Connect with us

Банки

Филип Лейн: “Целта на ЕЦБ не е да направи пазарите щастливи, а да осигури благоприятни условия за финансиране”

Published

on

Philip Lane
Филип Лейн, вече член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Снимка: Bank of Ireland.

На 1 юни тази година Филип Лейн, гуверньор на Central Bank of Ireland и член на Управителния съвет на Европейската Централна Банка (ЕЦБ), стана член на нейния Изпълнителен съвет с 8 годишен мандат.

Днес ЕЦБ публикува първото му голямо интервю, направено в Twitter с въпроси на граждани.

Предлагаме ви го с известни съкращения.

Поздравления, господин Лейн! Пожелаваме Ви успех и всичко най-добро на новия ви пост.
Ф. Лейн: Благодаря, много се радвам, че съм тук в ЕЦБ. Досега Франкфурт ми харесва и съм сигурен, че ще продължа да му се наслаждавам.

Изглежда, че пазарът е убеден, че ЕЦБ ще намали лихвените проценти и ще започне отново количествено парично стимулиране (QE – quantitative easing) какъв е вашият поглед върху пакета от стимули?
Ф. Лейн: Срещаме се на всеки шест седмици, за да обсъждаме паричната политика и да вземаме решения. Непрекъснато оценяваме състоянието на икономиката и сме готови да действаме, за да поддържаме инфлацията на пътя към нашата цел.

Безработицата в еврозоната намалява бързо, а показателите за услугите показват силен ръст на заетостта през второто тримесечие. Ръстът на заплатите нараства, което помага на потреблението. Ръстът беше силен и през първото тримесечие. Износът за Китай и САЩ все още нараства. Цените на жилищата се покачват. Кредитите са нагоре. Защо намаляване на лихвите?
Ф. Лейн: Докато еврозоната се справя добре по някои измерения, инфлацията остава под целта и има рискове за растежа. Все още е необходимо значително поощряване, за да се върне инфлацията към целта ѝ. Ако е необходимо по-голямо облекчение, имаме инструментите.

Политиката за екстремно поощряване не създава ли проблеми за в бъдеще (напр. балони на активите, по-ниска възвръщаемост за бъдещи пенсионери)? Не дава ли възможност на правителствата да отложат структурните реформи? Не увеличава ли степента на спестяване и не намалява ли търсенето?
Ф. Лейн: Нашите политики подкрепят по-голямото потребление и инвестиции, дори и ако има различия между домакинствата и фирмите. Рисковете за финансовата стабилност следва да бъдат адресирани предимно чрез макропруденциални политики. Европейският семестър наблюдава фискалните и усилията за реформи.

Отрицателните лихвени проценти заедно с инфлация по-голяма от 1% не намаляват ли потребителските разходи, защото хората трябва да спестяват повече за пенсиониране?
Ф. Лейн: Някои домакинства могат да спестят повече, а други ще се възползват от ниските лихви, за да увеличат потреблението и инвестициите си (ремонти на жилища и т.н.).

Продължаването на отрицателните лихви (и инфлацията постоянно под целта) предполагат ли, че еврозоната навлиза в окончателната си фаза на “японизация“?
Ф. Лейн: Проактивните мерки (включително отрицателните лихви) са най-сигурният начин да се гарантира, че инфлацията се издига до нашата цел: временният период на отрицателните лихви е пътят към положителните лихви в бъдеще.

Дали забавянето се движи към рецесия или то ще бъде обърнато?
Ф. Лейн: Ние не виждаме рецесия, въпреки че удължаването на несигурността се отразява на нашите перспективи за растеж.

Сега, когато Facebook пуска своя собствена криптовалута, какви са по-нататъшните ви планове за регулиране на криптовалютите?
Ф. Лейн: Беноа Коуре, моят колега от Изпълнителния съвет на ЕЦБ, оглавява работната група на G7 за stablecoins (крипто-валути, предназначени да минимизират волатилността на обикновените криптовалути. Те могат да бъдат фиксирани към дадена валута или да се обменят вместо някои търгувани стоки като благородни или промишлени метали – б.р.). Групата ще представи първоначалните си заключения на 17 юли.

Поради технологичния напредък / роботиката / автоматизацията, разходите за производство / услуги ще продължат да намаляват в дългосрочен план. С оглед на това, дали старата епоха на идеята за насочване на инфлацията е все още актуална? Или (липсата на) инфлацията е удобно извинение за повече количествено парично стимулиране?
Ф. Лейн: Винаги е било така, че технологичният прогрес е свързан с тенденция на нарастване на относителната цена на услугите в сравнение с производството. Такива относителни движения на цените не са нови и не променят икономиката на инфлацията.

Смятате ли, че структурираните инвестиции в криптовалута – дългови гарантирани ценни книжа, предлагани от инвестиционните банки, свързани с индексите на криптовалутите, хеджирани с криптовалутни фючърси, са надежден начин за инвестиране в крипто-платежното пространство?
Ф.Лейн: Ние не сме тук, за да даваме инвестиционни съвети – не забравяйте, че инвестирате на свой собствен риск. Между другото, това е голямото препятствие за крипто-актив – да задоволи определението за валута. Повече в обяснителия ни материал.

В документ от 2012 г. заключихте, че „алтернативният сценарий, при който единната европейска валута се разпада, вече не е немислим”. Седем години по-късно бихте ли потвърдили това заключение? И какво може да направи ЕЦБ, за да го избегне?
Ф. Лейн: През първата половина на 2012 г. имаше много дебати за бъдещето на еврото, много се случи през лятото на 2012 г., включително и прочутата реч “каквото и да е необходимо” (речта на Президента на ЕЦБ Марио Драги от 26 юли 2012 г. в пика на финансовата криза, с която той успокоява инвеститорите, че въпреки трудностите еврото и еврозоната няма да се разпаднат и ЕЦБ ще вземе необходимите мерки, за да спаси единната валута на ЕС – б.р.). Днес еврозоната е много по-силна. По-нататъшни подобрения в архитектурата ще бъдат добре дошли.

Ето линкове към докладите: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.20.4.47 и https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.26.3.49

По време на период на продължителни нулеви / отрицателни лихвени проценти, има ли смисъл да се придържаме към тях като основен инструмент на паричната политика? Като алтернатива, ЕЦБ може директно да използва инжекции с базови пари и парично предлагане, като междинна цел, за да постигне целта си от 2% инфлация.
Ф. Лейн: Макар да сме сигурни, че е полезно да изследваме паричните агрегати, промяната в търсенето на пари означава, че не е добра идея да се фокусираме прекалено върху паричните обеми като междинна цел на политиката.

Независимостта на централната банка е от решаващо значение в система с фиатни пари (пари, декларирани от правителство като законно платежно средство – б.р.). ЕЦБ в състояние ли е да действа напълно независимо, ако силно задлъжнелите държави-членки на Европейския валутен съюз зависят от това централната банка да запази лихвените нива изкуствено ниски?
Ф. Лейн: ЕЦБ е и ще остане напълно независима и определя политиките си в изпълнение на своя мандат за поддържане на ценова стабилност.

Може ли паричната политика да включва закупуването на облигации от ЕИБ? Доколкото мога да видя, това ще задържи парите да не изтекат от еврозоната (както се случи с количественото парично стимулиране) и директно да стимулират работните места и инфлацията. Дали това може изрично да се насочи към специфични области на еврозоната?
Ф. Лейн: Вече купуваме облигации на ЕИБ, класифицирани като наднационални облигации. Наднационалните покупки на облигации възлизат на 230 млрд. евро. Списъкът с допустимите активи е тук.

Има нарастваща дискусия относно Съвременната парична теория, Modern monetary theory – MMT, (накратко тя предлага – да отпечатвате толкова пари, колкото искате и след това да ги изразходвате, после изчиствате сметката и повтаряте. – б.р.). Какво мислите за нея?
Ф. Лейн: Връзките между паричната и фискалната политика са били проучвани в продължение на много години. За да бъде ясно – паричното финансиране е забранено от Договора за ЕС.

Има ли планове на ЕЦБ да добави биткойн към резервите си?
Ф. Лейн: Не. Биткойн не е валута, а по-скоро актив и той е много волатилен.

Планира ли ЕЦБ да направи нещо, за да помогне ефективното консолидиране на банките от Еврозоната и ще помогне ли ЕЦБ да се подготви пътя за известно облекчение на доходността в средносрочен план?
Ф. Лейн: Банковият съюз и създаването на равни условия – включително ключова роля на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) – осигуряват важна подкрепа за по-ефективна паневропейска банкова система.

След 7 години грешни прогнози и парична лудост имате ли някаква представа какво правите?
Ф. Лейн: От 2014 г. нашите политики са били успешни в премахването на риска от дефлация и насърчаването на силно възстановяване на заетостта в Европа. Рисковете за финансовата стабилност остават ограничени. Фокусът ни е върху връщането на инфлацията към нашата цел.

Защо лансирате идеята за повече количествено парично стимулиране, когато миналия път 3 трилиона евро не успяха да стимулират икономиката, а само разшириха пропастта между бедни и богати?
Ф. Лейн: Нашите покупки на активи бяха много успешни, като улесниха условията за финансиране на фирми и домакинства и доведоха до създаването на милиони нови работни места през последните години.

Какво наистина мислите за идеята, Кристин Лагард да замести Марио Драги?
Ф. Лейн: Тя е отличен избор за ЕЦБ. Очаквам с нетърпение да работя с нея.

Измервате ли рисковете и страничните ефекти на предложените от вас политики? Разумно ли е да се правят публични оценки на риска, когато се обмислят облекчаващи мерки? Дали публикуването им ще разкрие слабостите на фискалната и интеграционната политика на ЕС и това ще окаже ли натиск върху лидерите на ЕС?
Ф. Лейн: Ние постоянно оценяваме рисковете и страничните ефекти на нашите политики. Ние сме прозрачни по този въпрос: моля, разгледайте протоколите от заседанията на Управителния съвет.

Лошите данни вече сe посрещaт с положително нарастване на запасите и рисковите активи. Не е ли това симптоматично за опасната среда, създадена от количественото парично стимулиране, в която участниците сега вярват, че централната банка ще продължи да им предоставя евтина ликвидност? ЕЦБ завинаги ли ще е длъжна на фондовите пазари?
Ф. Лейн: Нашата цел не е да направим пазарите щастливи, а по-скоро да осигурим благоприятни условия за финансиране, които могат да стимулират реалната икономика и да закрепят инфлационните очаквания.

 

Банки

УниКредит Булбанк с нов главен оперативен директор от 1 ноември

Published

on

Надзорният съвет на УниКредит Булбанк одобри назначението на Септимиу Постелнику като нов член на Управителния съвет и Главен оперативен директор на УниКредит Булбанк. Назначението подлежи на одобрение от БНБ и официално вписване в Търговския регистър.

След получаване на регулативните одобрения, Септимиу Постелнику ще заеме официално позицията на 1 ноември 2019.

Септимиу Постелнику, понастоящем Директор Банкиране на дребно на УниКредит Банк Румъния, ще замени Енрико Минити, който напуска групата след 20 успешни години и ще преследва нови професионални възможности.

“Енрико е заемал в УниКредит мениджърски позиции на най-високо ниво както в Италия, така и в други страни, допринасяйки за международното развитие на банката, винаги демонстрирайки силна ангажираност и резултати. Искаме да му благодарим за дългогодишния му принос и да му пожелаем всичко най-добро“, коментираха Джанфранко Бизани и Николо Убертали, директори на УниКредит за ЦИЕ. „Радваме се, че новият главен оперативен директор е вътрешна за групата кандидатура, което показва ангажираността ни към развитието на хората ни“, допълват те. „Септимиу е опитен лидер в областта на финансовите услуги с отлично познания за бизнеса и се радваме да му го поздравим с добре дошъл в новата му роля.“

“Екипът ни с радост посреща Септимиу и ще се радваме да работим с него за затвърждаване на лидерската позиция на УниКредит Булбанк на пазара. Сигурна съм, че досегашният му опит ще допринесе много за бъдещите ни успехи и заедно ще изградим банката на бъдещето в България. Искам също така да благодаря на Енрико за неговата всеотдайност и страст. Пожелаваме му всичко най-добро в новите му начинания“, каза Теодора Петкова, Главен изпълнителен директор и Председател на УС на УниКредит Булбанк.

Антоанета Куртяну, която в момента е Директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, е назначена за Директор Банкиране на дребно и член на Управителния съвет в Румъния, поемайки отговорностите на Септимиу Постелнику. Това подлежи на одобрение от Националната банка Румъния.
Ралука-Михаела Попеску Гогля, която досега оглавяваше Международния център на УниКредит банк Унгария, е избрана за нов директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк на мястото на Антоанета Куртяну. Назначението подлежи на одобрение от БНБ.

„Посрещаме топло Ралука в управленския екип на УниКредит Булбанк. Убедена съм, че нейният богат опит ще продължи да носи успехи на нашето корпоративно банкиране. Благодаря на Антоанета и съм убедена, че тя ще допринесе за устойчивия растеж на Банкиране на дребно в родината си.”, добави Теодора Петкова.

Continue Reading

Банки

Безконтактно теглене и внасяне на новите банкомати на Райфайзенбанк

Published

on

Райфайзенбанк (България) започна подмяна на банкоматите си с машини от ново поколение, които са с безконтактна технология и тъчскрийн. На новите устройства могат да се правят и вноски по сметката на картата. До края на годината банкоматите в над 100 офиса на банката ще бъдат заменени с новите устройства.

Благодарение на безконтактната технология ще могат да се извършват операции – теглене и внасяне, само с доближаване на картата до четеца и без тя да напуска ръката на клиента, което ги прави по-бързи и по-сигурни. С аксесоарите за плащане на Райфайзенбанк – стикери и гривни, също ще могат да се извършват операции.

Новите банкомати позволяват на притежателите на карти на Райфайзенбанк да правят и вноски. Така бързо и удобно клиентите на банката могат да погасяват задължения по кредитни карти, да захранват дебитните си карти, да внасят дневния оборот на фирмата си. Средствата стават незабавно разполагаеми по картата, с която се прави вноската.

Continue Reading

Банки

Fibank стартира осмото издание на конкурса „Най-добра българска фирма на годината“

Published

on

За осма поредна година авторитетният конкурс „Най-добра българска фирма на годината” отново ще отличи най-успешните български компании.

Инициативата се провежда благодарение на Първа инвестиционна банка (Fibank). Мисията на проекта е да докаже, че в България има компании на световно ниво, популяризирайки успешните бизнес модели в страната. Надпреварата цели да стимулира развитието на българското предприемачество и да мотивира фирмите в тяхната конкурентоспособност и иновативност.

Компетентно жури ще отличи компаниите, които имат стабилен растеж, показват възможности за справяне в конкурентна среда, имат потенциал за навлизане на нови пазари и прогресивни бизнес идеи. Част от критериите са прилагането на успешни стратегии за развитие на фирмите и налагането на търговската марка. Задължително условие за участие е компаниите да имат български капитал, български мениджмънт и да представляват български бранд.

Членове на журито са водещи имена от бизнеса и медийните среди у нас като: г-н Чавдар Златев – Изпълнителен директор и член на УС на Fibank; социологът Кънчо Стойчев – Председател на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес”; финансистът Емил Хърсев; г-жа Венелина Гочева – собственик и управител на Медийна група България; г-н Йордан Матеев – издател на Forbes България и г-жа Ваня Манова – Регионален мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Интересът към престижния конкурс е трайно висок – в миналогодишното издание се включиха близо 300 фирми. Категориите, в които компаниите се състезават, са: „Микро и малка фирма”, „Средна и голяма фирма” и „Най-успешна българка в бизнеса – награда за женско предприемачество”. Всяка година се присъжда и специална награда за „Фирма на публиката”, която се избира от хората чрез онлайн гласуване.

Фирмите, желаещи да участват в надпреварата, е необходимо да попълнят кратък електронен въпросник. Той може да бъде намерен на сайта на конкурса – http://naidobrafirma.bg/Questionnaire/. Заявки за участие ще се приемат до 28 октомври 2019 година.

Continue Reading

Банки

Тhe Banker обяви УниКредит за най-добър доставчик на транзакционни услуги в Западна Европа

Published

on

UniCredit Bulbank

Международното финансово списание The Banker обяви УниКредит за най-добър доставчик на транзакционни услуги в Западна Европа. Отличието е сред най-престижните в банковата индустрия.

„Радваме се, че получихме тази награда, която доказва, че предоставяме най-добрите в своя клас услуги в един високо конкурентен пазар“ – каза Лука Корзини, директор на Глобални банкови транзакции в УниКредит. „Постижението говори за сериозната работа на целия наш екип да разпознаваме потребностите на нашите клиенти и да гарантираме, че се съобразяваме с тях, като в същото време продължаваме да разработваме и усъвършенстваме нашите предложения за клиентите.“, допълва той.

Макар че дигитализацията продължава да доминира сред темите за наградата, комплексният подход на УниКредит ѝ дава възможност да се открои сред общите тенденции. Това включва сътрудничество с компаниите за финансови технологии за постигане на специфични решения, както и управление на разходите за сътрудничество в цялата индустрия върху проекти като незабавни плащания, SWIFT gpi и we.trade, като в същото време се разработват индивидуални технологии като дигиталната платформа Trade Finance Gate. Развитието на банковата група в това отношение е подкрепено от текущ ангажимент за инвестиции в размер 1.7 млрд евро в бизнес и операционни ИТ системи като част от стратегическия план на банката – Transform 2019.

Тези дигитални иновации разширяват обхвата от комплексни решения в глобалните банкови транзакции – от управление на парични средства и електронно банкиране, търговско финансиране и транзакционни продажби до решения за оборотен капитал и попечителски услуги, предоставени посредством мрежа от 4 000 кореспондентски банки в близо 175 страни. По този начин УниКредит се позиционира като естествен посредник между европейските пазари и останалата част от света.

УниКредит получи наградата на The Banker за най-добър доставчик на транзакционни услуги в Западна Европа непосредствено след отличието на списание Euromoney. През май Euromoney обяви УниКредит за най-добра банка за транзакционни услуги в Централна и Източна Европа.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк: Нетният експорт отново с положителен принос към ръста на БВП

Published

on

Raiffeisenbank

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към август, с фокус върху ключови макроикономически показатели.

Анализаторите на банката отчитат, че според експресните оценки на НСИ през второто тримесечие на 2019 г. БВП се увеличи с 3.3% на годишна база, което бе по-бавно от темпа през първото тримесечие на годината (4.8%), но по-високо от очакванията.

От страна на производството, през второто тримесечие продукцията на индустрията спадна с 0.1% на годишна база. От своя страна строителството нарасна с 3.2%, макар и по-слабо от предходното тримесечие (4.9%). „Неговият ръст бе резултат от намаляване при гражданското и инженерното строителство с 2.8% на годишна база, докато сградното строителство отново се увеличи, за трето поредно тримесечие – със 7.7%.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Коефициентът на безработица намаля с 1.3 пр.п. до 4.2% към края на полугодието, като отразява положителната динамика на БВП за периода и се очаква той да се задържи на сравними нива през следващото тримесечие. „Очаквано средната работна заплата отново се повиши – със 135 лв., от 1125 лв. през второто тримесечие на 2018 г. на 1260 лв. през второто тримесечие на 2019 г., в резултат от спада на безработицата и растежа на икономиката. Ръстът на заплатата в публичния сектор беше със 127 лв., а в частния със 138 лв. Средното възнаграждение в публичния сектор в страната (1282 лв.) си остана по-високо от това в частния (1253 лв.).“, допълва Калчев.

Continue Reading

Банки

Предстои промяна в интернет банкирането на Алианц Банк България

Published

on

Във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366, Алианц Банк България АД подготвя промени в начина на работа на платформата за интернет и мобилно банкиране. Планираните нововъведения ще обхванат, както подписването на документи в платформата, така и осъществяването на вход в нея.

Актуализацията на платформата ще бъде осъществена в началото на месец септември. Съществуващите физически токън устройства, които потребителите използват към настоящия момент за подписване на документи в платформата, ще бъдат премахнати. Вместо токън устройство, всеки потребител ще може да използва собствения си смартфон (Android или iOS), като свали и инсталира предвидена за целта мобилна апликация.

За да може да осъществи успешна регистрация в мобилната апликация, потребителят следва да използва своя мобилен телефонен номер, който е посочил при регистрацията си в платформата за интернет банкиране.

С оглед на това, Алианц Банк България любезно приканя потребителите на платформата за интернет и мобилно банкиране до края на месец август да посетят офис на банката и да предоставят свой актуален мобилен телефонен номер.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени