Connect with us

Данъци

НАП въведе услуга за видео жестов превод за хора с увреден слух

Published

on

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

НАП предлага услуга за видео жестов превод, чрез онлайн платформа за предоставяне на равен достъп до услугите на Агенцията за граждани с увреден слух.

Така се дава възможност на хората с увреден слух да  подобрят комуникацията си със служителите в салоните за обслужване на клиенти, които са обозначени със стикери. Осигурява се достъп до жестов превод в момента на посещението им на гишето. С помощта на таблети  се осъществява видео и гласова връзка с кол центъра за превод.

По този начин  служителите на НАП могат да чуват превода, а клиентът с увреден слух да вижда преводача на екран. Комуникацията ще се осъществява в реално време с помощта на квалифицирани жестови преводачи. Очаква се нововъведението значително да подобри обслужването на хората, за които жестовият език е основна форма на комуникация.

Данъци

ЕС актуализира списъка на държавите с некоректни данъчни режими

Published

on

Pierre Moscovici
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. Снимка: ЕК

Барбадос, Обединените арабски емирства и Маршаловите острови бяха върнати в черния списък.

Във вторник министрите на финансите на държавите от ЕС актуализираха списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Той се доказа като особено успешен инструмент, след като редица държави промениха данъчното си законодателство и данъчните си системи, за да се съобразят с международните стандарти.

Миналата година Комисията направи оценка на 92 държави съгласно три критерия:

  • прозрачност в сферата на данъчното облагане;
  • добро управление и реална стопанска дейност, и
  • наличие на нулева ставка при корпоративния данък.

Последната актуализация показва, че този ясен, прозрачен и надежден процес е постигна истинска промяна — 60 държави предприеха действия по въпросите, посочени от ЕК като предизвикващи загриженост, като бяха премахнати над 100 вредни данъчни режима.

Сега министрите включиха в черния списък 15 държави. Пет от тях още от включването си в първия черен списък, приет през 2017 г., не са поели никакви ангажименти за действия. Това са Американска Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американските Вирджински острови.

Други три бяха включени в списъка от 2017 г., а по-късно, след като поеха ангажименти за действия, бяха прехвърлени в „сивия“ списък. Сега тези държави се връщат в черния списък поради неизпълнението на поетите ангажименти. Това са Барбадос, Обединените арабски емирства и Маршаловите острови.

Поради същата причина други седем държави бяха прехвърлени от сивия списък в черния — Аруба, Белиз, Бермудските острови, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.

През 2019 г. мониторингът (сивият списък) ще продължи по отношение на други 34 държави. По отношение на 25 държави, включени в първоначалния процес на скрининг, мониторингът се прекратява след промените, извършени от тях.

Списъкът на ЕС на данъчните убежища е истински европейски успех. Той оказа огромно влияние по отношение на данъчната прозрачност и справедливост по цял свят, заяви Пиер Московиси, комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз.

„Благодарение на създаването на списъка десетки страни премахнаха вредните си данъчни режими и възприеха международните стандарти за прозрачност и справедливо данъчно облагане. Страните, които не желаят да постигнат съответствие, остават в черния списък и ще трябва да понесат последствията от това. Чрез списъка на ЕС утвърждаваме доброто управление в областта на данъчното облагане по цял свят и намаляваме възможностите за данъчни злоупотреби.“ – допълни той.

Списъкът на ЕС доведе и до промени в глобалните данъчни практики, които само преди няколко години биха били немислими.

В следващия скрининг ще бъдат включени и три държави от Г20 — Русия, Мексико и Аржентина.

За последствията от включването в черния списък, държавите от ЕС се споразумяха за набор от контрамерки, които могат да прилагат по отношение на включените в списъка държави, включително засилено наблюдение и ревизии, данъци при източника, специални изисквания към документацията и разпоредби за борба със злоупотребите.

Освен това нови разпоредби в законодателството забраняват средства на ЕС да се насочват към или да преминават през държави от черния данъчен списък.

ЕК и държавите членки ще продължат да следят юрисдикциите, които трябва да изпълнят ангажиментите си по списъка до края на 2019/2020 г., както и да правят оценка дали други страни следва да бъдат включени в него.

 

Continue Reading

Данъци

Франция първа въвежда данък за дигиталните гиганти

Published

on

Bruno Le Maire
Френският финансов министър Бруно Льо Мер. Снимка: Съвета на ЕС.

Google, Apple, Facebook и Amazon ще плащат 3%.

Френският министър на финансите Бруно Льо Мер най-сетне разкри плановете на Франция за новия данък към цифровите гиганти, наричайки го “данък от 21-ви век”, разказва Euronews.

Наречен GAFA данък – акроним на американските компании, към които е насочен: Google, Apple, Facebook и Amazon, той ще бъде в размер на 3% върху приходите от цифрови компании с глобални приходи над 750 милиона евро и над 25 милиона евро в Франция.

Френското министерство на икономиката заяви, че смята, че данъкът ще събира 500 милиона евро годишно.

В сряда Льо Мер заяви пред репортери, че чрез “изграждането на данъка на 21-ви век” той се надява, да се “възстанови фискалната справедливост“.

Без мобилизирането на Франция данъчното облагане на цифровите гиганти ще бъде спряно на международно равнище” каза още той.

Въпреки че данъкът ще се прилага засега само във Франция, Льо Мер заяви, че той ще продължи да с кампанията за налагането му в международен план.

Следващата седмица ще предложа на всички наши европейски партньори да определим обща европейска позиция относно данъчното облагане на големите дигитални компании, която да защитим на международно равнище.”

Досега ЕС не успя да постигне съгласие за общ дигитален данък.

Това се случи поради две причини, от една страна опасенията на страни с по-ниски корпоративни данъци, като Ирландия, където много от цифровите гиганти в момента имат полза да имат офиси.

Други ЕС страни пък са загрижени, че налагането на подобен данък в ЕС, ще провокира САЩ да наложат подобен налог на европейските страни с бази от другата страна на Атлантическия океан.

В изявление, изпратено до Euronews, говорител на Google е заявил: “Ние винаги плащаме всички дължими данъци и спазваме данъчните закони във всяка страна, в която работим по света. Google плаща по-голямата част от корпоративния си данък върху доходите в Съединените щати и за последните десет години сме платили глобална ефективна данъчна ставка от 23%.

Euronews са изпратили запитване за коментар и до другите цифрови гиганти, но засега още нямат отговор.

Continue Reading

Данъци

Близо 33 млрд. лева са приходите от данъци

Published

on

euro coins

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2018 г. са в размер на 39 646,0 млн. лв. или 103,7 % спрямо годишните разчети. Съпоставени с предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3 739,2 млн. лв. (11,1 %), а постъпленията от помощи нарастват с 590,2 млн. лв. (38,8 %).

Toва стана ясно, след като Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2018 г.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 32 235,7 млн. лв., което представлява 103,5 % спрямо планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 6 132,8 млн. лв. или 106,5% спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо предходната година нарастват с 488,5 млн. лева (8,7 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 15 531,0 млн. лв., което е 102,5% спрямо разчетите за годината. Съпоставено с данните за 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 998,5 млн. лв. (6,9 %).

Постъпленията от ДДС са в размер на 10 064,0 млн. лв. или 102,9 % спрямо планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.12.2018 г. е 53,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 5 203,2 млн. лв. (101,0 % спрямо разчетените за годината). Постъпленията от мита са 226,2 млн. лв. или 119,0 % спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 113,8 млн. лв. или 101,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 458,2 млн. лв., което представлява 103,6 % спрямо разчетените за годината

Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,1 % (1 093,0 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 5 299,6 млн. лв., което представлява 112,7% спрямо годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 2 110,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2018 г. възлизат на 39 509,0 млн. лв., което е 100,5 % спрямо годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за 2017 г. бяха в размер на 34 471,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на капиталовите разходи (основно свързани с изграждането на приоритетни инфраструктурни проекти, инвестиционни проекти в сферата на отбраната и др.), нарастване на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., нарастване на разходите за субсидии (основно свързани с промените в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма на събиране на приходи и извършването на разходи към производителите на електроенергия чрез бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) и други, докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Нелихвените разходи са в размер на 37 737,4 млн. лв., което представлява 101,2 % спрямо годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2018 г. са в размер на 32 361,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 321,6 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 54,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 688,2 млн. лв. или 95,3 % от разчетените за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през 2018 г. от централния бюджет, възлиза на 1 083,4 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.12.2018 г. е 9,4 млрд. лв., в т.ч. 9,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Continue Reading

Данъци

Броени дни за отстъпката за подадена декларация за доходите по електронен път

Published

on

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв.

Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.

Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г.

Continue Reading

Данъци

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

Published

on

documents

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсиина държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”,  могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“  на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Continue Reading

Данъци

ЕК даде и Германия на Съда за неспазване на правилата на ЕС за възстановяване на ДДС

Published

on

European Commission Building Berlaymont
Сградата Берлемон в Брюксел, щаб на Европейската комисия. Снимка: ЕК.

Берлин изобщо не изисква допълнителна информация от заявителите.

Освен Великобритания, вчера Европейската комисия, обяви, че дава на Съда на ЕС и Германия за отхвърляне на някои заявления за възстановяване на ДДС на предприятия в други държави-членки.

По-конкретно, Германия отказва в някои случаи да възстанови ДДС, без да иска допълнителна информация от заявителя за възстановяване, когато счита, че предоставената информация относно естеството на стоките и услугите е недостатъчна за вземане на решение по заявлението.

Тази практика води до ситуации, при които възстановяването на ДДС се отказва на кандидати, които отговарят на съществените изисквания и това нарушава правото на възстановяване на ДДС, установено в ЕС чрез Директивата за ДДС – Директива 2006/112 / ЕС и Директивата за възстановяване – Директива 2008/9/ЕС.

Решението за препращане на въпроса до Съда следва неспособността на Германия да приведе законодателството си в съответствие с правото на ЕС след мотивираното становище на Комисията.

Повечето предприятия, които са обект на ДДС заради дейността си в държава от ЕС, където те обикновено не доставят стоки или услуги (и следователно не са задължени да се регистрират по ДДС), все пак имат право да приспаднат на това ДДС, както е посочено в Директива 2006/112 /ЕС. Това „приспадане“ се извършва чрез възстановяване от страната на ЕС, в която са платили ДДС-то.

Continue Reading

Най-четени