Connect with us

Финанси

Салдото по КФН за първото полугодие е в размер на 1 713,2 млн. лв.

Published

on

Euro

Със свое решение правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 година. На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2018 г. е положително в размер на 1 713,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 2 013,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2018 г. са в размер на 19 210,2 млн. лв., като отчитат ръст от 9,9 на сто спрямо същия период на предходната година. Данъчните постъпления нарастват в номинално изражение с 10,2 на сто спрямо полугодието на 2017 г. Неданъчните приходи имат ръст от 9,5 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2017 г., а приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към месец юни на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 16 021,0 млн. лв., което представлява 51,4 % от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2017 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,2 % (1 482,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 113,9 млн. лв., което е 54,1 % от годишните разчети за 2018 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 12,4 %.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 646,2 млн. лв., което е 50,4 % от разчетите по ЗДБРБ за 2018 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 101,5 млн. лв. или 52,2 % от планираните за годината и с 370,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2018 г. е в размер на 61,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 408,4 млн. лв. (46,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118,2 млн. лв. или 62,2 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676,3 млн. лв. или 61,6 % изпълнение на годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2018 г. е 10,83 млрд. лв., в т.ч. 9,87 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,96 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Крипто

Bitcoin с нов необикновен ден със загуба от $1900 за 15 минути и голям ръст

Published

on

bitcoins

Лудите дни на Bitcoin се завръщат с пълна сила. Поведението на криптовалутата става все по-динамично и непредивидмо. Тя почти достигна $14 000 в сряда преди да загуби $1900 от цената си за 15 минути, съобщава Coindesk.

Причината е, че една от големите, популярни борси – Coinbase, беше недостъпна за кратко. Компанията обясни, че е имало срив на някои от системите ѝ за кратко, който е бил открит и оправен.

Въпреки това, Bitcoin се срина от връх от $13 879 до $11 908 за минути. Криптовалутата започна деня на ниво от $11 754.

След като достъпът до Coinbase беше възстановен, Bitcoin започна отново да расте. Този път обаче за криптовалутата е по-трудно, като достигна $13 268 преди да се срине до $12 569. Рано сутринта в четвъртък тя прави и нов опит за повишение на цената си. Случващото се обаче показва, че криптопазарът се е завърнал в дните на голяма нестабилност и резки амплитуди на цените, които бяха характерни за големия бум през 2017 г.

Continue Reading

Банки

Bank of England може да намали лихвените проценти в случай на Брекзит без сделка

Published

on

Bank of England

Continue Reading

Банки

JP Morgan глобена с 1,6 млн. евро за регулаторни нарушения в Ирландия

Published

on

JPMorgan Chase

Местният клон на американската банка е нарушил изискванията четири пъти.

Ирландско дъщерно дружество на американския банков гигант JP Morgan бе глобено с 1,6 милиона евро от Central Bank of Ireland за нарушения на нормативната уредба, свързани с аутсорсингa на дейностите по администриране на фондове, съобщи Irish Times.

Бе установено, че JP Morgan Administration Services (JPMAS), дъщерно дружество на JP Morgan Chase четири пъти е нарушило регулаторните изисквания.

През март 2014 г. Bank of Ireland извърши проверка на спазването на изискванията си от JP Morgan, чиято цел е да сведат до минимум рисковете, свързани с аутсорсинга. Тя завърши с издаването на програма за намаляване на риска, която изискваше от банката да предприеме редица действия, за да ги приведе в съответствие с насоките за аутсорсинг на централната банка.

Вместо да направи корекции, нови нарушения бяха идентифицирани при вътрешния одит на JP Morgan през 2015 г. и отново през 2016 г.

Неуспехите на JPMAS в този случай показаха неприемливи слабости в тяхната рамка за аутсорсинг“, заяви Шона Кънингъм, директор в Централната банка за правоприлагане и борба с изпирането на пари.

Тези слабости бяха допълнително доказани от повтарящите се неуспехи на банката да отстрани по задоволителен начин проблемите, идентифицирани от Централната банка като част от надзорната ѝ ангажираност към JP Morgan. Наложената глоба отразява неуспеха на JPMAS да се справи с основните причини за тези слабости в продължение на няколко години.”

Аутсорсингът позволява на ирландски регулиран администратор на фонд да използва трета страна за извършване на услуги по администриране на фондове, което от своя страна позволява на регулирания субект да намали разходите си или да предоставя по-ефективно услуги чрез достъп до умения и технологии, които не са налични в рамките на неговата дейност.

Bank of Ireland обаче разглежда този процес, като свързан с рискове и изисква дружествата, управляващи фондове, да искат нейното одобрение, преди да аутсорснат подобна регулирана дейност.

Когато фирмите аутсорсват дейности, те не възлагат отговорностите си на външни изпълнители. Важно е фирмите да имат строг контрол по отношение на управлението и надзора на всички споразумения за аутсорсинг, за да гарантират, че отговарят на всички законови и регулаторни изисквания” допълва Шона Кънингам.

За тези си нарушения JP Morgan е глобена общо с 2,28 млн. евро, като Централната банка е намалила глобата с 30%.

JP Morgan сътрудничи изцяло и вече направи корекции, с които да отстрани слабостите в процедурите за контрол в своето юридическо лице в Ирландия”, заяви говорител на американската банка.

В нито един момент нашите клиенти или качеството на услугите, които им предоставяме, не са били засегнати и ние продължаваме да работим нормално с нашия административен фонд” – каза още той.

Глобата от сряда представлява 130-тото споразумение на Bank of Ireland от 2006 г. насам по процедури за административни санкции, като общите глоби наложени досега за подобни нарушения надхвърлят 91 млн. евро.

Continue Reading

Банки

10 от най-добрите финтех иновации се класираха за финала в Elevator Lab България 2019

Published

on

Райфайзенбанк (България) обяви десетте финалиста в българското предизвикателство в рамките на Elevator Lab – най-голямата корпоративна програма за партньорство с финтех екосистемата в региона на Централна и Източна Европа. Те ще се състезават в две категории – Elevator Lab Challenge за готови финтех решения и Elevator Lab Bootcamp за стартъпи в начална фаза и екипи с иновативни идеи.

Проекти на финтех компаниите Phos, Phyre, Reloyalty, Appraiser и ReCheck ще се борят за първо място в регионалното състезание Elеvator Lab Challenge България 2019. Избраният за победител в надпреварата получава „уайлд карт“ за полуфинала на глобалната програма на Райфайзен Банк Интернешънъл, където ще се конкурира с финтех компании от цял свят. Финалистите в Elevator Lab Bootcamp – ChatBot System, Swipe & Tip, Revalue, RICS и iRoboInvest ще получат менторски насоки и подкрепа, а екипът с най-перспективна иновативна идея сред тях ще спечели двуседмично обучение във Виена.

„Горди сме, че за трета поредна година отбелязваме ръст в броя кандидатствали компании в българското предизвикателство в рамките на Elevator Lab – през 2017 г. техният брой бе 8, през 2018 г. – 16, а през тази година селектирахме най-добрите измежду 24 кандидати. Това е доказателство, че представителите на българската финтех и стартъп екосистема имат доверие в Райфайзенбанк като ценен партньор за развитие. Това е така заради отличното ни сътрудничество с български и международни стартъпи в България, както и заради възможността за достигане на голямата ни клиентска база в региона на Централна и Източна Европа“, казва Даниел Алексиев, началник отдел Дигитално банкиране и Иновации, Райфайзенбанк (България).

Сред петте най-високо оценени финтех проекта в Elevator Lab Challenge попаднаха:

Phos с решение за превръщане на мобилните телефони на търговците в ПОС терминали за сигурни безконтактни плащания.

Phyre с предложение за мобилен портфейл, включващ разплащания, виртуални карти и възможност за интеграция на вече съществуващите такива, дигитален формат на карти за лоялност и др.

Reloyalty с идея за динамична персонализирана платформа за лоялност, отчитаща поведението и трансакциите на потребителя.

Appraiser с портал за оценка на недвижими имоти чрез специален алгоритъм, включващ различни характеристики.

ReCheck с платформа за надежден електронен обмен на документи, базиран на блокчейн технология за защита на данните.

Петте стартъп финалиста в Elevator Lab Bootcamp са:

ChatBot System с проект за чатбот, разбиращ родния език на клиента и предоставящ необходимата му финансова информация.

Swipe and Tip с приложение за бързи безконтактни плащания в сектора на услугите.

Revalue с технологично решение за анализ на данни за пазара на имоти и съвети за инвестиции.
RICS с апликация за съвети за борсови инвестиции в реално време.

iRoboInvest с идея за дигитализиране на банковите продуктови оферти, профилиране на клиенти и сключване на договори.

Победителите ще бъдат избрани на 3 юли по време на събитие в София. Проектите ще бъдат оценявани от Иновационния борд на Райфайзенбанк, в който влизат представители от висшия мениджмънт на банката.

уроци по английски

Continue Reading

Крипто

Ръстът на Bitcoin продължава, атакува $12 000

Published

on

bitcoin, биткоин

Bitcoin записа нови $785 ръст на цената си за последните 24 часа. Криптовалутата е все по-близо до прескачането на стойност от $12 000.

Bitcoin успешно и доста лесно преодоля последните две психологически бариери, при това в рамките на няколко часа. Криптовалутата засега не среща сериозна съпротива, като уверено увеличава цената си. Това води и до ръст на пазарната капитализация, която отново прескочи $200 млрд. и достигна $210 млрд.

При останалите криптовалути обаче положението не е чак толкова розово. Ethereum записва ръст от малко над 1.6%, но останалите водещи виртуални валути отбелязват спадове на цените си.

Те са минимални, но показват, че за момента интересът явно се пренасочва изцяло към Bitcoin и инвеститорите не искат да пропуснат потенциалните нови върхове, към които се е насочила най-популярната криптовалута. А това със сигурност ще подхрани още от ентусиазма и еуфорията около нея.

Continue Reading

Финанси

Бърни Сандърс иска да се oпрости студентския дълг в САЩ на стойност $ 1,6 трилиона

Published

on

Bernie Sanders
Сенатор Бърни Сандърс. Снимка: senate.gov.

Той според кандидата за президент на демократите може да бъде платен с нов данък върху сделките на Wall Street.

Сенатор Бърни Сандърс обяви в понеделник план за заличаване на неизплатените $ 1,6 трилиона студентски кредити. Така той засили дебата за политиката в областта на висшето образование в Демократическата партия за предстоящите президентски избори през 2020 г.

Идеята на кандидата за президент на Демократическата партия, е наречена „Законопроект Колеж за всички” и целта ѝ да освободи всичките 45 милиона американци от студентския им дълг, който да бъде платен с нов данък върху сделките на Wall Street.

Непогасеният дълг в образованието в САЩ вече задмина този по кредитните карти и дълговете за автомобили.

Днес средностатистическият американец завършил колеж излизам оттам с $ 30,000 на червено, в сравнение с $ 10,000 през 90-те години, а 28% от кредитополучателите на студентски кредит са в просрочие.

Планът на Сандърс предвижда още дву- и четиригодишните обществени колежи и университети да станат безплатни, както и търговските училища и програмите при които млади хора плащат за стаж в дадена фирма.

Това е наистина революционно предложение“, заяви Сандърс пред Washington Post. “В поколение, което е силно засегнато от катастрофата на Wall Street от 2008 г., то опрощава целия студентски дълг и прекратява абсурдността на осъждането на цялото това поколение на дълг заради “престъплението” да получи висше образование.”

Според офиса на сенатора студентският дълг може да бъде платен с нов данък върху финансовите транзакции на Wall Street – 0,5% данък върху трансакциите с акции и 0,1% данък върху облигациите. Това би събрало до 2,4 трилиона долара през следващото десетилетие.

Критиците казват, че планът на Сандерс е твърде скъп и не е прицелен в кредитополучателите, които най-много се нуждаят от опрощаване на дълговете си. Според тях една четвърт от американците с най-високи доходи притежават около една трета от студентския дълг.

Според Марк Кантровиц, издател на SavingForCollege.com „Повечето кредитополучатели са в състояние да изплатят студентските си кредити.

Привържениците пък твърдят, че предложението е насочено към дълговото бреме, което се е увеличило през последното десетилетие и е затруднило финансовия живот на цяло едно поколение американци.

Изследване на Levy Economics Institute от февруари тази година показва, че опрощаването на студентския кредит ще повиши брутния вътрешен продукт, ще създаде около един милион нови работни места, ще увеличи размера на малкия бизнес и собствеността върху домовете.

 

Continue Reading
Advertisement

Най-четени