Connect with us

Fintech

„Онтотекст“ спечели нови 1.4 млн. евро финансиране в областта на изкуствения интелект

Published

on

Така компанията осигури общо 3.1 млн. евро за разработки в тази област.

Българската компания за семантичен софтуер “Онтотекст АД, част от “Сирма Груп Холдинг” АД, ще получи нови 1 386 000 евро финансиране за развитие на технологии, използващи изкуствен интелект.

Това стана ясно, след като през третото тримесечие на 2018 г. са одобрени три проекта с участие на дружеството, финансирани по програмата Хоризонт 2020 на Европейската комисия – WeVerify, EXA MODE и InnoRate. WeVerify ще започнe пръв – през декември 2018 г., a EXA MODE и InnoRate ще стартират през януари 2019 г., след като бъдат завършени и подписани споразуменията за консорциуми и за отпускане на безвъзмездни средства.

 

Припомняме, че през второто тримесечие на 2018 г. софтуерната компания спечели финансиране от 779 605 лв. (398 498 евро) по проект за интелигентно свързване на данни за компании от различни източници (CIMA).

Заедно с трите нови проекта, общият обем на финансирането, осигурено от Онтотекст през 2018 г. за развойна дейност достигна 1.8 млн. евро.

WeVerify ще започнe пръв – през декември 2018 г., a EXA MODE и InnoRate ще стартират през януари 2019 г., след като бъдат завършени и подписани споразуменията за консорциуми и за отпускане на безвъзмездни средства. През юли тази година консорциум, включващ „Онтотекст“, спечели търг на ЕК за проекта Technology Research Review (TRR, 2017/RTD/J5/OP/PP-05381-2017/TRR).

Максималният бюджет по рамковия договор за TRR е 4 млн. евро за период от четири години. Подробният работен план за първата фаза на проекта – от октомври 2018 г. до април 2019 г. – бе договорен и съответният Специфичен Договор 1 бе подписан на 12 октомври 2018 година. Частта от бюджета за разработките на „Онтотекст“ от първата фаза възлиза на 465 000 евро.

С тези нови проекти общата сума на финансирането, осигурено в подкрепа на плановете за стратегическа развойна дейност на Ontotext за 2018 г. и следващите години, достига 3.1 млн. EUR. Тези планове предвиждат разработване на вертикални модели на знания и конкретни приложения за SENPAI – платформата за изкуствен интелект (ИИ) за организации на Сирма Груп Холдинг (SKK: BLG).

Финансирането се разпределя по стратегически вертикали, както следва: 1.9 милиона евро за пазарно разузнаване и издатели и 1.2 милиона евро за здравеопазване и науки за живота.

 

Проект WeVerify

WeVerify (ICT-28-2018-IA / 825297) е насочен към проблемите, свързани с проверката на информацията чрез използване нsа алгоритми за машинно обучение (machine learning) с ограничена обратна връзка от хора, както и на интуитивни визуализации.

Ключов резултат ще бъде платформата WeVerify за съвместно, децентрализирано провeряване на информация, както и за проследяване и развенчаване на некоректна информация. 

“Онтотекст” ще ръководи работата по използването на блокчейн технология за потвърждаване на автентичността на заключенията на журналисти, които извършват проверка на данните и разкриват фалшиви новини.

Онтотекст е координатор на консорциума, включващ водещи университети и някои от най-големите информационни агенции в Европа. Продължителността на проекта ще бъде три години.

 

Проект EXA MODE

EXA MODE (ICT-12-2018-2020/825292) е проект за обработване на големи масиви от данни (т.нар. big data) в областта на здравеопазването. Той включва разработване на прецизни аналитични методи и инструменти за взимане на решения в болниците.

Ще бъде използвано дълбоко машинно обучение за изграждане на семантично представяне на обекти, както и обогатяване на текстове със семантични метаданни.

Резултатите ще бъдат сливани и привеждани в съответствие с медицинските онтологии, след което ще бъдат визуализирани и прецизирани. Това знание ще бъде приложено за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще подпомогне вземането на решения. Продължителността на проекта ще бъде четири години.

 

Проект InnoRate

InnoRate (INNOSUP-09-2018/821518) ще създаде надеждна и обективна европейска платформа за улесняване процеса на вземане на решение от инвеститори и кредитори за финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) с висок потенциал за растеж.

Това ще става чрез нови методологии за оценка на иновациите, които надграждат ретроспективно ориентираните и скъпи методи за оценка, прилагани понастоящем и дават предимство при оценяването на технологичния и бизнес потенциал, както и на рисковете.

InnoRate ще използва семантична технология, съществуващи източници на данни и задълбочен експертен опит, за да намали усилията на инвеститорите и кредиторите, подобрявайки оценката им за потенциала на иновацията. InnoRate e проект за координация и поддръжка с продължителност три години.

 

Проект TRR

Проектът TRR цели да даде възможност на създателите на политики в областта на научните изследвания и иновациите по-добре да извличат, анализират и разпространяват резултатите и въздействията от финансираните научни изследвания.

Консорциум, включващ “Онтотекст”, спечели търг TRR с предложение, целящо да събере най-добрата количествена и качествена информация за близо 8000 проекта и да определи въздействието, което тези изследвания биха имали в средносрочен и дългосрочен план.

Обхватът на проекта включва идентифициране и проследяване на информация за резултатите от научните изследвания, за новите продукти, базирани на тях, за изобретателите и за патентите, както и за стартиращите фирми и предприятията, които ги използват.

 

Технологии за Пазарно Разузнаване (Market Intelligence)

CIMA, InnoRate и TRR ще използват съществуваща  технология на Онтотекст за свързване на описанията на хора, организации, местоположения и други видове обекти от различни източници.

CIMA ще усъвършенства алгоритмите за свързване на информация за компании и базираните на тях продукти на Онтотекст.

В TRR Ontotext ще разшири своите модели на знание за пазарно разузнаване, с по-добри възможности за проследяване и свързване на иновации, продукти и инвестиционни транзакции, на базата на анализ на научни публикации, патенти, пазарни анализи, бази данни за компании, както и на бизнес, технологични и финансови новини.

InnoRate предоставя предизвикателни задачи свързани с оценяването на малки иновативни компании въз основа на комбинация от структурирани профили и пазарни тенденции, извлечени от различни източници.

 

Технологията на Oнтотекст за комбиниране и анализ на пазарна информация от разнородни източници вече е доказана в редица проекти за най-големите бизнес информационни агенции, рейтингови агенции и инвестиционни консултанти.

Припомняме, че сред клиентите на “Онтотекст” са Парламентът на Великобритания, медии като The Financial Times, BBC и Euromoney, научни издателства като Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, компании и организации от различни области, включително Kadaster NL, S&P и Novartis.

 

Модели на знанието в SENPAI

В SENPAI Вертикалните модели на знанието, представляват комбинация от големи обеми фактологическа информация за съответната предметна област, обединени в графи от знание, както и аналитични модули и инерфейси, които ги използват.

Интерфейсите от своя страна представляват набор от средства, които подпомагат ефективното използване на знанието и информацията, например чат-ботове, смислово търсене,  персонализирани препоръки и графични визуализации.

Fintech

Индия изолира криптостартъпите от финтех програмата си

Published

on

Централната банка на Индия подготвя “пясъчник”, в който ще позволи на финтех компании да работят и да тестват и предлагат услугите си. В него ще се допускат блокчейн стартъпи, но не и фирми, които използват криптовалути или криптоактиви, съобщава CoinDesk.

“Пясъчникът” е резултат от почти 3-годишни анализи и проучвания от специален екип на банката. Той ще позволи на финтех компаниите да достигнат по-лесно до клиенти и да развиват технологиите си и услугите си в рамките на известни правила и защити. Системата ще позволи и на институциите да опознаят технологиите по-добре в подготовката на окончателните правила.

Изненадващото е, че всякаква форма на криптовалути и активности, свързани с тях, ICO например, не попадат в разрешените дейности. Решението е свързано със съществуващата забрана в Индия за традиционните банки да използват криптовалути и да работят със стартиращи компании, които ги използват.

За сега институциите не отстъпват от позицията си срещу криптовалутите. Те обаче са отворени към блокчейн проекти, които използват технологията за други дейности. Като примери са дадени търговски плащания, трансфери на пари, дигитална идентичност и др.

Continue Reading

Fintech

Франция препоръчва своя проект за крипторегулация на ЕС

Published

on

Bitcoin

Франция има свой проект за регулация на криптоактиви и вече го препоръчва и на останалите държави-членки на Европейския съюз, съобщава CCN.  Това казва и самият финансов министър на страната Бруно Ле Мари по време на Paris Blockchain Conference.

“Ще предложа на моите европейски партньори да създадем единна регулаторна рамка за криптоактивите, която да е вдъхновена от френския опит. Нашият модел е правилният”, казва той.

А според предложението на Франция, ще се въведат някои нови правила. Едно от тях е проверка на историята на всеки основател на компания или съветник, който се занимава с криптоактиви.

Криптокомпаниите, които са базирани в друга държава, но искат да предлагат услугите си във Франция, също ще трябва да преминават проверка и верификация на своя бизнес план. Успешно преминалите ще получават сертификат от правителството.

Франция иска да е сред водещите държави в ЕС по отношение на криптоактивите и тяхната регулация. Правилата ще улеснят и ICO процедурите, като ще въведат повече прозрачност в тях.

Continue Reading

Fintech

Борсата Huobi вече листва Dogecoin

Published

on

coins

Стартиралата като шега криптовалута Dogecoin вече може да се похвали, че е част от борсата Huobi, съобщава CCN. Борсата предлага обмен на три двойки: с Bitcoin, Ethereum и долари.

Шеговитата криптовалута е точно обратното на Bitcoin. От нея ще има неограничено количество и една монета се оценява в Satoshi (на името на създателя на Bitcoin Сатоши Накамото). Обикновено 1 Dogecoin е между 50 и 100 Satoshi, като в пиковите си моменти беше и над 300.

Въпреки че Dogecoin има шеговит подход към нещата, според Huobi криптовалутата е достатъчно качествена и сериозна. Тя има висока ликвидност и се радва на популярност в много платформи. Това я прави “висококачествена”, казват от Huobi.

В началото на тази седмица Илон Мъск бе избран като най-подходящия изпълнителен директор за Dogecoin в шеговита анкета в Twitter. Мъск отговори, че “Dogecoin може и да е любимата ми критповалута. Много е готина.”

Continue Reading

Fintech

Пакистан въвежда своя криптовалута от 2025 г.

Published

on

bitcoin, cryptocurrency

Пакистан обяви планове да въведе своя криптовалута от 2025 г., както и регулации за фирмите, които се занимават с виртуални пари и плащания, съобщава The Dawn. Новите правила ще разрешат на небанкови институции да се регистрират и да издават “е-пари” за дигитални плащания.

Това ще е възможно още преди 2025 г. Правителството иска да окуражи е-търговията и смята, че дигиталните валути са по-ефикасни. Сигурността ще е важен приоритет, като се планират и пояснителни кампании, за да се запознаят повече хора с електронната търговия и дигиталните пари.

Собствената криптовалута ще е дигитална версия на официалната валута на Индия, като ще се издава и управлява от местната централна банка. Повечето детайли все още се уточняват. Страната иска да има водеща роля в този сектор, като планира и блокчейн инициативи и смята, че светът се движи към безкешово общество.

Continue Reading

Fintech

Ако си купувате касов апарат, нека да е на Дейзи Тех

Published

on

Смяната на касовите апарати е сред най-горещите теми през последните месеци у нас, а разпадането на връзката на някои устройства със сървърите на НАП отпреди дни добави допълнително напрежение по темата. Представителите на бизнеса са притеснени и се налага въпросът: какво фискално устройство да си изберем, за да нямаме подобни проблеми в бъдеще?

От българския производител на касови апарати Дейзи Тех посочиха пред наш журналист, че проблемите със свързването с НАП не са наблюдавани при техни устройства и те са работили безотказно. Това се потвърждава и от търговци, използващи модели на компанията.

Дейзи Тех е технологична компания с традиции, която инвестира вече над 20 години в иновации, и е сред първите производители на касови апарати и ПОС системи в България. Затова и много проблеми, наблюдавани при други разработчици на такива устройства, не се срещат при нас. В добавка ние имаме и дългогодишни традиции в разработката на мобилни устройства. Създатели сме и на първия български джобен компютър. Опитът и експертизата ни в тези области ни позиционират много добре за модерната ера, в която касовите апарати комуникират директно с НАП посредством онлайн връзка. Ние сме единственият производител в България, който има дългогодишен успешен опит и на 3 други европейски пазара със сходна система за изпращане на касови бележки в реално време – Чехия, Словения и Хърватска“ – посочват от екипа на Дейзи Тех.

Според предприемачи, използващи отдавна касовите апарати на компанията, нейните модели се отличават с безпроблемна работа и улесняват процеса на продажби. При тях не се наблюдават производствени дефекти, които биха могли да застрашат работата. Освен това батерията на апаратите на Дейзи Тех издържа много повече в сравнение с тези на конкуренцията. Затова компанията е и единствената на пазара, която дава цели 4 години гаранция на батерията на моделите Compact, докато при другите производители тя е едва една година.

Повечето модели на българския производител №1 са леки и компактни, имат големи и удобни бутони, подсветка, могат да се носят навсякъде и се използват изключително лесно. Здрави са и корпусът им не може да се счупи лесно – проблем, който би оставил фирмата без устройство за продажби.

Мобилното покритие на апаратите на Дейзи Тех също е на много добро ниво – фактор, който с влизането в сила на новата Наредба 18 на НАП е от ключово значение за всеки касов апарат. Всички модели на Дейзи Тех са напълно съвместими с изискванията на приходната администрация и са много подходящо решение, категорични са и потребители, и експерти.

Continue Reading

Fintech

Apple пусна своя кредитна карта

Published

on

Apple Card

Apple Card ще създаде револоция в банковите плащания.

Вчера Apple официално представи най-новият си продукт – Apple Card, новаторска кредитна карта.

Тя e вградена в приложението Apple Wallet на iPhone, предлагайки на клиентите вече познатия им начин на работа с Apple Pay и възможността да я управляват от своя iPhone. Поддръжката на Apple Card е достъпна 24/7, само чрез изпращане на SMS от Messages.

Apple Card е с опростен процес за кандидатстване, няма такси, насърчава клиентите да плащат по-малък лихви и осигурява ново ниво на поверителност и сигурност.

Apple Card се основава на огромния успех на Apple Pay и предоставя нови възможности само със силата на iPhone”, заяви  Дженифър Бейли, вицепрезидент на Apple Pay на Apple по време на представянето ѝ. „Apple Card е предназначена да помогне на клиентите да водят по-здравословен финансов живот, който започва с по-добро разбиране на разходите им, за да могат да правят по-интелигентни решения с парите си, и да имат прозрачност, за да разберат кое колко ще струва.“

Apple Card използва машинно обучение и Apple Maps за ясно маркиране на транзакциите според търговските имена и местоположения на обектите. Покупките се събират автоматично и се организират по цветови категории, като храни и напитки, пазаруване и развлечения. За да помогне на клиентите по-добре да разберат разходите си, Apple Card осигурява седмични и месечни доклади.

Един от големите бонуси на новата кредитна карта е, че клиентите ще получават обратно пари при всяка покупка като Daily Cash. При пазаруване във всякакви обекти той ще е 2%, а при пазаруване в обекти на Apple, включително в Apple Stores, той ще е 3%

Този пари за разлика от други кредитни карти, ще се добавят към Apple Card всеки ден и ще могат да бъдат използвани веднага за други покупки чрез Apple Pay.

 

Apple Card няма никакви такси – годишни, международни или за надвишен лимит.

Картата ще предоставя и един от най-ниските лихвени проценти в индустрията. Тя дори ще дава възможност, ако хората ако пропуснат дадено плащане, да не им се начислява наказателна ставка.

Нещо повече – за да помогне на клиентите си да направят информиран избор, Apple Card ще изчислява разходите за лихви по различни суми за плащане в реално време.

 

Ниво на поверителност и сигурност на новата кредитна карта се гарантира чрез уникален номер, който се съхранява безопасно в специален защитен чип на iPhone, използван от Apple Pay.

Всяка покупка е сигурна, защото е разрешена с Face ID или Touch ID и еднократен уникален динамичен код за сигурност. Уникалната архитектура за сигурност и неприкосновеност, създадена за Apple Card, означава, че Apple няма да следи и знае къде, какво и кога е пазарувал клиентът и колко е платил за него.

 

За да издаде Apple Card, компанията си партнира с Goldman Sachs и Mastercard, за да осигури подкрепата на емитираща банка и глобална платежна мрежа.

Простотата, прозрачността и неприкосновеността на личния живот са в основата на нашата философия за развитие на потребителските продукти. Ние сме развълнувани да си партнираме с Apple за Apple Card, която помага на клиентите да контролират финансовия си живот“, заяви Дейвид Соломон, председател и главен изпълнителен директор на Goldman Sachs.

Развълнувани сме да бъдем глобалната платежна мрежа за Apple Card, предоставяйки на клиентите бързи и сигурни транзакции по целия свят“, заяви от своя страна Аджай Банга, президент и главен изпълнителен директор на Mastercard.

 

Освен виртуална, Apple е проектирал и физическа титанова Apple Card за пазаруване на места, където Apple Pay все още не е приет.

Тя няма да има номер, CVV код за сигурност, дата на валидност и подпис и ще е по-сигурна от всяка друга физическа кредитна карта. Цялата тази информация ще е лесно достъпна в Wallet.

При пазаруване с титановата Apple Card, клиентите ще получават обратно 1% Daily Cash в брой.

 

Apple Card ще бъде пусната това лято, засега само за квалифицирани клиенти в САЩ.

Те вече могат да се регистрират за последните новини за Apple Card на apple.com/apple-card.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени