Свържете се с нас

Финанси

Силен икономически растеж в ЕС през 2018

Публикувана

на

Valdis Dombrovskis
Валдис Домбровскис, заместник-председател на Еврокомисията. Снимка: ЕК

Такава е пролетната прогноза на ЕК.

Темпът на растеж в ЕС и Еврозоната през 2017 г. надмина очакванията, отбелязвайки рекордната за последните 10 години стойност от 2,4 %, оповести вчера ЕК в свое прессъобщение.

Очаква се растежът да остане силен през 2018, като в ЕС и Еврозоната бъдат достигнати стойности от съответно 2,3 % и 2,0. После леко да се забави през 2019 г. и да спадне до 2,0 % когато пречките в някои държави и отрасли станат по-осезаеми, паричната политика бъде съобразена с реалната обстановка, а темповете на растеж в световната търговия се забавят.

Безработицата продължава да намалява и понастоящем е около нивата отпреди кризата. Очаква се тя да продължи да се понижава ЕС от 7,6 % през 2017 г., до 7,1 % през 2018 г. и 6,7 % през 2019 г.

В момента броят на заетите лица в Еврозоната е най-висок от въвеждането на еврото насам, но все още има пазари на труда, които не използват пълноценно работната сила. Докато в някои държави членки безработицата продължава да е висока, други все по-трудно запълват свободните си работни места.

Инфлацията на потребителските цени е намаляла през първото тримесечие на тази година, но се очаква да нарасне леко през следващите тримесечия, което отчасти се дължи на неотдавнашното увеличение на цените на петрола.

Ценовият натиск също така се засилва вследствие на незаетите места на пазара на труда и по-бързия растеж на заплатите в много държави членки.

Очаква се като цяло инфлацията в ЕС остане на равнището от 1,7 % през тази година, преди да се повиши до 1,8 % през 2019 г.

Стабилният растеж спомага и за допълнително намаляване на държавния дефицит и на дълга, както и за подобряване на условията на пазара на труда. Общият дефицит в Еврозоната вече е под 1 % от БВП и се очаква през тази година да спадне до под 3 % във всички държави от нея.

В ЕС съвкупният дефицит се очаква да бъде в размер на 0,8 % през 2018 и 2019 г., а съотношението на дълга към БВП в Еврозоната да спадне до 84,1 % през 2019 г., като се прогнозира спад в почти всички държави членки.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Очаква се силният икономически растеж в Европа да продължи със стабилни темпове през настоящата и следващата година, което допълнително ще спомогне за създаването на още работни места. На хоризонта обаче се задават нови рискове и затова трябва да се възползваме от настоящия подем и да подобрим устойчивостта на нашите икономики.

Това означава да създадем фискален резерв, да реформираме икономиките си, за да могат да стимулират производителността и инвестициите, и да създадем по-приобщаващ модел на растеж. Това означава също така да укрепим основите на нашия Икономически и паричен съюз.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, отбеляза: Европа продължава да се радва на стабилен растеж, благодарение на който безработицата достигна най-ниските си равнища за последните десет години. Инвестициите се увеличават, а състоянието на публичните финанси се подобрява, като се очаква през тази година дефицитът в еврозоната да спадне до едва 0,7 % от БВП.

Най-големият риск пред тази оптимистична перспектива е протекционизмът, който не трябва да се превръща в обичайна политика, тъй като това само ще навреди на гражданите на ЕС, които най-много се нуждаят от нашата защита.

Каква е перспективата?

Според най-скорошните данни намалява вероятността в близко бъдеще растежът в Европа да се окаже по-голям от очакваното.

Във външен план изглежда, че нестабилността на финансовите пазари през последните месеци ще придобие по-траен характер, което ще увеличи несигурността.

Очаква се процикличните фискални стимули в САЩ да насърчат растежа в краткосрочен план, но същевременно да увеличат риска от „прегряване“ и повишаване на лихвените проценти в САЩ, което е по-бързо от очакваното.

Също така по-големият търговски протекционизъм без съмнение представлява риск с отрицателни последици за перспективите пред световната икономика. Тези рискове са взаимосвързани.

Поради своята откритост Еврозоната ще бъде особено уязвима, ако те се реализират.

Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде Лятната междинна икономическа прогноза за 2018 г., която ще бъде публикувана през юли.

Пълният текст на пролетната прогноза на ЕК, може да прочете тук.

 

Крипто

Bitcoin отново тръгна надолу и помрачи прогнозите

Публикувана

на

Crypto-currency, bitcoin

Bitcoin изтри постиженията си от миналата седмица, като се понижи до 5-дневен минимум. Това не звучи като много, но беше достатъчно, за да помрачи прогнозите и очакванията на инвеститори и анализатори, съобщава CoinDesk.

Криптовалутата загуби малко над $500 от цената си през уикенда и влоши настроението на инвеститорите, които очакваха пореден ръст след спада по-рано този месец. MAS индикаторите показваха в събота, че има възможност за ръст, заради което реално случилото се допълнително изненада участниците на пазра.

В момента Bitcoin е далеч и от най-високата си стойност през този месец – $7429, които постигна на 2-ри септември. Цената на криптовалутата сега варира около $6300, като продължителният спад отново върна и мрачните прогнози, че цената може да слезе и до $5000.

Все пак линията на най-ниските нива на цените преди поредния ръст, постепенно се качва нагоре. Това е оптимистичната част от ситуацията, която кара инвеститорите да очакват, че макар и бавно, Bitcoin продължава да увеличава цената си в дългосрочен план.

Прочети още

Uncategorized

ЕЦБ представи новите банкноти от 100 € и 200 €

Публикувана

на

Ив Мерш, член на УС на ЕЦБ с новата банкнота от 100 евро по време на церемонията по представянето им. Снимка: ЕЦБ.

Те ще влязат в обращение на 28 май 2019 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) представи вчера новите банкноти от 100 € и 200 €, които ще влязат в обращение на 28 май 2019 г.

След банкнотите от 5 €, 10 €, 20 € и 50 € тези са последните два купюра от серия „Европа“, с които тя ще завърши.

Новите банкноти ще съдържат иновативни защитни елементи – сателитна холограма и усъвършенствано смарагдовозелено число

Новата банкнота от 200 евро. Снимка: ЕЦБ.

Холограмата е разположена най-горе в сребристата ивица, където се виждат миниатюрни символи „€“, които се движат около числото и се открояват по-ясно на пряка светлина. В сребристата ивица се виждат също портрет на Европа, архитектурното изображение и голям символ „€“.

Смарагдовозеленото число е включено във всички останали банкноти от серия „Европа“, а усъвършенстваният му вариант съдържа и символи „€“ в цифрите.

Новите банкноти от 100 € и 200 € са с различен размер от старите купюри.

Двете имат същата ширина като банкнотата от 50 €. Дължината им е непроменена – колкото по-дълга е банкнотата, толкова по-голяма е номиналната ѝ стойност.

След като банкнотите от 50 €, 100 € и 200 € вече имат еднаква ширина, те ще могат да се обработват по-лесно от машини.

Те ще се побират по-удобно в портфейлите и ще бъдат по-трайни, тъй като ще се износват по-малко.

Новите банкноти от 100 € и 200 € съдържат и нови машинно-четими елементи, които  позволяват по-бързото обработване и проверка за истинността им.

В речта си по повод представянето им, членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Ив Мерш изтъкна, че с преминаването към новите банкноти от 100 € и 200 € всички евробанкноти ще продължат да бъдат добре защитени срещу фалшифициране. Това ги прави още по-сигурни, но те също така ще се проверяват по-лесно и с тях ще се борави по-лесно.

Прочети още

Финанси

Салдото по КФН за първото полугодие е в размер на 1 713,2 млн. лв.

Публикувана

на

Euro

Със свое решение правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 година. На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2018 г. е положително в размер на 1 713,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 2 013,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2018 г. са в размер на 19 210,2 млн. лв., като отчитат ръст от 9,9 на сто спрямо същия период на предходната година. Данъчните постъпления нарастват в номинално изражение с 10,2 на сто спрямо полугодието на 2017 г. Неданъчните приходи имат ръст от 9,5 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2017 г., а приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към месец юни на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 16 021,0 млн. лв., което представлява 51,4 % от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2017 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,2 % (1 482,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 113,9 млн. лв., което е 54,1 % от годишните разчети за 2018 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 12,4 %.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 646,2 млн. лв., което е 50,4 % от разчетите по ЗДБРБ за 2018 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 101,5 млн. лв. или 52,2 % от планираните за годината и с 370,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2018 г. е в размер на 61,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 408,4 млн. лв. (46,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118,2 млн. лв. или 62,2 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676,3 млн. лв. или 61,6 % изпълнение на годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2018 г. е 10,83 млрд. лв., в т.ч. 9,87 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,96 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Прочети още

Крипто

Джак Ма: Блокчейн трябва да се насочи към производството

Публикувана

на

Jack Ma
Джак Ма - създателят на Alibaba. Снимка: Alibaba Group

Съоснователят на Alibaba Джак Ма обяви, че блокчейн, както и изкуственият интелект и IoT могат да се окажат безсмислени, ако не се насочат към производството. Това обяви той по време на World AI Conference 2018, цитиран от CCN.

„AI, блокчейн и IoT ще бъдат безсмислени технологии, освен ако не успеят да помогнат на трансформацията на производствената индустрия и еволюцията на обществото към по-зелена и приобщаваща посока„, обяви Ма.

Според него, ако блокчейн се използва само във света на финансите, това няма да е достатъчно за технологията да придобие масовост. Той смята, че блокчейн трябва да се развие и да може да се използва в голям мащаб като основната технология за обработка на данни и децентрализирана база данни от компаниите.

Вече има и подобни проекти, които се опитват да постигнат точно това. Ethereum е създадена като платформа именно с цел да позволи на компаниите да разработват върху нея свои приложения и системи. Други подобни мрежи са EOS и Cardano.

Въпреки това техният успех зависи в голяма степен не само от развитието на технологията, но и желанието на компаниите да я използват. А то може да се мотивира с ефективни и сигурни разработки.

Прочети още

Крипто

Тим Дрейпър: Пазарът на криптовалути ще достигне 80 трилиона долара до 15 г.

Публикувана

на

Известният инвеститор Тим Дрейпър прогнозира, че пазарът на криптовалути ще достигне до 80 трилиона долара в рамките на следващите петнадесет години. С тази прогноза топ експертът се ангажира по време на срещата на върха на DealStreetAsia PE-VC в Сингапур миналата сряда.

Дрейпър е на мнение, че в близко бъдеще блокчейн ще има изключително силен трансформиращ ефект върху сфери, за които никога не сме мислили, че могат да се трансформират – като финансите, здравеопазването и управлението например. Той сравнява потенциала на тази индустрия с бума на интернет в началото на деветдесетте години.

Въпреки че осемдесет трилиона долара са голям дял за такъв малък пазар, който в момента не разполага с 200 милиарда долара, Дрейпър очаква, че криптовалутите ще претърпят възход, подобен на интернет. Според статистически данни световното използване на интернет се е увеличило повече от 100 пъти за периода 1995-2010 г.

Като се има предвид, че приблизително 4 милиона души използват биткойн в момента, можем само да си представим какъв ще бъде пазарът на криптовалутите след 15 години.

Прочети още

Финанси

Инфлацията в ЕС леко е спаднала до 2,1% през август

Публикувана

на

calculator

През юли тя е била 2,2%.

През август 2018 г. годишната инфлация на Европейския съюз е била 2,1%, спрямо 2,2% през юли. Година по-рано тя е била 1,7%.

За еврозоната статистиката е инфлация от 2.0% през август 2018 г., спрямо 2.1% през юли 2018 г. Година по-рано тази ставка е била 1.5%.

Тези цифри бяха публикувани днес от Евростат.

Най-ниските годишни нива са регистрирани в Дания (0,8%), Ирландия и Гърция (и двете с по 0,9%).

Най-високи годишни темпове на инфлацияат са регистрирани в Румъния (4.7%), България (3.7%), Естония (3.5%) и Унгария (3.4%).

В сравнение с юли 2018 г. годишната инфлация е спаднала в дванадесет държави-членки, останала е стабилна в пет и е нараснала в десет.

През август 2018 г. най-високия принос за годишната инфлация в еврозоната идва от енергетиката (+0.87 процентни пункта (п.п.), следвана от услугите (+0.59 п.п.), храните, алкохола и тютюна (+0.48 %) и стоките (+0,09 п.п.).

 

 

Прочети още
Реклама

Най-четени