Свържете се с нас

Рискови инвестиции

Германия – облекчаването на гръцкия дълг ще струва 34 млрд. евро

Публикувана

на

Greek Flag Santorini

Това е изчислило местното финансово министерство.

Германското правителство изчисли за първи път, че мерките за облекчаване на дълга на Гърция, договорени от министрите на финансите на ЕС миналия месец, ще струват около 34 милиарда евро през следващото десетилетие, съобщи немския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в сряда.

FAZ цитира документ на финансовото министерство, според който цитираната цифра зависи от условията по лихвените проценти.

Обемът на допълнителните лихвени отсрочки в продължение на 10 години зависи от действителните лихвени условия и понастоящем се оценява от федералното министерство на финансите на около 34 милиарда евро„, заяви немското министерство в писмен отговор на парламентарен въпрос.

То добави, че всички авансови плащания на лихвите ще бъдат възстановени от правителството на Атина след 2033 г.

Според вестника, това отсрочване на лихвите би довело до намаляване с до 230 млн. евро годишно на приходите от Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) – (European Financial Stability Facility – EFSF) – фонд, създаден за справяне с дълговата кризата на еврото.

Освобождаването от печалби от облигации, държани от други централни банки, ще струва 417 милиона евро само в бюджета на Германия за 2018 г.

През юни министрите на финансите на Еврозоната и Международния валутен фонд (МВФ) удължиха падежите и отсрочените лихвени плащания на гръцкия дълг в размер на 96 млрд. евро, което представлява около една трета от общата структура на дълга на страната.

Сделката включваше и по-нататъшно удължаване на срока на кредита, като средният му срок бе 42,5 години, като същевременно позволи отсрочването на лихвите и изплащането им с 15 години.

Гърция има най-високо съотношение на държавен дълг спрямо БВП в еврозоната от 180%.

Споразумението от миналия месец бе отхвърлено от бизнес партията на Германия „Свободни демократи“ (FDP) и от крайнодясната “Алтернатива за Германия” (AfD).

FAZ цитира уважавания икономист Фридрих Хайнман от Центъра за европейски икономически изследвания, който подкрепи критиките им.

Хайнеман заяви, че непрекъснатото удължаване на падежите и отсрочените лихвени проценти в крайна сметка е „забавяне на фалита„, добавяйки, че повечето от заемите ще трябва да бъдат отписани.

Идеята, че последната сделка за спасяване няма да струва на Германия или на останалите заемодателите и гаранти пари, е икономически абсурдна. Номиналната стойност на вземанията от Гърция е чисто обещание на хартия и те по никакъв начин не могат да бъдат възстановени„, заяви в заключение Хайнеман.

 

Крипто

Forrester Research смята, че има криза в ICO и парите намаляват

Публикувана

на

Интересът към ICO процедурите намалява и парите привършват. Това смята Марта Бенет, анализатор на Forrester Research, цитирана от CCN.

Според Бенет ICO предложенията не успяват да намерят смислени продукти и бизнес модели. Повечето проекти не са предвидили мечешки пазар, нито какво да правят при липса на достатъчно финанси.

Данни на DappRadar показват, че с изключение на IDEX и ForkDelta, останалите ICO-та от тази година имат много малко потребители – под 600. Освен това те трудно осигуряват активна потребителска база и интересът към предложенията им намалява.

Според Бенет ситуацията на пазара на криптовалути също не помага. Тя руши доверието и положителните очаквания за бъдещето. „Рано или късно това щеше да доведе до свиване. Криптосривът действа както като катализатор, така и като будилник“, казва още Бенет.

Това води до намаляване на потенциалните инвеститори и средствата, които са склонни да дадат. Самите компании също започват постепенно да свиват амбициите си и освобождават служители. За да може тенденцията да се обърне, ICO компаниите трябва да предложат продукти и услуги, които могат да се използват не само от криптофенове, но и масовия потребител, казва анализаторът.

Прочети още

Инвестиции

Достъпът до финансиране на МСП в еврозоната все още е благоприятен

Публикувана

на

Основните затруднения на тези бизнеси са намирането на квалифицирана работна ръка и клиенти, сочи мащабно проучване на ЕЦБ.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от своето годишно: „Проучването за достъпа до финансиране на предприятията“ („Survey on the Access to Finance of Enterprises”).

От 2013 г. данните и доклада от него се публикуват всяка година.

Проучването е разработено, за да предостави доказателства за промените във финансовото състояние на предприятията и да документира тенденциите в необходимостта и наличието на външно финансиране.

Резултатите в настоящото обхващат периода от април до септември 2018 г., като проучванията са проведени от 17 септември до 26 октомври.

В него са участвали 11 020 фирми от еврозоната, от които 10 033 (91%) са с по-малко от 250 служители.

 

Основните изводи:

 • За обхванатия период нетният процент на малки и средни предприятия (МСП) в еврозоната, отчитащи по-висок оборот, се увеличил на 25%, спрямо 24% за предходния период.
 • Намаляло е обаче нарастването на печалбата на 3% от 4% преди. Това се дължи на нарасналите разходи за труд на 51% от 50% преди; увеличението на разходите за материали и енергия – на 57% от 54%; и нарастващите разходи за лихви на 4% от 2% от предишен период.
 • Намирането на квалифицирана работна ръка продължава да е основната грижа за 26% от МСП в еврозоната, което с 2% нарастване от преди, следвана от трудностите при намирането на клиенти 22% при 23% преди.
 • Достъпът до финансиране остава най-малкия от проблемите пред МСП. Той е такъв за едва 7% от тях, което спад с 1% от данните в предишното проучване.
 • В нетен смисъл МСП продължават да посочват подобряване на достъпа до банкови заеми, като най-висок е процентът в Испания (21%), Ирландия (15%) и Словакия (14%).
 • МСП приписват тези подобрения на готовността на банките да предоставят кредити.
 • Все пак това проучване показва, че все по-малко МСП в еврозоната, едва 2% от 13% преди, считат, че общите икономически перспективи оказват положителен ефект върху наличието на външно финансиране.
 • За първи път от 2014 г. насам компаниите също така отчитат нарастване на лихвените проценти по банкови заеми (3% нетни, от -1% в предходния кръг).
 • В същото време повече малки и средни компании са съобщили за увеличение на другите разходи за финансиране, като такси, такси и комисионни (31%, в сравнение с 26% при предишното проучване).

 

Всички данни и докладите от Проучването за достъпа до финансиране на предприятията, можете да намерите тук.

Прочети още

Инвестиции

Институциите в Брюксел със споразумение за наблюдение и оценка на преките чуждестранни инвестиции

Публикувана

на

Jean-Claude Junker
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК. Снимка: ЕК.

Държавите членки вече ще разполагат с необходимите средства за защита на основните си интереси.

Вчера Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение относно рамка на ЕС за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

С приетите мерки се гарантира, че ЕС и държавите членки разполагат с необходимите средства за защита на своите основни интереси, като същевременно остават един от най-отворените инвестиционни режими в света.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. Именно това е предназначението на новата рамка. Това имам предвид, когато казвам, че ние не сме наивни привърженици на свободната търговия. Нуждаем се от контрол в случаите, когато чуждестранни дружества се стремят да придобият европейски стратегически активи. Приветствам Европейския парламент и правителствата на държавите — членки на ЕС, за толкова бързо постигнатото съгласие“.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „В един все по-взаимосвързан и взаимозависим свят се нуждаем от средства, с които да защитим нашата колективна сигурност, като същевременно запазим Европа отворена за стопански инициативи. Сега разчитам на Европейския парламент и на държавите членки бързо да одобрят договорените механизми за скрининг на инвестициите“.

Отвореността към преките чуждестранни инвестиции е залегнала в Договорите за ЕС. Те са двигател за икономически растеж, иновации и заетост.

В някои случаи обаче е възможно чуждестранните инвеститори да се стремят да придобият активи със стратегическо значение, които биха им позволили да контролират или да влияят на европейски предприятия, чиито дейности са от критично значение за сигурността и обществения ред в ЕС и неговите държави членки.

Основни характеристики на новата европейска рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции:

 • Създава се механизъм за сътрудничество, чрез който държавите членки и Комисията ще могат да обменят информация и да поставят за разглеждане конкретни опасения;
 • Комисията ще може да изготвя становища в случаи, които касаят няколко държави членки, или когато дадена инвестиция би могла да засегне проект или програма от интерес за целия ЕС, като напр. „Хоризонт 2020“ или „Галилео“;
 • Насърчава се международното сътрудничество по политиките за скрининг на инвестициите, чрез обмен на опит, най-добри практики и информация във връзка с тенденциите при инвестициите;
 • Потвърждава се, че интересите в областта на националната сигурност са от компетентността на държавите членки; възможността те запазват съществуващите си механизми за контрол, да приемат нови механизми или изобщо да не прилагат такива национални механизми няма да бъде засегната,
 • Държавите членки запазват последната дума дали осъществяването на конкретна операция следва да бъде разрешено или не на тяхната територия;
 • Взема се предвид необходимостта да се работи при кратки, благоприятни за бизнеса срокове и при строги изисквания за поверителност.

Успоредно с това предложение ЕК изготвя подробен анализ на преките чуждестранни инвестиции в ЕС и създаде координационна група с участието на държавите членки, която да спомогне за набелязването на съвместни проблеми от стратегическо значение в областта на преките чуждестранни инвестиции.

Прочети още

Банки

Централната банка на Италия е обезпокоена от нарастващите разходи по заемите

Публикувана

на

Игнацио Виско, гуверньор на Banca d’Italia. Снимка: bancaditalia.it.

Според председателя ѝ това ще стопи спестяванията на хората.

Гуверньорът на Banca d’Italia, Националната банка на Италия, Игнацио Виско предупреди днес в своя реч, че семействата и фирмите ще пострадат, ако разходите за заеми останат високи.

Тяхното увеличаване намалява стойността на спестяванията, натрупани от семействата„, каза Виско в речта си за Световния ден на спестяванията в Рим.

Виско предупреди още за „сериозни последици„, заради нарастването на доходността на държавните облигации през последните месеци, което ще струва на държавата около 5 млрд. евро през следващата година, ако те не се променят.

Това според него силно ще повлияе върху огромния държавен дълг на Италия.

Той каза още, че домакинствата притежават около 100 милиарда евро държавни облигации, пряко или непряко, докато банките и компаниите, които управляват спестяванията им, имат около 850 милиарда.

Бюджетът на италианското правителство за 2019 г. бе отхвърлен от Европейската комисия, защото  увеличава планирания фискален дефицит до 2,4% от брутния вътрешен продукт при стойност от 1,8% тази година. Според Брюксел това нарушава финансовите правила на ЕС.

Държавният дълг на Италия е устойчив, но трябва да има ясна решимост да го задържим по този начин„, каза Виско като коментар към управляващата националистическа коалиция, която встъпи в длъжност през юни.

Несигурността относно убедителното участие на Италия в Европейския съюз и единната валута трябва да се разсее„, добави гуверньорът.

Той призова правителството да осигури фискална стабилност.

Пълната реч (на италиански) на Игнацио Виско, можете да намерите тук.

Прочети още

Почивка

Сейшелските острови издадоха първата синя държавна облигация в света

Публикувана

на

Seychelles - Praslin

Сумата събрана от нея, ще се инвестира в устойчиви морски и риболовни проекти.

Република Сейшели пусна първата държавна синя облигация в света – пионерски финансов инструмент, предназначен да подкрепи устойчиви морски и риболовни проекти, съобщи Световната банка на сайта си.

Облигацията, която вече събра 15 млн. долара от международни инвеститори, демонстрира потенциала страните да използват капиталовите пазари за финансиране на устойчивото използване на морските ресурси.

Световната банка помогна за разработването на синята облигация, както и за това тя да достигне до тримата си инвеститори: Calvert Impact Capital, Nuveen и американската централа на Prudential Financial, Inc.

За нас е чест да бъдем първият народ, който е пионер в такъв нов финансов инструмент. Синята облигация е част от инициатива, която съчетава публични и частни инвестиции, за да мобилизира ресурси за подсилване на  местните общности и бизнеса. Тя ще подпомогне значително Сейшелите в прехода към устойчиво рибарство и опазването на нашите океани, докато устойчиво развиваме синята си икономика“ – заяви каза Винсент Меритон, заместник-председател на Република Сейшели, който обяви облигацията на конференцията „Нашият океан“ в Бали.

Световната банка е развълнувана да участва в старта на тази държавна синя облигация и смята, че тя може да служи като модел за други малки развиващи се островни и крайбрежни държави. Това е мощен сигнал, че инвеститорите все повече се интересуват от подкрепата на устойчивото управление и развитие на нашите океани за следващите поколения„, каза Лаура Тък, вицепрезидент на отдел „Устойчиво развитие“ на Световната банка.

Сейшелските острови са островна нация, състояща се от 115 гранитни и коралови острови, с обща площ от 455 кв. , сред изключителна икономическа зона от приблизително 1,4 милиона квадратни километра.

Като едно от световните горещи точки за биологично разнообразие, Сейшелските острови балансират необходимостта, както да се развият икономически, така и да защитят природните си дадености.

Морските ресурси са от решаващо значение за икономическия растеж на страната. След туризма, рибарството е най-важната индустрия в страната, допринасяйки значително за годишния БВП и давайки заетост на 17% от населението.

Рибните продукти представляват около 95% от общата стойност на вътрешния износ.

Сейшелската синя облигация е частично гарантирана от Световната банка с гаранция от 5 милиона щатски долара.

Прочети още

Еврофинансиране

ЕС дава 1 млрд. евро за развитието на квантовите технологии

Публикувана

на

Представянето на Quantum Technologies Flagship във Виена. Снимка: qt.eu

Стартът на фонда Quantum Technologies бе даден днес с първите 20 проекта.

Днес на събитие на високо равнище във Виена, организирано от австрийското председателство на Съвета на ЕС, бе представена инициативата Quantum Technologies Flagship на ЕС за 1 млрд. евро.

Учреденият фонд ще финансира над 5 000 водещи европейски изследователи в областта на квантовата технология през следващите десет години, за да постави Европа начело на втората квантова революция.

Нейната дългосрочна визия е да се разработи така наречената квантова мрежа, в която квантовите компютри, симулатори и сензори ще са свързани чрез квантови комуникационни мрежи.

Това ще спомогне за стартирането на конкурентоспособна квантова индустрия в ЕК, която да направи резултатите от изследванията достъпни като търговски приложения и разрушителни технологии.

Фондът ще финансира първоначално 20 проекта с общо 132 милиона евро чрез програмата „Хоризонт 2020“, а от 2021 г. нататък се очаква да финансира още 130 проекта.

Общият му бюджет се очаква да достигне 1 милиард евро, което ще осигури финансиране за цялата квантова стойностна верига в ЕК.

Андрю Ансип, заместник-председател на Комисията за единния цифров пазар, заяви: „Европа е решена да ръководи развитието на квантовите технологии в световен мащаб, а Quantum Technologies Flagship е част от нашата амбиция да консолидираме и разширим превъзходството на европейската наука. Ако искаме да отключим пълния потенциал на квантовите технологии, трябва да развием солидна индустриална база, като се възползваме пълноценно от нашите изследвания„.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, добави: „Квантовите компютри обещават да увеличат в огромен мащаб скоростта на изчислителната мощ. Ето защо Европа трябва да обедини усилията си в продължаващата надпревара към първите функционални квантови компютри„.

 

В началото на 20-и век първата квантова революция позволи на учените да разбират и използват основни квантови ефекти в устройства като транзистори и микропроцесори, като манипулират и наблюдават отделни частици.

Втората квантова революция ще даде възможност да се използват квантовите ефекти, за да се постигне значителен технологичен напредък в много области, включително компютрите, метрологията, симулациите, криптографията и телекомуникациите.

Предимствата за гражданите ще включват ултра-прецизни сензори за медицината, квантовата комуникация и Quantum Key Distribution (QKD) за подобряване на сигурността на цифровите данни.

В дългосрочен план, квантите изчисления ще имат потенциала да решат компютърни проблеми, които сега отнемат на настоящите суперкомпютри безкрайно много време.

После те ще могат да разпознават модели и да обучават системи за изкуствен интелект.

 

От октомври 2018 г. до септември 2021 г. 20 проекта ще бъдат финансирани от фонда комисия под координацията на ЕК.

Те ще се съсредоточат върху четири области на приложение – квантова комуникация, квантови изчисления, квантова симулация, квантова метрология и наблюдение, както и основна наука за квантовите технологии.

Повече от една трета от участниците са индустриални компании от широк кръг сектори, като голяма част от тях са малки или средни предприятия (МСП).

 

Повече за инициативата Quantum Technologies Flagship, можете да научите на сайта ѝ.

Прочети още
Реклама

Най-четени