Connect with us

Други регулации

По-евтини трансфери в евро за целия ЕС

Published

on

euro

Нивата им ще се изравнят с цените на таксите за съответните национални плащания в националната валута на държавата-членка.

На 27 юни 2018 г. посланиците на ЕС постигнаха съгласие с позицията на Съвета по преговорите по предложението на Европейската комисия за поевтиняване на трансграничните плащания в евро в ЕС.

Те поискаха от председателството да започне преговори с Европейския парламент веднага след като той е готов да преговаря.

За един добре функциониращ единен пазар всички потребители и предприятия трябва да имат достъп до същите ползи, когато става дума за плащания в евро. Днес се съгласихме, че трансферът на евро не трябва никога да подлежи на непропорционално висока такса, независимо дали потребителят се намира във или извън еврозоната“ – заяви Владислав Горанов, министър на финансите на България, който в момента е председател на Съвета

От 2009 г. трансграничните и националните транзакции в евро са на една и съща цена в еврозоната. Трансграничните плащания в евро обаче от страни извън еврозоната подлежат на високи такси.

Предстои хармонизиране на таксите за трансгранични плащания в евро за услуги като кредитни преводи, картови плащания или теглене на пари в брой с таксите за съответните национални плащания със същата стойност в националната валута на държавата-членка, в която се намира доставчикът на платежните услуги.

Новата мярка ще даде евтини трансгранични трансфери в евро на още150 милиона потребители извън еврозоната и 1,8 милиарда потенциални допълнителни транзакции годишно.

В допълнение към предложението, се увеличават изискванията за прозрачност на разходите за обмяна на валута, когато такава услуга се предлага преди извършването на плащането.

За тази цел се въвежда и задължение за оповестяване на таксите, прилагани като разлика между общата сума на транзакцията във валутата на сметката на платеца и сумата, получена в резултат на прилагането на последния наличен референтен обменен курс на Европейската централна банка.

Fintech

Регулациите ще съживят криптопазара, смята SEC

Published

on

bitcoin

Американската Комисия по ценни книжа и фондови борси (SEC) смята, че регулациите ще съживят криптопазара. Наближава криптопролет, казва Валери Сцзепаник, главен съветник по дигиталните активи към SEC по време на конференцията SXSW в Тексас, цитирана от CCN.

“Смятам, че ако искаме да подушим криптопролет във въздуха, то ще трябва хората да вървят заедно с регулаторите. Аз мисля, че пролетта ще дойде”, коментира Сцзепаник.

Според нея правилните регулации ще мотивират иновациите. За целта ще се търси баланс между гъвкавост на правилата и иновациите. SEC е избрала подход на по-малко конкретика, което може да е трудно за новите компании да знаят до къде могат да се простират, но ще помага на развитието на иновациите.

Ще се разчита предимно на принципи, което ще даде повече възможности на компаниите. Трябва да се внимава правилата да не поведат технологиите в една или друга посока, допълва Сцзепаник.

“Хората харесват да слагат етикети на всичко, но ние винаги гледаме зад етикета, за да видим какво точно се случва. След това ще му дадем етикета, който заслужава според закона”, казва тя по повод криптовалутите и множеството им версии.

Continue Reading

Други регулации

Работната група към ЕЦБ публикува препоръките си за прехода от EURIBOR към €STR

Published

on

European Central Bank
Сградата на ЕЦБ през нощта. Снимка: ЕЦБ.

Той трябва да бъде извършен плавно до края на 2021 г.

След като във вторник ЕЦБ промени своя нов лихвен процент от „ESTER“ на „€STR“, вчера създадената работна група и препоръките си за по плавен преход към него.

Днес работната група по частния сектор за безрисковите лихвени проценти в евро одобри и публикува препоръките си към участниците на пазара относно прехода от системата за овърнайт овърнайт EONIA (euro overnight index average) към краткосрочния курс на еврото €STR (euro short-term rate).

Работната група бе създадена през 2018 г. и се състои от 21 банкери от еврозоната, ЕЦБ, Органа за финансови услуги и пазари, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската комисия.

Основната ѝ задача бе да идентифицира и препоръча алтернативни безрискови лихвени проценти начини за преход към тях.

На 13 септември 2018 г. тя препоръча €STR като нова безрискова ставка за еврото, която да замени компрометирания бенчмарк EURIBOR (EONIA).

Ето какво препоръчва тя:

  • Участниците на пазара постепенно да заменят EONIA с €STR за всички продукти и договори, като направят €STR тяхната стандартна референтна ставка и направят някои корекции в техните ИТ системи;
  • Администраторът на EONIA, Европейският институт за паричен пазар (EMMI) да измени сегашната методология на EONIA, която да стане €STR плюс спред за ограничен период от време, за да даде на участниците на пазара достатъчно време за преминаване към €STR;
  • EMMI да си сътрудничи със съответните органи, за да гарантира, че EONIA, съгласно разработената от нея методология, е в съответствие с Регламента за референтните показатели на ЕС.
  • Нова методология за изчисляване на това разпространение;
  • Методология за изчисляване на прогнозна структура на срокове, базирана на пазарите на деривати на €STR, които биха могли да се използват като резерв в договорите, свързани с EURIBOR.

Работната група ще продължи да анализира стъпките и методиките за плавен преход към €STR до края на 2021 г.

 

Препоръките на работната група към участниците на пазара, можете да си свалите оттук.

Continue Reading

Други регулации

ЕЦБ променя акронима на своя нов лихвен бенчмарк в евро

Published

on

Euro

ESTER – става €STR.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) реши на промени акронима на своя нов лихвен процент от „ESTER“ на „€STR“ с незабавен ефект.

Проблемът с него се появи още през 2012 г., когато станаха известни първите данни за манипулирането на най-широко използваните бенчмаркове за лихвените проценти между банките – Euribor и Libor (лондонския междубанков лихвен процент).

През 2018 г. бе създадена работна група от 21 банкери от еврозоната, ЕЦБ, Органа за финансови услуги и пазари, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската комисия.

Тя идентифицира и препоръча алтернативни безрискови лихвени проценти и начина за преминаване към тях.

Така на 13 септември работната група препоръча ESTER за новия безрисков лихвен процент.

За разлика от Euribor, той не се основава на изявленията на банките, а на действителните котировки, по които твърдо се предлага отпускане на заеми при фиксиран лихвен процент за определен период и то от признати места за търговия.

ESTER отразява разходите за необезпечени овърнайт лихвени проценти за заеми на едро на банките в еврозоната.

С решението за смяна на акронима на новия нов лихвен процент, започва финалната стъпка на пазарния преход към него от банките в еврозоната.

Според работната група банкери, преходът трябва да продължи до края на 2021 г., за да се избегнат шокове на пазара.

 

Continue Reading

Други регулации

Нови правила на ЕС за обезпечените облигации

Published

on

Valdis Dombrovskis + Jyrki Katainen
Еврокомисарите Валдис Домбровскис и Юрки Катайнен. Снимка: ЕК.

Целта им е да създадат хармонизирана рамка без да нарушават вече установените национални пазари.

Европейската комисията (ЕК) приветства политическото споразумение, постигнато вчера от Европейския парламент и държавите-членки за нови правила за насърчаване на пазара на облигации на ЕС.

Целта им е да се насърчи развитието на покрити облигации – финансови инструменти, емитирани от банките, за финансиране на икономиката – в целия ЕС, особено в онези държави-членки, в които такива пазари все още не са разработени.

Покритите облигации са облигации, покрити с отделен фонд от активи, на който инвеститорите имат преференциално вземане в случай на неуспех на емитента. Пулът от активи обикновено се състои от висококачествени активи, като жилищни и търговски ипотеки или публичен дълг. Ако активите в обхванатия фонд не могат да генерират достатъчно парични потоци за изплащане на инвеститорите, емитентите са изцяло отговорни пред инвеститорите с техния капитал. Това прави покритите облигации безопасни за инвеститорите.

Те ще създадат хармонизирана рамка на ЕС, без да нарушават вече установените и добре функциониращи национални пазари.

Новите правила ще помогнат на финансовите институции, по-специално банките, да финансират реалната икономика в ЕС. Те ще увеличат и трансграничните потоци на капитали и инвестиции.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и  финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Това споразумение е важна стъпка към развитието на Съюза на капиталовите пазари (Capital Markets Union –  CMU). CMU цели да мобилизира и насочва капитал към всички предприятия от ЕС, които се нуждаят от ресурси за разширяване и процъфтяване. Ние искаме банките да улеснят и по-евтино да финансират компании и домакинства“.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Споразумението е част от Съюза на капиталовите пазари, нашата стратегия за укрепване на капиталовите пазари и насърчаване на инвестициите и кредитирането в ЕС. Новите правила ще засилят развитието на покрити облигации в целия ЕС и тяхното използване като стабилен и рентабилен източник на финансиране за европейските банки. Това разширяване на източниците за финансиране и инвестиции за банките следва да доведе до цялостни икономии на разходи за заеми за бизнеса и клиентите на дребно“.

След политическото споразумение, следващата техническа работа ще е Европейският парламент и Съветът официално да приемат окончателните текстове съгласно този законодателен акт.

Continue Reading

Бързи кредити

Нови такси заобикалят закона за лихвите по бързите кредити

Published

on

Бързите кредити и заложните къщи измислиха как да заобиколят правилата, според които не трябва да изискват по-високи лихви от онези, които имат право да събират по закон, пише в. “Стандарт”.

Според поправките отпреди няколко години, горната граница на лихвата, която фирмите за бързи кредити могат да искат от потребителите, е пет пъти законната лихва. За заложните къщи пък таванът на оскъпяването е 3%.

Небанковите институции, които отпускат заеми обаче намериха начин да заобикалят закона. Те обявяват ниски лихви, но след това изискват от кандидата за кредит да представи поръчител или банкова гаранция в срок до три или пет дни.

Тъй като обикновено хората, които се възползват от този вид услуги, нямат възможност за подобно нещо и често дори са в сивата икономика, фирмата предлага “улеснение” – нейно подразделение да стане гарант.

Първоначално, когато влезеш в сайта на компанията и кликнеш върху нейния калкулатор, за да провериш какви вноски ще заплащаш върху дадена сума, те изглеждат съвсем поносими и лихвите са съвсем малко по-високи от банковите. В момента, в който се съгласиш кредиторът ти да се превърне в твой гарант посредством друго негово дружество, сумата набъбва от 50 до 100%, показва проверка на изданието.

При начисляването на т.нар. “такса гаранция” се случва заем от 1000 лева да се оскъпи така, че накрая да се наложи да върнеш над 2000. Клиентът има право да откаже услугата и кредита, но много от финансово притиснатите хора приемат да се възползват от услугата.

Единствените реално неоскъпяващи се кредити са рекламираните “първи заем до заплата” на някои от водещите компании в бранша, където можеш да получиш до 500 лева и, ако ги изплатиш до 30 дни, наистина няма да се наложи да внасяш лихва.

Заложните къщи, чиито лихви също бяха поставени в регулация, пък използват друга вратичка – освен ниската лихва, те начисляват и “такса за съхранение”, която е по-висока от лихвата и не е регламентирана в нормативни документи.

Continue Reading

Други регулации

Криптоизмама в Индия може да доведе до въвеждането на регулации

Published

on

bitcoin

Криптоизмама в Индия най-вероятно ще доведе до ускорено въвеждане на регулации за криптоактивите в страната. Причината е разкрита наскоро измама, която е коствала на 12 души около $250 000, съобщава CCN.

Двама души започнали да популяризират т.нар. KBC Coin. Тя е кръстена на индийската версия на “Стани богат” с оригинално име “Кой иска да стане милионер?”.

Двамата твърдели, че цената на тяхната криптовалута ще се покачва, а фирмата им има лиценз за дейността си в целия свят. За известно време инвеститорите дори получавали дивиденти.

След това обаче един от тях се усъмнил и подал сигнал на властите. Те започнали проверка и установили измамата. В Индия няма действащи регулации за криптоактивите, но това ще се промени.

Съдът в страната е издал 4-седмичен срок за разработката на такива регулации, като решението е следствие на този случай.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени