Connect with us

Рискови инвестиции

Съвета изработи регламент за проверка на стратегическите инвестиции в ЕС

Published

on

EU flags

Днес посланиците на ЕС постигнаха съгласие относно позицията на Съвета по предложения регламент за проверка на инвестициите.

Те поискаха председателството да започне преговори с Европейския парламент възможно най-скоро.

Предложеният регламент установява рамка за анализ на инвестициите от трети държави в стратегически за ЕС сектори.

Той създава и механизъм за сътрудничество между държавите-членки и Комисията за тези, които могат да засегнат сигурността и обществения ред.

Преките чуждестранни инвестиции са основен източник на иновации, растеж и работни места. Поддържането на ЕС отворен за инвестиции е от решаващо значение, но също така трябва да разполагаме с подходящите инструменти за защита на нашите ключови технологии от стратегически заплахи и да гарантираме, че основните ни интереси няма да бъдат подкопавани“ – каза Емил Караниколов, български министър на търговията.

Понастоящем по-малко от половината държави-членки имат законодателство, което им позволява да преразглеждат чуждестранни инвестиции.

Предложението, представено от Комисията през септември 2017 г., има за цел създаването на рамка за провеждане на скрининг от членовете на ЕС. Идеята е тя да повиши правната сигурност и прозрачността и да се справи по-ефективно с потенциалното въздействие на чуждите инвестиции върху сигурността и обществения ред.

ЕС е дестинация номер едно за преки чуждестранни инвестиции и е много отворен пазар. През последните години обаче има рязко нарастване на инвестициите, свързани с критични активи на Съюза, които не са резултат от нормални пазарни сили.

Например, непрозрачни държавни предприятия или частни фирми с тесни правителствени връзки купуват фирми от ЕС, използващи технологии за най-съвременна или двойна употреба (като например изкуствен интелект, роботика или нанотехнологии) или стратегически инфраструктурни активи, които биха могли да окажат въздействие върху сигурността и обществения ред в ЕС.

Предложението за инвестиционен скрининг бе определено като законодателен приоритет и от трите институции. Европейският съвет от март 2018 г. също призова Съвета и Европейския парламент да постигнат напредък по този въпрос.

Въз основа на текста, одобрен от посланиците на ЕС, председателството ще започне преговори с Парламента с оглед постигане на споразумение в рамките на текущия законодателен орган.

Банки

Банките с по-малка печалба, ако искат реално да се борят с прането на пари

Published

on

Klaas Knot
Клаас Кнот, президентът на De Nederlandsche Bank. Снимка: ЕК.

Така смята Клаас Кнот – президент на Холандската национална банка.

Президентът на De Nederlandsche Bank (Холандската националната банка) и член на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) Клаас Кнот, заяви в интервю за холандския вестник NRC, публикувано вчера, че банките трябва да инвестират достатъчно пари в надзора срещу прането на пари и в резултат на това, трябва да бъдат готови да обещават по-малка печалба и по-ниска възвръщаемост на своите акционери.

Като банка вие трябва да печелите в съответствие със законите и регулациите. Това има своята цена и следователно по-ниска рентабилност. Мястото за маневриране между законите и регулациите беше умишлено намалена през последните години. Обществото повече не приема рисковете, които някога съществуваха в банките. Съмнявам се, че това вече е отразено в печалбите, които банките обещават на инвеститорите“ – заяви Кнот.

От 2 декември започна и мандата на Клаас Кнот като заместник председател в Financial Stability Board – Съвета за финансова стабилност (FSB) в Базел, най-важния международен орган за мониторинг на финансовата стабилност, като на тази дата през 2021 г. той ще поеме председателство на регулатора.

Във връзка в регулациите във финансовия сектор, той коментира и скандала с една от най-големите холандски банки ING, която през септември постигна споразумение с прокуратурата за рекордните 775 млн. евро заради структурни нарушения на законодателството за борба с изпирането на пари. За периода между 2010 и 2016 г. през банката са били изпрани много пари с криминален произход и то без проблем.

За Клаас Кнот “Това беше грешен избор. Търговията надделя над спазването на правилата и управлението на риска за ING. Рискът и възвръщаемостта са две страни на една и съща монета”.

Финансистът коментира и приключването на противоречивата политика на ЕЦБ за „количествено облекчаване“ (‘quantitative easing’ – QE), при която бяха изкупени държавни облигации и други заеми в размер на 2 600 млрд. евро (до края на ноември тази година), за да се увеличи инфлацията в ЕС. Кнот се противопоставяше на тази политика от самото ѝ начало.

Не считам това за стандартен инструмент („количественото облекчаване“) и следователно той трябва да се използва в бъдеще, само ако е очевиден рискът от дефлация. Тъй като QE е и инструмент, който значително изкривява рисковата експозиция на финансовите пазари”.

Според Кнот този инструмент на ЕЦБ е имал и потискащ ефект върху нивата на лихвите.

За него обратното изкупуване на активи е довело и до “зомбификация” – оцеляването на компании, които в действителност не са жизнеспособни, но продължат да съществуват поради много ниските лихвени проценти.

Кредитите, които банките са предоставили на такива дружества, според ЕЦБ не трябва да се отписват официално, а всъщност са невъзстановими. “Зомби компаниите водят до зомби банки. Фактът, че пазарът не работи реално в тези случаи, води до по-нисък растеж на производителността” – казва в заключение холандският финансист.

 

Цялото интервю можете да прочетете тук.

Continue Reading

Крипто

Forrester Research смята, че има криза в ICO и парите намаляват

Published

on

Интересът към ICO процедурите намалява и парите привършват. Това смята Марта Бенет, анализатор на Forrester Research, цитирана от CCN.

Според Бенет ICO предложенията не успяват да намерят смислени продукти и бизнес модели. Повечето проекти не са предвидили мечешки пазар, нито какво да правят при липса на достатъчно финанси.

Данни на DappRadar показват, че с изключение на IDEX и ForkDelta, останалите ICO-та от тази година имат много малко потребители – под 600. Освен това те трудно осигуряват активна потребителска база и интересът към предложенията им намалява.

Според Бенет ситуацията на пазара на криптовалути също не помага. Тя руши доверието и положителните очаквания за бъдещето. “Рано или късно това щеше да доведе до свиване. Криптосривът действа както като катализатор, така и като будилник”, казва още Бенет.

Това води до намаляване на потенциалните инвеститори и средствата, които са склонни да дадат. Самите компании също започват постепенно да свиват амбициите си и освобождават служители. За да може тенденцията да се обърне, ICO компаниите трябва да предложат продукти и услуги, които могат да се използват не само от криптофенове, но и масовия потребител, казва анализаторът.

Continue Reading

Инвестиции

Достъпът до финансиране на МСП в еврозоната все още е благоприятен

Published

on

Основните затруднения на тези бизнеси са намирането на квалифицирана работна ръка и клиенти, сочи мащабно проучване на ЕЦБ.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от своето годишно: „Проучването за достъпа до финансиране на предприятията“ („Survey on the Access to Finance of Enterprises”).

От 2013 г. данните и доклада от него се публикуват всяка година.

Проучването е разработено, за да предостави доказателства за промените във финансовото състояние на предприятията и да документира тенденциите в необходимостта и наличието на външно финансиране.

Резултатите в настоящото обхващат периода от април до септември 2018 г., като проучванията са проведени от 17 септември до 26 октомври.

В него са участвали 11 020 фирми от еврозоната, от които 10 033 (91%) са с по-малко от 250 служители.

 

Основните изводи:

 • За обхванатия период нетният процент на малки и средни предприятия (МСП) в еврозоната, отчитащи по-висок оборот, се увеличил на 25%, спрямо 24% за предходния период.
 • Намаляло е обаче нарастването на печалбата на 3% от 4% преди. Това се дължи на нарасналите разходи за труд на 51% от 50% преди; увеличението на разходите за материали и енергия – на 57% от 54%; и нарастващите разходи за лихви на 4% от 2% от предишен период.
 • Намирането на квалифицирана работна ръка продължава да е основната грижа за 26% от МСП в еврозоната, което с 2% нарастване от преди, следвана от трудностите при намирането на клиенти 22% при 23% преди.
 • Достъпът до финансиране остава най-малкия от проблемите пред МСП. Той е такъв за едва 7% от тях, което спад с 1% от данните в предишното проучване.
 • В нетен смисъл МСП продължават да посочват подобряване на достъпа до банкови заеми, като най-висок е процентът в Испания (21%), Ирландия (15%) и Словакия (14%).
 • МСП приписват тези подобрения на готовността на банките да предоставят кредити.
 • Все пак това проучване показва, че все по-малко МСП в еврозоната, едва 2% от 13% преди, считат, че общите икономически перспективи оказват положителен ефект върху наличието на външно финансиране.
 • За първи път от 2014 г. насам компаниите също така отчитат нарастване на лихвените проценти по банкови заеми (3% нетни, от -1% в предходния кръг).
 • В същото време повече малки и средни компании са съобщили за увеличение на другите разходи за финансиране, като такси, такси и комисионни (31%, в сравнение с 26% при предишното проучване).

 

Всички данни и докладите от Проучването за достъпа до финансиране на предприятията, можете да намерите тук.

Continue Reading

Инвестиции

Институциите в Брюксел със споразумение за наблюдение и оценка на преките чуждестранни инвестиции

Published

on

Jean-Claude Junker
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК. Снимка: ЕК.

Държавите членки вече ще разполагат с необходимите средства за защита на основните си интереси.

Вчера Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение относно рамка на ЕС за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

С приетите мерки се гарантира, че ЕС и държавите членки разполагат с необходимите средства за защита на своите основни интереси, като същевременно остават един от най-отворените инвестиционни режими в света.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. Именно това е предназначението на новата рамка. Това имам предвид, когато казвам, че ние не сме наивни привърженици на свободната търговия. Нуждаем се от контрол в случаите, когато чуждестранни дружества се стремят да придобият европейски стратегически активи. Приветствам Европейския парламент и правителствата на държавите — членки на ЕС, за толкова бързо постигнатото съгласие“.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „В един все по-взаимосвързан и взаимозависим свят се нуждаем от средства, с които да защитим нашата колективна сигурност, като същевременно запазим Европа отворена за стопански инициативи. Сега разчитам на Европейския парламент и на държавите членки бързо да одобрят договорените механизми за скрининг на инвестициите“.

Отвореността към преките чуждестранни инвестиции е залегнала в Договорите за ЕС. Те са двигател за икономически растеж, иновации и заетост.

В някои случаи обаче е възможно чуждестранните инвеститори да се стремят да придобият активи със стратегическо значение, които биха им позволили да контролират или да влияят на европейски предприятия, чиито дейности са от критично значение за сигурността и обществения ред в ЕС и неговите държави членки.

Основни характеристики на новата европейска рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции:

 • Създава се механизъм за сътрудничество, чрез който държавите членки и Комисията ще могат да обменят информация и да поставят за разглеждане конкретни опасения;
 • Комисията ще може да изготвя становища в случаи, които касаят няколко държави членки, или когато дадена инвестиция би могла да засегне проект или програма от интерес за целия ЕС, като напр. „Хоризонт 2020“ или „Галилео“;
 • Насърчава се международното сътрудничество по политиките за скрининг на инвестициите, чрез обмен на опит, най-добри практики и информация във връзка с тенденциите при инвестициите;
 • Потвърждава се, че интересите в областта на националната сигурност са от компетентността на държавите членки; възможността те запазват съществуващите си механизми за контрол, да приемат нови механизми или изобщо да не прилагат такива национални механизми няма да бъде засегната,
 • Държавите членки запазват последната дума дали осъществяването на конкретна операция следва да бъде разрешено или не на тяхната територия;
 • Взема се предвид необходимостта да се работи при кратки, благоприятни за бизнеса срокове и при строги изисквания за поверителност.

Успоредно с това предложение ЕК изготвя подробен анализ на преките чуждестранни инвестиции в ЕС и създаде координационна група с участието на държавите членки, която да спомогне за набелязването на съвместни проблеми от стратегическо значение в областта на преките чуждестранни инвестиции.

Continue Reading

Банки

Централната банка на Италия е обезпокоена от нарастващите разходи по заемите

Published

on

Игнацио Виско, гуверньор на Banca d’Italia. Снимка: bancaditalia.it.

Според председателя ѝ това ще стопи спестяванията на хората.

Гуверньорът на Banca d’Italia, Националната банка на Италия, Игнацио Виско предупреди днес в своя реч, че семействата и фирмите ще пострадат, ако разходите за заеми останат високи.

Тяхното увеличаване намалява стойността на спестяванията, натрупани от семействата“, каза Виско в речта си за Световния ден на спестяванията в Рим.

Виско предупреди още за “сериозни последици“, заради нарастването на доходността на държавните облигации през последните месеци, което ще струва на държавата около 5 млрд. евро през следващата година, ако те не се променят.

Това според него силно ще повлияе върху огромния държавен дълг на Италия.

Той каза още, че домакинствата притежават около 100 милиарда евро държавни облигации, пряко или непряко, докато банките и компаниите, които управляват спестяванията им, имат около 850 милиарда.

Бюджетът на италианското правителство за 2019 г. бе отхвърлен от Европейската комисия, защото  увеличава планирания фискален дефицит до 2,4% от брутния вътрешен продукт при стойност от 1,8% тази година. Според Брюксел това нарушава финансовите правила на ЕС.

Държавният дълг на Италия е устойчив, но трябва да има ясна решимост да го задържим по този начин“, каза Виско като коментар към управляващата националистическа коалиция, която встъпи в длъжност през юни.

Несигурността относно убедителното участие на Италия в Европейския съюз и единната валута трябва да се разсее“, добави гуверньорът.

Той призова правителството да осигури фискална стабилност.

Пълната реч (на италиански) на Игнацио Виско, можете да намерите тук.

Continue Reading

Почивка

Сейшелските острови издадоха първата синя държавна облигация в света

Published

on

Seychelles - Praslin

Сумата събрана от нея, ще се инвестира в устойчиви морски и риболовни проекти.

Република Сейшели пусна първата държавна синя облигация в света – пионерски финансов инструмент, предназначен да подкрепи устойчиви морски и риболовни проекти, съобщи Световната банка на сайта си.

Облигацията, която вече събра 15 млн. долара от международни инвеститори, демонстрира потенциала страните да използват капиталовите пазари за финансиране на устойчивото използване на морските ресурси.

Световната банка помогна за разработването на синята облигация, както и за това тя да достигне до тримата си инвеститори: Calvert Impact Capital, Nuveen и американската централа на Prudential Financial, Inc.

За нас е чест да бъдем първият народ, който е пионер в такъв нов финансов инструмент. Синята облигация е част от инициатива, която съчетава публични и частни инвестиции, за да мобилизира ресурси за подсилване на  местните общности и бизнеса. Тя ще подпомогне значително Сейшелите в прехода към устойчиво рибарство и опазването на нашите океани, докато устойчиво развиваме синята си икономика” – заяви каза Винсент Меритон, заместник-председател на Република Сейшели, който обяви облигацията на конференцията “Нашият океан” в Бали.

Световната банка е развълнувана да участва в старта на тази държавна синя облигация и смята, че тя може да служи като модел за други малки развиващи се островни и крайбрежни държави. Това е мощен сигнал, че инвеститорите все повече се интересуват от подкрепата на устойчивото управление и развитие на нашите океани за следващите поколения“, каза Лаура Тък, вицепрезидент на отдел “Устойчиво развитие” на Световната банка.

Сейшелските острови са островна нация, състояща се от 115 гранитни и коралови острови, с обща площ от 455 кв. , сред изключителна икономическа зона от приблизително 1,4 милиона квадратни километра.

Като едно от световните горещи точки за биологично разнообразие, Сейшелските острови балансират необходимостта, както да се развият икономически, така и да защитят природните си дадености.

Морските ресурси са от решаващо значение за икономическия растеж на страната. След туризма, рибарството е най-важната индустрия в страната, допринасяйки значително за годишния БВП и давайки заетост на 17% от населението.

Рибните продукти представляват около 95% от общата стойност на вътрешния износ.

Сейшелската синя облигация е частично гарантирана от Световната банка с гаранция от 5 милиона щатски долара.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени