Свържете се с нас

Бързи кредити

Над 1/3 от хората в ЕС не са ходили на почивка през 2016 г.

Публикувана

на

Traveling, airport

Недостигът на финансови средства е овновната причина за половината от тях.

През 2016 г. 62% от населението на ЕС (на 15 или повече години) е пътувало поне един път на туризъм за лични цели, сочат публикувани днес данни на Евростат.

Половината (50%) са ходили на туризъм в собствената си страна с поне една нощувка, а почти една трета (32%) са пътували поне един път в чужбина.

Почти половината (48%) от европейците, които не са пътували никъде, са отговорили, че това се дължи на финансови причини, за 20% пречката е била здравословни проблеми, а за други 20% –  нежеланието да пътуват.

Сред другите причини, за отказ от почивка, са служебните или учебни ангажименти – 16%, а за 13% семейните причини.

Финансовите проблеми са цитирани като основна пречка за всички възрастови групи, с изключение на тези на възраст над 65 години, където логично здравословните проблеми са най-често споменаваната бариера.

В повечето държави-членки финансовите затруднения са най-честата причина да не се предприемат туристически пътувания. Най-голям е делът на Гърция (75%), Португалия (66%) и Хърватия (62%).

Липсата на интерес или мотивация за пътуване е най-често срещана причина за Швеция (60%), Словакия (57%) и Португалия (53%), следвана от Белгия (44%), Австрия (38% %), Германия и Финландия – двете с по 35%.

В Чешката република (40%) и Германия (39%) здравословните проблеми са основната причина за оставане у дома, а ангажиментите за работа или обучение са най-честата в Португалия (31%), Белгия, Германия и Австрия (всичките 25%).

В България делът на населението, което не ходи на туризъм е стряскащите 70.2% (преди нас са само Румъния с 76% и Португалия с 74.4%).

У нас поради финансови причини не пътуват 50,1% от хората, поради здравословни проблеми – 15,8%, заради липса на мотивация едва 0,7%, поради служебен или учебен ангажимент – 18,1%, а по семейни причини – 9,3%.

 

Бързи кредити

Три четвърти от българските картодържатели желаят да плащат с мобилния си телефон

Публикувана

на

Mastercard

Най-голям интерес към мобилните разплащания заявяват потребителите между 18-24 и 35-44 години.

Българските картодържатели са силно заинтересовани от възможността за извършване на плащане чрез своите мобилни телефони, показва изследването на Mastercard MasterIndex 2018.

Според него три четвърти от активните картодържатели в България биха желали да използват своя смартфон за онлайн трансакции чрез мобилни приложения и за разплащания в търговската мрежа, като просто докоснат мобилното устройство до безконтактен терминал.

Най-голям интерес към мобилните разплащания (около 80%) заявяват потребителите във възрастовите групи 18-24 и 35-44 години.

Според данните от MasterIndex 2018 потребителите в нашата страна използват мобилния си телефон главно за обаждания (96%), достъп до социални мрежи (77,1%), сърфиране в интернет (71,9%), чат (59,8%), работа и достъп до електронна поща (58,7%) и правене на снимки (66,8%).

Когато имат възможността да използват своето мобилно устройство за разплащания, 50.0% от хората биха използвали услугата при пазаруване в супермаркети, 40.7% – за  плащане на сметки, 27.3% – за покупки на дрехи и обувки.

Всеки пети потребител би използвал мобилния си телефон за плащане в ресторанти, кафенета и барове, а всеки шести – за покупка на билети и други транспортни документи.

През последната година значително се е увеличил делът на картодържателите, които биха използвали мобилния си телефон за безконтактни плащания в супермаркетите (50% през 2018 г. срещу 42% през 2017 г.).

Нарастващият тренд за предпочитане на мобилните разплащания е най-забележим сред картодържатели на възраст между 35 и 44 години, сред жителите на големите градове и притежателите на дебитни карти.

Мобилните разплащания в страната стават все по-популярни, което се дължи както на положителните нагласи на потребителите към иновативни методи на плащане, така и на удобството и безопасността на мобилните трансакции.

Всеки трети българин използва повече от 10 цифрови услуги и прекарва повече от пет часа на ден пред своето мобилно устройство, което поставя България на лидерска позиция в Европа, показват данните от международното изследване на Mastercard Mastercard’s Innovation Study, проведено през 2017 г.

70% от българите посочват телефона като предпочитана алтернатива за извършване на плащане. Също така 34% от сънародниците ни биха използвали таблетите си за извършване на плащания, а 16% биха разчитали на смарт устройства, часовници и гривни.

Основният двигател на глобалната тенденция за развитие на пазара на мобилни разплащания е разработената от Mastercard платформа за токенизация Mastercard Digital Enablement Service (MDES).

Технологията позволява на издателите на платежни карти да заменят PAN номера на картите със защитени дигитални токен символи, които са уникални само за едно мобилно устройство. Така всяка карта става уникална за един мобилен телефон и в случай на кражба няма да работи с друг. По този начин данните от картата се съхраняват безопасно, а при загуба или кражба на устройството иновативната платформа на Mastercard блокира конкретното означение за съответното устройство.

Първият мобилен NFC портфейл на българския пазар се появява през 2016 г. Той е издаден от Първа инвестиционна банка и оперира под технология на Mastercard.

Две години по-късно, благодарение на добрата безконтактна инфраструктура, развитието на пазара и технологичния напредък, българските потребители вече могат  да избират между 4 мобилни портфейла: на мобилния оператор A1, myFibank, iCard и приложението phyre – всеки от тях базиран на технология на  Mastercard.

Страната ни е сред малкото европейски пазари, на които финтех компании, оператори на мобилни мрежи, небанкови институции и други нетрадиционни участници навлизат на пазара на мобилните разплащания. По този начин хиляди потребители ежедневно използват мобилния си телефон като безконтактна карта.

Прочети още

Банки

Проучване на ЕЦБ: фирмите и домакинствата изискват повече кредити

Публикувана

на

ecb logo

Докладът от ноемрви 2018 г. сочи, че кредитните стандарти допълнително облекчават заемите за предприятията.

Вчера Европейската Централна Банка (ЕЦБ) публикува своето проучването на банковото кредитиране в еврозоната от октомври 2018 г.

То се провежда четири пъти годишно и е разработено от Евросистемата, за да се подобри разбирането за поведението на банките в кредитирането в еврозоната.

Резултатите от октомври 2018 г., се отнасят до промените, наблюдавани през третото тримесечие на 2018 г., и очакваните промени през четвъртото тримесечие на 2018 г.

Анкетата е проведена между 14 септември и 1 октомври 2018 г. с 147 банки, които са дали 100% отговори.

 

Основните изводи в проучването:

Кредитните стандарти заеми на предприятията са се улеснили допълнително в нетен размер.

Нетното облекчение на кредитните стандарти – т.е. вътрешните насоки на банките за одобрение на кредитите за предприятия е -6% през Q3, при нетен процент от -3% през предходното тримесечие. Това надхвърля очакванията, отчетени от банките в предишния кръг на проучването.

Кредитните стандарти за кредити за домакинства за закупуване на жилища също се понижили леко (с нетен процент от -2% в сравнение с -8% в предходния кръг).

Кредитните стандарти за потребителски кредити и други кредити на домакинствата остават непроменени (с нетен процент от 1%, в сравнение с -3% в предходния кръг).

При трите кредитни сегмента конкурентният натиск и по-ниското възприятие на риска са основните фактори, които са допринесли за облекчаване на кредитните стандарти.

За четвъртото тримесечие на 2018 г. банките очакват широко непроменени кредитни стандарти на заемите за предприятия и нетно облекчаване на кредитните стандарти за жилищни кредити, потребителски кредити и други кредити на домакинствата.

През Q3 на 2018 г., Общите условия на банките са се облекчили за нови заеми за предприятия и нови жилищни кредити докато, и са останали непроменени за потребителски кредити и другите кредити за домакинствата.

Маржовете за средните стойности са се свили и в трите кредитни сегмента.

Продължава да се увеличава нетното търсене във всички категории кредити за посочения период.

Нетното нарастване на търсенето на кредити за предприятията се дължи: на ниското общо ниво на лихвените проценти, на фиксираните инвестиции, на запасите и оборотния капитал, както и на сливането и придобиването.

Нетното търсене на жилищни кредити се дължи най-вече на: ниското общо ниво на лихвените проценти, благоприятните перспективи на пазара на жилища и доверието на потребителите.

Доверието на потребителите, разходите за дълготрайни стоки и ниското общо равнище на лихвените проценти продължиха да допринасят положително за нетното търсене на потребителски кредити и други кредити на домакинствата.

По отношение на програмата за изкупуване на активи на ЕЦБ, банките от еврозоната, участвали в проучването, съобщават, че тя има положително въздействие върху ликвидните им позиции и условията за пазарно финансиране през последните шест месеца, но отрицателно въздействие върху тяхната рентабилност в резултат на по-ниските нетни лихвени маржове.

Програмата продължава да допринася за нетното облекчаване на условията и има положително въздействие върху обема на кредитирането.

Въпреки че има неблагоприятно въздействие върху нетния лихвен доход на банките, отрицателният депозит на ЕЦБ се приема от тях за положително въздействие върху обема на кредитирането през последните шест месеца.

Тук можете да намерите пълният текст на Проучването за ноември 2018 г. (на английски)

Прочети още

Бързи кредити

Нараства търсенето на кредити в еврозоната

Публикувана

на

Euro

Това сочи проучване на ЕЦБ.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува своето поредно проучване на банковото кредитиране за еврозоната.

То е проведено между 18 юни – 3 юли 2018 г. сред 149 банки, които имат коефициент на отговори от 100%. Резултатите от него са свързани с промените през второто тримесечие на 2018 г. и очакванията за промени през третото тримесечие на 2018 г

Какви са основните тенденции:

– Нетно облекчаване на кредитните стандарти (т.е. на вътрешните правила на банките или критериите за одобрение за кредитиране) за:

Корпоративно кредитиране с -3%; жилищното кредитиране за домакинствата с -8%; и потребителски кредити и други кредити за домакинствата с -3%, непроменено спрямо предходния период.

В трите сегмента кредити (корпоративни, жилищни и потребителски) конкурентният натиск и разбирането за риска оказват понижаващо въздействие върху кредитните стандарти, докато разходите за средства на банките и ограниченията в баланса и тяхната толерантност към риска са неутрални.

За Q3 на 2018 г. банките очакват да продължи нетното облекчаване на кредитните стандарти и за трите сегмента.

 

– Увеличаване на нетното търсене на всички категории кредити.

Нетното нарастване на корпоративни кредити се дължи основно на общото равнище на лихвените проценти, инвентаризациите и оборотния капитал, както и дейностите по сливания и придобивания.

Нетното търсене на жилищни кредити продължава да се дължи най-вече на ниското общо ниво на лихвените проценти, благоприятните перспективи на пазара на жилища и доверието на потребителите.

Потребителското доверие, разходите за дълготрайни стоки и ниското общо равнище на лихвените проценти продължават да допринасят положително за нетното търсене на потребителски кредити и други кредити на домакинствата.

– Намалява влиянието на необслужваните кредити върху кредитните стандарти на банките.

Макар лошите кредити да са допринесли за затягане на кредитните стандарти във всички категории кредити през последните шест месеца и това въздействие като цяло намалява, спрямо въздействието за периода между 2014 г. и 2017 г.

Очаква се то да намалее допълнително през следващите шест месеца.

 

– Най-важните фактори за определяне на маржовете за кредитиране на банките са целите за конкуренция и рентабилност за всички категории кредити през последните шест месеца.

Тези фактори също се увеличили най-много от 2014 г. до края на 2017 г.

Проучването на банковото кредитиране се провежда четири пъти годишно.

То е разработено от Евросистемата, за да се подобри разбирането за поведението на банките за кредитирането в еврозоната.

Пълният текст на проучването, заедно с копие на въпросника към банките, речник на термините и потребителско ръководство за него, можете да намерите тук.

Прочети още

Fintech

BNP Paribas става партньор с британската CODE Investing

Публикувана

на

Partnership

По този начин банката иска да разва своята платформа за алтернативно финансиране на МСП.

CODE Investing – една от водещите платформи за алтернативно финансиране във Великобритания, обяви в прессъобщение  на сайта си, че е влязла в дългосрочно стратегическо партньорство с BNP Paribas Asset Management (BNPP AM).

Целта му е разработването на алтернативната платформа за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) на BNPP AM.

Чрез нея банката ще инвестира в заеми за малкия бизнес, възникнали чрез CODE Investing, които
предоставят директен достъп до кредитиране на необезпечени кредити за МСП между £ 500,000 и £5 милиона.

Понастоящем платформата функционира само в Обединеното кралство, но чрез това споразумение започва да реализира плановете си разполагане и на други пазари в континентална Европа.

BNP Paribas се присъединява към широкия спектър от институции в кредитния панел на CODE Investing, като с това иска да подчертае все по-важната роля на алтернативните финансови платформи за стимулиране на реалната икономика.

Стефан Бланхош, ръководител на отдел „Алтернативно финансиране на МСП“ в BNP Paribas Asset Management, заяви: „Като се има предвид структурната промяна в начина, по който МСП имат достъп до финансиране, ние сме много доволни, че влизаме в партньорство с CODE Investing като част от развитието на нашето алтернативно финансиране на франчайз за МСП.“

Аян Митра, главен изпълнителен директор и основател на CODE Investing заяви: „Достъпът до финансиране традиционно е дълъг и разочароващ процес за МСП. CODE има за цел да им осигури по-рационализирано, сигурно и лесно изживяване в търсенето на възможности за нарастване на капитала им. Чрез нашето съсредоточаване върху институционалните кредитори, а не към дребните, ние вярваме, че платформата на CODE ще бъде в състояние да предостави на МСП обобщена визия на наличните за тях възможности за финансиране на пазара.

За нас е удоволствие да бъдем избрани от BNPP AM като един от първите им партньори за платформата им за алтернативно финансиране на МСП. С нетърпение очакваме да допринесем за успеха й през следващите години

.

Прочети още

Бързи кредити

Анализатор на финансови данни стана заемодател

Публикувана

на

Orca_money

Orca стартира своя P2P инвестиционна платформа.

След като спечели доверие като независим доставчик на данни, изследвания и анализи за пазара на заеми от типа peer-to-peer (P2P), шотландската компания Orca Money стартира своя собствена платформа.

Новата инвестиционната платформа ще предлага моделни портфейли, съставени от големи платформи в Обединеното кралство, които автоматично ще диверсифицират капитала на инвеститорите в множество кредитополучатели и ще обхващат кредитиране на потребители, предприятия и имоти.

Според Orca P2P пазарът е отбелязал значителен ръст през последните години, достигайки 13 млрд. паунда при общото кумулативно кредитиране от началото на класа активи през 2005 г.

Ние влагаме много усилия в популяризирането на привлекателността на P2P за активите на дребните инвеститори„, коментира главният изпълнителен директор на Orca Йън Ниблок. „След като от години анализираме пазара и създадохме силни взаимоотношения с много платформи, вярваме, че сме добре позиционирани, за да помогнем на инвеститорите да получат експозиция към клас активи, които допълват портфолиото им със стабилна, несвързана доходност в момент, когато лошите парични лихвени проценти и волатилността оказват влияние върху производителността.“

Платформата обещава 5% индикативна възвръщаемост годишно и нетна такса за услугите си от 0.65%. Минималната инвестиция започва от 1000 британски лири, след което ще се допускат и големи суми, стига да са кратни на 1000.

Компанията обмисля в бъдеще да стартира и активно управлявани решения, като самата платформа ще взема заеми и ще управлява портфейла на инвеститора за тях.

От днес платформата е отворена както за нови, така и за съществуващи инвеститори за P2P кредитиране.

Прочети още

Бързи кредити

Фирма за бързи кредити търси хора за истинска реклама

Публикувана

на

Тъй като сме свикнали да виждаме предимно нереалистични образи на малкия екран, една от българските фирми за потребителско кредитиране обявя кастинг за истински хора, които да вземат участие в истинска реклама.

Идеята е на Вива Кредит, чийто маркетинг екип иска да направи професионална реклама с непрофесионалисти. Целта е автентичност и по-осезаема връзка с реалността в новия телевизионен клип на компанията.

Желаещите да участват трябва да изпратят свое видео до 18 март или да явят на кастинг на живо в някой от 6-те града в страната, където ще се проведе прослушването – София, Пловдив, Ст. Загора, В. Търново, Бургас и Плевен.

„Посланието, което искаме да отправим е, че не е срамно да изпаднеш във финансово затруднение, по-недостойно е да забравиш човещината в свят на фалш и лицемерие“ обясни Мария Василева, маркетинг мениджър на компанията. „Целим да покажем красотата на реалния живот. Ние много добре знаем какви са нуждите и радостите на истинските хора, защото всеки ден подкрепяме финансово желанието им да реализират своите планове, или да разрешат проблемите си”, допълва тя.

Повече информация за кастинга и как да участвате в него можете да откриете на istinskareklama.com.

Прочети още
Реклама

Най-четени