Connect with us

Финанси

Финансовите резултати на общините са колебливи през второто тримесечие

Published

on

calculator

Анализът на данните на Министерството на финансите в края на второто тримесечие на 2018 г. спрямо края на 2017 г., както и спрямо същия период на 2017 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 41,95% спрямо 38,39% в края на 2017 г., но остава по-нисък спрямо същия период на миналата година (43,52%). Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2018 г. при 29% от общините (при 77 общини), подобрение спрямо същия период на миналата година (при 70 общини и 26%), докато към края на 2017 г. този резултат се наблюдава само при 9% от всички общини (24 общини).

Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, не се променя значително и в трите разглеждани периода. Наличните в края на юни 2018 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините достига 3,9% (при 4,8% към 30.06.2017 г. и 7,2% към 31.12.2017 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 82 (при 75 за същия период на миналата година и 63 към края на 2017 г.). Към 30.06.2018 г. в 20 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 27 общини за същия период на миналата година и също толкова в края на 2017 г.). Като цяло, приходите на общините са около 40% от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 14,3% (около 38 общини).

Просрочените задължения на общините към 30.06.2018 г. са в размер на 138,2 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 126,1 млн. лв., като са формирани от 134 общини (50,6% от общия брой общини). Над 49% (131 общини) завършват второто тримесечие на 2018 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 38,5% (102 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 36,6 млн. лв. В същото време 44 общини (16,6% от всички) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 16,2 млн. лв. Само 5 общини (Генерал Тошево, Ябланица, Разград, Котел, Стралджа) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 3,0 млн. лв. и съставляват около 2,4% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2018 г. възлизат на 1 347,8 млн. лв., в т.ч 578,1 млн. лв. вътрешен (42,9%) и 769,7 млн. лв. (57,1%) външен дълг. Дългът на Столична община формира 54,1% от общия размер на дълга. Спрямо края на 2017 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 85,9 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 17,9 млн. лв. и на увеличение на размера на външните заеми с 103,8 млн. лв.

Крипто

Bitcoin с най-висока цена от 13 месеца насам, прескочи $9000

Published

on

bitcoin

Bitcoin продължава с доброто си представяне. Криптовалутата записа нов силен уикенд, като прескочи цена от $9000 и достигна нов връх от 13 месеца насам.

В неделя Bitcoin достигна $9381 преди да се понижи до $8923 към края на деня. От отварянето на азиатските пазари рано сутринта в понеделник обаче, криптовалутата отново тръгна нагоре и е над $9150.

За сега Bitcoin расте с около 8% само от началото на този месец. Очаквано, това води и до увеличаване на обема транзакции през деня. Общо те са над $19 млрд. само за 24 часа. Coindesk отбелязва, че според данните на Bitwise за “реалния обем”, т.е. само на няколко борси, за които е доказано, че не “надуват” числата си, обемът е почти $868 млн.

Поведението на Bitcoin за момента носи нови поводи за оптимизъм. Криптовалутата се справя доста добре, като продължава да дава индикации, че ръстът ще продължи, въпреки опитите за нови сривове.

Представянето на Bitcoin се отразява добре и на останалите криптовалути. Те отбелязват ръст, като най-голям е при EOS – 7.4% за 24 часа.

Следващото голямо изпитание за Bitcoin е $10 000. Ако криптовалутата успее да прескочи и да задържи това ниво, то това ще се приеме като признак за траен пазар на “бикове” с продължителен ръст.

Continue Reading

Fintech

Най-голямата банка в Корея се подготвя да съхранява цифрови активи

Published

on

KB Kookmin Bank

Това може да окаже голямо влияние върху индустрията на криптовалутите.

KB Kookmin, най-голямата банка в Южна Корея, подготвя пускането на оферта за съхранение на цифрови активи, съобщава CoinDesk Korea

Банката е обединила усилията си със стартъпа Atomrigs Lab, като двете организации подписаха стратегическо бизнес споразумение на 10 юни.

Atomrigs Lab разработва продукт, наречен Lime, който осигурява цифрови активи като криптовалути, използвайки сигурна MPC (multiparty computation) технология.

Kookmin и Atomrigs Lab ще разработят услуги за съхранение на дигитални активи, които комбинират технологията на Atomrigs Lab и инфраструктурата за вътрешен контрол и технологиите за защита на информацията на KB Kookmin Bank .

Двете компании ще разработват и технологии за защита на цифровите активи, приложения за интелигентни договори, както и създаването на блокчейн мрежа и свързана екосистема.

Включването на такава голяма банка в бизнеса с цифровите активи може да окаже голямо влияние върху индустрията на криптовалутите, посочва публикацията.

Финансова институция, която вече има висока степен на доверие, би могла потенциално да помогне за премахване на опасенията относно сигурността на дигиталните портфейли на клиентите и съмнителни оператори на криптовалути.

Надяваме се, че двете компании ще растат заедно чрез откриване на иновативни услуги в областта на управлението на цифровите активи“, заяви представител на банката.

 

 

Continue Reading

Финанси

Международната употреба на еврото се увеличава

Published

on

Делът му в световните валутни резерви нарасна с 1,2 % през 2018 г.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува своя годишен доклад за международната роля на еврото.

Едно от основните заключения в него е, че международната роля европейската валута се е засилила през 2018 г. и началото на 2019 г.,

Делът на еврото като глобална валутна резервна валута е с 1.2 % по-висок в края на 2018 г., отколкото в края на 2017 г. (20.7% в сравнение с 19.5%).

Увеличава се и делът на еврото в емитирането на международни дългове и международни депозити, както и делът му в стойността на непогасените международни заеми.

Употребата му като валута за издаване на фактури остава стабилна, както и доставките на евробанкноти до места извън еврозоната.

От въвеждането си преди 20 години еврото остава неоспорвано втората най-използвана валута в света след щатския долар.

Използването му намаля след световната финансова криза, като достигна дъно през 2016 г., но сега тенденцията за международна му употреба отново леко се засили.

Докладът дава информация за инициативата, стартирана от Европейската комисия (ЕК) през декември 2018 г. за засилване на международната роля на еврото.

Подобно на ЕК, Евросистемата подчерта, че международната роля на еврото се подкрепя предимно от по-дълбок и по-пълен Икономически и паричен съюз (ИПС), включително напредък на съюза на капиталовите пазари.

Евросистемата подкрепя тези политики и подчертава необходимостта от по-нататъшни усилия за завършване на ИПС“, каза Марио Драги, председател на ЕЦБ.

Укрепването на кредитното качество на неизплатения дълг, по-специално чрез провеждане на стабилни и устойчиви фискални политики, би допринесло за увеличаване на предлагането на сигурен дълг в еврозоната и за повишаване на световната привлекателност на еврото.

Докладът съдържа и четири специални функции.

  • Първата оценява дали и как икономическите разходи и ползи от международната употреба на еврото се развиха с течение на времето.
  • Втората особеност описва икономическото значение на „прекомерната привилегия“, която се ползва от еврото като една от основните световни валути.
  • Третата характеристика оценява ролята на търговското фактуриране за глобалното предаване на паричната политика, докато
  • четвъртото претегля относителната важност на еврото и долара като валути на деноминацията за трансгранични банкови позиции.

 

Пълният доклад на ЕЦБ годишен за международната роля на еврото, можете да намерите тук.

 

Continue Reading

Инвестиции

През 2020 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми

Published

on

Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции. Основанието за това е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

С това решение ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г.

Правителството реши и в проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година да бъде предвидена възможност за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките за осигуряване на достъп на Фонда до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. eвро.

Continue Reading

Крипто

Интересът към Bitcoin продължава да расте, въпреки трудностите

Published

on

bitcoin

Интересът към Bitcoin продължава да расте, въпреки трудностите, които криптовалутата има през тази година. Това твърди Coin Street News, като се позовава на данни от Google Trends.

Търсенето на информация за Bitcoin се е повишило на годишна база за пръв път от 12 месеца. При това търсенията за Bitcoin са повече сега, отколкото са били по време на балона през 2013 г.

Интересът все още е далеч от огромния трафик, който Bitcoin е генерирал през 2017 г., когато достигна най-високата цена в историята си. Въпреки това някои инвеститори са скептични, че интерес и данни от Google Trends не са равни на ръст на цената на криптовалутата.

Връзка между двете обаче може да има. Колкото повече интерес, толкова повече потенциални нови пари, които да се влеят в сектора. Връзката е видима през 2013 г. и 2017 г.- двата периода с най-голяма активност на цената, имат и най-много търсения.

Сега търсенето също расте и показва потенциал за трайно задържане. Това е сходно поведение с цената на Bitcoin като цяло, която през последните два месеца също отбелязва ръст и потенциал за по-дългото му задържане.

Continue Reading

Финанси

БОРИКА АД събра банковия елит по повод 30-годишния си юбилей

Published

on

БОРИКА АД отпразнува двоен юбилей – 30 години от създаването на дружеството и 50 години от началото на банковата автоматизация в България. Годишнината бе отбелязана със стилно парти в резиденция „Лозенец“, което събра висши представители на банковата общност в България, служители на компанията, както и хора, заемали ключови позиции в дългата история на БОРИКА АД и дали своя значим принос към нейния успешен, съвременен облик.

Гостите на събитието получиха екземпляр от създадената специално за годишнината на компанията книга „50 години банкова автоматизация в България“.

През далечната 1968 г. е създаден Електронноизчислителният център (ЕИЦ) на Българската народна банка. Това е и стартът на технологичното обслужване на банковата дейност в България и на банковата автоматизация у нас като цяло. През 1989 г. ЕИЦ се отделя като самостоятелно дружествено предприятие „Банксервиз“, а негов наследник днес е БОРИКА АД. Компанията е ключова за успешното и безпроблемно функциониране на банковата система в България и за постигнатата днес стабилност и устойчивост на банковия сектор.

През 1992 г. е създадена платежната система БИСЕРА, една от най-модерните за времето си платежни системи в Европа. По думите на създателите й от „Банксервиз“ и БНБ при възникването си системата за междубанкови разплащания е толкова авангардна, че извежда страната ни дори преди някои развити европейски държави, каквато е например Германия. Няколко години по-късно, по време на банковата криза у нас през 1996–1997 г., именно БИСЕРА се оказва основен фактор за стабилността на банковата система и благодарение на нейното функциониране не е допуснато разрастване на кризата извън ликвидните проблеми на отделни банки.

1993 г. пък е годината на създаването на националния картов оператор БОРИКА. Сформирана в изключително бурните години на прехода, в условията на бързо променящ се пейзаж на банковата система у нас и при наличие на много и разнопосочни бизнес интереси, БОРИКА се превръща във фактор от ключово национално значение за страната ни. Тя е замислена и реализирана като важна национална инфраструктура, с изключително място и роля за националния суверенитет на България. „Не допуснахме нито една картова трансакция да излезе извън страната“, с гордост коментират този период от развитието на банковата система у нас авторите и радетелите на идеята за създаването на БОРИКА.

И за двете дружества – Банксервиз и БОРИКА, следват години, наситени с корпоративни промени, пускане на нови продукти и услуги и работа в бързо променящи се и понякога доста предизвикателни пазарни условия. През 2010 г. става факт обединението на Банксервиз и БОРИКА, а 6 години по-късно, през 2016 г., започва бизнес трансформацията на обединената компания, която довежда до изграждането на една модерна корпоративна структура със съвременно бизнес поведение. Ключови моменти от най-новата история на дружеството са създаването на Националната картова схема през 2014 г., стартът на програмата „Нова генерация“ през 2017-а, получаването на лиценз за национална платежна институция през същата година и редица други важни бизнес инициативи.

Continue Reading

Най-четени