Свържете се с нас

Еврофинансиране

МРРБ изпрати в ЕК проект за интегриран градски транспорт в София за 125 млн. лв.

Публикувана

на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпрати за нотификация към Европейската комисия (ЕК) проекта за „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ на Столична община. Той е на стойност 125 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ по програмата е 107,3 млн. лв.

Със средствата по проекта ще бъдат доставени 13 нови трамвайни мотриси и ще се ремонтират две от основните трамвайни трасета в Столицата. Интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време ще бъдат надградени.

Изпълнението на дейностите по проекта чрез инвестицията от оперативната програма ще допринесе за реализирането на цялостната стратегия за развитие на интегрирания столичен градски транспорт.

Дялово финансиране

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ дава 54 млн. за Плана за външни инвестиции на ЕС

Публикувана

на

Bill Gates, Neven Mimica
Бил Гейтс и Невен Мимица. Снимка: ЕК.

Те ще са за подобряване на здравните услуги в Африка.

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ ще предостави 54 млн. евро (62,5 млн. долара) за усилията на ЕС за укрепване на диагностичните здравни услуги в Африка на юг от Сахара по Плана за външни инвестиции.

Очаква се сътрудничеството да мобилизира и частни инвестиции в лабораторни съоръжения, осигуряващи навременни и точни диагностични услуги за болести като туберкулоза, ХИВ и малария, както и подкрепа на здравните грижи за майките и децата.

Това ще позволи на лекарите да откриват заболяванията по-рано, да реагират по-бързо и да предписват по-адекватно лечение.

Комисарят по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица заяви: „Заедно с Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс представяме ангажимента на ЕС в Африка. Чрез финансовия принос на Фондацията от € 54 млн. за нашия План за външни инвестиции ще отключим частните инвестиции в сектор, в който спешно са необходими най-модерни съоръжения за тестване, за да се отговори на здравните нужди на много населени места. Това показва също така, че подходът ни в рамките на Алианса „Африка-Европа“ работи и е привлекателен на други заинтересовани страни“.

Бил Гейтс, съпредседател на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, заяви: „За нашата фондация е удоволствие да съдейства на Европейската комисия за укрепване на диагностичните услуги в Африка за инфекциозните заболявания, които все още убиват и увреждат най-много най-бедните хора в света. Като разполагаме с по-добри инструменти за по-точно определяне на тези заболявания, можем да осигурим правилното лечение в точното време и в крайна сметка да гарантираме, че повече хора в Африка на юг от Сахара могат да живеят здравословно и продуктивно“.

По-голямата част сумата на фондация „Гейтс“ – 43,2 милиона евро или 50 милиона долара – ще бъде за Европейския фонд за гарантиране на устойчивото развитие, на който се основава Плана за външни инвестиции на ЕС. Тя ще бъде използвана да помогне за ливъридж на частните инвестиции, което от своя страна ще насърчи приобщаващия растеж и създаването на работни места в Африка.

Прочети още

Дялово финансиране

Бил Гейтс и ЕК инвестират 100 млн. евро в чистата енергия

Публикувана

на

Жан-Клод Юнкер и Бил Гейтс на подписването днес. Снимка: ЕК

Двете страни днес създадоха общ инвестиционен фонд.

Днес Европейската комисия и ръководеният от Бил Гейтс фонд Breakthrough Energy подписаха меморандум за създаването на Breakthrough Energy Europe (BEE) — съвместен инвестиционен фонд, който ще подпомага иновативни европейски предприятия при разработването и пускането на пазара на нови технологии за чиста енергия.

С тази инициатива Комисията продължава да работи за постигане на целите на Парижкото споразумение и да насърчава енергийната ефективност.

Идеята е това да е ясен сигнал към капиталовите пазари и инвеститорите, че преходът към модерна и екологосъобразна икономика в световен мащаб ще продължи и занапред.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа трябва да продължи да играе водеща роля в борбата с изменението на климата, като пряко се ангажира не само у дома, но и в целия свят. Обединяването на публични и частни инвестиции в нови, иновативни технологии за чиста енергия е от възлово значение за намирането на дългосрочни решения за намаляване на емисиите на парникови газове. Ако Европа иска да осигури благоденствието на своите граждани, действията ѝ трябва да бъдат благоприятни за климата и екологично устойчиви.“

Председателят на Breakthrough Energy Ventures Бил Гейтс заяви: „Нуждаем се от нови технологии, за да избегнем най-лошите последици от изменението на климата. Европа даде ценен пример, като направи значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Учените и предприемачите, които разработват иновации за справяне с изменението на климата, се нуждаят от капитал, за да създават дружества, които да предлагат тези иновации на световния пазар. Breakthrough Energy Europe е създаден, за да предостави този капитал.“

Breakthrough Energy Europe служи за връзка между финансираните с публични средства научни изследвания в областта на чистата енергия и дългосрочния рисков капитал, за да могат иновациите да достигат по-бързо и по-успешно до пазара.

С капитализация в размер на 100 млн. евро действията на фонда ще бъдат насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в електроснабдяването, транспорта, селското стопанство, промишлеността и сградите.

Breakthrough Energy Europe е пилотен проект, който може да послужи като модел за подобни инициативи в други сфери.

Очаква се той да започне да функционира през 2019 г.

Прочети още

Еврофинансиране

Предстои конкурс за безплатен интернет за общините – WiFi4EU

Публикувана

на

Порталът на инициативата за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU вече е активен и предстои да бъде обявен конкурс за финансиране от Европейската комисия. В тази връзка, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се обърна към регистрираните до този момент 227 български общини да проверят своите профили и документи. Останалите 38 общини в България също могат да се регистрират за участие в конкурса. Предвижда се срокът за кандидатстване да бъде кратък, вероятно в рамките на три дни.

Първият пилотен конкурс бе стартиран през май, но бе отменен от Европейската комисия поради технически проблеми с портала на инициативата. През август МТИТС извърши преглед на списъка с регистрираните местни власти в инициативата. Бе установено, че всички 227 български общини, които са изявили желание за изграждане на безплатни, високоскоростни безжични мрежи, отговарят на критериите за допустимост. Целта на проверката бе улесняване на процеса по кандидатстване през октомври.

След подаване на своите кандидатури, общините ще получат потвърждение по електронна поща, с данни за времето на подаване на заявлението. Класирането ще се извършва на принципа „първи кандидатствал – първи получил“, като се отчита и географският баланс.

Обявяването на резултатите се очаква приблизително шест седмици след отварянето на конкурса. Всички участници ще получат електронно съобщение с информация за тяхното класиране или представяне. Избраните общини ще бъдат уведомени, че трябва да подпишат договор. След това местните администрации трябва да изберат компания, която ще извърши инсталациите на точките за достъп до безжичен интернет.

Прочети още

Еврофинансиране

Sparkasse Bank Македония ще отпуска заеми на стартъпи по програма на ЕС

Публикувана

на

Със споразумението Европейският инвестиционен фонд старира новата си програма „Стъпка по стъпка“.

Sparkasse Bank Македония и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха вчера споразумение в рамките на Европейската програма за заетост и социална иновация (EaSI), на стойност 1,5 млн. евро, което ще бъде предоставено за подкрепа на стартъпи По-конкретно, в рамките на изцяло нова програма на фонда „Стъпка по стъпка“ (Step-by-Step).

Спестовните банки в немскоговорящите страни се наричат Sparkasse (мн.ч. Sparkassen). Те работят като търговски банки с децентрализирана структура. Всяка спестовна Sparkasse банка е независима, локално управлявана и концентрира дейността си върху клиенти в района, в който се намира. Акционерите на спестовните банки обикновено са единични градове или множество градове в административен район.

Sparkasse Македония ще предостави финансови гаранции за подпомагане на развитието на млади и амбициозни предприемачи, които искат да създадат собствен бизнес и се нуждаят от финансови ресурси за това.

Коментирайки споразумението, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тисен заяви: „Младите предприемачи често срещат трудности при достъп до кредити от традиционните банкови източници. С помощта на финансовите гаранции от Програмата за заетост и социална иновация на ЕС, Sparkasse ще предложи заеми за стартиращи предприятия с намален лихвен процент и по-малко изисквания за обезпечение. Това е конкретен пример за това как Европейската комисия увеличава заетостта и социалното приобщаване„.

„Стъпка по стъпка“ е първата пълна програма акселератор по рода си, с възможност за отпускане на суми до 25 000 евро и осигуряване на образователна, финансова и менторска подкрепа.

Програмата на Европейската комисия за заетост и социална иновация, стартира юни 2015 г., с цел да подкрепи ЕС за висока заетост, адекватна социална защита, борба срещу социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

Тя се финансира от Европейската комисия и се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

Прочети още

Еврофинансиране

Европейската сметна палата одобри годишните отчети на ЕС

Публикувана

на

За 11-а поредна година одиторите приемат, че те са точни и верни.

Днес Европейската сметна палата одобри годишните отчети на ЕС, с което показа, че за 11-а поредна година, те са точни и верни.

По случая Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Приветствам констатациите на Сметната палата. Докладът доказва, че изразходваме парите си по добър начин. Бюджетът на ЕС е малък, но носи големи ползи за милиони европейци.

Европейската комисия работи усилено, за да гарантира, че бюджетът на ЕС е насочен към създаването на истинска добавена стойност. Разбира се, за да продължим да постигаме резултати за гражданите в целия ЕС след 2020 г., се нуждаем от подкрепата на Европейския парламент и на Съвета за навременно приемане на следващия дългосрочен бюджет.“

Целта на Комисията е да гарантира, че след приключването на дадена програма и след извършването на всички проверки, нивото на грешки остава под 2 % – равнището, което Сметната палата счита за съществено.

Това беше постигнато през 2017 г., когато процентът на грешките достигна рекордно ниско равнище. След корекциите и събраните средства оставащото ниво на грешки за направените през 2017 г. разходи ще бъде под 1 %.

Текущо сътрудничество с държавите членки

Държавите членки управляват около 75 % от разходите на ЕС. ЕК работи в тясно сътрудничество с тях, за да гарантира, че средствата се изразходват ефективно и ефикасно.

Комисията е предприела редица мерки, за да помогне на държавите членки да планират средствата, намиращи се под споделено управление, колкото се може по-рано през програмния период; да приключват проектите навреме; и да представят фактурите за възстановяване на направените разходи.

Целта е да се предотврати допускането на грешки, като се помогне те да се откриват, докладват и коригират на ранен етап, за да не рискува да изгубят средствата, които се полагат на държавите членки.

По-прости правила за увеличаване на ефективността на финансирането от ЕС

През пролетта на 2018 г. Европейската комисия, Парламентът и Съветът се договориха по нов набор от финансови правила — Финансовия регламент, които намаляват бюрокрацията в още по-голяма степен.

Комисията работи активно и с Европейския парламент и Съвета за постигане на принципно споразумение преди изборите за Европейски парламент през 2019 г., за да може изпълнението на новите програми — от „Еразъм“ до финансирането на научните изследвания и подкрепата за нашите региони — да стартира навреме.

Акцент върху добавената стойност на разходите на ЕС

Още през 2015 г. ЕК очерта серия от действия в рамките на четири приоритетни области за допълнително увеличаване в максимална степен на добавената стойност на разходите на ЕС.

Съсредоточаването върху добавената стойност от ЕС е в основата на предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Целта на това предложение е да се определят по-ясни цели и вниманието да се съсредоточи по-силно върху изпълнението.

Очаква се това да подобри допълнително начина, по който се изразходва бюджетът на ЕС.

Събиране на неправилно изразходените средства на ЕС

Комисията наблюдава изпълнението на бюджета на ЕС на място. Ако бъде констатирано, че държавите членки или крайните бенефициери изразходват неправилно средства на ЕС, ЕК предприема действия за събиране.

Така през 2017 г. тя събра обратно 2,8 млрд. евро, които се равняват на 2,1 % от плащанията от бюджета на ЕС.

Като резултат от това сумата, която реално е изложена на риск, ще бъде под прага от 2 %, след като бъдат взети под внимание корекциите и събирането на вземания.

Становище с резерви за извършените през 2017 г. плащания

За втора поредна година Палатата формулира становище с резерви за плащанията, извършени през 2017 г. – само една степен под становището без резерви.

По този начин докладът доказва, че са постигнати допълнителни подобрения и потвърждава, че Комисията е на прав път.

Становището без резерви означава, че данните са точни и верни, а становището с резерви, че съществуват само незначителни проблеми, които трябва да бъдат отстранени.

 

Пълният текст за доклада на Европейската сметна палата можете да намерите тук.

Прочети още

Еврофинансиране

Общините ще получават безлихвени заеми от ПРСР

Публикувана

на

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Общините бенефициенти по ПРСР са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за извършване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на заявките за плащане от фонд „Земеделие“.

Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще могат да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР, които са сключили договор с Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е общините да нямат и задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията. Размерът на заема, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“.

С друго Постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.

Прочети още
Реклама

Най-четени