Свържете се с нас

Други регулации

Обществените поръчки стават електронни

Публикувана

на

laptop, keyboard, typing

Законопроект предвижда и повече санкции при нарушения.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения при обществените поръчки, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Това става ясно от публикувания тази седмица проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

С новия документ основно се цели:
  • поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;
  • въвеждане в националното законодателство на задължение – възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури при изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;
  • унифициране на практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания от него и подобряване на сътрудничеството между органите при предварителния и последващ контрол.

Голяма част от промените в законопроекта са свързани с въвеждането на електронната платформа.

Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен с нейните функции. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез онлайн платформата.

По-детайлни правила за използването на онлайн платформата ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона.

Предложено е още и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки.

Кръгът е свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тях членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Други регулации

EK с подобрения за прозрачността на сделките за финансиране с ценни книжа

Публикувана

на

Valdis Dombrovskis
Валдис Домбровскис, вицепрезидент на ЕК.

Бе приет нов пакет от правила за мониторинг на рисковете за финансовата стабилност извън банковия сектор.

Като важна стъпка за увеличаване на прозрачността на сделките за финансиране с ценни книжа днес Европейската Комисия прие пакет от нови мерки по Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (SFTR).

SFTR изисква всички сделки за финансиране с ценни книжа  да се отчитат в централна база данни, наречена „регистър за транзакции“.

Делегираните актове и актовете за изпълнение, приети днес, ще уточнят подробностите за оторизацията на регистрите за транзакции, правилата за тях, както и изискванията за докладване.

Това задължително отчитане ще доведе до по-добро наблюдение на значителното развитие на пазара, като например натрупването на ливъридж във финансовата система.

Валдис Домбровскис, вицепрезидент отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Пакетът, приет днес, е решаващ елемент, който гарантира, че тъй като рисковете се преместват извън нашия високо регулиран банков сектор, те не изчезват от екрана на радара на надзорните органи.

Той ще направи пазарните дейности за финансиране по-прозрачни и ще позволи на публичните органи да следят по-добре развитието на пазара. Надзорните органи ще могат да действат навреме, за да смекчат потенциалните рискове, свързани със сделките за финансиране с ценни книжа„.

Делегираните актове и актовете за изпълнение вече се представят на Европейския парламент и на Съвета за разглеждане.

В края на периода на разглеждане те ще бъдат публикувани съвместно в Официалния вестник на ЕС.

 

Повече информация за Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (SFTR), тук.

 

 

Прочети още

Други регулации

Европейският съд: Великобритания може едностранно да отмени Брекзит

Публикувана

на

European court of justice
Европейският съд – голяма зала за изслушване. Снимка: curia.europa.eu

Това се казва в решение на съда, публикувано днес.

Великобритания може да спре процеса на Брекзит без одобрение от държавите-членки, каза съдът на Европейския съюз днес.

Съдът заключи, че всяка държава-членка на ЕС може да отмени процедурата по Член 50, без да се нуждае от одобрение от всяка друга държава-членка. „Тази възможност съществува, докато споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и тази държава-членка, не е влязло в сила или ако такова споразумение не е сключено, докато двугодишния период от датата на нотификация на намерението за оттегляне от ЕС и всяко възможно удължаване не е изтекло“ – се казва в решението на Съда на ЕС.

Обединеното кралство е свободно да отмени едностранно нотификацията за намерението си да се оттегли от ЕС„, казва още Съдът.

Това решение идва ден преди гласуването на сделката за Брекзит на Тереза Май в Камарата на общините и ще бъде разгледано спешно от гражданския съд на Шотландия в Единбург.

Очаква се това да бъде последна правна битка от правителството на Обединеното кралство, да забави изпълнението на решението, което вероятно ще приключи във Върховния съд.

Според юридически източници обаче, решението на Европейския съд е задължително и не може да бъде отменено от Върховния съд на Великобритания.

Европейските съдии отхвърлиха аргументите както на правителството на Великобритания, така и на Европейската комисия, че Член 50 – двугодишният процес, през който държава-членка може да напусне ЕС, не може да бъде отменен едностранно.

Отмяната трябва да бъде решена след демократичен процес в съответствие с националните конституционни изисквания“, се каза в решението. Това недвусмислено и безусловно решение трябва да бъде съобщено в писмен вид на Европейския съвет” – казва в заключение решението.

Пълното решение на Европейският Съд можете да намерите тук.

Прочети още

Други регулации

Шефката на КФН отива в Европейската банка за възстановяване и развитие

Публикувана

на

Министерският съвет определи шефката на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението влиза в сила от 1 март 2019 година. Към момента представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие с РМС № 223/2016 г. е Калин Митрев.

Карина Караиванова има богат професионален опит в работата с международните финансови институции, в частност с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите инвеститори в България, с която страната ни поддържа дългогодишни отношения на ползотворно сътрудничество. От началото на дейността си у нас, от 1993 г. до 31.10.2018 г., ЕБВР е предоставила инвестиции в размер на 3.847 млрд. евро за финансиране на 249 проекта в различни сектори на икономиката на страната. Инвестициите в частния сектор представляват 56 % от актуалния портфейл на банката в България.

ЕБВР е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 67 държави и 2 междудържавни институции – Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е 30 млрд. евро. Република България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро.

Прочети още

Други регулации

ЕК доволна от споразумението за намаляване на рисковете в банковия сектор

Публикувана

на

European Parliament
Сесия на Европейския парламент. Снимка: ЕП.

То е съществен елемент за завършването на банковия съюз.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха временно политическо споразумение относно банковия пакет – цялостен набор от реформи, които Европейската комисия предложи за укрепване устойчивостта на банките в ЕС.

Комисията приветства това временното политическо споразумение.

То подготвя пътя за по-нататъшен напредък по общата система за подкрепа на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) и за завършването на банковия съюз на срещата на високо равнище през декември.

Пакет реформи се основава на съществуващите банкови правила, изпълнява международните стандарти и има за цел да завърши регулаторната програма след кризата, като се гарантира, че се разглеждат неизпълнените предизвикателства пред финансовата стабилност.

Същевременно той увеличава способността на банките да финансират реалната икономика.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Радвам се, че Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно банковия пакет след месеци на много сложни и технически дискусии. Този много важен пакет полага основите за по-нататъшен напредък в укрепването на банковия съюз „.

Договорените мерки изменят следните законодателни актове: Регламентът за капиталовите изисквания (CRR) и Директивата за капиталовите изисквания (CRD), приети през 2013 г., които установяват пруденциални изисквания за кредитните институции (т.е. банките) и инвестиционните посредници и правилата за управление и надзор;

Директивата за възстановяване и преструктуриране на проблемни банки (BRRD) и Регламента за еднообразна процедура за преструктуриране (SRMR), приети през 2014 г., които определят правилата за възстановяване и преструктуриране на проблемни институции и установяват механизма за еднообразна процедура.

Постигнатото политическо споразумение ще бъде последвано от допълнителни технически разговори за финализиране на текста.

Окончателното споразумение ще бъде дадено от Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) на Съвета на министрите и Европейския парламент.

Прочети още

Други регулации

Г20 иска да регулира криптопазара

Публикувана

на

bitcoin, cryptocurrency

Страните от Г20 се разбраха да регулират криптопазара, съобщава CCN. Те са стигнали до това решение по време на срещата си в Буенос Айрес, като са публикували и декларация по темата.

„Ще регулираме криптоактивите срещу пране на пари и финансиране на тероризъм според стандартите FATF и ще обмислим и други мерки, ако са необходими“, се казва в решението.

Страните от Г20 казват още, че искат да помогнат на криптосегмента да остане отворен и устойчив, като според тях е важен и за поддържането на устойчив ръст. Конкретни мерки все още не са посочени.

В декларацията се посочва, че страните ще провеждат мониторинг, ще се намесват когато има нови рискове и уязвимости и не само ще предлагат регулаторни правила, но и съдействие и ще обърнат внимание и на фрагментацията.

Прочети още

Други регулации

ЕК с трети доклад за напредъка по намаляването на риска в банковия съюз

Публикувана

на

Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен. Снимка: ЕК.

Представени бяха и оставащите мерки за съгласуване за завършване на Съюза на капиталовите пазари (СКП).

През последните години финансовата стабилност на ЕС значително се засили, а рискът в банковия сектор продължава устойчиво да намалява.

Днес Европейската комисия (ЕК) представи тези две тенденции във връзка с декемврийското заседание на Европейския съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната, на които се предвижда да бъдат взети решения относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз в Европа.

Усилията за постигане на финансова стабилност и интеграция трябва да продължат и според ЕК, сега е моментът страните да постигнат съгласие по оставащите мерки.

В третия си доклад за напредъка по намаляване на необслужваните кредити Комисията днес изтъкна, че делът им в европейския банков сектор е намалял допълнително, като в момента е 3,4 % средно за ЕС.

В отделно съобщение Комисията призовава също за подновяване на политическия ангажимент и усилията за завършване на процеса по полагане на основите на съюза на капиталовите пазари (СКП) преди европейските избори през май следващата година.

Заедно със завършването на банковия съюз това е от съществено значение за развитието на икономическия и паричен съюз, както и за укрепване на ролята на еврото.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Съюзът на капиталовите пазари ще осигури по-голям достъп до финансиране за малките и средните предприятия и ще увеличи инвестиционните възможности в Европа.

Искаме фирмите и гражданите да се възползват в пълна степен от потенциала на единните пазари за банкови и за финансови услуги. Затова разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и Съвета за бързо постигане на съгласие по оставащите мерки, които предложихме в областта на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари“.

 

Третият доклад на ЕК за напредъка по намаляване на необслужваните кредити, можете да немерите тук.

Съобщението на Комисията относно за Съюза на капиталовите пазари (СКП): „Време за нови усилия за постигане на инвестиции, растеж и по-силна роля на еврото“, можете да намерите тук.

 

 

 

Прочети още
Реклама

Най-четени