Свържете се с нас

Други регулации

Онлайн резервации ще улесняват клиентите на НОИ в София

Публикувана

на

НОИ

Националния осигурителен институт (НОИ) въведе онлайн платформа, чрез която столичани имат възможност да запазят онлайн предпочитан от тях ден и час за посещение.

Платформата е достъпна на интернет страницата на института и позволява на всеки желаещ да ползва всички административни услуги, като сам предварително резервира най-удобното за него време за среща със служителите.

За ползването на услугата е необходима регистрация, изискваща въвеждане единствено на потребителско име. При заявка се генерира уникален 4-цифрен регистрационен код, който служи за потвърждение.

Това става чрез въвеждането му в някое от билетоподаващите устройства, намиращи се в приемните, но единствено в деня на заявката и не по-рано от 60 минути преди заявения час. След това от билетоподаващото устройство се издава талон, който насочва клиента към съответното гише, където ще бъде обслужен.

Други регулации

Търговският регистър може пак да се срине до дни

Публикувана

на

Търговският и Имотният регистри могат да спрат да функционират до 20 дни. Причината е изчерпване на мястото в информационните система за съхраняване на данни.

Това става ясно от обявена обществена поръчка от Агенцията по вписванията („Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400“). Там пише, че спешно е необходим допълнителен ресурс от 120 терабайта за осигуряването на нуждите на съществуващите информационни системи.

Дисковото пространство е необходимо и за предотвратяването на възможности за сривове.

Агенцията по вписванията припомня срива на Търговския регистър от 9 август тази година.
Тогава от агенцията посочиха като причина за срива дефектирането на 4 дискови пространства от базата данни на Търговския регистър. Регистърът започна да функционира напълно чак на 27 август.

Прочети още

Други регулации

АДФИ ще инспектира Община Стара Загора след сигнал на антикорупционния фонд

Публикувана

на

Общината е със запорирани сметки от миналата година.

Антикорупционият фонд (АКФ) сезира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за сериозни нередности при поемането на дългосрочен общински дълг от страна на община Стара Загора. Сумата е в размер на 6 млн. лв.

Според правния екип на фонда е налице разминаване между посочването на вида на дълга и поемането му, обосновано като форсмажорно обстоятелство.

На 8 август миналата година, на нарочна пресконференция, кметът на гр. Стара Загора – Живко Тодоров, обявява, че общината е със запорирани сметки в размер на около 9 млн. лв.

Запорът е следствие от окончателно загубено дело с изпълнител по обществена поръчка от 2013 г. по ремонтни работи в старозагорския квартал Железник.

На 17 август кметът отправя покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн. лв. за финансиране и рефинансиране на текущи ремонти. Около 560 000 са за мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ през 2017 г. На следващата седмица е проведено публично обсъждане за приемане на дългосрочен общински дълг.

Заложени са параметри – финансиране и рефинансиране на разходи за текущи ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства на територията на община Стара Загора.

Мотивите, посочени от кмета по време на обсъждането, са, че Община Стара Загора следва да поеме дългосрочен дълг за ликвидиране на последствията от „форсмажорни обстоятелства” в размер на 6 млн. лв.

Главният финансист на общината – г-жа Цанка Ганева, представя подробности за параметрите на дълга. Тя съобщава, че за ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства общината дължи приблизително 2,5 млн. лв. за вече извършени ремонти, а такива за още 3,5 млн. лв. са възложени на изпълнители и ще бъдат завършени до края на 2017 г.

В своето предложението кметът определя вида на дълга като „дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем”. Под форсмажорни обстоятелства той визира запорирането на средствата по делото „Железник”.

Видно от мотивите в предложението на кмета до общинския съвет, основанието за вземане на дългосрочен дълг е финансирането и рефинансирането на разходи за извършени и възложени ремонти.

Това са дейности, които могат да се квалифицират като извършване на капиталови разходи, което обаче предполага поемане на краткосрочен, а не дългосрочен общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.

Неясно остава защо видът на дълга е квалифициран като „дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидирането на последиците от форсмажорни обстоятелства“.

Неблагоприятният изход от едно съдебно дело не може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство.

АКФ счита, че е налице обосновано съмнение за нарушаване на Закона за общинския дълг във връзка със Закона за публичните финанси при поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 6 млн. лв. чрез банков заем.

АДФИ от своя страна приема изводите на АКФ като основание за финансова инспекция в община Стара Загора.

 

Прочети още

Други регулации

Одиторите приветстват мерките за по-добра защита на whistleblowers

Публикувана

на

Според Европейската сметна палата една добра директива ще бъде ефективен инструмент за защитата на бюджета на ЕС.

Днес Европейската сметна палата публикува на сайта си становище, че предложената система за защита на лицата, които докладват за нарушения на правото на ЕС – известни като whistleblowers, могат да увеличат законните им права във всички държави-членки и да дадат на гражданите централна роля в прилагането на правилата на ЕС.

Одиторите приветстват предложенията, въпреки че отбелязват, че в някои случаи те може да са твърде сложни, за да са напълно ефективни.

През април 2018 г., вследствие на редица важни случаи, Европейската комисия предложи Директива относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения, която в момента се разглежда от Европейския парламент и Съвета.

Одиторите смятат, че предложената система ще спомогне за подобряване на управлението на политиките и програмите на ЕС като допълнение към процедурите за нарушения, предприети от Комисията срещу държавите-членки.

Доколкото се отнася за финансовите интереси на ЕС, whistleblowing има потенциала да генерира спестявания за бюджета на ЕС“, добавят те.

Понастоящем държавите-членки разполагат с широк кръг от подходи за подаване на сигнали за нарушения, а правото на ЕС възприема откъслечен подход„, каза Пиетро Русо, член на Европейската сметна палата, отговорен за становището.

„Изчерпателна, добре проектирана и лесна за ползване директива би могла да бъде ефективен инструмент и да допринесе за защитата на бюджета на ЕС, доброто финансово управление и отчетността“ – допълва той.

Одиторите обаче са обезпокоени от сложността на приложността на Директивата.

Комисията насърчава държавите-членки да разгледат възможността за разширяване на обхвата на Директивата, за да осигурят цялостна и съгласувана рамка на национално равнище.

Ако няма такова доброволно удължаване, предупреждават одиторите, потенциалните whistleblowers ще трябва да разберат дали нарушението, което планират да докладват, е било покрито или не, така че да могат да се ползват от защита. Това може да ги възпира.

Проблемът е частично решен от предложението да се съдейства на потенциалните whistleblowers с ясна и лесно достъпна информация, съвети и помощ и с мерки срещу търсенето на отмъщение срещу тях, казват одиторите.

Те също така изискват повече обучение на персонала и повишаване на осведомеността и подчертават значението на насърчаването на позитивна и доверена среда, при която сигнализирането за нарушения е прието като част от корпоративната култура.

Прочети още

Други регулации

Великобритания може да въведе крипторегулации след 24 месеца

Публикувана

на

Bitcoin

Великобритания може да се нуждае от 24 месеца за разработка и въвеждане на регулации на криптовалутите и критпоактивите. Това казва Джеймс Кауфман, директор в Reynolds Porter Chamberlain (RPC) във Великобритания, цитиран от CCN.

Кантората отбелязва, че това е най-добрият и оптимистичен вариант. Той е базиран на вероятност, в която предложенията, които са дадени и направени към регулаторите и комисиите в парламента реално започнат да се придвижват.

Според Кауфман процесът по приемането на подобни регулации е доста дълъг. Освен това криптовалутите са много сложна и бързоразвиваща се темата, отбелязва Кауфман. Проблемите с и около Брекзит също не помагат на процеса.

Освен това е нужно и време на институциите да проучат внимателно темата, да обърнат внимание на „определени активности“ и др. Трябва да се отдели време за консултации, обществен дебат и най-накрая да се напишат финалните версии, да се приемат и да се определи дата за тяхното влизане в сила.

Всичко това ще отнеме доста време, отбелязва Кауфман. В комбинация с останалите проблеми около Брекзит, той казва, че дори 24-те месеца срок са доста амбициозна цел.

Прочети още

Други регулации

Рубини: Криптовалутите са по-централизирани от Северна Корея

Публикувана

на

Nouriel Roubini
Нуриел Рубини. Снимка: wikimedia.org

Известният икономист Нуриел Рубини излезе с нова остра критика срещу криптовалутите.

В профила си в Twitter той написа няколко неща, насочени срещу най-изтъкваните предимства на виртуалните пари.

Децентрализацията в криптовалутите е мит. Това е система, която е по-централизирана от Северна Корея: „копачите“ са централизирани, борсите са централизирани, разработчиците са централизирани диктатори (Бутерин е „пожизнен диктатор“) и коефициентът за неравенство Gini на Bitcoin е по-лош от този на Северна Корея„, смята Рубини.

Тази седмица той ще бъде и в американския Сенат, където ще отговаря на въпроси за блокчейн и криптовалутите.

Рубини е един от най-активните и гласовити критици на виртуалните пари, като по-рано тази година определи и блокчейн като „прехвален документ в Excel„.

Прочети още

Банки

Irish Central Bank глоби с 1,33 млн. евро Citibank Europe

Публикувана

на

Причината е заради нарушения на мениджърски заеми и „сериозни“ грешки при отчитането на заеми към банкови филиали.

Централната банка на Ирландия наложи глоба, на базираната в Дъблин, Citibank Europe на стойност 1,33 млн. евро за неодобрени кредитни към трима висши мениджъри, „сериозни“ грешки при отчитането на заеми за банкови филиали и други нарушения на кодекса за кредитиране на свързани лица, разказва The Irish Times.

Citibank Europe е основен банков гигант на американската Citigroup в Европейския съюз след като дейностите на Citibank International Unit от Лондон бяха преместени в Дъблин, в началото на 2016 г.,

Централната банка заяви днес, че Citibank Europe е идентифицирала и съобщила за нарушения на така наречения Кодекс на регулаторите за кредитиране на свързани лица, свързани с докладването на заеми на висшите мениджъри от банката.

По силата на регулаторно искане за допълнителна информация Citibank Europe също така е открила „случаи на неодобрени кредити на висшето ръководство и продължителна и сериозна грешка при отчитането по кодекса на заеми на свързани лица, които са филиали„, се казва още в изявлението на регулатора.

Разследване на Irish Central Bank разкрива още, че за период от две години и осем месеца банката не е имала необходимите политики и процеси в съответствие с Кодекса.

По-конкретно Citibank Europe „не е търсила или получила предварително одобрение от борда си или комисията за отпускане на заеми за свързани лица преди да пристъпи и / или да промени условията на кредитните карти на три физически лица, които са свързани лица„.

Irish Central Bank заяви, че нейните политики и процеси „са важни, за да се гарантира, че заемите или всяка промяна в кредитите на свързани лица са предоставени с необходимия управленски надзор„.

Неточният отчет на Citibank Europe означава, че надзорните органи не са имали необходимата видимост, за да наблюдават експозициите на дружеството към свързани лица, добавя регулатора.

От кредиторите се изисква да получат предварително одобрение от борда или от подкомитета на борда, преди да сключат или променят сделки със свързани лица, включително директори, висши ръководители, значими акционери на фирмата и други свързани лица.

Разследването е установило още, че все пак няма доказателства, че свързаните лица са получили по-благоприятни условия от заеми за несвързани страни.

Говорител на банката заяви: „Citibank Europe има удоволствието да разреши този въпрос, за който първоначално информира Централната банка. Този проблем не се отрази на клиентите ни„.

Прочети още
Реклама

Най-четени