Connect with us

Инвестиции

МВФ публикува световния си доклад “Фискален монитор”

Published

on

IMF HQ Washington
Централата на МВФ във Вашингтон. Снимка: МВФ

Този мониторинг предоставя на правителствата инструменти за анализ на устойчивостта на публичните финанси.

Глобалните нива на дълга са достигнали рекордните 182 трилиона долара през 2017 г., като през последното десетилетие са се увеличили с 50%, но картината изглежда по-малко мрачна, когато се вземат предвид публичните активи, заяви в сряда Международният валутен фонд (МВФ).

МВФ обяви още, че в полугодишният отчет Fiscal Monitor (Фискален монитор) нова база данни показва значителна нетна стойност в 31 страни, които представляват 61% от световната икономическа продукция.

Активите в тези страни възлизат на около 101 трилиона долара или два пъти брутния им вътрешен продукт, с малко над 50% от активите на публичните дружества и малко под половината от природните ресурси като нефт или минерални богатства.

След като правителствата разберат размера и характера на публичните активи, те могат да започнат да ги управляват по-ефективно. Потенциалните печалби от по-доброто управление на активите са значителни”, се казва още в доклада.

Фондът заяви, че печалбите от приходи от нефинансови публични корпорации и държавни финансови активи сами могат да достигнат до 3% от световното БВП годишно, което е равно на годишното събиране на корпоративен данък в развитите икономики.

Фондът посочва Австралия, Нова Зеландия и Великобритания като държави, които предприемат положителни стъпки, за да управляват по-добре своите активи срещу нарастването на бъдещи задължения.

По-ефективното използване на държавните сгради например може да помогне за намаляване на лизинговите разходи, сочи МВФ.

Съчетаването на инвестиционните такси за различни държавни финансови активи също може да подобри възвръщаемостта на данъкоплатците, се казва в доклада.

Той анализира и публичния баланс на Китай и установява, че неговата нетна финансова стойност като държавно управление се е влошила през последните години до около 8% от БВП, до голяма степен поради вътрешните национални кредити и лошото представяне на публичните корпорации.

Той посочва извънбюджетния дълг и слабите корпоративни резултати като рискове за бъдещето и много други.

Докладът според създателите му, представя инструменти, които могат да се използват цялостно, за се да анализира устойчивостта на обществеността финанси.

Тези инструменти позволяват на правителствата да проучат и двете страни на баланса, за да идентифицират дисбалансите или несъответствията и да използват фискални стрес-тестове, за да преценят устойчивостта на публичните финанси срещу шоковата опасност, като например световната финансова криза.

Тези тестове в идеалния случай трябва да се направят на пълния баланс на публичния сектор,
където има налични данни.

Чрез идентифициране на рисковете в баланса, правителствата могат да действат, за да управляват или ограничават тези рискове отрано, вместо да се справят с последиците им след възникване на проблеми.

 

Всичко за Fiscal Monitor на МВФ, както и пълният текст на доклада, можете да намерите тук.

 

Инвестиции

Търси се възможност за стимули за електромобили в следващия програмен период на ОПОС

Published

on

Кръговата икономика и чистотата на въздуха с акцент върху електромобилността ще са приоритет при подготовката на следващия програмен период на Оперативна програма “Околна среда” /ОПОС/. Това e съобщил министърът на околната среда и водите Нено Димов, цитиран от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Министърът е запознал комисията с напредъка по изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. и с хода на подготовката на следващия програмен период.Димов е посочил, че според изчисленията на Световната банка при подготовката на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух /2018-2024 г./ между 480 млн. и 880 млн. лв. ще са необходими за справяне с проблемите със замърсяването на въздуха. Освен за смяна на отоплителните уреди, ще опитаме да договорим средства за намаляване на замърсяването от автомобилния трафик чрез електрификация на публичния транспорт, както и за стимулиране на домакинствата за закупуване на електромобили, е казал министър Димов. Той е посочил, че се търси възможност за финансиране и по програма LIFE на ЕС, както и от държавния бюджет. Според него общините също трябва да имат своя ангажимент.

Важно е как ще се справим в график с подаването на проекти на 14-те консолидирани ВиК по ОПОС 2014-2020, за да може да защитим достатъчно голяма сума за следващия програмен период и за подобряване на водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води, е казал Нено Димов.

Министърът е представил промените в закона, с които се въвежда нов подход за управление на зоните от “Натура 2000” с акцент върху местните общности. Той предвижда създаването на нови структури, които да въведат активни мерки за управление на зоните. В тях ще се включи по-широк кръг заинтересовани страни. “От самото начало на мандата се опитвам да сложа местните общности във фокуса на политиката по околна среда. Местните общности знаят най-добре как да развиват своите райони. Целта на ЗБР е да даде повече възможности те да взимат решения”, е казал министърът.

Нено Димов е информирал депутатите за хода на изпълнението на ОПОС 2014-2020. През май 2017 г. сме започнали с 3 процента изплатени суми и сертифицирани 1,3 на сто. Към 1 януари 2019 г. вече са изплатени 16 процента и са сертифицирани 15 на сто, е отбелязал той.

Continue Reading

Банки

МС одобри текстове за изменение на Закона за банковата несъстоятелност

Published

on

Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

С предложения законопроект се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност.

С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници.

Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост.

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с европейското право, ще се гарантира правната сигурност и ще бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките.

Continue Reading

Инвестиции

Близо 3 млрд. лева са средствата в Сребърния фонд

Published

on

Общият паричен ресурс, наличен в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по известен като „Сребърния фонд“, е в размер на 2,928 млрд. лв.

Това става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на ведомството и цитирани от investor.bg.

От тази сума 2,922 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда.

Трансферираните през януари средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 5,74 млн. лв. Общо за цялата 2018 г. трансферът е над 136,5 млн. лв. при 128 млн. лв. за 2017 г., става ясно още от данните.

Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г.

Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система ще се управляват все така консервативно, както и към момента. Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени през в началото на октомври (когато документът бе приет), че това е най-безопасната стратегия.

Все пак има вратичка и стратегията може да се променя и ежегодно, ако се наложи.

Освен това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към момента няма движение в тази посока.

Continue Reading

Инвестиции

България ще има свой щанд на Световното изложение ЕКСПО 2020 в Дубай

Published

on

Участието на страната ни в Световното изложение ЕКСПО 2020 в Дубай ще даде възможност на българските производители и износители за реализиране на продукцията им на международни пазари. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, на  среща с  Н.Пр. Рийм Ал Хашими, държавен министър по международното сътрудничество и генерален директор на EXPO 2020. Икономическият министър подписа Договор за участие на България в EXPO 2020 с г-н Наджиб Ал Али, изпълнителен директор на предстоящото догодина в Дубай експо.

„Избрахме да разработим българския щанд и цялостен образ в рамките на подтема Мобилност, в която смятаме, че понастоящем България най-добре се вписва, отчитайки нашето стратегическо географско положение, от гледна точка на транспортни коридори, достъп до пазари и културни влияния, както и утвърждаването през последните години на България като страна с висок технологичен капацитет“, каза икономическият министър след подписване на договора. Изложението дава много добра възможност за популяризиране на страните участнички, имайки предвид очаквания посетителски интерес.

Министър Караниколов е на двудневно посещение в Обединените Арабски Емирства /ОАЕ/, където посети и националния щанд на България на Специализирания международен панаир за хранително-вкусова промишленост GULFOOD 2019, който се провежда в Дубай Уърлд Трейд Сентър /Dubai World Trade Center/. Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/ към Министерството на икономиката организира щанда, на който над 30 български  компании-изложители  представят богата гама хранителни продукти и напитки – млечни и месни продукти, замразени плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, захарни и сладкарски изделия, биологични продукти и др.

 

Continue Reading

Застраховане

Над 4.6 млн. души се осигуряват в пенсионните фондове

Published

on

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2018 г. е 4 674 146 души, което е нарастване с 1,88 % спрямо 31.12.2017 г.

Tова стана ясно, след като управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2018 г.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 363 443 хил.лв. В сравнение с края на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 5,53 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2018 г. възлизат на 184 323 хил.лв. и намаляват с 0,99 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2018 г. е в размер на 60 435 хил.лв.

Continue Reading

Инвестиции

БВП расте с 3.1 % за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Published

on

През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни на НСИ.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 29 881 млн. лева.
Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 25 905 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.3 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 24 288 млн. лева.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5.3 на сто. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4.0 на сто през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 2.5 на сто, а износът на стоки и услуги – с 0.8 на сто.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени