Свържете се с нас

Дялово финансиране

Малки и средни предприятия могат да се възползват от 50 хил. лв. финансиране на фондовата борса

Публикувана

на

Малки и средни предприятия могат да се възползват от 50 хил. лв. безвъзмездно финансиране за излизане на фондовата борса. Официалния старт на инициативата бе даден от заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев,  заместник-председателят на Съвета на директорите на Българска фондова борса Васил Големански и заместник-изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Александър Минев.

„От днес на сайта на агенцията е публикувана подробна информация за схемата, за да могат компаниите да се запознаят с тях, а от септември започва и физическото подаване на проектите“, съобщи зам.-министър Манолев. По думите му, финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 000 лева, а подобна инициатива се реализира за първи път в страната.

Очаква се да се реализират 15 млн. лв. инвестиции в български малки и средни предприятия в резултат от схемата или активиране на 10 пъти повече средства от вложения публичен ресурс.

„81% от публичните компании на БФБ са малки и средни фирми. Убеден съм, че тази ваучерна схема ще стимулира още повече такива компании да набират капитал през борсата, за да инвестират в своето развитие и растеж“, коментира Васил Големански.

Дялово финансиране

Стартират 24 проекта за развитие и внедряване на иновации в българската икономика

Публикувана

на

Стартират 24 проекта за развитие и внедряване на иновации в българската икономика на обща стойност от 5,4 млн. лв. Договорите на бенефициентите по последната сесия на Националния иновационен фонд (НИФ) бяха връчени днес от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и изпълнителния директор на Агенцията за насърчване на малките и средни предприятия д-р Бойко Таков.

„За последните осем сесии по НИФ са инвестирани над 48 млн. лв. в общо 455 иновативни проекти, значителна част, от които не просто са реализирани, но и надградени“, каза Александър Манолев. По думите му фондът се е утвърдил като важен и работещ инструмент за насърчаване на повече иновации в българската икономика.

Тази година процедурата по фонда се проведе по изменени правила и завърши в много по-кратки срокове. „Мотивирани сме да продължим да подобряваме работата с фонда и заедно с колегите от агенцията ще направим пълен преглед и отново ще инициираме промени през 2019 г.“, допълни икономическият заместник-министър и подчерта, че най-важна ще бъде обратната връзка от бенефициентите. Според него трябва с общи усилия да се направят постъпки и за увеличаване на бюджета по този инструмент, защото през годините той е доказал своята целесъобразност.

Изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков поздрави всички бенефициенти и им пожела да приключат успешно и в срок проектите, които стартират. „За рекордно кратките шест месеца приключи класирането на 9-та сесия по НИФ. Изключително съм доволен, че днес тук са всички бенефициенти по проектите с които бяха сключени договори. Както по тази, така и по всички други теми, които са в ресора на агенцията, можете да разчитате на оперативен диалог и подкрепа“, каза още той.

Прочети още

Дялово финансиране

Нов правителствен проект търси насърчаване и защита на инвестициите

Публикувана

на

Правителството одобри нов типов проект на споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, като основа за водене на преговори между Република България и държави, които не са членки на Европейския съюз.

Новият подход гарантира баланса между това държавата да регулира инвеститорите, от една страна, и да ги защитава, от друга.

Проектът на споразумение съдържа и разпоредби, потвърждаващи правото на страните да приемат и прилагат, съгласно своите компетенции, мерки, необходими за осъществяване на цели в интерес на обществото, като социална политика, околна среда, сигурност, обществено здраве и безопасност.

Прочети още

Банки

Проучване на ЕЦБ: фирмите и домакинствата изискват повече кредити

Публикувана

на

ecb logo

Докладът от ноемрви 2018 г. сочи, че кредитните стандарти допълнително облекчават заемите за предприятията.

Вчера Европейската Централна Банка (ЕЦБ) публикува своето проучването на банковото кредитиране в еврозоната от октомври 2018 г.

То се провежда четири пъти годишно и е разработено от Евросистемата, за да се подобри разбирането за поведението на банките в кредитирането в еврозоната.

Резултатите от октомври 2018 г., се отнасят до промените, наблюдавани през третото тримесечие на 2018 г., и очакваните промени през четвъртото тримесечие на 2018 г.

Анкетата е проведена между 14 септември и 1 октомври 2018 г. с 147 банки, които са дали 100% отговори.

 

Основните изводи в проучването:

Кредитните стандарти заеми на предприятията са се улеснили допълнително в нетен размер.

Нетното облекчение на кредитните стандарти – т.е. вътрешните насоки на банките за одобрение на кредитите за предприятия е -6% през Q3, при нетен процент от -3% през предходното тримесечие. Това надхвърля очакванията, отчетени от банките в предишния кръг на проучването.

Кредитните стандарти за кредити за домакинства за закупуване на жилища също се понижили леко (с нетен процент от -2% в сравнение с -8% в предходния кръг).

Кредитните стандарти за потребителски кредити и други кредити на домакинствата остават непроменени (с нетен процент от 1%, в сравнение с -3% в предходния кръг).

При трите кредитни сегмента конкурентният натиск и по-ниското възприятие на риска са основните фактори, които са допринесли за облекчаване на кредитните стандарти.

За четвъртото тримесечие на 2018 г. банките очакват широко непроменени кредитни стандарти на заемите за предприятия и нетно облекчаване на кредитните стандарти за жилищни кредити, потребителски кредити и други кредити на домакинствата.

През Q3 на 2018 г., Общите условия на банките са се облекчили за нови заеми за предприятия и нови жилищни кредити докато, и са останали непроменени за потребителски кредити и другите кредити за домакинствата.

Маржовете за средните стойности са се свили и в трите кредитни сегмента.

Продължава да се увеличава нетното търсене във всички категории кредити за посочения период.

Нетното нарастване на търсенето на кредити за предприятията се дължи: на ниското общо ниво на лихвените проценти, на фиксираните инвестиции, на запасите и оборотния капитал, както и на сливането и придобиването.

Нетното търсене на жилищни кредити се дължи най-вече на: ниското общо ниво на лихвените проценти, благоприятните перспективи на пазара на жилища и доверието на потребителите.

Доверието на потребителите, разходите за дълготрайни стоки и ниското общо равнище на лихвените проценти продължиха да допринасят положително за нетното търсене на потребителски кредити и други кредити на домакинствата.

По отношение на програмата за изкупуване на активи на ЕЦБ, банките от еврозоната, участвали в проучването, съобщават, че тя има положително въздействие върху ликвидните им позиции и условията за пазарно финансиране през последните шест месеца, но отрицателно въздействие върху тяхната рентабилност в резултат на по-ниските нетни лихвени маржове.

Програмата продължава да допринася за нетното облекчаване на условията и има положително въздействие върху обема на кредитирането.

Въпреки че има неблагоприятно въздействие върху нетния лихвен доход на банките, отрицателният депозит на ЕЦБ се приема от тях за положително въздействие върху обема на кредитирането през последните шест месеца.

Тук можете да намерите пълният текст на Проучването за ноември 2018 г. (на английски)

Прочети още

Дялово финансиране

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ дава 54 млн. за Плана за външни инвестиции на ЕС

Публикувана

на

Bill Gates, Neven Mimica
Бил Гейтс и Невен Мимица. Снимка: ЕК.

Те ще са за подобряване на здравните услуги в Африка.

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ ще предостави 54 млн. евро (62,5 млн. долара) за усилията на ЕС за укрепване на диагностичните здравни услуги в Африка на юг от Сахара по Плана за външни инвестиции.

Очаква се сътрудничеството да мобилизира и частни инвестиции в лабораторни съоръжения, осигуряващи навременни и точни диагностични услуги за болести като туберкулоза, ХИВ и малария, както и подкрепа на здравните грижи за майките и децата.

Това ще позволи на лекарите да откриват заболяванията по-рано, да реагират по-бързо и да предписват по-адекватно лечение.

Комисарят по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица заяви: „Заедно с Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс представяме ангажимента на ЕС в Африка. Чрез финансовия принос на Фондацията от € 54 млн. за нашия План за външни инвестиции ще отключим частните инвестиции в сектор, в който спешно са необходими най-модерни съоръжения за тестване, за да се отговори на здравните нужди на много населени места. Това показва също така, че подходът ни в рамките на Алианса „Африка-Европа“ работи и е привлекателен на други заинтересовани страни“.

Бил Гейтс, съпредседател на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, заяви: „За нашата фондация е удоволствие да съдейства на Европейската комисия за укрепване на диагностичните услуги в Африка за инфекциозните заболявания, които все още убиват и увреждат най-много най-бедните хора в света. Като разполагаме с по-добри инструменти за по-точно определяне на тези заболявания, можем да осигурим правилното лечение в точното време и в крайна сметка да гарантираме, че повече хора в Африка на юг от Сахара могат да живеят здравословно и продуктивно“.

По-голямата част сумата на фондация „Гейтс“ – 43,2 милиона евро или 50 милиона долара – ще бъде за Европейския фонд за гарантиране на устойчивото развитие, на който се основава Плана за външни инвестиции на ЕС. Тя ще бъде използвана да помогне за ливъридж на частните инвестиции, което от своя страна ще насърчи приобщаващия растеж и създаването на работни места в Африка.

Прочети още

Дялово финансиране

Бил Гейтс и ЕК инвестират 100 млн. евро в чистата енергия

Публикувана

на

Жан-Клод Юнкер и Бил Гейтс на подписването днес. Снимка: ЕК

Двете страни днес създадоха общ инвестиционен фонд.

Днес Европейската комисия и ръководеният от Бил Гейтс фонд Breakthrough Energy подписаха меморандум за създаването на Breakthrough Energy Europe (BEE) — съвместен инвестиционен фонд, който ще подпомага иновативни европейски предприятия при разработването и пускането на пазара на нови технологии за чиста енергия.

С тази инициатива Комисията продължава да работи за постигане на целите на Парижкото споразумение и да насърчава енергийната ефективност.

Идеята е това да е ясен сигнал към капиталовите пазари и инвеститорите, че преходът към модерна и екологосъобразна икономика в световен мащаб ще продължи и занапред.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа трябва да продължи да играе водеща роля в борбата с изменението на климата, като пряко се ангажира не само у дома, но и в целия свят. Обединяването на публични и частни инвестиции в нови, иновативни технологии за чиста енергия е от възлово значение за намирането на дългосрочни решения за намаляване на емисиите на парникови газове. Ако Европа иска да осигури благоденствието на своите граждани, действията ѝ трябва да бъдат благоприятни за климата и екологично устойчиви.“

Председателят на Breakthrough Energy Ventures Бил Гейтс заяви: „Нуждаем се от нови технологии, за да избегнем най-лошите последици от изменението на климата. Европа даде ценен пример, като направи значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Учените и предприемачите, които разработват иновации за справяне с изменението на климата, се нуждаят от капитал, за да създават дружества, които да предлагат тези иновации на световния пазар. Breakthrough Energy Europe е създаден, за да предостави този капитал.“

Breakthrough Energy Europe служи за връзка между финансираните с публични средства научни изследвания в областта на чистата енергия и дългосрочния рисков капитал, за да могат иновациите да достигат по-бързо и по-успешно до пазара.

С капитализация в размер на 100 млн. евро действията на фонда ще бъдат насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в електроснабдяването, транспорта, селското стопанство, промишлеността и сградите.

Breakthrough Energy Europe е пилотен проект, който може да послужи като модел за подобни инициативи в други сфери.

Очаква се той да започне да функционира през 2019 г.

Прочети още

Дялово финансиране

Малки и средни предприятия могат да да се възползват от 50 000 лв. за фондовата борса

Публикувана

на

Малки, средни и микро предприятия може да кандидатстват за ваучерната схема на стойност над 1,5 млн. лева за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар, по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на пресконференция, на която бе обявен стартът на ваучерната схема.

Лъчезар Борисов съобщи, че очакванията са да се възползват поне 30 компании, а стойността на предоставяния ваучер е 50 000 лева, като това ще доведе до  мобилизирането на допълнителни 15 млн. лева., или активиране на 10 пъти повече средства от вложения публичен ресурс. По думите му целта на схемата е мобилизация на капиталовия пазар и търсене на синергия с останалите инструменти на финансовия инженеринг, а основната задача е подкрепа на МСП при достъпа им до финансиране.

Борисов изтъкна, че по данни на есенната макроикономическа прогноза инвестициите в структурата на БВП ще имат растеж от 8,9 на сто до края на 2018 година в реално изражение, а през 2019 г. се очаква 9,5 на сто реален ръст на инвестициите в структурата на БВП. „Икономическият растеж вече се движи от инвестициите, а не само от потреблението и износа“, каза още заместник –министърът и допълни, че от гледна точка на финансиране към частния сектор се очаква 2018 г. да завърши със 7,5 на сто реален растеж.

На брифинга стана ясно още, че преди да кандидатстват, фирмите трябва да проведат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли от 2016 г., с която да изберат борсов посредник и да подпишат с него договор. Компаниите имат срок от девет месеца за набиране на капитала на борсата, като трябва да съберат поне 500 000 лева, за да бъде процедурата обявена за успешна. Оценката за допустимост ще е със срок от десет дни. Документи могат да подават за срок от 24 месеца, като могат да участват малки, средни и микро предприятия.

Ако схемата се развива успешно, има още 2,4 млн. лева, които ще бъдат отпуснати по същата схема. Според председателя на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев още в началото на следващата година може да се отвори новата схема и по нея да бъдат отпуснати допълнителни петдесет ваучера.

Прочети още
Реклама

Най-четени