Connect with us

Знания

Нова онлайн платформа за благотворително набиране на средства стартира у нас

Published

on

Проектът гарантира пълна прозрачност на провеждането на кампаниите и изразходването на събраните средства

 

Нова онлайн платформа за набиране на средства за благотворителност стартира у нас. Тя е достъпна на адрес pavelandreev.bg и носи името на създателя си – Павел Андреев.  Той се занимава със строителство от десет години, а платформата е личния му принос към благотворителността. Уебсайтът позволява да се набират финансови средства  за различни каузи бързо и лесно с карта, ApplePay и GooglePay. Ключов момент е, че основателят на платформата и нейният екип не поддържат проекта чрез определен процент от постъпилите дарения, както правят всички подобни сайтове, а дават възможност на дарителя да остави сума в полза на Фондацията. Дарителите могат и да не оставят нищо в полза на платформата, въпреки това сумата за бенефициентите отива при тях в пълен размер. „По този начин платформата ще се развива толкова, колкото й позволят дарителите. Ако смятат, че тя е полезна – ще оставят нещо за нея. Така ще можем да продължим да я надграждаме“ – коментира Павел Андреев

 

Друго важно предимство е, че самият създател Павел Андреев внимателно избира кампаниите, които публикува и ги проучва, така че да бъде сигурен в добрите намерения на тези, които ги създават. В сайта вече има доста активни кампании – за животни, за възстановяване на иконите в храм, за предстоящите великденски празници, за хора със здравословни проблеми и други. Също има и реализирани кампании. Например за две деца сираци, за които сa събрани 8500 лв. само за 48 часа.

 

Платформата PavelAndreev.bg е създадена с убеждението, че човек е толкова успешен, колкото е успешна средата, в която той живее и работи. Проектът използва оптимално предимствата на дигиталните технологии, за да позволи на всеки желаещ да помага на нуждаещите се, независимо дали разполага със сериозни ресурси и богатство, или само със своето добро сърце.

 

„Онези, които са постигнали нещо в живота, знаят, че удовлетворението не идва само с успехите и постиженията, а още по-малко – с парите. Когато човек успее да подреди своя живот, рано или късно се появява нуждата да помогне и на други хора, които не са имали неговия късмет или възможности. Затова е от ключово значение да участваме активно в решаването на проблемите около нас, създавайки една по-добра среда за всички. Убеден съм, че тези усилия рано или късно ще се възвърнат“ – коментира Павел Андреев.

 

Желаещите да пуснат кампания за набиране на средства в интернет страницата PavelAndreev.bg трябва да пишат в нейната форма за контакт. След разговор със създателя на уебсайта, той преценява дали каузата да бъде публикувана. Всичко това се прави с цел поемане на лична отговорност към всяка отделна кауза.

 

Важна част е и изразходването на събраните средства. Всяка кампания е обвързана с договор, при който платформата се задължава да събира и предава средствата на бенефициентите, а те се задължават да ги похарчат по предназначение. Често в договорите се уточнява, че плащанието е по сметка на трета страна – например при каузите за хора със здравословни проблеми парите се превеждат по сметка на клиника. По този и други начини се контролира максимално изразходването на даренията.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Знания

Изкуствен интелект прогнозира бъдещето на продажбите в компаниите

Published

on

 

С навлизането през последните години на технологии с изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI) в системите за управление на бизнеса, все повече аспекти от дейността на предприятията се извършват автономно и без човешка намеса. Това позволява на екипите да оптимизират почти всеки аспект от работата си и им дава множество нови възможности за по-умно производство, продажби и управление.

 

А едно от най-впечатляващите и полезни приложения на AI в тази област е способността на практика да прогнозира бъдещето на продажбите в една компания. Това е посока, в която активно работят всички водещи разработчици на системи за управление на комуникацията с клиенти и продажбите. CRM системи като Microsoft Dynamics 365 Sales вече са способни да прогнозират прецизно развитието на търговските отношения и вероятността за успешни продажби.

 

„Изкуственият интелект и машинното самообучение, намиращи приложение в CRM системите, както и пълноценното използване на генерираните в компанията данни, дават възможност да се повиши значително прецизността на прогнозите за продажбите, а това от своя страна дава на търговските мениджъри свободата да мислят стратегически напред. Това е нов етап в развитието на този клас бизнес софтуер, който отива далеч отвъд неговите традиционни функционалности за управление на отношенията с клиентите“ – посочва Даниела Димова, маркетинг специалист в компанията Тим ВИЖЪН България, която е един от водещите български внедрители на CRM и ERP системи.

 

Интегрираният със CRM софтуера изкуствен интелект може да използва множество различни източници на данни, за да прави своите предположения за бъдещето. Умните алгоритми могат да бъдат обучени да отчитат различни ключови характеристики на потенциалните клиенти и сделки, за да прогнозират с висока степен на вероятност шансовете за реализиране на сделки и очакваните приходи от тях. Самите прогнозни модели от своя страна могат да бъдат модифицирани, така че да отразяват характерни особености, специфични за индустрията, типа предлагани продукти или географските региони, на които оперира компанията.

 

Паралелно с генерирането на прогнози, системата подпомага и тълкуването ми, като очертава основните фактори и данни, които са довели до получения резултат. По този начин прогнозите, създадени от CRM софтуерите, допълват тези, генерирани от самите търговци, което увеличава тяхната точност и изчерпателност. А сравняването в реално време на заложените цели и реалните постижения позволява на мениджърите незабавно да забележат заплахи или бъдещи възможности, както и бързо да предприемат необходимите действия.

 

 

 

Continue Reading

Знания

Научният екип на ВУЗФ предложи на Министерски съвет план от мерки за справяне с икономическата криза

Published

on

 

Научен екип от професори, доценти и доктори по икономика и финанси на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) излезе с план от мерки, с които държавата да се справи с все по-реалната икономическа криза, която предстои заради пандемията от COVID-19.

В него екипът на VUZF Lab предлага някои действия, които могат да бъдат приложени от държавата и финансовите институции, за да се запази жизнеспособността на българската икономика, без това да повлияе негативно върху държавния бюджет. В рамките на 40 страници експертите очертават едни от най-важните стъпки, които да бъдат предприети. Подкрепа за осигуряване на стабилност на финансовата система и въвеждане на подходящи механизми за финансово подпомагане на засегнатите сектори, разсрочване на задължения към държавата за подпомагане на засегнатите бизнес дейности, както и насърчаване на производството на жизнено важни сектори, са част от препоръките.

От VUZF Lab предлагат още механизми, чрез които да се насърчи заетостта в условията на криза, както и стимулиране на капиталовите пазари и използване на механизмите на застрахователните дружества. „Именно стимулите за осигуряване на действащ капиталов пазар е решение за бързото възстановяване на бизнеса от загубите, които настоящата криза ще донесе“, пишат в препоръките си от VUZF Lab.

Те предлагат да се създаде Фонд за стабилност на капиталовите пазари с начален капитал от 50 млн. лв., чиято цел да бъде да подпомага публични дружества, които емитират акции и облигации. Друга мярка за подкрепа на капиталовите пазари в плана е да се работи върху предлагане на данъчни стимули за играчите на пазара.

От VUZF Lab препоръчват още държавата да изиска от определени надзорни органи (БНБ, КФН, НАП, НОИ и др.) списък с конкретни предложения за намаляване на административната тежест върху предприята за срок от шест месеца, както и да се направи всичко възможно по отношение облекчаване на изискванията и удължаване на сроковете по процедури за кандидатстване по европейски проекти и програми.

„Целта е осигуряване на реални и широки възможности за максимално ефективното кандидатстване и съответно – достъп до безвъзмездна финансова помощ на потенциалните бенефициенти от различните отрасли на икономиката, като освен за частния сектор, това се отнася и за публичния“, посочва още научно-преподавателският експертен колектив на Лабораторията на ВУЗФ.

Целия план с мерки е качен на уебсайта на VUZF Lab – www.vuzflab.eu. Той е изпратен до Министерски съвет и всички ключови държаввни институции, работодателски организации, асоциации и синдикати. Изготвянето му е част от мисията на Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ да бъде в полза на българската икономика чрез научен потенциал и разработването на иновативни и ефективни решения. В тежък момент като настоящия, когато целият свят е изправен пред безпрецедентна здравна пандемия и глобална икономическа рецесия, екипът на VUZF Lab се стреми да даде безвъзмездно своя принос, за да помогне утрешният ден да бъде по-благоприятен за гражданите на България.

От VUZF Lab провеждат и специални корпоративни обучения за фирми в различни области, сред които финанси, застраховане, пенсионно осигуряване, бизнес мениджмънт, управление на човешките ресурси, недвижими имоти, фондова борса и капиталови пазари, управление на еврофондовете, счетоводство и одит, данъчно право, трудово право, GDPR, управление на риска, организационно поведение и бизнес психология, бизнес комуникации и др.

Continue Reading

Знания

Как да увеличим посещаемостта на сайта си по време на кампания?

Published

on

 

През последните години разнообразието в интернет става все по-голямо и за хилядите собственици на сайтове става все по-трудно да привлекат повече посетителите към своите уеб проекти. Конкуренцията за вниманието на уеб потребителите се увеличава непрекъснато. Тази тема става още по-актуална през ноември и декември, тъй като това е сезонът на най-активните кампании в интернет, когато битката за посетители е дори още по-голяма.

 

„Предстоят редица важни поводи за провеждане на онлайн кампании – Черен петък, Кибер понеделник, както и коледно-новогодишните празници, които поставят на дневен ред пред онлайн предприемачите въпроса: Как да откроят своите проекти и предложения? Днес не е достатъчно просто да рекламираш своя сайт. Необходимо е да си проактивен, да следиш новостите в областта на дигиталния маркетинг, да използваш разнообразни канали и непрекъснато да влагаш усилия в тази област.” – споделя Цветелина Ненкова, маркетинг мениджър на най-голямата българска хостинг компания СуперХостинг.БГ.

 

Във връзка с предстоящите празници компанията публикува полезни съвети, насочени към увеличаване посещаемостта на сайтовете на своите клиенти, както и на всеки друг уеб предприемач, който иска да достигне до по-широка аудитория. Ето и най-интересните сред тях.

 

Съдържанието все още е „кралят“

 

Потребителите посещават само сайтове, които им предоставят полезно и интересно съдържание. Затова без значение дали сте медия, онлайн магазин, или представителен фирмен сайт – качественото съдържание става все по-значимо за Вашия проект. То не само ще спомогне сайтът Ви да излиза на видими позиции в търсачките, а и ще задържа вниманието на потребителите, ще ги мотивира да се върнат на сайта и да го споделят в социалните мрежи. Създавайте истории, които завладяват читателите и ги карат да ги споделят с приятели. Ангажирайте посетителите си да публикуват собствено съдържание при вас. Ако имате магазин, заложете на хубави продуктови описания, мнения на клиенти (ревюта), видеа и снимки.

 

Скорост и SEO – по-важни от всякога

 

За колко време се отваря Вашият сайт? Вече потребителите очакват сайтовете да зареждат с едно премигване на окото. Ако Вашият сайт не се отваря достатъчно бързо, има какво да направите – оптимизирайте кода, намалете размера на изображенията, изчистете ненужните плъгини и скриптове, активирайте кеширащи модули, разположете сайта си на хостинг с All SSD инфраструктура. Повече полезни съвети за оптимизация можете да намерите в блога на СуперХостинг.БГ.

 

SEO (Search Engine Optimization – оптимизация за търсачки) отдавна е ключов фактор за маркетиране на всеки проект в интернет. Тя Ви дава възможност да привлечете повече органичен трафик. В съвременната динамика на SEO е необходимо да се съсредоточите върху on-site оптимизацията: скорост на зареждане, техническа оптимизация на кода, полезно, уникално и ангажиращо съдържание, оптимизация на метаописания, метазаглавия, ключови думи, alt описания и др.

 

Реклама в социалните мрежи

 

Предимствата на този подход са много точното таргетиране на аудиторията, достъпните цени на рекламите, както и  задоволителните резултати при добре обмислени промоционални предложения. Най-важното за рекламата в социалните мрежи е да си изготвите стратегия, преди да пристъпите към създаването на реклами. Обмислете: цели, визии, бюджети, структура на рекламите, послания, времетраене, позициониране.

 

Текстова реклама в търсачките

 

Най-известната платформа за тази цел е Google Ads. Разбира се, можете да заложите и на позициониране в Bing!, Yahoo!, Yandex. Чрез реклама в Search мрежата на търсачките, Вашите реклами ще се появяват в резултатите от класиране по ключова дума. Това многократно увеличава шансовете Ви да увеличите трафика към Вашия сайт. Подгответе се с ясна концепция за целите на рекламата, помислете за посланията си и планирайте своя бюджет.

 

Дисплей реклама

 

Дисплей рекламата е най-общо казано реклама с банер. Този тип дигитална реклама постоянно се развива и ако преди статичните визии са били атрактивни, то сега се използват html5 банери и дори rich media. За дисплей рекламата най-важни са атрактивните визии, ясното и точно послание, призивът за действие. Можете да използвате дисплей рекламите за повишаване на бранд разпознаваемостта, както и за ретаргетиране на потребители. За целта можете да включите рекламите си в дисплейните мрежи на Facebook, Google Ads, да използвате programmatic advertising или партньорски сайтове по договорка. Обмислете предварително бюджети, период на рекламата, цели и визии.

 

Полезно съдържание в медиите

 

Изберете подходяща медия, която съответства добре на Вашата целева аудитория. Медиите притежават обширни аудитории, които биха Ви помогнали да повишите трафика към сайт си. От важно значение е не само медията, в която ще рекламирате, а и съдържанието, което желаете да позиционирате. Създайте го така, че да е полезно и интересно за Вашата таргет аудитория. Често екипът на медията може да е от помощ в това отношение.

 

Ангажирайте потребителите си

 

Използвайте различни методи за създаване на т.нар. captured (уловена) аудитория. Такива могат да са както бюлетините по електронната поща, съобщенията (нотификации) в браузъра и разбира се – активно използване на социалните мрежи (органични постове, истории). Общото между всички тях е, че могат да достигнат до вниманието на потребителя дори когато той да не се е запътил към сайта Ви. При тези методи обаче е важно да не досаждате и да спазвате регулациите за защита на личните данни (GDPR).

 

За какво да помислим, докато се стремим към по-висок трафик към сайта?

 

Описаните по-горе маркетинг инструменти могат значително да увеличат трафика към Вашия сайт както по време на кампания, така и в дългосрочен план. Когато това стане, е необходимо сайтът Ви да разполага с достатъчно хостинг ресурси. Използването на неподходящо хостинг решение за нуждите на Вашия сайт, може да доведе до забавяне на зареждането му. Възможно е той изобщо да не се отвори. Тази неприятна ситуация може да доведе до много пропуснати ползи и нереализирани поръчки напомнят още от СуперХостинг.БГ. Затова от важно значение е също предварително да се подготвите, осигурявайки необходимите сървърни ресурси за сайта Ви, за да може да е онлайн по всяко време от Вашата кампания.

Continue Reading

Знания

Световната банка откри център за споделени услуги в София Тех Парк

Published

on

Световната банка откри център за споделени услуги в София Тех Парк. В него ще работят над 300 високотехнологични специалисти.

Реализацията на проекта ще се осъществява поетапно. Началната фаза стартира през настоящия месец юли, а пълният капацитет от над 300 заети места се планира да бъде достигнат в петгодишен срок, пише economy.bg.

“Избирането на София за местоположение на този център не беше много лесна работа. Резултатите, които България показва във всяка една област, са отлични”, отбеляза премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с управляващия и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг.

“България и Групата на Световната банка имат устойчиво и дългогодишно партньорство, което днес продължаваме да развиваме”, заяви министър-председателят.

Борисов отбеляза предимствата, които открояват страната ни и я превръщат в привлекателна дестинация за институции от ранга на Световната банка – стратегическото местоположение, стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, добра инфраструктура.

Премиерът изрази увереност, че установяването на Центъра за споделени услуги у нас ще има положително влияние за българската икономика. По думите му това ще надгради потенциала в сектори с висока добавена стойност и ще осигури работни места за високотехнологични специалисти.

В допълнение, присъствието на авторитетна организация в лицето на Световната банка в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции.

През април тази година Министерският съвет одобри Споразумението между българското правителство и Световната банка създаването на неин център в София за споделени услуги. След като беше подписано във Вашингтон и ратифицирано от Народното събрание, Споразумението вече е в сила.

Центърът в София ще осигури възможност за непрекъсваемост на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в него да бъдат ангажирани голям брой ИТ специалисти и други висококвалифицирани и мотивирани експерти, които ще заменят и разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка, и ще бъдат ангажирани с разработването на продукти с висока добавена стойност.

Continue Reading

Знания

Близо 85% от завършилите висшисти са си намерили работа

Published

on

Близо 85% от завършилите през миналата година висшисти у нас на възраст между 20-34 години са си намерили работа и са реализирали успешно натрупаните познания, показват данни от анализ на Евростат за степента на заетост на висшистите в ЕС през 2018 г.

Показателят на заетост на висшистите у нас е дори по-голям от средните нива в ЕС, където 83% от завършилите студенти са започнали работа.

Според актуални данни на НСИ у нас през миналата година са завършили висшето си образование близо 54 500 студенти, като над 46 000 от тях са се реализирали успешно на пазара на труда, пише infostock. 

Останалите близо 8 000 висшисти вероятно са срещнали трудности при намирането на работа или са се преквалифицирали в по-ниска степен на заетост.

Според националната статистика през 2018 г. най-голям е бил броят на студентите у нас, които са завършили специалността “Бизнес администрация” – малко над 15 000. Втора по численост група на завършили висшисти е била в областта на “Науки за обществото” – малко над 6 000 души и трета е била групата на висшистите с квалификация “Образование” – 4 800 души.

Най-малобройни са били студентите, завършили специалностите “Чужди езици” и “Право” – и двете групи с по около 1 200 студенти.

Забелязва се и голям дисбаланс по полова принадлежност при завършилите висше образование – 32 800 жени срещу 21 600 мъже, тоест броят на жените-висшисти е бил с около 11 000 по-голям от броя на мъжете-висшисти.

Данните на НСИ отбелязват също и тенденция на чувствително намаляване на завършващите висше образование у нас за периода 2013-2018 г. – през 2013 г. завършилите висшисти са били общо 66 400 докато през миналата година техният брой е бил 54 400, тоест близо 12 хил. по-малко висшисти за 5-годишен период.

Continue Reading

Знания

Кратка историята на парите

Published

on

dollars

Някои от по-важните моменти в историята на парите и тяхната употреба за плащания.

Парите са отговорни не само за най-големите постижения на човечеството, но и за най-големите му провали.

В момента те доминират в модерното общество, доколкото за някои си остават само средство за живот, а за други са цел на живота.

Начините, по които се развива обменът на пари, е наистина вълнуващ.

Днес можем да си купим каквото искаме, откъдето искаме чрез електронен трансфер, можем да плащаме в магазините безконтактно с телефон, карта или wearable аксесоар и т.н.

Бъдещето на разплащателни методи е вече тук.

9000 г. пр. н. е. – Ранните хора започват да разменят стоки, които имат в излишък за такива, които им липсват. Зърното и едрия рогат добитък били едни от най-популярните стоки за този бартер. Първите сведения за разменна търговия, тип бартер, била регистрирана в Египет.

Различни видове раковина каури

Различни видове раковина каури

1200 г. пр. н. е. – В крайбрежните райони около Индийския океан започнали да използват черупки от раковината каури за заплащане на стоки в търговията.

1100 г. пр. н. е. – В Китай хората започнали да използват малки хубави отливки от бронз. В началото те имитирали черупките на каури, които били използвани при церемониални размени. Постепенно заради практически причини тези отливки се превърнали в заоблени „монети“.

Древните китайски монети значително се различават от европейските. Те се произвеждали чрез изливане в калъпи, докато европейските монети обикновено се коват или секат.

600 г. пр. н. е. – В Лидия (на територията на днешна Турция) крал Алиатес (бащата на митичния цар Крез) започва да сече първата официална валута. Стандартизираната монета позволява на търговията да процъфтява в Средиземноморския свят.

 

Italian gold florin

Златен флорин

1250 г. – Във Флоренция започва да се сече флорина (от итал. fiorino от fiore „цвете“, от лат. florem „цвете“). Той имал тегло от 3,5 гр злато и е първата европейска златна монета след VII в., която е била сечена в достатъчно големи количества и широко приета в цяла Европа, насърчавайки международната търговия.

Той се сече от 1252 до 1533 г. без значителна промяна в дизайна или съдържанието на злато през целия този период.

По-късно названието „флорин“ се използвало като синоним на гулдена и дуката.

 

Марко Поло

Марко Поло

1290 г. – След пътуванията си до Китай, Марко Поло представя идеята за хартиените пари на европейците.

Ето какво пише той за тях: „Всички тези късчета хартия се издават с толкова тържественост и авторитет, като че ли са от чисто злато или сребро, а на всяко късче различните чиновници, които имат това задължение, трябва да напишат имената си и да поставят своите печати. Когато всички се подготвят надлежно, началникът, назначен от хана, размазва поверения му печат с червен цвят и го щампова върху хартията, така че формата на печата остава отпечатана в червено и  парите са автентични. Всеки, който ги фалшифицира, ще бъде наказан със смърт, а ханът всяка година направи толкова огромно количество пари, което не му струва нищо, но се равнява на цялото съкровище на света.

1661 г. – … хартиените пари векове наред не успяват да се наложат в Европа, когато първите банкноти с фиксирана стойност, започват да се печатат от Банката на Стокхолм, Швеция. Шведското кралско управление прибира половината от печалбите, което кара банката да издава твърде много банкноти без покритие, което в крайна сметка води до фалита ѝ.

Въпреки това хартиените пари дават огромен тласък на бизнеса, защото можели да се произвеждат масово, без да се разчита на ценни метали като злато и сребро.

1860 г. – Western Union разпространяват „електронните пари“ чрез дистанционното прехвърляне на средства чрез телеграма.

1946 г. – Джон Бигинс изобретява картата “Charg-It” първата кредитна карта.

Тя работела, основно в Бруклин, на следния принцип: банката на Бигинс Flatbush National Bank of Brooklyn издавала метални карти на местни хора със сериен номер. Те можели да ги ползват, за да взимат стоки на кредит от участващите в програмата търговци. После банката плащала на търговците дължимото и поемала отговорността, като събирала дълга към тях от картодържателите на Charg-It срещу определена такса. Тя предлагала и защита на трансакцията срещу кражба на картата или опит за измама.

Nokia 6310i

Nokia 6310i

 

 

1999 г. – С въвеждането на смартфоните с WAP (Wireless Application Protocol) поддръжка (спомнете си например Nokia 6310i), позволяващи използването на мобилната мрежа, европейските банки първи започват да предлагат мобилно банкиране през мобилен телефон. През 2002 г. се появява и еврото.

 

 

2008 г. – За първи път са издадени безконтактни разплащателни карти. Това се случва във Великобритания.

2014 г. – В постоянно търсене на нови начини, които да гарантират по-лесната и надеждна търговия между фирмите се въвеждат и усъвършенстват различни иновации за разплащане:

– Barclaycard изпробва носенето на безконтактни гривни;

– За потребителите на iPhone е обявена е услугата ApplePay, която им позволява да плащат за почти всичко чрез мобилните си устройства;

bitcoin, cryptocurrency

bitcoin

 

– Bitcoins става мейнстрийм. Това е първата напълно внедрена децентрализирана криптовалута.

 

 

2019 г. – До края на годината около 55% от всички онлайн транзакции ще са направени чрез алтернативни начини на плащане:

– Банкови преводи чрез различни методи за онлайн банкиране;

– Чрез дигитални портфейли – обикновено през някакво мобилно приложение, свързано с кредитна карта или банкова сметка;

– Чрез мигновено финансиране – вид заявление за кредит, изискващо много по-малко подробности за потребителя отколкото традиционното заявление за кредит. Може да се прави лесно през десктоп компютър или мобилно устройство и позволява на купувачите да плащат във време, в което на тях им е удобно.

2045 г. – човечеството вече не използва хартиени, а само виртуални пари… :).

 

Снимки: Wikipedia и архив на сайта.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени