Свържете се с нас

Регулации

Сабине Лаутеншльогер, ЕЦБ: „Стриктният надзор води до силни банки“

Публикувана

на

Sabine Lautenschlaeger, ECB
Сабине Лаутеншльогер, член на Изпълнителния съвет и заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ. Снимка: ЕЦБ.

Интервю със Сабине Лаутеншльогер, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) и заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, публикувано на 5 август 2018 г. в германския вестник Welt am Sonntag.

На 15 септември отбелязваме 10-та годишнина от банкрута на американската инвестиционна банка Lehman Brothers. Тогава бяхте главен банков инспектор във Федералния орган за финансов надзор (BaFin). Спомняте ли си този ден?
Да, спомням си го живо. През уикенда бях в BaFin и участвах в кризисните разговори с международните надзорни органи. Видях от първа ръка, как през уикенда нещата ескалираха. През нощта на неделя срещу понеделник колегите от САЩ решиха да не спасяват Lehman.

Бяхте ли веднага наясно с размера на случващото се?
Знаехме, че колапсът на такава банка няма да остави финансовия свят незасегнат. Въпреки това, всички подценихме сериозността на последствията. Никой не предвиди кризата на доверие, която доведе до застой цели пазари.

Дали Lehman все още са възможни и днес?
Не бих казала, че никога няма да има друга криза. Но няма съмнение, че институциите и надзорните органи вече са по-добре подготвени. Банките притежават много повече капитал и ликвидност. Тяхното управление на риска и корпоративното управление също са по-добри, макар не достатъчно добри във всяка институция.

Как реагирате на критиките, че надзорът е станал твърде силен – и отчасти затова европейските банки са толкова слаби в сравнение със своите колеги от САЩ.
Мислите ли, че това е вярно?

Печелившите американски банки оставиха европейските банки далеч назад.
Намирам тази идея за доста забавна. Обратно, това означава, че колкото по-слаб е надзорът, толкова по-силни са банките. Истината е, че стриктният надзор води до силни банки. Институциите стават по-устойчиви, когато надзорните органи изискват от тях да притежават адекватен капитал за покриване на рисковете си и настояват за достатъчна ликвидност и по-добро управление на риска.

Американските институции получиха изчерпателна държавна помощ по време на кризата. Сега Съединените щати намаляват още регулацията. Мислите ли, че тези два фактора представляват недостатък за местните банки?!
Досега американските власти като цяло са отменили само правила, които нарушават международните стандарти. Но да, има нещо вярно, в това, което казвате. Важно е големите международни институции да отговарят на същите стандарти, особено в търговията. Ето защо е необходимо новите правила на Базелският комитет по банков надзор да се прилагат във всички големи финансови центрове. Освен това нека не забравяме, че Съединените щати успяха бързо да се върнат към пътя на растежа. Това разбира се е от голяма полза и за американската банкова система. Ние бяхме много по-бавни в това отношение, а също и в борбата със структурните проблеми.

Един от резултатите на финансовата криза беше спорната програма за покупка на активи на ЕЦБ. Управителният съвет действително реши да спре покупките, но много бавно. Междувременно германските фондове за социално осигуряване отдавна страдат от отрицателните лихвени проценти. Не трябва ли да се движите по-бързо?
Прекратяването на програмата за изкупуване на активи е важна първа стъпка. Но съм съгласна, че страничните ефекти от извънредно разхлабената парична политика нарастват с течение на времето и многократно съм го посочвала. Но след като предприехме такава експанзионистична парична политика, би било погрешно да направим рязко движение в другата посока. Това няма да помогне нито за икономиката, нито за ценовата стабилност.

А как тогава ще се справите?
Напълно подкрепям нормализирането на паричната политика. Това означава, че трябва постепенно отново да увеличаваме лихвените проценти. Но можем да направим това, само ако сме поели по устойчивия път към стабилност на цените. Освен това не трябва да забравяме, че фондовете за социално осигуряване щяха да бъдат в много по-слаба финансова позиция днес, ако икономическият растеж беше възпрепятстван от прекалено строга парична политика и висока безработица. Немските граждани, които спестяват, понякога забравят, че могат да го правят само ако имат работа. Затова трикът е да се придвижим стабилно към изхода, без да прекъсваме растежа.

Необслужваните заеми са друг проблем. Всъщност съществуват нови правила за тяхното намаляване. В сравнение с предходните планове на ЕЦБ, компромисът изглежда много нерешителен.
Възразявам. Правилата определено не са колебливи. Бяха формирани еднакви очаквания за бъдещите необслужвани заеми и всяка банка ще получи ясни и амбициозни надзорни цели за наличностите си от съществуващи необслужвани кредити. Имайте предвид, че началното ниво на запасите от необслужвани кредити е различно във всяка банка.

Независимо от това, единната валутна зона се нуждае от еднакви правила.
Това е точно така в момента. Намерихме критерий за всички заеми, които станат необслужвани, и то не само за новоподписаните, но и за вече съществуващите, които ще престанат да бъдат обслужвани в бъдеще. Смятам, че това е много важно, защото не позволява на институциите да отлагат прекалено много разпоредбите при загуба на заеми.

Изглежда, че не сте много доволна от резултата?
Мисля, че концепцията е добра. Но в някои отношения бих искала да е малко по-амбициозна.

Плановете заради Италия ли се провалиха?
Сега постигнатото споразумение е решение, взето от Надзорния съвет на ЕЦБ, в който 25 надзорни органи намират обща позиция. Резултатът е много добър пакет, общо взето.

Институциите с дълги преходни периоди биха ли могли да бъдат третирани снизходително?
Не е наша работа като надзорен орган, да предотвратяваме излизането на банки от пазара. С други думи, ние не сме тук, за да осигурим оцеляването на всяка банка. Ние сме тук, за да реагираме бързо на рискове. Също и за да разпознаем кога една банка наистина вече не е жизнеспособна и как трябва да решим този проблем.

Как може тогава според ЕЦБ банка като Monte dei Paschi все още да е жизнеспособна?
Не мога да говоря за отделни институции. Но банките, засегнати от криза, следва също да получат нов шанс да станат жизнеспособни чрез подходящи мерки, като например капиталова инжекция или промяна в бизнес модела.

Значи националните шампиони все още са много важни?
Бих искал да видя повече шампиони в еврозоната.

Компаниите в Германия имат добри кредитни линии, но банките не печелят почти нищо от кредитната си дейност.
Конкуренцията наистина е ожесточена. Твърде голямата конкуренция може да доведе и до недостатъци.

Какво може да се направи срещу това?
Надзорните органи трябва да работят със съществуващия банков пазар. Консолидирането е преди всичко въпрос на пазара. Нещо повече, клиентите трябва да осъзнаят, че трябва да плащат за добри услуги.

Като ви слушам, всичко звучи чудесно. Има ли нещо, което да ви държи будна през нощта?
Винаги спя много добре. Ако бъда сериозна обаче, това, за което наистина се тревожа е заплахата от дерегулация. Не само в Съединените щати, но и в Европа.

Банките в Германия все още не са забелязали това.
Това може да е така, но виждам ясно движение в тази посока в настоящите предложения за промяна на европейското законодателство. Нагласите към силен надзор вече не са толкова положителни. След финансовата криза политиците засилиха надзорната функция и ѝ дадоха инструменти за предотвратяване на задаващите се рискове. Преди това надзорните органи често не са били в състояние да реагират, докато не се случат щетите. Трябва да внимаваме махалото да не се върне обратно.

Къде виждате признаци за това?
Има няколко предложения в Директивата за капиталовите изисквания, за които съм загрижена. За надзорните органи може да стане по-трудно да изискват повече капитал за определени рискове. Това би отслабило надзорните инструменти.

(със съкращения)

Еврофинансиране

ЕЦБ с технически параметри за реинвестиции в програмата си за закупуване на активи

Публикувана

на

ecb logo

Капиталовият алгоритъм на централната банка ще продължи да напътства програмите за закупуване на публичния сектор по време на реинвестирането.

Управителният съвет (УС) на Европейската централна банка (ЕЦБ) вчера взе решение за техническите параметри за реинвестиране на главницата по падежите на ценни книжа, закупени по програмата за изкупуване на активи (APP), след като нетните активи се погасят в края на декември 2018 г.

УС ще се стреми да запази размера на своите кумулативни нетни покупки по всяка съставна програма на APP, т.е. програмата за закупуване в публичния сектор (PSPP), програмата за закупуване на ценни книжа, обезпечена с активи (ABPSP), третата програма за покупка на обезпечени на облигации (CBPP3) и програмата за покупки в корпоративния сектор (CSPP) на техните съответни нива към края на декември 2018 г. По време на реинвестирането поради оперативни причини могат да настъпят ограничени временни отклонения в общия размер и състава на APP.

За програмата за закупуване в публичния сектор (PSPP) разпределението между отговарящите на условията юрисдикции, ще продължи да се води по пазарния принцип, от абонамента на съответните национални централни банки за капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, изменен с течение на времето.

На 3 декември тази година УС на ЕЦБ прие нови правни актове относно редовната петгодишна корекция на капиталовия си алгоритъм и вноските, заплащани от националните централни банки (НЦБ) на държавите членки на Европейския съюз. Новият алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ ще влезе в сила на 1 януари 2019 г.

Дяловете на НЦБ в капитала на ЕЦБ ще се претеглят според дяловете на съответните държави членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз (ЕС) в равни съотношения.

Ето защо, като правило обратното изкупуване по PSPP ще бъде реинвестирано в юрисдикцията, в която се извършват погашения по главниците, но разпределението на портфейла между юрисдикциите ще продължи да се коригира, за да се приведе делът на портфейла за PSPP в по-близко съответствие със съответния абонамент на националната централна банка за капиталовия алгоритъм на ЕЦБ.

Всяко коригиране на разпределението на портфейла между различните юрисдикции ще бъде постепенно и ще бъде калибрирано, така че да е подходящо, за да се защитят нормалните пазарни условия.

По време на етапа на реинвестиране Евросистемата ще продължи да спазва принципа на пазарна неутралност чрез плавно и гъвкаво изпълнение. За тази цел, реинвестирането на главници за обратно изкупуване ще бъде разпределено през годината, за да се осигури възможност за редовно и балансирано присъствие на пазара.

В рамките на PSPP покупките на ценни книжа с доходност до падеж под лихвения процент по депозитното улеснение на ЕЦБ ще продължат да се предприемат до необходимата степен.

За програмите в частния сектор пазарната капитализация ще продължи да бъде водещият принцип за покупки на реинвестиции. Покупките на ценни книжа на първичните пазари ще продължат да бъдат разрешени, ако е необходимо.

По отношение на третата програма за покупка на обезпечени на облигации (CBPP3) УС също обяви, че всички покрити с CBPP3 обезпечени облигации с условна прехвърляща структура, ще бъдат изключени от изкупуването от 1 януари 2019 г.

 

Прочети още

Данъци

НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2019“

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. Семинарът ще се излъчва на живо на 14 декември (петък) от 10 до 16,30 ч.  в канала на приходната агенция в YouTube на адрес https://www.youtube.com/user/NRAChannel. Запис от семинара ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в YouTube.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му.
В събитието участие ще вземат Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му.

В събитието участие ще вземат Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.

Прочети още

Други регулации

EK с подобрения за прозрачността на сделките за финансиране с ценни книжа

Публикувана

на

Valdis Dombrovskis
Валдис Домбровскис, вицепрезидент на ЕК.

Бе приет нов пакет от правила за мониторинг на рисковете за финансовата стабилност извън банковия сектор.

Като важна стъпка за увеличаване на прозрачността на сделките за финансиране с ценни книжа днес Европейската Комисия прие пакет от нови мерки по Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (SFTR).

SFTR изисква всички сделки за финансиране с ценни книжа  да се отчитат в централна база данни, наречена „регистър за транзакции“.

Делегираните актове и актовете за изпълнение, приети днес, ще уточнят подробностите за оторизацията на регистрите за транзакции, правилата за тях, както и изискванията за докладване.

Това задължително отчитане ще доведе до по-добро наблюдение на значителното развитие на пазара, като например натрупването на ливъридж във финансовата система.

Валдис Домбровскис, вицепрезидент отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Пакетът, приет днес, е решаващ елемент, който гарантира, че тъй като рисковете се преместват извън нашия високо регулиран банков сектор, те не изчезват от екрана на радара на надзорните органи.

Той ще направи пазарните дейности за финансиране по-прозрачни и ще позволи на публичните органи да следят по-добре развитието на пазара. Надзорните органи ще могат да действат навреме, за да смекчат потенциалните рискове, свързани със сделките за финансиране с ценни книжа„.

Делегираните актове и актовете за изпълнение вече се представят на Европейския парламент и на Съвета за разглеждане.

В края на периода на разглеждане те ще бъдат публикувани съвместно в Официалния вестник на ЕС.

 

Повече информация за Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (SFTR), тук.

 

 

Прочети още

Данъци

ЕК оповести новите ДДС правила за онлайн търговия

Публикувана

на

EU flag

Те са голяма част от мерките за борба с измамите с данък добавена стойност.

Вчера Европейската комисия обяви нови подробни мерки, които ще подготвят плавния преход към новите правила за ДДС електронна търговия,  които влизат в сила от януари 2021 г.

Новите мерки трябва да помогнат на държавите-членки да възстановят 5 милиарда евро, които се губят в ЕС всяка година от онлайн ДДС измами и които до 2020 г. ще стигнат 7 млрд.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансови въпроси, данъчното облагане и митниците, заяви: „ЕС се подготвя за нова система на ДДС през 2021 г., за да улесни компаниите да продават стоки онлайн и държавите-членки да възстановят загубените си приходи от ДДС. Новите предложения ще позволят на онлайн бизнеса да процъфтява, като същевременно гарантират, че несъответстващите на бизнеса фирми или измамниците не могат да ги подбият. За да се случи това, е изключително важно онлайн пазарите да играят своята роля“.

Каква е новата система за ДДС за онлайн продавачите:

Ще бъде създаден електронен бизнес портал за ДДС тип „обслужване на едно гише“.

Той ще позволи на дружествата, които продават стоки онлайн на своите клиенти, да се справят със задълженията си по ДДС в ЕС чрез лесен за ползване онлайн достъп на собствения си език.

Тези, които не желаят да използват портала, ще трябва да се регистрират по ДДС във всяка държава-членка на ЕС, в която искат да продадат. Именно това е цитирано от компаниите, като една от най-големите пречки за малките предприятия, които търгуват трансгранично. Системата вече е въведена за доставчиците на електронни услуги от 2015 г. насам и работи добре.

Ще се гарантира, че ДДС се плаща, още когато стоките се продадат чрез онлайн пазарите от независими продавачи.

От 2021 г. големите онлайн пазари (marketplaces) ще бъдат отговорни за събирането на ДДС върху продажбите на стоки от компании извън ЕС на потребителите в ЕС, които се извършват на техните платформи.

Новите предложения изясняват ситуациите, в които онлайн пазарите ще носят отговорност за липсващия ДДС. Така властите ще бъдат сигурни, че могат да претендират за дължимия данък, когато продавачите от страни извън ЕС не са спазили правилата.

По-специално, новите правила ще гарантират, че стоките, продавани от складови помещения в рамките на ЕС, ще получат правилния размер на ДДС, дори когато се продават технически на потребители от предприятия извън ЕС.

В момента е трудно държавите-членки да получат дължимия ДДС върху стоки, продавани от така наречените „центрове за изпълнение“.

Новите технически мерки са разработени в консултация със самите онлайн платформи и с органите на държавите-членки.

Те целят и опростяване на ДДС, за да се гарантира, че пазарите не са прекомерно обременени и могат да продължат да се концентрират върху основните дейности.

Новите правила ще бъдат изпратени до държавите-членки в Съвета за съгласие и до Европейския парламент за консултация.

Комисията призовава за бързо споразумение през 2019 г., така че предприятията да могат да очакват плавен преход към по-широката система на ДДС за електронна търговия през 2021 г.

 

Подробна информация за новите правила за ДДС при онлайн продажби, можете да намерите тук.

Прочети още

Други регулации

Европейският съд: Великобритания може едностранно да отмени Брекзит

Публикувана

на

European court of justice
Европейският съд – голяма зала за изслушване. Снимка: curia.europa.eu

Това се казва в решение на съда, публикувано днес.

Великобритания може да спре процеса на Брекзит без одобрение от държавите-членки, каза съдът на Европейския съюз днес.

Съдът заключи, че всяка държава-членка на ЕС може да отмени процедурата по Член 50, без да се нуждае от одобрение от всяка друга държава-членка. „Тази възможност съществува, докато споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и тази държава-членка, не е влязло в сила или ако такова споразумение не е сключено, докато двугодишния период от датата на нотификация на намерението за оттегляне от ЕС и всяко възможно удължаване не е изтекло“ – се казва в решението на Съда на ЕС.

Обединеното кралство е свободно да отмени едностранно нотификацията за намерението си да се оттегли от ЕС„, казва още Съдът.

Това решение идва ден преди гласуването на сделката за Брекзит на Тереза Май в Камарата на общините и ще бъде разгледано спешно от гражданския съд на Шотландия в Единбург.

Очаква се това да бъде последна правна битка от правителството на Обединеното кралство, да забави изпълнението на решението, което вероятно ще приключи във Върховния съд.

Според юридически източници обаче, решението на Европейския съд е задължително и не може да бъде отменено от Върховния съд на Великобритания.

Европейските съдии отхвърлиха аргументите както на правителството на Великобритания, така и на Европейската комисия, че Член 50 – двугодишният процес, през който държава-членка може да напусне ЕС, не може да бъде отменен едностранно.

Отмяната трябва да бъде решена след демократичен процес в съответствие с националните конституционни изисквания“, се каза в решението. Това недвусмислено и безусловно решение трябва да бъде съобщено в писмен вид на Европейския съвет” – казва в заключение решението.

Пълното решение на Европейският Съд можете да намерите тук.

Прочети още

Данъци

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях.

Двете декларации – за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат намерени тук.

Новото през тази година е, че вече не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност от тази година и двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения.

Прочети още
Реклама

Най-четени