Connect with us

Финанси

Онлайн версията на Microsoft Dynamics 365 Business Central вече е достъпна и на българския пазар

Published

on

 

 

Облачната версия на системата за планиране и управление на ресурсите Microsoft Dynamics 365 Business Central вече е достъпна за всички български компании, които имат желание да управляват ключовите си бизнес процеси от едно място. До сега тя беше достъпна у нас единствено в своята On-Premise версия.

 

Основното предимство на ERP системата, която е една от най-предпочитаните в световен мащаб е, че осигурява цялостен поглед върху различните аспекти от дейността на фирмите в реално време. В рамките на софтуерната система могат да бъдат управлявани ключови процеси като счетоводство и финанси, покупки и продажби, производство, складови дейности, човешки ресурси, проекти и ред други. Облачната ѝ версия дебютира през 2018 г., а от началото на месец ноември стартира и у нас.

 

Предимства на онлайн версията

 

Облачната версия прави Dynamics 365 Business Central много по-достъпен за българските компании и има редица предимства, сред които са:

 

– Лесен достъп отвсякъде и на всякакви устройства,

 

както и по-бързото внедряване, гъвкавост и лесна скалируемост на системата. Налице е и улеснена интеграция с други системи, както и възможността за надграждане на нейните функционалности с приложения от портала на Microsoft – AppSource.

 

– Минимизиране на инвестицията в хардуер и мрежова инфраструктура

 

От голямо значение, особено за стартиращите компании, е, че като всяка облачна система Microsoft Dynamics 365 Business Central Online не изисква инвестиции в инфраструктура и нейната поддръжка и това я прави много по-достъпна за широк спектър от компании.

 

– Най-високо ниво на защита

 

Системата е разположена в облачната платформа Microsoft Azure, която гарантира висока сигурност на фирмените данни, подсигурени сценарии за бекъп и възстановяване (Recovery), криптиране на данните и др.

 

– Скалируемост

 

В допълнение, облачната версия на Business Central дава възможност за гъвкаво управление на броя лицензи на месечна база, според промените в бизнеса, като по този начин подпомага планирането и оптимизирането на разходите.

 

– Регулаторна съвместимост

 

“Като партньор на Microsoft, ние предлагаме специално разработени за Business Central Online приложения, които правят системата съвместима с всички изисквания на законодателството в България, както и прилагат добрите счетоводни практики в страната. Става въпрос за базова и разширена българска локализация на ERP системата, които на практика правят възможно тя да бъде използвана в страната. Приложенията са резултат от дългогодишния ни опит с Business Central, както и отлично познаване на нуждите на бизнеса в България. Те са достъпни в Microsoft AppSource” – споделя Даниела Димова, маркетинг специалист в българската компания Тим ВИЖЪН България, която има дългогодишен опит като внедрител на бизнес софтуерни системи.

 

 

Банки

Икономическият растеж през 2022 ще остане на нивата от миналата година на фона на нарастващи опасения за инфлацията

Published

on

Икономически ръст в размер на 3.6 % прогнозират икономистите на УниКредит Булбанк в последния им доклад. Експертите намаляват леко прогнозата на годишното увеличение на БВП за 2022, спрямо очакваните 3,9% преди три месеца, поради по-тежки и продължителни нарушения във веригите на доставки и очертаващата се по-висока и по-продължителна инфлация. Нейният ръст прогнозират да достигне до 6% средно за цялата 2022 година, като основните причини продължават да са свързани с високите цени на енергоносителите, нарушенията във веригите на доставки и базовите ефекти. Икономистите очакват тези фактори да  бъдат с временен ефект и през 2023 година, инфлацията да спадне до 3% средно за годината, а икономическият ръст да се ускори до 4,3 %, като нивото на безработицата ще спадне до нива, съответстващи на пълна заетост.

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ И ПРОГНОЗИ

2019 2020 2021О 2022П 2023П
Номинален БВП (млрд. евро)     61.6  61.3   66.5   74.0 80.5
Население (млн.)       7.0    6.9     6.9     6.8 6.8
БВП на глава от населението (евро)   8855 8867  9684 10844 11888
Реален годишен ръст (%)          
БВП 4.0 -4.4 3.6 3.6 4.3
Частно потребление 6.0 -0.4 5.1 3.5 4.4
Бруто капиталообразуване 4.5 0.6 -4.5 8.5 13.3
Потребление на правителството 2.0 8.3 5.5 0.1 0.2
Износ 4.0 -12.1 8.7 8.1 7.3
Внос 5.2 -5.4 8.0 7.9 8.4
Номинална работна заплата (евро) 648 709 787 845 924
Реална заплата, годишна промяна (%) 7.5 7.7 7.7 1.3 6.4
Коефициент на безработица (%) 4.2 5.1 5.4 5.0 4.3
Фискална позиция (% от БВП)          
Бюджетен баланс (начислена основа) 2.1 -3.4 -3.5 -4.3 -2.7
Държавен дълг 19.6 24.2 25.2 27.1 28.3
Външна позиция
Нетни ПЧИ / БВП (%) 2.0 3.5 1.6 1.9 2.4
Брутен външен дълг / БВП (%) 62.3 65.3 61.5 56.8 54.1
Международни резерви (млрд. евро) 24.8 30.8 29.3 30.9 33.5
Покритие на вноса (месеци) 7.4 10.4 8.0 7.3 7.0
Инфлация (ИПЦ) / Валутен курс
Инфлация (ИПЦ), средно годишна (%) 3.1 1.7 3.3 6.0 3.0
Инфлация (ИПЦ), в края на периода (%) 2.7 3.8 7.7 3.5 2.8

Източник: Евростат, НСИ, БНБ, МФ, UniCredit Research

 

Икономическите прогнози за нивото на инфлация са базирана на допускането, че цените на електроенергията и топлоенергията за домакинствата ще нараснат с 15% през април 2022 г. Според икономистите инфлацията ще окаже неблагоприятен ефект върху нивото на потребителско доверие, а структурата на БВП вероятно ще се промени.

Увеличение на инвестициите за сметка на частното потребление в структурата на БВП

Частното потребление ще допринася по-малко за икономическия растежа през 2022 г, в сравнение с 2021 г., основно заради прогнозираната по-висока инфлация на потребителските цени. През тази година поскъпването  ще намали разполагаемия доход на домакинствата в много по-голяма степен, отколкото през 2021 г. Въпреки понижените нива на потребление, икономистите на УниКредит Булбанк очакват увеличение в ръста на инвестициите, движени най-вече от по-големи проекти в публичния сектор. Очакванията им са публичните инвестиции в подкрепа на зеления преход и дигитализацията, финансирани от механизма на ЕС ‘’Следващо поколение‘‘, да стимулират потенциалния растеж, при реализиране на необходими за това реформи.

Без значително увеличение на заплатите

Очакваната по-висока инфлация през 2022 година няма да се доведе до значително увеличаване на заплатите, става ясно от новия анализ на УниКредит Булбанк. Нормата на безработица и други важни показатели за пазара на труда сочат, че икономиката все още не е достигнала пълна заетост. Също така важно е да се отбележи, че делът на мениджърите, които докладват за проблеми с намирането на работна ръка сега в сравнение с периода преди началото на пандемията е по-нисък в България в сравнение с останалите страни от ЦИЕ (виж графиката), за които такива данни са налични. Всичко това сочи, че процеса на възстановяване на пазара на труда протича по-бавно в България в сравнение с повечето страни от ЦИЕ, като това има и положителна страна, тъй като случващото се на пазара на труда не е сред фактори, които допринасят за увеличаване на инфлацията в момента.

Развитието на икономиката и през 2022 година ще продължи да бъде тясно обвързано с хода на пандемията от Covid-19.  Въпреки появата на новия вариант Омикрон, перспективите са ваксините да запазят ефективността си, а процентът на ваксинираното население да се повиши, макар и оставяйки най-вероятно под нужните стойности за достигане на групов имунитет. При тези условия отрицателният ефект на нови вълни на пандемията върху траекторията на растежа би трябвало да е по-ограничен, отколкото в миналото.

Continue Reading

Банки

ЕИФ и УниКредит ще осигурят милиард евро за малки и средни предприятия в България, Словакия, Словения и Хърватия

Published

on

Инициативата е подкрепена от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), част от пакета от 540 милиарда евро на Европейския съюз в отговор на икономическите последиците от Covid-19, договорен миналата година

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще предостави 700 милиона евро гаранции на УниКредит, което ще позволи на банката да осигури до 1 милиард евро финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в България, Словакия, Словения и Хърватия за ускоряване на икономическото  възстановяване от пандемията от Covid-19.

Източник на гаранцията на ЕИФ е Европейският гаранционен фонд (ЕГФ), гаранционен механизъм от 25 милиарда евро, създаден от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през 2020 г., за да стимулира възстановяването на европейската икономика след ефекта на Covid-19 с цел защита на работните места и предоставяне на необходимата ликвидност на европейските МСП. Разпределението на споразумението за гаранция е, както следва:  За България (до 175 млн. евро), Словакия (до 300 млн. евро), Словения (до 80 млн. евро) и Хърватия (до 300 млн. евро). Останалите средства от портфейла ще бъдат разпределени между четирите страни в съответствия с установените потребности.

Банките от групата на УниКредит в тези четири страни, както и лизинговите дружества, ще предлагат заеми и други финансови продукти на МСП при по-изгодни условия, както и намалени лихвени проценти, по-дълъг гратисен период, по-благоприятни изисквания за обезпечение или удължени падежи. Заемите ще бъдат достъпни за МСП, опериращи в икономическия сектор, най-силно засегнат от пандемията и които ще осигурят по-бързо възстановяване на националната икономика.

Роджър Хавенит, заместник-главен изпълнителен директор на ЕИФ, коментира:Covid-19 кризата е още с нас и бизнесът в цяла Европа е потърпевш от икономическите последици. Партньорството между ЕИФ и УниКредит Груп ще предостави така нужното финансиране за малкия и среден бизнес в четирите страни. Нашето сътрудничество ще запази работни места, ще насърчи инвестициите и конкурентоспособността на МСП и по този начин ще допринесе за по-бързото икономическо възстановяване от Covid-19 кризата. Бих искал да благодаря на УниКредит за нашето дългогодишно партньорство и с нетърпение очаквам да продължим да си сътрудничим и в бъдеще“.

Лиляна Павлова, заместник-председател на ЕИБ, споделя: „Щастлива съм, че в рамките на Европейския гаранционен фонд, ЕИФ обяви ново партньорство с УниКредит и ще отпусне до 1 милиард евро за по-достъпно финансиране на МСП в България, Словакия, Словения и Хърватия. Групата на ЕИБ е готова да си партнира с финансови институции и компании в цяла Европа, за да подкрепи икономическото възстановяване от пандемията от Covid-19.

Джанфранко Бизани, директор за Централна Европа и Теодора Петкова, директор за Източна Европа на УниКредит, добавят: „Ние предлагаме непрекъсната подкрепа на европейските МСП, които играят ключова роля в икономиката. Благодарение на тези гаранции и нашата дългосрочна стратегия ще може да увеличим общото финансиране до 1 милиард евро, като ще имаме възможност да предложим на нашите клиенти и по-изгодни условия за управление на тяхната ликвидност, финансиране на бъдещите им инвестиции и стимулиране на възстановяването от Covid кризата“.  

Цветанка Минчева, председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, коментира: „УниКредит Булбанк е надежден партньор на бизнеса и познава неговите предизвикателства и потребности. Като банка, лидер в корпоративния сегмент, ние се стремим изцяло да подкрепяме и подпомагаме предприемачите в този процес. Благодарение на това сътрудничество, УниКредит Булбанк и УниКредит Лизинг ще предоставят финансов инструмент на българските фирми, с които ще подкрепим както процеса по възстановяването на бизнеса, така и на икономиката в страната“.   

Continue Reading

Банки

РБИ подписа споразумение за продажбата на Райфайзенбанк

Published

on

Raiffeisenbank

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) подписа споразумение за 100% от акциите на българското си дружество Райфайзенбанк (България) ЕАД с КБС Банк, дъщерно дружество на белгийската KBC Group NV.

Сделката предстои да бъде завършена успешно и е обект на регулаторни одобрения.

Общият размерът на сделката за Райфайзенбанк (България) е 1,015 млн евро, което се очаква да добави приблизително 90 базисни пункта към базовия собствен капитал от първи ред  (CET1 ratio) на РБИ, което ще й даде възможност да алокира допълнителен капитал на ключови пазари и да ускори растежа там. Финалното отражение върху базовия собствен капитал от първи ред ще зависи от балансовите числа на РБИ и Райфайзенбанк (България) при приключването на сделката, което се очаква до средата на 2022 г.

 

Въпреки постоянната рентабилност и сила на бизнеса на РБИ в България, решението за продажба е повлияно преди всичко от възможността за пренасочване на капитал, за да се възползва от атрактивни възможности за растеж и увеличаване на мащаба на ключовите пазари на РБИ.

 

Continue Reading

Банки

Резултати на РБИ за деветмесечието: Консолидираната печалба се повишава със 76% на годишна база

Published

on

Нетният лихвен доход се повишава с 9% спрямо предходното тримесечие като резултат от ръст на бизнес обемите и по-високите основни лихвени проценти.
Нетните приходи от такси и комисиони нарастват с 8% на тримесечна база до 538 млн. евро.
Съотношението разходи спрямо приходи възлезе на 52.1% през третото тримесечие, общите административни разходи (повишени с 3% спрямо предходното тримесечие) отразяват за първи път консолидацията на Equa bank и разходите за интеграция.
Коефициентът на провизиране достигна 0.21% от началото на годината.
Консолидираната печалба се подобри със 76% на годишна база до 1,055 млн. евро.
Кредитите към клиенти се увеличиха с 11% спрямо края на 2020 г. (без да се включват 9% при Equa bank).
Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) възлезе на 13.2%, с включени резултати към отчетения периодa и ефекта от Equa bank.
Moody’s повиши рейтинга на А2 от А3.
Насрочено е извънредно общо събрание за 10 ноември, което ще гласува предложеният допълнителен дивидент от 0.75 евро на акция.

След предизвиканата от пандемията рецесия през предходната година, настоящата финансова година е белязана от икономическо възстановяване. Консолидираната печалба се увеличи значително със 76% на годишна база до 1,055 млн. евро. По- големите бизнес обеми допринесоха за стабилизацията на нетния лихвен доход, който бе повлиян от намаленията в основните лихвени проценти и валутни обезценки. Скорошните повишения на пазарните лихвени проценти в много страни, където групата РБИ развива бизнес, вече доведоха до увеличение на нетния лихвен доход на тримесечна база. Нетните приходи от такси и комисиони също се върнаха на нивата отпреди пандемията с увеличение от 16%. Ръстът на консолидираната печалба се дължи и на значително по-ниските провизии, които възлязоха на 152 млн. евро или с 345 млн. евро по-малко от същия период миналата година.

“Много сме удовлетворени от представянето през първите девет месеца. Подобрихме значително консолидираната печалба в сравнение със същия период на предходната година и завършихме успешно придобиването на чешката Equa bank. Икономическият подем на нашите пазари ни дава попътен вятър и сме оптимисти както за останалата част от годината, така и за 2022 г.“, каза Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

Оперативният приход нараства

Оперативните приходи се повишават с 2.3% до 4,096 млн. евро на годишна база. Нетният лихвен доход намалява с 31 млн. евро до 2,445 млн. евро, поради средата на ниски лихви в редица пазари на групата и обезценяване на валути. Въпреки девалвацията на валути в Източна Европа, нетните приходи от такси и комисиони се увеличават със 198 млн. евро до 1,470 млн. евро, главно поради нараснали трансакции през отчетния период в клирингови, сетълмент и платежни услуги и бизнес с обмен на валути, след ограниченията заради Covid-19 през предходната година.

Въпреки обезценяването на валути, общите административни разходи са се увеличили с 2% на годишна база или 49 млн. евро до 2,185 млн. евро.

Значителен спад на провизирането

Заделените провизии за отчетения период са на стойност 152 млн. евро, в сравнение с 497 млн. евро през същия период на миналата година.

Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна с 0.2 процентни пункта до 1.6%, главно поради увеличение на депозитите в централните банки и ръст в кредитните обеми. Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) нарасна с 0.7 процентни пункта до 62.2%.

Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) възлезе на 13.2%

Отчитайки резултатите от третото тримесечието на 2021 г., капиталовите показатели (според пълните изисквания на регламента) са както следва: базов собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) – 13.2%, капитал от първи ред (tier 1 ratio) – 15.0%, обща капиталова адекватност – 17.7%.

Резултати на тримесечието
Консолидираната печалба се увеличава с 12% или с 47 млн. евро до 443 млн. евро спрямо същия период на предходната година. Голяма част от нарастването се дължи на увеличение от 73 млн. евро в оперативните приходи, главно поради по-високите нетни приходи от лихви и нетни приходи от такси и комисиони.

Общите административни разходи се увеличават с 23 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 758 млн. евро.

Заделените провизии се увеличават с 11 млн. евро до 42 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

Перспектива
РБИ очаква ръст в кредитирането от около 11% за 2021 г. (без да се отчитат резултатите на Equa bank).

Коефициентът на провизиране за 2022 г. се очаква да бъде около 40 базисни пункта.

Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55%.

РБИ очаква консолидираната възвращаемост на капитала да се подобри през 2022 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.

Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.

На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща като дивидент между 20 и 50% от консолидираната си печалба.

Отчетът на РБИ за третото тримесечие на 2021 г. е достъпен на http://qr032021.rbinternational.com

Continue Reading

Банки

Клиентите на УниКредит Булбанк вече могат да правят и международни преводи в евро през мобилното банкиране

Published

on

 

 

Клиентите на УниКредит Булбанк вече могат да правят и международните преводи в евро (SEPA преводи) през телефона си. Новата функционалност на приложението за мобилно банкиране Булбанк Мобайл вече се използва активно и само месец след стартирането й направените преводи са на стойност почти 2 млн. евро.

 

Освен възможността за международни преводи в евро, отскоро приложението за мобилно банкиране на най-голямата банка предлага и още няколко нови функции, които допълнително улесняват потребителите и пестят време. Сред тях са възможността за бързо и лесно връщане на превод към сметка, от която е получен, чрез опцията „Върни превод“, както и улеснен вход чрез биометрични данни, с пръстов отпечатък или лицево разпознаване, във вградения в Булбанк Мобайл мобилен токен (М-токен).

 

Обновеният дизайн на Булбанк Мобайл, както и новите му функционалности, карат все повече клиенти на банката да го използват активно – увеличението на потребителите на мобилното банкиране за последната година е близо 30%

 

Дигиталната трансформация е ясен фокус в нашата стратегия, както и желанието ни да предлагаме лесно банкиране. Тези две цели се срещат естествено под формата на непрекъснато подобряване и развитие на Булбанк Мобайл. Вярваме, че с бързи и постоянни иновации  в отговор на потребителските очаквания, ще затвърдим лидерската си позиция на най-добра дигитална банка в страната“, коментира Борислав Генов, Директор Банкиране на дребно.

 

За Булбанк Мобайл

Булбанк Мобайл е многофункционално мобилно банкиране. То предлага на клиентите на УниКредит Булбанк и голямо разнообразие за различни преводи, директно от самото приложение – превод между лични сметки, преводи към чужди сметки, плащане към бюджета, заплащане на битови задължения, както и удобната функционалност за „Сканирай и плати по QR код“, с което се спестява необходимостта от попълване на IBAN и събирането на пари за подарък или за обяд с колегите, става много бързо и лесно.

Помислено е и за ежедневните покупки на клиентите, чрез вградения в приложението Дигитален портфейл, с който клиентите могат да добавят (дигитализират) картите си издадени от банката, след което да платят безконтактно на ПОС терминал директно със своя смартфон.

Клиентите могат да спестят от времето си за посещение на клон, заявявайки различни продукти, както и изцяло дигитално да подпишат необходимите документи за своята нова дебитна карта, с доставка до адрес, договорът за своя нов потребителски кредит, овърдрафт или кредитна карта.

Допълнителни удобства, които могат да бъдат открити в мобилното банкиране на Уникредит Булбанк, е възможността за бърз достъп до наличност по сметка, без да е необходимо влизането в самата апликация, чрез функционалността Widget, която предоставя възможност и за бърз достъп до конкретни менюта в мобилното приложение. Не на последно място е и функционалността  за заключване и отключване на конкретна карта издадена от банката, с което клиентите могат да контролират ползваните от тях дебитни и кредитни карти.

Допълнителна информация за наличните функционалности и възможности на Булбанк Мобайл, можете да откриете на сайта на банката, както и в YouTube канала на Уникредит Булбанк.

Continue Reading

Fintech

Изкуствен интелект, разработен от Сирма Груп, беше представен пред финтех компании от целия свят в Амстердам

Published

on

 

Системата представлява пълноценен робот – финансов съветник, способен да води сложни разговори с банковите клиенти

 

Българското дружество “Сирма Груп Холдинг” представи своя система с изкуствен интелект на едно от най-значимите международни изложения в областта на финансовите технологии –  Money20/20. Продуктът, представен от българския екип, е изкуственият интелект Melinda – интелигентна чат платформа, създадена специално за банковия и финансов сектор. Събитието се проведе в Амстердам и събра над 4000 представители на повече от 1500 от най-големите банки, финтех компании и други дружества от сектора на финансите и технологиите в света.

 

Форумът по традиция налага дневния ред в развитието на финтех бранша и откроява бъдещите тенденции в него. Тази година не беше изключение и дискусиите на сцената на конференцията бяха посветени на очакванията за промените в този сегмент, новите бизнес модели и играчи, които навлизат в него, както и начините, по които те ще си взаимодействат. Беше поставен акцент и върху нуждите на различните видове малък и среден бизнес от специфични финтех решения – от малките магазини, до шофьорите на таксита.

 

Отвореното банкиране, позиционирането на Африка като голяма възможност за инвеститорите и участниците във финтех пазара, както и влиянието на изкуствения интелект върху бъдещото развитие на сектора бяха сред останалите по-значими теми по време на събитието. Представеният от екипа на Сирма изкуствен интелект Melinda впечатли посетителите със способността си да води пълноценни разговори и разбира контекста на разговора с клиентите на банки и други финансови организации, благодарение на технологии за machine learning (машинно обучение), обработка на естествен език (NLP – natural language processing) и разбиране на естествен език (natural language understanding).

 

„Интересът на организации от целия свят към Conversational AI, технологичния стак използван в Melinda показва, че финансовата индустрия акттивно търси доставчици на този тип интелигентни решения. Затова е радващо, че българска разработка е сред водещите в този съвсем нов сегмент и може да се окаже двигател за либерализиране на достъпа до услугата „финансов съветник“ в България и на Балканите. В базовия си вариант нашата система представлява чатбот, който обаче може да се надгради до истински робот – съветник, който анализира думите на своя събеседник и може да му предлага съответните отговори и решения“ – споделя Момчил Зарев, Главен търговски директор на решенията за финансови институции в българската компания.

Екипът на Сирма представи технологичната и консултантска експертиза на компаниите от групата, свързана с внедряването

Continue Reading
Advertisement

Най-четени