Connect with us

Регулации

НС с важни промени в Закона за банковата несъстоятелност

Published

on

Bulgarian National Assembly, Parliament

След три неуспешни публични продажби ще може да се пристъпи към продажба чрез пряко договаряне на вещи и права на банка, обявена в несъстоятелност.

Това е записано в приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за банковата несъстоятелност, внесени в парламента от депутати от ДПС и подкрепени от ГЕРБ, съобщава infostock.

Разрешението за продажба чрез пряко договаряне или чрез посредник се издава, когато вещите и правата, включени в програмата за осребряване, не са продадени след като поне три пъти са предлагани на публична продан.

Продажбата чрез пряко договаряне или чрез посредник се извършва с първоначална продажна цена не по-ниска от 30 на сто от оценката, посочена в описа, като цената се намалява съответно до реализиране на вещта или правото съгласно изготвени от синдика въз основа на методически указания от фонда правила, записаха в закона депутатите.

Съобщение за започване на процедура по продажба чрез пряко договаряне или чрез посредник се публикува на интернет страницата на банката.

Синдиците на фалирали банки няма да плащат държавни такси за воденето на делата. Това е другата съществена промяна, която всъщност улеснява синдиците на фалиралата КТБ. Освен това, синдиците ще имат право да продават имущество при пряко договаряне и без първоначална минимална цена, ако даден актив е бил предлаган на публична продан три пъти без успех.

С промените се транспонира европейска директива и се въвежда нов клас кредитори – притежатели на непривилигирован необезпечен първостепенен дълг, който следва да има по-висок ред от притежателите на инструменти на собствения капитал и подчинен дълг и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти. Целта е да се гарантира правна сигурност за банките и инвестиционните посредници и за инвеститорите.

Измененият закон въвежда и служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания.

Приетите изменения предвиждат максимално попълване на масата на несъстоятелността чрез ограничаването на разходите при водените съдебни производства, включително относно процесуалното представителство. Уточнява се изрично кръгът на страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса.

В производствата по обжалване няма да се събира такса, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решение за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност.

С друга група промени се въвеждат в българското законодателство разпоредбите на европейска директива, с която се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Правят се и съответни промени в Търговския закон.

С промените в Закона за банковата несъстоятелност се изменя и Законът за акцизите и данъчните складове във връзка с бандерола на пури и пурети. Предвижда се лицензираните складодържатели да могат да освобождават за потребление пури и пурети, облепени с бандерол по отменения образец, след датата на въвеждане на новия образец на бандерола не по-късно от 31 декември 2019 г.

Fintech

Индия изолира криптостартъпите от финтех програмата си

Published

on

Централната банка на Индия подготвя “пясъчник”, в който ще позволи на финтех компании да работят и да тестват и предлагат услугите си. В него ще се допускат блокчейн стартъпи, но не и фирми, които използват криптовалути или криптоактиви, съобщава CoinDesk.

“Пясъчникът” е резултат от почти 3-годишни анализи и проучвания от специален екип на банката. Той ще позволи на финтех компаниите да достигнат по-лесно до клиенти и да развиват технологиите си и услугите си в рамките на известни правила и защити. Системата ще позволи и на институциите да опознаят технологиите по-добре в подготовката на окончателните правила.

Изненадващото е, че всякаква форма на криптовалути и активности, свързани с тях, ICO например, не попадат в разрешените дейности. Решението е свързано със съществуващата забрана в Индия за традиционните банки да използват криптовалути и да работят със стартиращи компании, които ги използват.

За сега институциите не отстъпват от позицията си срещу криптовалутите. Те обаче са отворени към блокчейн проекти, които използват технологията за други дейности. Като примери са дадени търговски плащания, трансфери на пари, дигитална идентичност и др.

Continue Reading

Други регулации

МИ публикува електронен бизнес наръчник в подкрепа на малкия и среден бизнес

Published

on

Електронен Бизнес наръчник за малки и средни предприятия, който е разработен специално да улесни предприемачите в процеса на търсене на информация, да подобри достъпа до законодателството и да облекчи бизнеса в справянето с най-сложните административни процедури е публикуван на уебстраницата на Министерството на икономиката. Чрез електронния наръчник предприемачите ще намират бързо синтезирана информация за множество бизнес операции, които са предизвикателство, особено за малките и стартиращите фирми. В същото време от него ще могат да се възползват всички предприятия, независимо дали сега започват своята дейност, искат да разширят своя бизнес или да прекратят дейността си.

Бизнес наръчникът бе официално представен днес в присъствието на представители на Европейската комисия, публични институции, малкия и среден бизнес и работодателските организации. Наръчникът е достъпен на интернет страницата на Министерство на икономиката, на български и на английски език.

„Подобряването на ефикасността на политиките в подкрепа на малките и средните предприятия и създаването на по-благоприятна среда за растеж за компаниите, опериращи в България са сред основните приоритети на Министерство на икономиката“, посочи на представянето на електронния наръчник Началникът на политическия кабинет на министерството г-жа Миглена Александрова.

Бизнес наръчникът съдържа кратки описания и насоки за над 120 регулации, разпределени според фазата на жизнения цикъл на предприятията. Те имат за цел да обяснят и насочат МСП в процесите на стартиране на бизнес, административно управление, финансови и счетоводни операции, търговски дейности, защита на личните данни, участие в процедури по ЗОП, научна и развойна дейност, промяна в структурата на бизнеса или прекратяване на дейността. Наръчникът съдържа множество препратки към други институции, програми и образци на документи, с цел да повиши достъпа до информация и облекчи бизнеса в справянето с разнообразни административни процедури.

Проектът бе реализиран на няколко етапа, в рамките на които бяха проведени проучвания и интервюта със заинтересовани страни и представители на бизнеса, със специален фокус върху малките и средните предприятия, за да бъдат идентифицирани най-често прилаганите и най-сложните правни и регулаторни разпоредби, засягащи дейността на малките фирми в България. В резултат на проведения анализ бяха определени законодателните актове, които се явяват най-трудни за прилагане и бе разработен Бизнес наръчник, представящ на разбираема за бизнеса лексика по-голямата част от режимите и процедурите, които МСП трябва да спазват в своята дейност.

Бизнес наръчникът е разработен по проект „Техническа подкрепа за изготвяне на Инструмент за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на регулационни режими“ и се финансира от Програмата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия. Проектът е реализиран от ПрайсуотърхаусКупърс заедно със Службата за подкрепа на структурните реформи.

Адрес към Бизнес наръчник за малки и средни предприятия може да намерите тук – http://www.mi.government.bg/bg/pages/msp-info-220.html

 

 

Continue Reading

Fintech

Франция препоръчва своя проект за крипторегулация на ЕС

Published

on

Bitcoin

Франция има свой проект за регулация на криптоактиви и вече го препоръчва и на останалите държави-членки на Европейския съюз, съобщава CCN.  Това казва и самият финансов министър на страната Бруно Ле Мари по време на Paris Blockchain Conference.

“Ще предложа на моите европейски партньори да създадем единна регулаторна рамка за криптоактивите, която да е вдъхновена от френския опит. Нашият модел е правилният”, казва той.

А според предложението на Франция, ще се въведат някои нови правила. Едно от тях е проверка на историята на всеки основател на компания или съветник, който се занимава с криптоактиви.

Криптокомпаниите, които са базирани в друга държава, но искат да предлагат услугите си във Франция, също ще трябва да преминават проверка и верификация на своя бизнес план. Успешно преминалите ще получават сертификат от правителството.

Франция иска да е сред водещите държави в ЕС по отношение на криптоактивите и тяхната регулация. Правилата ще улеснят и ICO процедурите, като ще въведат повече прозрачност в тях.

Continue Reading

Банки

Европейският парламент гласува пакета от банкови реформи, предложен от ЕК

Published

on

European Parliament
Европейският парламент в сесия. Снимка: ЕП.

С него се завършва създаването на Европейския банков съюз.

Днес Европейският парламент одобри окончателното споразумението за пакета от реформи, предложен от Европейската комисия за укрепване на устойчивостта и възможността за преструктуриране на европейските банки.

С този акт, формално се завършва създаването на Европейския банков съюз.

След кризата Европейският съюз предприе важни стъпки за намаляване на рисковете в европейската банкова система. Въз основа на съществуващите правила наборът от приети мерки ще разгледа оставащите предизвикателства пред финансовата стабилност, като в същото време ще засили конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС в световен мащаб. Този пакет вече беше съгласуван със Съвета на ЕС.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за финансова стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: “Днес Европейският парламент отбелязва още една важна стъпка към намаляване на рисковете в европейската банкова система. Този вот павира пътя за по-нататъшен прогрес по отношение на споделянето на рискове в рамките на Европейския банков съюз, като например въвеждането на единния фонд за единно разрешаване на авиационна безопасност.

ЕК също така приветства приемането на позицията на Парламента относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (sovereign bond-backed securities – SBBS).

Това предложение беше представено, за да помогне на банките да диверсифицират експозициите си в държавни облигации и допълнително да отслабят връзките им правителствата на техните държави.

По отношение на мерките за ускоряване на намаляването на необслужвани кредити в банковия сектор, представени през март 2018 г., Комисията потвърждава необходимостта от постигане на ранно споразумение между съзаконодателите, за да се ускори намаляването на необслужваните кредити, които все още съществуват в някои части на банковата система.

 

Лист с детайлите по приетия пакет за банкови реформи, можете да намерите тук (на английски).

 

Continue Reading

Регулации

Пенсиите ще се изчисляват по две формули, реши НС

Published

on

Пенсиите ще се изчисляват по две формули през следващите четири години. Това решиха депутатите на първо четене, след като гласуваха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предава БТА.

Единодушно със 107 гласа “за” бяха приети корекциите, които дават възможност на хората до 1 януари 2023 г. да могат да избират по старата или по новата методика да бъде изчисляван индивидуалният коефициент при отпускане на пенсията им.

Промените са предложени от Светлана Ангелова от ГЕРБ и група депутати, съобщава БТА.

В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика се посочва, че от 1 януари 2019 г. са в сила промени в КСО, свързани с определянето на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите за трудова дейност.

По новата методика не се включва осигурителният доход за три последователни, избрани от лицето години до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход за периода 1997-1999 г., което беше възможно до края на 2018 г.

Според вносителите все още при много хора, които се пенсионират в момента, преобладаващият осигурителен стаж и съответният осигурителен доход са придобити преди 2000 г. Част от тях в този период са получавали високи трудови възнаграждения, върху които реално са били осигурявани, а впоследствие, в края на трудовата си кариера поради различни причини са приемали по-нископлатена работа. Така новите разпоредби са по-неблагоприятни за тези лица.

Промените в КСО предвиждат още, че когато дадено лице подаде заявление за пенсия от 1 януари 2019 г., то може да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред, т.е. с включване на дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането му.

За онези, които след 1 януари 2019 г. вече са подали заявление за отпускане на пенсия, се предвижда шестмесечен срок от влизането в сила на този закон, в който те да могат да упражнят еднократно правото си на избор, като в тези случаи пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.

Възможността за избор по коя методика да се изчислява размерът на пенсията ще се прилага до 2023 г. Очаква се дотогава делът на хората, за които изчисляването на индивидуалния коефициент по стария ред е по-благоприятно, да намалее значително.

Светлана Ангелова заяви, че се предвижда НОИ да подпомага лицата, които не могат сами да изчислят размера на пенсията си. При тези случаи НОИ ще избере служебно по-благоприятния размер за хората.

Continue Reading

Данъци

Ограничаването на корупцията по света би донесло 1 трилион долара повече данъчни приходи

Published

on

dollars

По-корумпираните правителствата харчат по-малко пари за образование и здравеопазване, сочи ново проучване на МВФ.

Премахването на корупцията би пожънало големи икономически награди за правителствата по света, според нов анализ на Международния валутен фонд (МВФ).

В глава, публикувана в четвъртък като част от доклада на МВФ за април 2019 г., изследователите установиха, че намаляването на корупцията във всички държави би увеличило общите данъчни приходи с 1 трилион долара, или около 1,25% от световния БВП (брутен вътрешен продукт).

Печалбите биха били по-големи, като се има предвид, че по-ниската корупция ще повиши икономическия растеж и допълнително ще увеличи приходите“, се казва в доклада, наречен Fiscal Monitor.

Сред развитите икономики, страните с най-ниски нива на корупция са събрали близо 5% от БВП повече от данъчните приходи средно в сравнение с държавите с най-високи нива на корупция.

Например за страна с големината на Великобритания, това означава стотици милиони долари допълнителни приходи годишно.

МВФ определя корупцията като „злоупотреба с публична длъжност за лична изгода“, която може да се прояви по различни начини, като плащания на подкупи, присвояване, непотизъм и конфликти на интереси.

В доклада МВФ не прави класация на най-корумпираните държави, но описва корупцията като „глобален проблем, който изисква по-голямо международно сътрудничество за справяне с него“.

МВФ, заедно с други международни организации като Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), определиха като приоритет изучаването на глобалната корупция и даването на препоръки за политики за ограничаване на поведение като даване на подкупи и прането на пари.

Според проучване на ОИСР за 2018 г. 42% от държавните предприятия по света са съобщили за корупционни действия или други неправомерни практики в тяхната компания през последните три години.

Новият доклад на МВФ установи още, че корупцията има последици и за публичните финанси на страните извън данъчните приходи.

Изследователите твърдят, че правителствата, които са по-корумпирани, харчат по-малко пари за образование и здравеопазване, особено в икономиките с ниски доходи и нововъзникващи пазари.

МВФ призова правителствата да предприемат “всеобхватен” подход за справяне с корупцията, който изисква силна “политическа воля”.

Свободната преса и правителствените инициативи за дигитализиране на публичните данни също спомагат за намаляване на корупцията.

Запушването на няколко дупки просто ще накара, тези които злоупотребяват, да търсят други уязвимости“, заявяват от МВФ.

 

Пълният текст на Fiscal Monitor можете да намерите тук.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени