Connect with us

Дялово финансиране

През 2019 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми

Published

on

Министерски съвет

Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.

Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г.

По реда на Наредбата не се разглеждат проекти, за одобрението на които има предвиден друг специален ред в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, където са регламентирани особеностите за тяхната реализация независимо, че за финансирането им се планира ползването на заемен ресурс и/или издаването на държавна гаранция.

Банки

137,25 млн. лв. трябва да влязат във фонда за преструктуриране на банките през тази година

Published

on

137,25 млн. лв. трябва да влязат във фонда за преструктуриране на банките през тази година. Тази сума определи със свое решение УС на централната банка, съобщи БНБ. Всяка банка има различна по размер вноска, която зависи от нейния рисков профил. Колкото по-рисков е той, толкова по-голям размер е вноската за фонда Неговата цел пък е да поддържа паричен буфер, който да бъде задействан при нужда от преструктуриране на кредитни институции.

До юни т.г., когато се очаква да бъде подписан договор между ЕЦБ и БНБ в него ще има над 500 млн. лв., които според правилата на банковия съюз ще бъдат прехвърлени в Европейския спасителен фонд. След тази дата, при необходимост, България ще разчита на ресурса, събран в този фонд.

ЕЦБ пък вече ще определя размера на вноските, които ще плащат ежегодно нашите банки в него.

Преводи по кредити или други плащания вече ще могат да се правят и през оператора “Транскарт Файненшъл Сървисис“. Това стана възможно след като с друго свое решение, УС на БНБ реши да допълни лиценза на финансовата институция. Проверката на централната банка установила, че са предоставени всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за допълване на лиценза.

Continue Reading

Дялово финансиране

ЕК с нови правила за инвестиране на застрахователите

Published

on

Valdis Dombrovskis + Jyrki Katainen
Зам. председателите на ЕК: Валдис Домбровскис (ляво) и Юрки Катайнен (дясно). Снимка: ЕК.

Вече и те ще могат да осигуряват финансиране за МСП.

Застрахователният сектор е добре подготвен да осигурява дългосрочно финансиране чрез инвестиране в собствен капитал и частен дълг, включително на малки и средни предприятия (МСП), но действителният дял на техните инвестиции в реалната икономика остава ограничен.

Ето защо в петък Европейската комисия прие нови правила, в резултат на които, те ще трябва да държат по-малко капитал за такива инвестиции и следователно ще бъдат по-привлекателни за инвестиране в икономиката.

Това допълнително ще подпомогне мобилизирането на инвестициите от частния сектор – ключова цел на Съюза на капиталовите пазари (СКП).

Новоприетите правила, които са под формата на делегиран регламент, изменят пруденциалните правила на ЕС за застрахователния сектор, известни като Платежоспособност II (Solvency II).

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Една от основните цели на СКП е да насърчи икономическия растеж в Европа чрез премахване на бариерите за инвестиции. Застрахователите казваха, че някои от правилата на Платежоспособност II им пречат да инвестират повече в собствен и частен дълг. Слушахме техните притеснения. Приетите изменения ще направят по-лесно и по-привлекателно за тях да инвестират в МСП и да осигурят дългосрочно финансиране на икономиката “.

Юрки Катайнен, заместник-председател, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „МСП могат да играят решаваща роля за създаването на работни места и устойчив икономически растеж. За да изпълняват тази роля, те се нуждаят от достъп до широк спектър от възможности за финансиране, включително чрез собствен и частен дълг.

Днешните (от 8 март – бр.р.) действия ще позволят на МСП и други компании да имат по-добър достъп до такива инструменти за финансиране от застрахователите. Убеден съм, че тази промяна ще допринесе за растежа и просперитета в целия Съюз“.

Въз основа на експертни съвети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и задълбочени анализи от Комисията, новите правила намаляват капиталовите изисквания за инвестициите на застрахователите в собствен и частен дълг, като също така привеждат правилата, приложими за банките и застрахователите.

Новите изменения ще минат за подробно разглеждане за период от 3 месеца и от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да бъдат приети.

 

Continue Reading

Дялово финансиране

Ръст на активите управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове у нас

Published

on

coins

Към края на 2018 година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове възлизат на 3906 млн. лева и нарастват на годишна база с с 332.9 млн. лева (9.3%), показват данни на БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2018 г. е 3.6%, при 3.5% от БВП към декември 2017 г.

Към края на 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1501.2 млн. като на годишна база се увеличават със 181.9 млн. лева (13.8%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават на годишна база с 49.6 млн. лева (9.3%), а тези на балансираните фондове /инвестиращи в акции и и облигации/ се увеличават с 40.8 млн. лева (15.3%) до 307 млн. лева.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават отново на годишна база с 91.6 млн. лева (17.6 %) до 611 млн. лева.

Continue Reading

Банки

МС одобри текстове за изменение на Закона за банковата несъстоятелност

Published

on

Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

С предложения законопроект се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност.

С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници.

Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост.

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с европейското право, ще се гарантира правната сигурност и ще бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките.

Continue Reading

Дялово финансиране

113 общини получават ваучери за безплатен високоскоростен интернет

Published

on

Сто и тринадесет български общини, ще получат ваучери от Европейската комисия за безплатен интернет на обществени места по инициативата WiFi4EU. Общо 215 представители на местните власти успешно подадоха кандидатурите си в обявения през ноември конкурс.

Класираните победители от България са успели да кандидатстват в първите 10 секунди от отварянето на конкурса и са се преборили с конкуренцията на останалите почти 13 000 кандидати. Основният принцип за избор на победителите „пръв кандидатствал – пръв спечелил“.

Българските общини ще получат финансиране в размер на 1 695 000 евро, което представлява приблизително 4.04% от общия бюджет на конкурса. Европейската комисия е подготвила и списък с резервни общини, които ще получат ваучер, в случай на оттегляне на някоя община.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) уведоми всички победители в конкурса и им изпрати проект на Споразумение за предоставяне на ваучер с Комисията. Списъкът с всички печеливши български общини е публикуван на страницата на МТИТС.

 

Continue Reading

Дялово финансиране

Компанията на Alphabet за науки за живота събра 1 млрд. долара в инвеститорски кръг

Published

on

Те ще послужат за растеж и иновации.

Verily, компания на холдинга компания Alphabet Inc., създадена от технологичният гигант Google, обяви вчера на сайта си, че е набрала $1 милиард инвестиции.

Verily е научноизследователска и инженерна организация, насочена към подобряване на резултатите от здравеопазването чрез прилагане на най-новите научни и технологични постижения.

Преди това беше част от отдела за изследвания и развитие на Google.

Кръгът бе воден от инвестиционната компания Silver Lake, която управлява около 45,5 милиарда долара комбинирани активи и има екип от над 100 инвестиционни специалисти в Силиконовата долина, Ню Йорк, Лондон и Хонг Конг.

Сред новите инвеститори в кръга бе и фонда „Пенсионен план на учителите от Онтарио“ и други фирми за управление на инвестиции.

Набраният капитал ще подпомогне растежа в ключови стратегически области, включително инвестиции в стратегически партньорства, възможности за глобално развитие на бизнеса и потенциални придобивания.

Рут Порат, главен финансов директор на Alphabet и Егон Дърбан, управляващ директор на Silver Lake, ще бъдат номинирани да се присъединят към оперативния съвет на Verily.

Ние използваме външно финансиране, за да увеличим гъвкавостта и опционалността, докато разширяваме основните си стратегически насочени области,” каза Андрю Конрад, главен изпълнителен директор на Verily.

Уникалните способности, партньорствата от световна класа и смелата визия позволяват на компанията да се справи с най-значимите проблеми, които оказват влияние върху световното здравеопазване“, каза Егон Дърбан.

Финансовите условия на сделката не бяха оповестени.

Goldman Sachs бе финансов съветник по нея.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени