Свържете се с нас

Данъци

Предстои промяна в банковите сметки на 10 структури на НАП

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Банковите сметки за плащане на задължения към бюджета във всички офиси на приходната агенция в град София, включително регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“, както и офисите  София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол ще бъдат променени.

Това се налага заради вливането на Сибанк в ОББ. Всички клиенти в засегнатите офиси ще получат персонално уведомление по имейл за промяната, като номера на банкови сметки, по съображения за сигурност, няма да бъдат изпращани по електронна поща.

Новите  сметки ще бъдат публикувани в интернет страницата на НАП веднага, след като се получи уведомление за това от обслужващата банка. Към момента плащанията се извършват по старите сметки.

Промяната няма да засегне плащанията чрез системата за онлайн разплащания на НАП чрез виртуален ПОС терминал без такса, както и плащанията с банкови карти в офисите на агенцията.

Данъци

НАП публикува софтуер за проверка на касови апарати

Публикувана

на

НАП публикува на интернет страницата си специален софтуер.

С него всеки търговец, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не, съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Софтуерът можете да намерите тук.

Прочети още

Данъци

Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Близо 18 000 земеделци, получили субсидии през миналата година, са подали декларации за доходите си след писмена покана или телефонно обаждане от НАП в последния месец. Информационната кампания на приходната администрация продължава, като се очаква броят на декларациите значително да нарасне до края на годината, допълват от НАП.

През септември агенцията за приходите съобщи за 50 000 регистрирани земеделски производители, получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г.,  които не са подали данъчни декларации и не са платили данъци върху тях. Данните бяха предоставени от Държавен фонд „Земеделие“. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на данъчните.

Национална агенция за приходите провежда и в момента информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците получиха и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета.

Прочети още

Данъци

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага на своите клиенти достига над 90. Новите услуги са:

1. Подаване на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“. Услугата е достъпна с КЕП/ПИК за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги “ Искане за издаване на документ „. За лицата имащи ПИК, издаден от НАП с разрешен достъп до услугата „Подаване на искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на хартиен носител“ също автоматично ще получат достъп до тази услуга.

2. Подаване на „Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани“. Услугата е достъпна с КЕП и ПИК за физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“.

За лицата имащи ПИК, издаден от НАП с разрешен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“ също автоматично ще получат достъп до тази услуга.

3. „Справка за декларирани, изчислени и внесени задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за година“, която е достъпна с ПИК и с КЕП от всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.

4. Подаване на „Уведомление по чл. 77 от ДОПК“ с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги „Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“.

5. Подаване на „Уведомление по чл. 77а от ДОПК“ с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги „Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“.

6. Подаване на „Уведомление по чл. 78 от ДОПК“ с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги „Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“ и до Декларации, документи или данни подавани от физическите лица“.

7. Подаване на „Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК“. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка „.

8. Подаване на „Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП. За предоставяне на достъп на упълномощено лице следва да има пълен достъп до услугата „Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“.

Всички електронни услуги на НАП са достъпни на адрес: https://inetdec.nra.bg/

Прочети още

Данъци

Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

От 15 октомври 2018 г.  документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за приходите, които подлежат на легализация от Министерство на външните работи (МВнР), ще се заверяват от компетентната за лицата териториална структура на НАП. Това съобщи приходната агенция.

В тази връзка лицата, които желаят издаден от НАП документ да бъде заверен с оглед последваща легализация от МВнР, трябва да заявят това чрез подаване на Искане за издаване на документ.

Данъчните обръщат внимание, че от 15 октомври 2018 г. дирекция СИДДО в Централно управление на НАП няма да заверява издадени от орган по приходите на НАП документи, подлежащи на легализация от МВнР.

Прочети още

Данъци

НАП отново предупреждава за фалшиви имейли от името на агенцията

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Отново се разпространяват фалшиви имейли от името на НАП. Те съдържат информация за възстановяване на данък от името на агенцията, като се изисква потвърждаване на банкова сметка. Линкът „Получаване на плащане“ препраща към фалшива страница, която не кореспондира с интернет адреса на НАП – http://nap.bg/.

Това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация от интернет – потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.

През последните два месеца бяха получени няколко подобни сигнала и данъчните призовават да бъдем много внимателни в това отношение.

Прочети още

Данъци

Съвета на ЕС прие 4 корекции за ДДС

Публикувана

на

Hartwig Löger Austria finance minister
Хартвиг Люгер, министър на финансите на Австрия. Снимка: bmf.gv.at

Те са „бързи поправки“ на конкретни проблеми в очакване на въвеждането на новата система за този данък.

Днес Съветът на ЕС постигна съгласие за четири корекции на действащите в момента ДДС правила на ЕС, за да поправи конкретни проблеми.

В очакване на въвеждането на новата система на ДДС, тези краткосрочни „бързи поправки“ ще подобрят търговията между държавите-членки.

Продължават дискусиите относно окончателната система на ДДС, която да замени сега действащия „преходен“ режим на ДДС, който се прилага от 1993 г. насам.

Този пакет от предложения има за цел да определи някои от практическите проблеми, които изпитваме при сегашните правила за ДДС. В същото време това е от високо практическо значение за нашите фирми, които ще се възползват от хармонизираните правила„, каза Хартвиг Люгер, министър на финансите на Австрия, който понастоящем е председател на Съвета.

Еко кои са четирите „бързи поправки“, първоначално представени от Комисията:

Отписване на стоки.

Въвежда се опростено и еднакво третиране на споразуменията за отписване на стоки, при които продавач прехвърля стоки в склад на обявен купувач в друга държава-членка;

Идентификационния номер по ДДС.

За да се възползва от освобождаване от ДДС за доставка на стоки в рамките на ЕС, идентификационният номер на клиента ще се превърне в допълнително условие;

Верижни транзакции.

За да се повиши правната сигурност при определяне на третирането по ДДС на верижни сделки, се установяват единни критерии;

Доказателство за доставка в рамките на ЕС.

Предлага се обща рамка за документните, които се изискват като  доказателство за освобождаване от ДДС за доставки в рамките на ЕС.

Корекциите ще влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Споразумението за четирите корекции беше постигнато на заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси. Очаква се Съветът да приеме директивата, след като Европейският парламент даде становището си.

Прочети още
Реклама

Най-четени