г., а Лизингът на употребявани автомобили да достигне общо около 125 000 автомобила. Това развитие ще спомогне за значителен растеж и възможности за реализиране на марж, като същевременно ще намали риска от остатъчна стойност.

Платформата ALD Carmarket за частни клиенти, базирана на подхода Clicks ‘n Bricks, ще бъде на разположение на клиентите в 25 държави, за да подкрепи тези амбиции на базата на най-съвременните дигитални платформи на ALD и мрежа от физически шоуруми.

 

 

Инвестиции в дигитални възможности

През следващите 5 години компанията предвижда да инвестира в дигитални ресурси 66 млн. евро във  всичките четири стратегически стълба, което ще увеличи дела на инвестициите в дигитални ресурси от около 20% от оперативните разходи през 2017-2019 г. на около 23% през 2020-2025 г.

ALD и перспективите за електрическа мобилност

ALD е сред компаниите начело на прехода към зелена мобилност, и ще продължи да води пазара към активната интеграция на автомобили с ниски емисии, като консултира клиентите с подход, основан на TCO[4], оферти за електрически автомобили[5] с включени услуги, силни партньорства, свързани с електрическите автомобили и глобална Програма за електрическите автомобили.

Делът на електрическите автомобили в доставките на нови автомобили се очаква да нарасне до около 30% до 2025 г. ALD цели до 2030 г. около 50% от предоставените на клиенти автомобили да бъдат електрически.

В резултат на това средните емисии на CO2 на автомобил[6] за новите договори през 2025 г. се очаква да бъдат поне 40% по-ниски от стойностите през 2019 г.

Стратегически оперативни и финансови цели на Move 2025

 • Очаква се „Общият брой договори“[7], управлявани от ALD, да достигне около 2,3 милиона до 2025 г., включително ръст чрез придобивания
 • Очаква се делът на Финансирания автопарк[8] да достигне 80-85% от Общия брой договори до 2025 г.
 • Маржовете по Лизинговите договори и услуги заедно ще се увеличат поне успоредно с Общия брой договори за периода 2019-2025 г. благодарение на нарастващото навлизане на услуги и ползите от мащаба
 • Съотношението разход / приход (без резултата от продажбите на употребявани автомобили) ще се подобри до между 46% и 48% до 2025 г., като същевременно ще поеме 66 млн. евро допълнителни инвестиции в дигитални решения през 2020-2025 г.
 • Коефициентът на изплащане на дивидент ще бъде повишено до между 50% и 60% за 2020-2025 г. при запазване на съотношението Общ Собствен капитал към Общи активи в съответствие с историческите нива

Устойчивост и извънфинансови цели за 2025 г.

ALD възприема подход за устойчивост, фокусиран в 4 измерения, в подкрепа на своята стратегия за корпоративна социална отговорност и като ангажимент, че бизнесът оказва положително въздействие върху обществото.

 • Устойчивата мобилност:
  • автопарк с ниски емисии: – 40% от емисиите на CO2 спрямо 2019 г.
 • Ангажиран и отговорен работодател:
  • постигане на 80% ангажираност на служителите
  • увеличаване на дела на жените в управителните органи до 35%[9]
 • Прилагане на отговорна бизнес култура & практики
  • Включване на Критерии за социално отговорно инвестиране (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG) в 100% от политиките, процесите и контролите
  • Повишаване на NPS сред клиентите > 40%[10]
 • Намаляване на вътрешния отпечатък върху околната среда на компанията с 30% спрямо 2019 г.

 

 

 

 

[1] Общият брой договори =  Общ автопарк (Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк) плюс договори за нови мобилни решения (ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move)

[2] ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move – наричани още нови продукти за мобилност

[3] ALD Flex и Pool fleet

[4] TCO = общите разходи за притежаване

[5] Електрически автомобили (EV), определени като електрически автомобили с батерия (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) и  автомобили с водородни горивни клетки. Поставени са цели за нови доставки на леки автомобили за ЕС + Норвегия + Великобритания + Швейцария

[6] Средни емисии от леки автомобили за ЕС + Норвегия + Великобритания + Швейцария (CO2 в g / km (NEDC норма))

[7] Общият брой договори =  Общ автопарк (Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк) плюс договори за нови мобилни решения (ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move)

[8] Финансираният автопарк включва Лизинг с пълно обслужване и лизинг, класифициран като финансов лизинг

[9] Изпълнителен комитет и управителен комитет на ALD SA (холдинг) + Оперативен съвет + Главни Изпълнителни директори и местни Управителни комитети на юридически лица от групата в международен план

[10] Net Promoter Score. Индикатор за удовлетвореност на клиентите (за мениджърите на автопаркове и водачите); стойността му се определя като между % на групите на промоутъри и детрактори. Стойността се измерва ежегодно. За 2019 NPS беше 36% (следващите резултати ще бъдат публикувани през ноември 2020 г.)

Continue Reading

Банки

Емилиано Стайнфл стана част от генералния съвет на Конфиндустрия България

Published

on

UniCredit Bulbank

Емилиано Стайнфл, директор на Международния център на УниКредит Булбанк, стана част от генералния съвет на Конфиндустрия България. Конфиндустрия България е консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България. Целта е периодично да се събират най-важните италиански фирми, присъстващи в България и да се създаде организация, която да селектира  най-големите представители на италианското предприемачество.

Емилиано Стайнфл е част от екипа на УниКредит Булбанк от 2016 г., поемайки управлението на Международния център на банката. Центърът осигурява подкрепа в откриването на нови възможности, както за международни и мултинационални компании, заинтересовани от българския пазар, така и български компании, планиращи да изнасят към други страни.

Екипът на Международния център е изграден от специалисти, владеещи различни езици, със задълбочени познания за местния пазар.

Като част от генералния съвет на Конфиндустрия България Емилиано Стайнфл ще подпомага дейността и партньорството на приблизително 300 фирми-членове.

Допълнителна информация за Емилиано Стайнфл

Емилиано Стайнфл е роден в Рим, Италия. Там завършва с пълно отличие Правния факултет на университета La Sapienza, след което специализира Право на европейските общности в ISTUD (Institute of Management Studies), както и Банково дело и финанси в университета Luiss.

В допълнение към богатия европейски и междукултурен опит, Емилиано има над 25 години стаж в банковия сектор – 13 от които в УниКредит Груп. Преди да се присъедини към екипа на УниКредит Сърбия, където в периода от 2010 до 2013 година ръководи Управление „Корпоративно банкиране и международни клиенти“, е работил в няколко страни от Централна и Източна Европа, успешно изпълнявайки различни задачи, както на ниво дирекция, така и в клонова мрежа. Преди да замине за Сърбия – Емилиано е бил в ролята на Директор на cross-border управлението на Хипоферайнсбанк, член на УниКредит в Германия.

През юли 2013 година Емилиано е назначен за Главен изпълнителен директор и президент на Управителния борд на УниКредит Лизинг Сърбия, като в периода от септември 2014 година до януари 2016 година той изпълнява и ролята на председател на Управителния съвет на Асоциацията на лизинговите компании на Сърбия.

Емилиано Стайнфл говори италиански, английски, сръбски и хърватски. Има познания по немски и словашки.

Continue Reading

Банки

Кредит „Агроподкрепа“ от Fibank в помощ на българското земеделие

Published

on

 

Настоящата година, освен от пандемията от COVID-19 и последвалата влошена икономическа ситуация, бе белязана и от суша и лоши метеорологични условия, които засегнаха един от най-важните икономически сектори в България – земеделието. Ниските добиви от селскостопанска продукция, както и пониженият търговски обмен, намалиха приходите на земеделците и голяма част от тях са изправени пред невъзможност да осъществят  разходите за следващата стопанска година.

В отговор на това и с цел да подкрепи активно сектора, Fibank (Първа инвестиционна банка) разработи специализиран кредитен продукт за земеделски производители – кредит „Агроподкрепа“. От него могат да се възползват съществуващи и нови клиенти за банката, които имат нужда от оборотни средства за своя бизнес.

Кредит „Агроподкрепа“ се отпуска като револвиращ кредит или овърдрафт, финансирането може да бъде в левове или евро в размер до 80 лева на декар за обработваеми площи, а срокът за погасяване е до 10 години. ПИБ предлага и гъвкави схеми за обслужване на кредита, съобразени със спецификата на дейността на земеделските производители.

Като допълнителна подкрепа, Първа инвестиционна банка ще предостави на всичките си клиенти в сектор „Земеделие“ възможността да отсрочат плащанията по експозиции към банката до 6 вноски.

Друга нова антикризисна мярка от Fibank е револвиране на кредити за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП) до 30.06.2022 г.

За повече информация: https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/finansirane-na-malyk-i-sreden-biznes/programi-za-selskostopanski-proizvoditeli/agrokredit-podkrepa

 

Continue Reading

Банки

УниКредит в България с нова карта с възможност за разсрочено плащане на покупките

Published

on

 

 

УниКредит в България предоставя нова банкова карта на своите клиенти, която съчетава стоковото кредитиране с характеристиките на кредитните карти. Visa Classic Shopping Card е съвместен продукт на УниКредит Булбанк, УниКредит Кънсюмър Файненсинг и Visa. Картата е международна безконтактна кредитна карта, която дава възможност за разсрочване на покупките на вноски с такса за разсрочване, която е фиксирана и е процент от стойността на покупката.

 

Всеки картодържател може да избере да плати своите покупки на стойност над 100 лева на вноски за 3, 6, 9, 10, 12, 18, 24 или 36 месеца. Покупката може да бъде разсрочена на момента в съответния магазин на ПОС терминал на банката. За да улесни допълнително клиентите, УниКредит Булбанк предоставя възможност на разсрочване на покупки и през Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн.

 

„Дигитализацията в полза на клиента е приоритет за УниКредит Булбанк. Дигиталните решения, които предлагаме са опростени и сигурни. Иновациите, които въвеждаме са базирани на данни и затова се приемат много добре от клиентите. В тази връзка по данни за пазара клиентите използват все по-често карти, за да заплатят желаните от тях стоки. Смятаме, че възможността за разсрочването на покупки на стойност над 100 лв. ще даде допълнителна свобода на клиентите да получат важните за тях неща без това да натоварва излишно бюджета им“, коментира Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

 

“Много сме щастливи, че си сътрудничим с УниКредит в България. Вярваме, че партньорството ни потвърждава целта на Visa да осигуряваме решения, които отговарят на потребностите на нашите клиенти. Visa вече предлага подобни продукти в други страни от региона и опитът ни показва, че те се приемат много добре от потребителите“, коментира Севдалина Василева, генерален мениджър на Visa за България, Гърция и Кипър.

 

По данни на БНБ и ЕЦБ ръстът на разплащанията на физически терминални устройства за 2019 година е 27%. За същия период разплащанията с кредитни карти през 2019 г. са нараснали с 33%. Според данни на УниКредит в България от над 1 млн. индивидуални клиенти в Банкиране на дребно 800 хил. имат активни дебитни карти, а 120 хил. имат активни кредитни карти.

Профилът на картодържателя с кредитна карта е 44-годишен мъж със средно образование и среден месечен доход от 1500 лв. Клиентите с този профил имат среден лимит на кредитната карта от 2200 лв.

„По данни на УниКредит Булбанк 89% са разплащанията на ПОС терминали с кредитни карти спрямо общия брой трансакции за периода септември 2019 – юли 2020, а всяка 6 трансакция на ПОС терминал с кредитна карта, надвишава 100 лева. Смятаме, че новият продукт ще улесни допълнително клиентите, които биха искали за закупят желана стока разсрочено или предпочитат да купуват стоки на изплащане, като ще им спести процедурата по кандидатстване и одобрение за всеки продукт, който изберат да платят на изплащане.“, обясни Ивайло Главчовски, изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг.

Според данни на УниКредит Булбанк след COVID кризата клиентите най-често плащат с карта покупки в супермакетите, бензиностанциите и шопинг. Статиската показва, че мъжете са склонни да похарчат по-големи суми  – около 91 лв., при жените сумата е 72 лв.

 

 

Стоките на изплащане са предпочитан вариант и по данни на УниКредит Кънсюмър Файненсинг за 2020 г. Клиентите, които предпочитат да пазаруват на изплащане предимно са мъже със среден доход 1200 лв. на постоянен трудов договор. Средният размер на покупките, които правят е 850 лв.

Клиентите най-често са взимали на изплащане домакински електроуреди с дял от 20.4%, следвани от смарт телефони с 20% и електроника с дял от 16%.

Новата Visa Classic Shopping карта ще разшири възможностите на клиентите, които искат да разсрочат покупките си. Клиентите ще  могат да я ползват в различни обекти като супермаркети, магазини за дрехи, обувки, бижута, козметика, книжарници, бензиностанции и др. Освен това картата предоставя и всички възможности на стандартните кредитни карти като плащане на ПОС терминал, интернет разплащания, плащане на битови сметки, резервации и теглене на банкомат.

Заявяването на Visa Classic Shopping Card става лесно и през всички канали на банката – уеб сайта на банката, с обаждане на кратък номер 0700 11 660 или във всеки клон на УниКредит Булбанк. Клиентите на УниКредит Булбанк могат и да получат тяхната банкова карта, включително и Visa Classic Shopping Card в техния дом офис или на друг удобен за тях адрес в България и да я активират посредством Е-ПИН в Булбанк Мобайл.

 

Continue Reading

Банки

УниКредит дава шанс на наскоро завършили студенти за международна кариера

Published

on

 

 

От днес до 18 октомври всички наскоро завършили студенти могат да кандидатстват за участие в програмата Impact на УниКредит. Тя дава уникална възможност на любопитните млади хора да опознаят от първо лице и от различни ъгли банковата дейност като преминат през три позиции в различни страни, в които групата присъства. По този начин участниците в Impact ще видят отблизо различните бизнес области в банката, ще придобият ценни умения и компетенции и ще създадат професионални контакти.

 

„Програмата е уникална възможност за младите хора и силно ги насърчавам да кандидатстват. Тя е организирана като ротация на различни позиции и ще предлага директен достъп до управленски умения, професионален опит, 360 градусов поглед върху бизнеса ни и нашите процеси. Освен това всички участници ще имат индивидуален план за развитие и обучение. След това те ще могат да продължат кариерата си в някой от основните ни центрове на групово ниво “, каза Федерико Бедини, Директор Човешки ресурси на УниКредит Булбанк.

 

Изискванията към кандидатите, освен да завършили наскоро или да им предстои завършване през 2021, включват още и отличен успех през последните две години, професионален опит/стаж в съответната област; сходен международен опит; отлично ниво на английски език; възможност за работа на пълен работен ден и за международна мобилност.

 

Програмата започва на 1 февруари 2021. Повече информация за условията и процеса на кандидатстване е достъпна на интернет страницата на УниКредит Булбанк.

 

В началото на годината УниКредит Булбанк затвърди  позицията си на едно от най-добрите места за работа в страната, като за четвърта поредна година печели отличието “Топ работодател” в годишното проучване на Top Employer институт.

Continue Reading

Финанси

Виртуална кръгла маса дискутира бъдещето на отвореното банкиране и влиянието на COVID-19 върху него 

Published

on

 

В международното събитие ще вземат участие финтех експерти от няколко държави. Видеозапис от дискусията ще бъде достъпен безплатно онлайн

 

Банките започват да гледат на отвореното банкиране (open banking) като на нова възможност, финансовата индустрия не е била неподготвена за промените и има сериозни традиции във внедряването на иновации, а смяната на поколенията ще изисква и различна визия за парите. Това са някои от темите, които ще бъдат засегнати на първата по рода си Виртуалната кръгла маса на тема „Банковите иновации във време на пандемия – мисията е възможна“, която ще бъде организирана онлайн от българската софтуерна компания Сирма. Компанията е разпознаваема като глобален доставчик на банкови системи, собствени банкови разработки и консултантски услуги за финансовата индустрия.

 

Виртуалната кръгла маса ще се излъчи на 3 септември, от 13:00 до 14:00 ч. и ще бъде достъпна за сваляне след това. Регистрирайте се тук.

 

Сред дискутираните въпроси ще бъдат също: как дигитализацията и другите разрушителни тенденции променят света на финансите, как влияе пандемията на сектора и дали тя може да бъде използвана като двигател, който да ускори промените в бранша. В дискусията ще вземат участие Фабрис Гутеброуз, управляващ директор на S&G Technology Services, Джон Шлезингер, Главен корпоративен архитект на Temenos, Радостина Георгиева, Технически консултант за банковата индутрия в S&G Technology Services и други експерти.

 

„Не е коректно да казваме, че финансовата индустрия е била неподготвена за новите предизвикателства на отвореното банкиране. Финансовият сектор има богата история на ранно внедряване, когато става въпрос за нови технологии. Лесно е да забравим, че услуги като ATM апаратите и кредитните карти, които днес са важна част от структурата на банкирането, преди време бяха радикални иновации“ – убедена е Радостина Георгиева, според която картовите организации в миналото са били своеобразни финтех компании. Тя ще засегне темата и по време на предстоящата кръгла маса.

 

Фабрис Гутеброуз от своя страна напомня, че отвореното банкиране и PSD2 първоначално са възприемани като въпрос на съвместимост, а след като такава е постигната, банките са започнали да гледат на тях като на възможност. „Някои банки установиха, че отвореното банкиране може да бъде използвано в тяхна полза чрез запазване на контрола върху веригата на добавена стойност, докато разширяват обхвата й“ – добавя експертът, според когото банковите клонове са били „ходещи мъртъвци“ още от седемдесетте години на миналия век, но пандемията с COVID-19 е спомогнала масовата публика да забележи това.

 

Видеозапис от цялата дискусия ще бъде достъпен след 10 септември тук.

Continue Reading

Най-четени