Connect with us

Други регулации

Политиката за борба с финансовите измами в ЕС трябва да се реформира

Published

on

В сегашната система за разследването съществуват слабости според доклад на одиторите от ЕСП.

Одиторите на ЕС изготвиха оценка дали Европейската комисия (ЕК) управлява добре риска от измами, засягащи бюджета на ЕС.

Разгледано беше и дали стратегическата рамка за управление на риска е ефективна, както и дали административните разследвания на Службата за борба с измамите (OLAF) водят до съдебно преследване и възстановяване на средства.

Одиторите на Европейската сметна палата (ЕСП) констатираха, че Комисията не разполага с изчерпателна и удобна за съпоставяне информация за равнището на разкритите измами при разходването на средства от ЕС.

Нещо повече, до момента тя не е изготвила оценка на неразкритите измами, нито подробен анализ на факторите, подтикващи към извършване на дейности, свързани с измами.

Тази липса на информация води до понижаване на практическата стойност и ефективността на плановете на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕС от измами, заявяват одиторите.

70 % от гражданите на ЕС смятат, че измамите, засягащи бюджета на ЕС, се случват доста често, дори това да не отговаря на действителните факти. За съжаление провежданите досега дейности за борба с измамите все още не са достатъчни“, заяви Юхан Партс, член на ЕСП.

„Време е за сериозни действия. Комисията следва да разработи ефективна система за предотвратяване, разкриване и възпрепятстване на измамниците. Реформирането на OLAF ще покаже дали намеренията на Комисията да се бори с измамите действително са сериозни.“ – допълва той.

В заключение одиторите заявяват, че настоящата система, при която след административно разследване на OLAF за предполагаема измама се образува наказателно разследване на национално ниво, отнема много време и при нея шансът за последващо съдебно преследване е по-малък.

Одиторите считат, че създаването на Европейска прокуратура (EPPO) е стъпка в правилната посока, но предупреждават, че в настоящия регламент за нея има недостатъци. Един от главните проблеми е в това, че те ще зависят почти напълно от националните органи. Регламентът не въвежда механизъм, който да позволява на Европейската прокуратура да изисква от държавите членки да отделят ресурси за активната работа, необходима за разследването на измами при разходването на средства от ЕС.

За да бъдат постигнати по-добри резултати при борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, ЕСП препоръчва на Европейската комисия следното:

  • да въведе надеждна система за докладване и измерване на измамите, която да предоставя информация за мащабите, естеството и първопричините за тях;
  • да осигури изрично включване на управлението на риска от измами и тяхното предотвратяване в отговорностите на един от членовете на Комисията и да приеме обновена стратегия за борба с измамите, основана на подробен анализ на рисковете от тях;
  • да засили дейностите си и механизмите за предотвратяване на измамите; и
  • да преразгледа ролята и отговорностите на OLAF в контекста на създаването на Европейска прокуратура и да предложи на OLAF да се възлагат стратегически и надзорни функции при действията на ЕС за борба с измамите.

 

Специалният доклад № 1/2019 на ЕСП, „Борба с измамите при разходването на средства от ЕС — необходими са действия“, на български можете да намерите тук.

Други регулации

EK глоби Google с 1,49 млрд. евро за лоши практики при рекламирането в интернет

Published

on

Google

Това са 1,29% от оборота на компанията за 2018 г. заради продължителността и тежестта на нарушението.

Вчера Европейската комисия (ЕК) оповести официално, че е наложила на Google глоба в размер на 1,49 млрд. евро за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС.

Американският технологичен гигант е злоупотребил с господстващото си положение на пазара, като е наложил ограничителни клаузи в договори с уебсайтове на трети страни, които не позволяват на конкурентите на Google да пласират на тях свои реклами, свързани с търсене.

Комисарят за политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: “Комисията наложи на Google глоба в размер на 1,49 милиарда евро заради неправомерна злоупотреба с неговото господстващо положение на пазара за разпространение на реклами, свързани с търсене в интернет.

Google е укрепил господстващото си положение и се е защитил от натиска на конкуренцията, като е наложил антиконкурентни договорни ограничения на уебсайтове на трети страни.

Съгласно антитръстовите правила на ЕС това е незаконно. Неправомерните действия са продължили над 10 години и заради тях други компании са били лишени от възможността да се конкурират въз основа на качества и да правят иновации, а потребителите не са се възползвали от конкуренцията.“

Google е бил най-силният участник в посредничеството при рекламиране, свързано с търсене в интернет, в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като делът му на този пазар за периода 2006 – 2016 г. е бил над 70 %.

През 2016 г. той като цяло е скочил над 90 % на националните пазари за обикновено търсене и над 75 % на повечето национални пазари за рекламиране, свързано с търсене в интернет.

Не е било възможно конкуренти като Microsoft и Yahoo, да продават място за реклама на страниците, на които излизат резултатите от търсачката на Google.

Уебсайтовете на трети страни представляват важна входна точка, позволяваща на тези други доставчици да развиват своя бизнес и да се опитват да се конкурират с Google.

За ги спре, Google е започнал да включва клаузи за изключителност в своите договори през 2006 г. На публикуващите съдържание уебсайтове е било забранено да показват конкурентни реклами, свързани с търсене, на своите страници с резултати от търсения.

От март 2009 г. Google започна постепенно да замества клаузите за изключителност с т.нар. клаузи „Premium Placement“, които изискват от публикуващите съдържание уебсайтове да пазят за рекламите на Google най-печелившото пространство на страниците си.

В резултат на това не е било възможно конкурентите на Google да пласират своите реклами на най-видимите места.

Google не спира дотук, а включва и клаузи, които изискват сайтовете публикуващи съдържание да искат писмено одобрение от него преди въвеждането на промени в начина, по който са изложени конкурентните реклами. По този начин Google е упражнявал контрол над привлекателността на рекламите, свързани с търсене.

Google не е привел доказателства, че тези клаузи са довели до ефективни резултати, които могат да обосноват неговите практики.

Глобата на Комисията в размер на 1 494 459 000 евро (1,29% от оборота на Google през 2018 г.) заради продължителността и тежестта на нарушението.

Google прекрати незаконните практики преди няколко месеца, след като през юли 2016 г. Комисията направи възражение по този случай.

Решението изисква от Google да прекрати незаконното си поведение, доколкото това вече не е направено, и да се въздържа от всякакви мерки, които имат същия или еквивалентен предмет или въздействие.

Google носи отговорност и за бъдещи граждански искове за обезщетения, които могат да бъдат предявени от всяко лице или предприятие на държавите членки, засегнато от антиконкурентното му поведение.

Това не е първата глоба на ЕК срещу гиганта.  

През юни 2017 г. ЕК го глоби с 2,42 милиарда евро заради това, че злоупотребява с господстващото си положение на търсачка, като дава незаконно предимство на своята услуга за сравнително пазаруване.

През юли 2018 г. Google получи глоба от 4,34 милиарда евро за незаконни практики по отношение на мобилни устройства, използващи операционната система Android, за укрепване на господстващото положение на търсачката му.

Повече информация за решение за последната глоба е публикувано в публичния регистър на делата на ЕК, както и на сайта на ГД „Конкуренция“, под дело номер 40411.

 

Continue Reading

Fintech

Регулациите ще съживят криптопазара, смята SEC

Published

on

bitcoin

Американската Комисия по ценни книжа и фондови борси (SEC) смята, че регулациите ще съживят криптопазара. Наближава криптопролет, казва Валери Сцзепаник, главен съветник по дигиталните активи към SEC по време на конференцията SXSW в Тексас, цитирана от CCN.

“Смятам, че ако искаме да подушим криптопролет във въздуха, то ще трябва хората да вървят заедно с регулаторите. Аз мисля, че пролетта ще дойде”, коментира Сцзепаник.

Според нея правилните регулации ще мотивират иновациите. За целта ще се търси баланс между гъвкавост на правилата и иновациите. SEC е избрала подход на по-малко конкретика, което може да е трудно за новите компании да знаят до къде могат да се простират, но ще помага на развитието на иновациите.

Ще се разчита предимно на принципи, което ще даде повече възможности на компаниите. Трябва да се внимава правилата да не поведат технологиите в една или друга посока, допълва Сцзепаник.

“Хората харесват да слагат етикети на всичко, но ние винаги гледаме зад етикета, за да видим какво точно се случва. След това ще му дадем етикета, който заслужава според закона”, казва тя по повод криптовалутите и множеството им версии.

Continue Reading

Други регулации

Работната група към ЕЦБ публикува препоръките си за прехода от EURIBOR към €STR

Published

on

European Central Bank
Сградата на ЕЦБ през нощта. Снимка: ЕЦБ.

Той трябва да бъде извършен плавно до края на 2021 г.

След като във вторник ЕЦБ промени своя нов лихвен процент от „ESTER“ на „€STR“, вчера създадената работна група и препоръките си за по плавен преход към него.

Днес работната група по частния сектор за безрисковите лихвени проценти в евро одобри и публикува препоръките си към участниците на пазара относно прехода от системата за овърнайт овърнайт EONIA (euro overnight index average) към краткосрочния курс на еврото €STR (euro short-term rate).

Работната група бе създадена през 2018 г. и се състои от 21 банкери от еврозоната, ЕЦБ, Органа за финансови услуги и пазари, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската комисия.

Основната ѝ задача бе да идентифицира и препоръча алтернативни безрискови лихвени проценти начини за преход към тях.

На 13 септември 2018 г. тя препоръча €STR като нова безрискова ставка за еврото, която да замени компрометирания бенчмарк EURIBOR (EONIA).

Ето какво препоръчва тя:

  • Участниците на пазара постепенно да заменят EONIA с €STR за всички продукти и договори, като направят €STR тяхната стандартна референтна ставка и направят някои корекции в техните ИТ системи;
  • Администраторът на EONIA, Европейският институт за паричен пазар (EMMI) да измени сегашната методология на EONIA, която да стане €STR плюс спред за ограничен период от време, за да даде на участниците на пазара достатъчно време за преминаване към €STR;
  • EMMI да си сътрудничи със съответните органи, за да гарантира, че EONIA, съгласно разработената от нея методология, е в съответствие с Регламента за референтните показатели на ЕС.
  • Нова методология за изчисляване на това разпространение;
  • Методология за изчисляване на прогнозна структура на срокове, базирана на пазарите на деривати на €STR, които биха могли да се използват като резерв в договорите, свързани с EURIBOR.

Работната група ще продължи да анализира стъпките и методиките за плавен преход към €STR до края на 2021 г.

 

Препоръките на работната група към участниците на пазара, можете да си свалите оттук.

Continue Reading

Други регулации

ЕЦБ променя акронима на своя нов лихвен бенчмарк в евро

Published

on

Euro

ESTER – става €STR.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) реши на промени акронима на своя нов лихвен процент от „ESTER“ на „€STR“ с незабавен ефект.

Проблемът с него се появи още през 2012 г., когато станаха известни първите данни за манипулирането на най-широко използваните бенчмаркове за лихвените проценти между банките – Euribor и Libor (лондонския междубанков лихвен процент).

През 2018 г. бе създадена работна група от 21 банкери от еврозоната, ЕЦБ, Органа за финансови услуги и пазари, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската комисия.

Тя идентифицира и препоръча алтернативни безрискови лихвени проценти и начина за преминаване към тях.

Така на 13 септември работната група препоръча ESTER за новия безрисков лихвен процент.

За разлика от Euribor, той не се основава на изявленията на банките, а на действителните котировки, по които твърдо се предлага отпускане на заеми при фиксиран лихвен процент за определен период и то от признати места за търговия.

ESTER отразява разходите за необезпечени овърнайт лихвени проценти за заеми на едро на банките в еврозоната.

С решението за смяна на акронима на новия нов лихвен процент, започва финалната стъпка на пазарния преход към него от банките в еврозоната.

Според работната група банкери, преходът трябва да продължи до края на 2021 г., за да се избегнат шокове на пазара.

 

Continue Reading

Други регулации

Нови правила на ЕС за обезпечените облигации

Published

on

Valdis Dombrovskis + Jyrki Katainen
Еврокомисарите Валдис Домбровскис и Юрки Катайнен. Снимка: ЕК.

Целта им е да създадат хармонизирана рамка без да нарушават вече установените национални пазари.

Европейската комисията (ЕК) приветства политическото споразумение, постигнато вчера от Европейския парламент и държавите-членки за нови правила за насърчаване на пазара на облигации на ЕС.

Целта им е да се насърчи развитието на покрити облигации – финансови инструменти, емитирани от банките, за финансиране на икономиката – в целия ЕС, особено в онези държави-членки, в които такива пазари все още не са разработени.

Покритите облигации са облигации, покрити с отделен фонд от активи, на който инвеститорите имат преференциално вземане в случай на неуспех на емитента. Пулът от активи обикновено се състои от висококачествени активи, като жилищни и търговски ипотеки или публичен дълг. Ако активите в обхванатия фонд не могат да генерират достатъчно парични потоци за изплащане на инвеститорите, емитентите са изцяло отговорни пред инвеститорите с техния капитал. Това прави покритите облигации безопасни за инвеститорите.

Те ще създадат хармонизирана рамка на ЕС, без да нарушават вече установените и добре функциониращи национални пазари.

Новите правила ще помогнат на финансовите институции, по-специално банките, да финансират реалната икономика в ЕС. Те ще увеличат и трансграничните потоци на капитали и инвестиции.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и  финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Това споразумение е важна стъпка към развитието на Съюза на капиталовите пазари (Capital Markets Union –  CMU). CMU цели да мобилизира и насочва капитал към всички предприятия от ЕС, които се нуждаят от ресурси за разширяване и процъфтяване. Ние искаме банките да улеснят и по-евтино да финансират компании и домакинства“.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Споразумението е част от Съюза на капиталовите пазари, нашата стратегия за укрепване на капиталовите пазари и насърчаване на инвестициите и кредитирането в ЕС. Новите правила ще засилят развитието на покрити облигации в целия ЕС и тяхното използване като стабилен и рентабилен източник на финансиране за европейските банки. Това разширяване на източниците за финансиране и инвестиции за банките следва да доведе до цялостни икономии на разходи за заеми за бизнеса и клиентите на дребно“.

След политическото споразумение, следващата техническа работа ще е Европейският парламент и Съветът официално да приемат окончателните текстове съгласно този законодателен акт.

Continue Reading

Бързи кредити

Нови такси заобикалят закона за лихвите по бързите кредити

Published

on

Бързите кредити и заложните къщи измислиха как да заобиколят правилата, според които не трябва да изискват по-високи лихви от онези, които имат право да събират по закон, пише в. “Стандарт”.

Според поправките отпреди няколко години, горната граница на лихвата, която фирмите за бързи кредити могат да искат от потребителите, е пет пъти законната лихва. За заложните къщи пък таванът на оскъпяването е 3%.

Небанковите институции, които отпускат заеми обаче намериха начин да заобикалят закона. Те обявяват ниски лихви, но след това изискват от кандидата за кредит да представи поръчител или банкова гаранция в срок до три или пет дни.

Тъй като обикновено хората, които се възползват от този вид услуги, нямат възможност за подобно нещо и често дори са в сивата икономика, фирмата предлага “улеснение” – нейно подразделение да стане гарант.

Първоначално, когато влезеш в сайта на компанията и кликнеш върху нейния калкулатор, за да провериш какви вноски ще заплащаш върху дадена сума, те изглеждат съвсем поносими и лихвите са съвсем малко по-високи от банковите. В момента, в който се съгласиш кредиторът ти да се превърне в твой гарант посредством друго негово дружество, сумата набъбва от 50 до 100%, показва проверка на изданието.

При начисляването на т.нар. “такса гаранция” се случва заем от 1000 лева да се оскъпи така, че накрая да се наложи да върнеш над 2000. Клиентът има право да откаже услугата и кредита, но много от финансово притиснатите хора приемат да се възползват от услугата.

Единствените реално неоскъпяващи се кредити са рекламираните “първи заем до заплата” на някои от водещите компании в бранша, където можеш да получиш до 500 лева и, ако ги изплатиш до 30 дни, наистина няма да се наложи да внасяш лихва.

Заложните къщи, чиито лихви също бяха поставени в регулация, пък използват друга вратичка – освен ниската лихва, те начисляват и “такса за съхранение”, която е по-висока от лихвата и не е регламентирана в нормативни документи.

Continue Reading

Най-четени