Свържете се с нас

Други регулации

Обществените поръчки стават електронни

Публикувана

на

laptop, keyboard, typing

Законопроект предвижда и повече санкции при нарушения.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения при обществените поръчки, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Това става ясно от публикувания тази седмица проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

С новия документ основно се цели:
  • поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;
  • въвеждане в националното законодателство на задължение – възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури при изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;
  • унифициране на практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания от него и подобряване на сътрудничеството между органите при предварителния и последващ контрол.

Голяма част от промените в законопроекта са свързани с въвеждането на електронната платформа.

Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен с нейните функции. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез онлайн платформата.

По-детайлни правила за използването на онлайн платформата ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона.

Предложено е още и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки.

Кръгът е свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тях членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Други регулации

Акцизът на бездимните цигари IQOS ще бъде вдиган поетапно

Публикувана

на

Акцизът на бездимните цигари ще бъде вдиган поетапно. Това решиха депутатите със 101 гласа „за“ и 63 против на първо четене на промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

Вносителите на проекта от ГЕРБ се аргументират с това, че промяната се налага заради загубите в бюджета. Според тях, нагреваемите цигари са със значително по-нисък акциз от конвенционалните, а търсенето им расте драстично с всеки изминал ден.

Според властимащите, бездимните цигари не са по-малко вредни от обикновените. В същото време при сегашния акциз в хазната влизат само – 0.93 ст. срещу 3,54 лв. за конвенционалните цигари. Ето защо следва да се предложи поетапно увеличаване на акциза – 40% от този на конвенционалните цигари.

Прочети още

Други регулации

Шефът на ФЕД: Криптовалутите не са истински валути и са опасни

Публикувана

на

bitcoin, cryptocurrency

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл излезе с предупреждение към инвеститорите и критика към криптовалутите. Според него виртуалните пари не са истински валути и не трябва да се смятат за такива, казва Пауъл, цитиран от CNBC.

Криптовалутите може да са рискови за сравнително неопитните инвеститори, които виждат ръста на цената на актив и си мислят: „Това е страхотно, ще си купя“, но всъщност няма обещание, че цената ще расте„, смята Пауъл.

Той допълва, че според него „има проблеми със защитата на инвеститори и потребители и критповалутите не трябва да се смятат за истински валути, защото те нямат присъща стойност„.

Пауъл е критик на виртуалните валути от доста време. Той е казвал, че има голям потенциал в технологията на блокчейна, включително за платежна система, но е недоверчив към самите криптовалути.

Междувременно Федералният резерв на Сан Франциско публикува свой анализ, в който заключва, че реалната стойност на Bitcoin е $1800 на базата на разходите, нужни за „изкопаването“ на един биткойн.

Прочети още

Други регулации

Еврогрупата одобри влизането на България в банковия съюз и еврозоната

Публикувана

на

Goranov-Hatwig Loger
Владислав Горанов с Хартвиг Льогер, министър на финансите на Австрия на днешната среща на Еврогрупата. Снимка: ЕК.

Днес на свое заседание Еврогрупата, в присъствието на министъра на финансите Владислав Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев, обсъди изпратеното от тях на 29 юни 2018 г. съвместно писмо за намеренията на българските власти за присъединяване към ERM II и Банковия съюз.

Еврогрупата единодушно подкрепи изразените намерения на България в областта на банковия надзор, финансовия сектор и качеството на институциите и управлението.

Приветстваме намерението на българските власти да въведат необходимите елементи за успешното влизане в ERM II. След конструктивни обсъждания с ЕЦБ, Комисията, държавите-членки от еврозоната и Дания, България пое редица ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към и участието в ERM II. 

Що се отнася по-специално до банковия надзор, от България се очаква да изпрати искане за тясно сътрудничество с ЕЦБ в съответствие със съществуващите процедури и да предприеме необходимите подготовки – включително и подкрепа за цялостната оценка на ЕЦБ.се казва в официално заявление Еврогрупата по случая. 

В заключение тя заяви още: „Очакваме България да поеме по-нататъшни ангажименти от момента на присъединяване към ERM II с цел постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване до момента на въвеждане на еврото.

Призоваваме българските власти да осъществят изцяло следените от Комисията реформи в рамките на механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност в България с оглед на тяхното значение за стабилността и целостта на финансова система„.

Прочети още

Други регулации

НОИ изпраща над 81 000 уведомителни писма на бъдещи пенсионери

Публикувана

на

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за пенсиониране.

Освен информация за осигурителните им права, в писмата са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия.

Такава кампания НОИ прави за втора поредна година – през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души. Целта на уведомяването е да бъде осигурено достатъчно време на бъдещите пенсионери да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия.

През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете – 64 години и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да са изпълнени едновременно.

Прочети още

Други регулации

Онлайн резервации ще улесняват клиентите на НОИ в София

Публикувана

на

НОИ

Националния осигурителен институт (НОИ) въведе онлайн платформа, чрез която столичани имат възможност да запазят онлайн предпочитан от тях ден и час за посещение.

Платформата е достъпна на интернет страницата на института и позволява на всеки желаещ да ползва всички административни услуги, като сам предварително резервира най-удобното за него време за среща със служителите.

За ползването на услугата е необходима регистрация, изискваща въвеждане единствено на потребителско име. При заявка се генерира уникален 4-цифрен регистрационен код, който служи за потвърждение.

Това става чрез въвеждането му в някое от билетоподаващите устройства, намиращи се в приемните, но единствено в деня на заявката и не по-рано от 60 минути преди заявения час. След това от билетоподаващото устройство се издава талон, който насочва клиента към съответното гише, където ще бъде обслужен.

Прочети още

Други регулации

Евро одиторите – EK не осиурява фискална устойчивост на някои държави

Публикувана

на

EU flags

Според Европейската сметна палата, Комисията не е осигурила постигане на основните цели на Пакта за стабилност и растеж.

Европейската сметна палата счита, че Комисията не е отдала необходимото значение на постигането на основната цел на Пактът за стабилност и растеж (ПСР) относно превантивната му част.

ПСР е набор от правила, които имат за цел да гарантират, че държавите членки на ЕС се стремят към стабилни публични финанси и координират фискалните си политики, предвид факта, че фискална криза в една държава членка може да създаде проблеми на другите държави членки.

Това е особено тревожно случая на няколко държави членки с високо съотношение на дълга към БВП, което може да предизвика пазарно безпокойство по отношение на тяхната фискална устойчивост при следващата рецесия.

ПСР се състои от две части:

  • „корективна“ или процедура при прекомерен дефицит (ППД), която има за цел да понижи основния дефицит под 3 % от БВП,
  • „превантивна“, която изисква от държавите членки да приведат своето структурно (бюджетно) салдо (от което са извадени ефектите на икономическия цикъл) в съответствие със специфичните за държавата цели, наричани „средносрочни бюджетни цели“(СБЦ).

Основната цел на регламента относно превантивната част е да се осигури достатъчно бърза конвергенция на държавите членки към СБЦ.

Постигането на СБЦ би осигурило на държавите членки свобода за маневриране по време на рецесии, и че съотношенията на дълга към БВП в силно задлъжнелите държави членки намаляват към определената в договора максимална стойност.

Въпреки това прецедентите, създадени от Комисията, не гарантират, че тези цели ще бъдат изпълнени в разумни срокове, дори при обичайни икономически условия.

Въведените от Комисията разпоредби за гъвкавост не са обвързани само с периода на криза и на практика се използват прекомерно“, заяви Невен Матес, от Европейската сметна палата, отговарящ за този доклад.

В резултат на това, в периода на възстановяване и оживление (2014- 2018 г.) структурното салдо в няколко силно задлъжнели държави или се е отклонявало от СБЦ, или се е доближавало до тях с толкова бавно темпо, че значителното подобрение преди следващата рецесия съвсем не е гарантирано“ – допълва той.

Одиторите също са установили, че предоставяните изключения за структурни реформи не съответстват на реалните бюджетни разходи за тези реформи, както и че Комисията ги използва като „стимулиращ инструмент“.

Тази практика не е предвидена в регламента относно превантивната част.

Одиторите отправят редица препоръки:

  • Комисията да се справи с проблема с постоянните отклонения от изискваните корекции в течение на няколко години;
  • Комисията да следи за това средносрочните бюджетни цели да бъдат постигани в разумни срокове, с по-строги правила за силно задлъжнелите държави членки;
  • Изискванията за корекции съгласно корективната и превантивната части следва да бъдат синхронизирани: корекциите, изисквани съгласно корективната част, не трябва да бъдат по-слаби от изискванията по превантивната част;
  • Специфичните за всяка държава препоръки следва да съдържат изрични изисквания и да предоставят ясно обяснение за обосновката за тези корекции и рисковете в случай че не бъдат осъществени.
  • и др.

В заключение, одиторите считат, че прилаганото понастоящем законодателство предоставя достатъчно възможности на Комисията да предприеме действия по всяка една от отправените от Сметната палата препоръки.

Пълният текст на доклада на Европейската сметна палата можете да намерите тук.

 

Прочети още

Най-четени