Connect with us

Банки

Райфайзенбанк тества плащане с лицево разпознаване

Published

on

 

Пилотният проект се реализира с приложение на стартъпа PayByFace в рамките на Visa Innovation Program

Карти, чипове, телефони, аксесоари… Развитието на безконтактната технология прави възможна появата на пазара на все по-разнообразни високотехнологични решения за плащане. Непрестанната еволюция в картовите разплащания е факт, а един от двигателите е успешното партньорство между финтех компании и утвърдени финансови организации с голяма клиентска база. След като през 2020 г. въведе редица подобрения по мобилното и онлайн банкиране и пусна дигитални портфейли за удобно плащане със смартфон за всички свои картодържатели, Райфайзенбанк стартира пилотен проект за плащане единствено с помощта на лицево разпознаване. Целта е да се видят нагласите на потребителите в България към плащането по този иновативен начин.

Тестовете се реализират в партньорство със стартъпа PayByFace като част от Visa Innovation Program – инициатива на Visa и Eleven Ventures за подкрепа на навлизането на последните финтех иновации в реалния бизнес на утвърдените компании.

„За нас е изключително вълнуващо да тестваме плащания с лицево разпознаване и да видим каква е нагласата на българските потребители към един от най-новите методи за идентификация. Този пилотен проект, съвместно с PayByFace, за нас е поредната стъпка в посока предоставяне на още по-интересно, сигурно и удобно плащане за нашите клиенти, тъй като банковата карта на клиентите реално е тяхната усмивка.“ – казва Мариела Атанасова, директор „Индивидуално банкиране“ в Райфайзенбанк.

Михай Драгичи – основател и изпълнителен директор на PayByFace, заяви: „В PayByFace сме развълнувани, че имаме възможност да тестваме нашата система за разплащане, базирана на разпознаване на лица, в партньорство с Райфайзенбанк България. Този пилотен проект представлява изключителна възможност за нас да спечелим доверие чрез асоциация“. Емануеле Конти-Веки, съосновател на PayByFace и финансов директор, добави: „Много сме благодарни на Рене и нейния екип в Eleven, както и на екипа на Райфайзенбанк. Програмата за  иновации на Visa беше ключова при координирането на взаимодействията между Райфайзенбанк и PayByFace.“

„Радваме се, че работата ни със стартъпите в Програмата за иновации на Visa, която ръководим през последните две години, дава своите плодове и затвърждава хипотезата, че между стартъпите и големите компании може да има много добро партньорство, от което всички печелят, най-вече клиентите.” – отбелязва Рене Томова, Дизайн Партньор в Eleven Ventures.

За да могат да плащат само с разпознаване на лицеви черти, потребителите трябва да се регистрират в приложението на PayByFace, където да си направят селфи и да въведат данните на платежната си карта. На касата пък е монтирано устройство – таблет, който разпознава лицевите черти на клиента, за да разреши плащането. Така клиентът получава продукта без да се докосва до нито едно устройство, а лицето му замества платежната карта.

Засега иновативната услуга е в тестови период и е достъпна за клиентите на Райфайзенбанк, които плащат в бистро „Луна“ в офис център ЕКСПО 2000, където се намира и централата на банката. Тестовият период на услугата ще продължи до края на април 2021 г.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Банки

РБИ подписа споразумение за продажбата на Райфайзенбанк

Published

on

Raiffeisenbank

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) подписа споразумение за 100% от акциите на българското си дружество Райфайзенбанк (България) ЕАД с КБС Банк, дъщерно дружество на белгийската KBC Group NV.

Сделката предстои да бъде завършена успешно и е обект на регулаторни одобрения.

Общият размерът на сделката за Райфайзенбанк (България) е 1,015 млн евро, което се очаква да добави приблизително 90 базисни пункта към базовия собствен капитал от първи ред  (CET1 ratio) на РБИ, което ще й даде възможност да алокира допълнителен капитал на ключови пазари и да ускори растежа там. Финалното отражение върху базовия собствен капитал от първи ред ще зависи от балансовите числа на РБИ и Райфайзенбанк (България) при приключването на сделката, което се очаква до средата на 2022 г.

 

Въпреки постоянната рентабилност и сила на бизнеса на РБИ в България, решението за продажба е повлияно преди всичко от възможността за пренасочване на капитал, за да се възползва от атрактивни възможности за растеж и увеличаване на мащаба на ключовите пазари на РБИ.

 

Continue Reading

Банки

Резултати на РБИ за деветмесечието: Консолидираната печалба се повишава със 76% на годишна база

Published

on

Нетният лихвен доход се повишава с 9% спрямо предходното тримесечие като резултат от ръст на бизнес обемите и по-високите основни лихвени проценти.
Нетните приходи от такси и комисиони нарастват с 8% на тримесечна база до 538 млн. евро.
Съотношението разходи спрямо приходи възлезе на 52.1% през третото тримесечие, общите административни разходи (повишени с 3% спрямо предходното тримесечие) отразяват за първи път консолидацията на Equa bank и разходите за интеграция.
Коефициентът на провизиране достигна 0.21% от началото на годината.
Консолидираната печалба се подобри със 76% на годишна база до 1,055 млн. евро.
Кредитите към клиенти се увеличиха с 11% спрямо края на 2020 г. (без да се включват 9% при Equa bank).
Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) възлезе на 13.2%, с включени резултати към отчетения периодa и ефекта от Equa bank.
Moody’s повиши рейтинга на А2 от А3.
Насрочено е извънредно общо събрание за 10 ноември, което ще гласува предложеният допълнителен дивидент от 0.75 евро на акция.

След предизвиканата от пандемията рецесия през предходната година, настоящата финансова година е белязана от икономическо възстановяване. Консолидираната печалба се увеличи значително със 76% на годишна база до 1,055 млн. евро. По- големите бизнес обеми допринесоха за стабилизацията на нетния лихвен доход, който бе повлиян от намаленията в основните лихвени проценти и валутни обезценки. Скорошните повишения на пазарните лихвени проценти в много страни, където групата РБИ развива бизнес, вече доведоха до увеличение на нетния лихвен доход на тримесечна база. Нетните приходи от такси и комисиони също се върнаха на нивата отпреди пандемията с увеличение от 16%. Ръстът на консолидираната печалба се дължи и на значително по-ниските провизии, които възлязоха на 152 млн. евро или с 345 млн. евро по-малко от същия период миналата година.

“Много сме удовлетворени от представянето през първите девет месеца. Подобрихме значително консолидираната печалба в сравнение със същия период на предходната година и завършихме успешно придобиването на чешката Equa bank. Икономическият подем на нашите пазари ни дава попътен вятър и сме оптимисти както за останалата част от годината, така и за 2022 г.“, каза Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

Оперативният приход нараства

Оперативните приходи се повишават с 2.3% до 4,096 млн. евро на годишна база. Нетният лихвен доход намалява с 31 млн. евро до 2,445 млн. евро, поради средата на ниски лихви в редица пазари на групата и обезценяване на валути. Въпреки девалвацията на валути в Източна Европа, нетните приходи от такси и комисиони се увеличават със 198 млн. евро до 1,470 млн. евро, главно поради нараснали трансакции през отчетния период в клирингови, сетълмент и платежни услуги и бизнес с обмен на валути, след ограниченията заради Covid-19 през предходната година.

Въпреки обезценяването на валути, общите административни разходи са се увеличили с 2% на годишна база или 49 млн. евро до 2,185 млн. евро.

Значителен спад на провизирането

Заделените провизии за отчетения период са на стойност 152 млн. евро, в сравнение с 497 млн. евро през същия период на миналата година.

Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна с 0.2 процентни пункта до 1.6%, главно поради увеличение на депозитите в централните банки и ръст в кредитните обеми. Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) нарасна с 0.7 процентни пункта до 62.2%.

Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) възлезе на 13.2%

Отчитайки резултатите от третото тримесечието на 2021 г., капиталовите показатели (според пълните изисквания на регламента) са както следва: базов собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) – 13.2%, капитал от първи ред (tier 1 ratio) – 15.0%, обща капиталова адекватност – 17.7%.

Резултати на тримесечието
Консолидираната печалба се увеличава с 12% или с 47 млн. евро до 443 млн. евро спрямо същия период на предходната година. Голяма част от нарастването се дължи на увеличение от 73 млн. евро в оперативните приходи, главно поради по-високите нетни приходи от лихви и нетни приходи от такси и комисиони.

Общите административни разходи се увеличават с 23 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 758 млн. евро.

Заделените провизии се увеличават с 11 млн. евро до 42 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

Перспектива
РБИ очаква ръст в кредитирането от около 11% за 2021 г. (без да се отчитат резултатите на Equa bank).

Коефициентът на провизиране за 2022 г. се очаква да бъде около 40 базисни пункта.

Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55%.

РБИ очаква консолидираната възвращаемост на капитала да се подобри през 2022 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.

Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.

На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща като дивидент между 20 и 50% от консолидираната си печалба.

Отчетът на РБИ за третото тримесечие на 2021 г. е достъпен на http://qr032021.rbinternational.com

Continue Reading

Банки

Клиентите на УниКредит Булбанк вече могат да правят и международни преводи в евро през мобилното банкиране

Published

on

 

 

Клиентите на УниКредит Булбанк вече могат да правят и международните преводи в евро (SEPA преводи) през телефона си. Новата функционалност на приложението за мобилно банкиране Булбанк Мобайл вече се използва активно и само месец след стартирането й направените преводи са на стойност почти 2 млн. евро.

 

Освен възможността за международни преводи в евро, отскоро приложението за мобилно банкиране на най-голямата банка предлага и още няколко нови функции, които допълнително улесняват потребителите и пестят време. Сред тях са възможността за бързо и лесно връщане на превод към сметка, от която е получен, чрез опцията „Върни превод“, както и улеснен вход чрез биометрични данни, с пръстов отпечатък или лицево разпознаване, във вградения в Булбанк Мобайл мобилен токен (М-токен).

 

Обновеният дизайн на Булбанк Мобайл, както и новите му функционалности, карат все повече клиенти на банката да го използват активно – увеличението на потребителите на мобилното банкиране за последната година е близо 30%

 

Дигиталната трансформация е ясен фокус в нашата стратегия, както и желанието ни да предлагаме лесно банкиране. Тези две цели се срещат естествено под формата на непрекъснато подобряване и развитие на Булбанк Мобайл. Вярваме, че с бързи и постоянни иновации  в отговор на потребителските очаквания, ще затвърдим лидерската си позиция на най-добра дигитална банка в страната“, коментира Борислав Генов, Директор Банкиране на дребно.

 

За Булбанк Мобайл

Булбанк Мобайл е многофункционално мобилно банкиране. То предлага на клиентите на УниКредит Булбанк и голямо разнообразие за различни преводи, директно от самото приложение – превод между лични сметки, преводи към чужди сметки, плащане към бюджета, заплащане на битови задължения, както и удобната функционалност за „Сканирай и плати по QR код“, с което се спестява необходимостта от попълване на IBAN и събирането на пари за подарък или за обяд с колегите, става много бързо и лесно.

Помислено е и за ежедневните покупки на клиентите, чрез вградения в приложението Дигитален портфейл, с който клиентите могат да добавят (дигитализират) картите си издадени от банката, след което да платят безконтактно на ПОС терминал директно със своя смартфон.

Клиентите могат да спестят от времето си за посещение на клон, заявявайки различни продукти, както и изцяло дигитално да подпишат необходимите документи за своята нова дебитна карта, с доставка до адрес, договорът за своя нов потребителски кредит, овърдрафт или кредитна карта.

Допълнителни удобства, които могат да бъдат открити в мобилното банкиране на Уникредит Булбанк, е възможността за бърз достъп до наличност по сметка, без да е необходимо влизането в самата апликация, чрез функционалността Widget, която предоставя възможност и за бърз достъп до конкретни менюта в мобилното приложение. Не на последно място е и функционалността  за заключване и отключване на конкретна карта издадена от банката, с което клиентите могат да контролират ползваните от тях дебитни и кредитни карти.

Допълнителна информация за наличните функционалности и възможности на Булбанк Мобайл, можете да откриете на сайта на банката, както и в YouTube канала на Уникредит Булбанк.

Continue Reading

Банки

Роботи ще ни съветват как да управляваме парите си

Published

on

Ако не сте сигурни какви банкови и финансови продукти да използвате, за да управлявате по-добре парите си, много скоро можете да получите съвет не от човек, а от робот. Такива технологии вече съществуват и са на път да навлязат по-широко в живота ни. Те са част от бързото развитие на банковите технологии и в частност – навлизането на изкуствения интелект.

 

„Технологиите за машинно обучение и изкуствен интелект се налагат като следващата голяма промяна при финансовите услуги, след онлайн и мобилното банкиране. Очаквам много скоро те да преобразят изцяло начина, по който банките комуникират със своите аудитории, продават услуги и осъществяват последващата поддръжка“ – споделя Момчил Зарев, Главен търговски директор на решенията за финансови институции в “Сирма Груп Холдинг“.

 

Създаденото от Сирма решение с изкуствен интелект Melinda например може да бъде надградено от чатбот, до цялостен робот – финансов съветник. То се развива бързо, благодарение на напредъка в области като машинното обучение, технологии за естествена обработка на езика (NLP) и др. Сфери, в чиято разработка компанията има над 20 годишен опит. Чрез тези технологии Melinda се превръща в мощна система, способна да анализира и да разбира какво я пита даден човек и съответно – да му предостави точните отговори. Особено подходяща е за продажби на нови услуги, за маркетингови кампании, както и за последващата поддръжка.

 

Интелигентната система работи през разнообразни комуникационни канали, включително и през социалните мрежи или месинджър приложения. Тя е способна едновременно да повиши продажбите на банкови услуги, но без да дразни клиентите, а напротив – увеличавайки тяхната удовлетвореност и лоялност.

 

„Melinda е уникален изкуствен интелект, оптимизиран за банки и за ритейл компании. Той може да се превърне в пълноценен съветник на техните клиенти, но също и да автоматизира множество други процеси. По този начин на практика той може да добави едно цялостно ново ниво на интелигентност към банковите системи“ – посочва още Момчил Зарев от Сирма.

 

Платформата е част от бързо развиващия се нов сегмент на Robotic Process Automation (RPA), който според Зарев, тепърва предстои да се развива и да променя облика на компаниите. Не на последно място Melinda може да направи услугата „финансов съветник“ много по-достъпна за хора, които нямат достатъчно средства за да си позволят такъв консултант.

 

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк ще предлага пенсионноосигурителните продукти на Алианц България

Published

on

 

Райфайзенбанк (България) и Пенсионно осигурително дружество Алианц България стартират партньорство в областта на допълнителното пенсионно осигуряване. Двете компании, които са сред лидерите на българския пазар съответно в банковата и осигурителната сфера, обединяват усилия в стремежа си да удовлетворят потребностите на клиентите.

В своите офиси Райфайзенбанк ще предлага пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОД Алианц България – допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд (т.нар. втори стълб) и доброволен пенсионен фонд (трети стълб). Допълнителното пенсионно осигуряване е дългосрочна форма на спестяване и е сред най-ефективните начини за постигане на по-добри доходи на старини. В допълнение, пенсионните фондове предоставят възможност за получаване на инвестиционна доходност в среда на ниски лихви по банковите депозити и спестовни сметки. Чрез партньорството с Алианц България Райфайзенбанк предстои да направи поредна стъпка към осигуряването на комплексно консултиране и обслужване на своите клиенти във всички етапи от техния живот.

ПОД Алианц България е част от световния лидер във финансовите услуги Allianz SE. Дружеството е добре познато на българския пазар на допълнително пенсионно осигуряване. По данни на Комисията за финансов надзор, към 31.03.2021 г. нетните активи на Доброволен пенсионен фонд Алианц България представляват 45.4% от активите на всички доброволни пенсионни фондове в страната.

Договорът за партньорство бе подписан от Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк, Ани Ангелова, изпълнителен директор Банкиране на дребно, Райфайзенбанк, Йоанис Коцианос, председател на Изпълнителния комитет на Алианц България и Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България.

Continue Reading

Банки

Цветанка Минчева е избрана за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

Published

on

Цветанка Минчева е избрана за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, назначението подлежи на одобрение от регулаторните органи

 

Надзорният съвет на УниКредит Булбанк гласува днес назначението на Цветанка Минчева за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Назначението подлежи на одобрение от Българската народна банка и регистрация в Търговския регистър.

След получаване на всички одобрения от регулаторите и вписване по партидата на банката в Търговския регистър,  Цветанка Минчева официално ще заеме новата позиция.

Цветанка Минчева, понастоящем зам. главен изпълнителен директор в УниКредит Банк Румъния, ще поеме поста от Теодора Петкова, която в началото на май беше назначена за Директор на УниКредит за Източна Европа и отговаря за бизнеса на групата в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Сърбия и частично за Русия. До вписване на назначаването на Цветанка Минчева в Търговския регистър, Теодора Петкова ще изпълнява двете позиции, на Председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и Директор на УниКредит за Източна Европа.

„Много се радвам, че Цветанка поема нова роля, след като успешно премина през висши мениджърски позиции в УниКредит както в България, така и в Румъния, като винаги е демонстрирала силна ангажираност и фокус върху резултатите“, коментира Теодора Петкова, Директор на УниКредит на Източна Европа. И допълва:

„Тя е опитен лидер във финансовия сектор, има задълбочени познания и разбиране за бизнеса и правилните лидерски умения, за да продължи успеха на УниКредит Булбанк. Щастлива съм да я приветствам у дома в новото й роля и се радвам, че е избрана от нашата вътрешна линия за развитие, което показва постоянния ни ангажимент към хората и потвърждава вниманието ни към многообразието и баланса между половете.“

 

Цветанка Минчева

Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката.

От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката.

От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор Банкиране на дребно и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката.

През 2017 г. Цветанка става Директор Глобално банково обслужване като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти.

От юли 2020 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния.

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени