Connect with us

Банки

Филип Лейн: “Целта на ЕЦБ не е да направи пазарите щастливи, а да осигури благоприятни условия за финансиране”

Published

on

Philip Lane
Филип Лейн, вече член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Снимка: Bank of Ireland.

На 1 юни тази година Филип Лейн, гуверньор на Central Bank of Ireland и член на Управителния съвет на Европейската Централна Банка (ЕЦБ), стана член на нейния Изпълнителен съвет с 8 годишен мандат.

Днес ЕЦБ публикува първото му голямо интервю, направено в Twitter с въпроси на граждани.

Предлагаме ви го с известни съкращения.

Поздравления, господин Лейн! Пожелаваме Ви успех и всичко най-добро на новия ви пост.
Ф. Лейн: Благодаря, много се радвам, че съм тук в ЕЦБ. Досега Франкфурт ми харесва и съм сигурен, че ще продължа да му се наслаждавам.

Изглежда, че пазарът е убеден, че ЕЦБ ще намали лихвените проценти и ще започне отново количествено парично стимулиране (QE – quantitative easing) какъв е вашият поглед върху пакета от стимули?
Ф. Лейн: Срещаме се на всеки шест седмици, за да обсъждаме паричната политика и да вземаме решения. Непрекъснато оценяваме състоянието на икономиката и сме готови да действаме, за да поддържаме инфлацията на пътя към нашата цел.

Безработицата в еврозоната намалява бързо, а показателите за услугите показват силен ръст на заетостта през второто тримесечие. Ръстът на заплатите нараства, което помага на потреблението. Ръстът беше силен и през първото тримесечие. Износът за Китай и САЩ все още нараства. Цените на жилищата се покачват. Кредитите са нагоре. Защо намаляване на лихвите?
Ф. Лейн: Докато еврозоната се справя добре по някои измерения, инфлацията остава под целта и има рискове за растежа. Все още е необходимо значително поощряване, за да се върне инфлацията към целта ѝ. Ако е необходимо по-голямо облекчение, имаме инструментите.

Политиката за екстремно поощряване не създава ли проблеми за в бъдеще (напр. балони на активите, по-ниска възвръщаемост за бъдещи пенсионери)? Не дава ли възможност на правителствата да отложат структурните реформи? Не увеличава ли степента на спестяване и не намалява ли търсенето?
Ф. Лейн: Нашите политики подкрепят по-голямото потребление и инвестиции, дори и ако има различия между домакинствата и фирмите. Рисковете за финансовата стабилност следва да бъдат адресирани предимно чрез макропруденциални политики. Европейският семестър наблюдава фискалните и усилията за реформи.

Отрицателните лихвени проценти заедно с инфлация по-голяма от 1% не намаляват ли потребителските разходи, защото хората трябва да спестяват повече за пенсиониране?
Ф. Лейн: Някои домакинства могат да спестят повече, а други ще се възползват от ниските лихви, за да увеличат потреблението и инвестициите си (ремонти на жилища и т.н.).

Продължаването на отрицателните лихви (и инфлацията постоянно под целта) предполагат ли, че еврозоната навлиза в окончателната си фаза на “японизация“?
Ф. Лейн: Проактивните мерки (включително отрицателните лихви) са най-сигурният начин да се гарантира, че инфлацията се издига до нашата цел: временният период на отрицателните лихви е пътят към положителните лихви в бъдеще.

Дали забавянето се движи към рецесия или то ще бъде обърнато?
Ф. Лейн: Ние не виждаме рецесия, въпреки че удължаването на несигурността се отразява на нашите перспективи за растеж.

Сега, когато Facebook пуска своя собствена криптовалута, какви са по-нататъшните ви планове за регулиране на криптовалютите?
Ф. Лейн: Беноа Коуре, моят колега от Изпълнителния съвет на ЕЦБ, оглавява работната група на G7 за stablecoins (крипто-валути, предназначени да минимизират волатилността на обикновените криптовалути. Те могат да бъдат фиксирани към дадена валута или да се обменят вместо някои търгувани стоки като благородни или промишлени метали – б.р.). Групата ще представи първоначалните си заключения на 17 юли.

Поради технологичния напредък / роботиката / автоматизацията, разходите за производство / услуги ще продължат да намаляват в дългосрочен план. С оглед на това, дали старата епоха на идеята за насочване на инфлацията е все още актуална? Или (липсата на) инфлацията е удобно извинение за повече количествено парично стимулиране?
Ф. Лейн: Винаги е било така, че технологичният прогрес е свързан с тенденция на нарастване на относителната цена на услугите в сравнение с производството. Такива относителни движения на цените не са нови и не променят икономиката на инфлацията.

Смятате ли, че структурираните инвестиции в криптовалута – дългови гарантирани ценни книжа, предлагани от инвестиционните банки, свързани с индексите на криптовалутите, хеджирани с криптовалутни фючърси, са надежден начин за инвестиране в крипто-платежното пространство?
Ф.Лейн: Ние не сме тук, за да даваме инвестиционни съвети – не забравяйте, че инвестирате на свой собствен риск. Между другото, това е голямото препятствие за крипто-актив – да задоволи определението за валута. Повече в обяснителия ни материал.

В документ от 2012 г. заключихте, че „алтернативният сценарий, при който единната европейска валута се разпада, вече не е немислим”. Седем години по-късно бихте ли потвърдили това заключение? И какво може да направи ЕЦБ, за да го избегне?
Ф. Лейн: През първата половина на 2012 г. имаше много дебати за бъдещето на еврото, много се случи през лятото на 2012 г., включително и прочутата реч “каквото и да е необходимо” (речта на Президента на ЕЦБ Марио Драги от 26 юли 2012 г. в пика на финансовата криза, с която той успокоява инвеститорите, че въпреки трудностите еврото и еврозоната няма да се разпаднат и ЕЦБ ще вземе необходимите мерки, за да спаси единната валута на ЕС – б.р.). Днес еврозоната е много по-силна. По-нататъшни подобрения в архитектурата ще бъдат добре дошли.

Ето линкове към докладите: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.20.4.47 и https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.26.3.49

По време на период на продължителни нулеви / отрицателни лихвени проценти, има ли смисъл да се придържаме към тях като основен инструмент на паричната политика? Като алтернатива, ЕЦБ може директно да използва инжекции с базови пари и парично предлагане, като междинна цел, за да постигне целта си от 2% инфлация.
Ф. Лейн: Макар да сме сигурни, че е полезно да изследваме паричните агрегати, промяната в търсенето на пари означава, че не е добра идея да се фокусираме прекалено върху паричните обеми като междинна цел на политиката.

Независимостта на централната банка е от решаващо значение в система с фиатни пари (пари, декларирани от правителство като законно платежно средство – б.р.). ЕЦБ в състояние ли е да действа напълно независимо, ако силно задлъжнелите държави-членки на Европейския валутен съюз зависят от това централната банка да запази лихвените нива изкуствено ниски?
Ф. Лейн: ЕЦБ е и ще остане напълно независима и определя политиките си в изпълнение на своя мандат за поддържане на ценова стабилност.

Може ли паричната политика да включва закупуването на облигации от ЕИБ? Доколкото мога да видя, това ще задържи парите да не изтекат от еврозоната (както се случи с количественото парично стимулиране) и директно да стимулират работните места и инфлацията. Дали това може изрично да се насочи към специфични области на еврозоната?
Ф. Лейн: Вече купуваме облигации на ЕИБ, класифицирани като наднационални облигации. Наднационалните покупки на облигации възлизат на 230 млрд. евро. Списъкът с допустимите активи е тук.

Има нарастваща дискусия относно Съвременната парична теория, Modern monetary theory – MMT, (накратко тя предлага – да отпечатвате толкова пари, колкото искате и след това да ги изразходвате, после изчиствате сметката и повтаряте. – б.р.). Какво мислите за нея?
Ф. Лейн: Връзките между паричната и фискалната политика са били проучвани в продължение на много години. За да бъде ясно – паричното финансиране е забранено от Договора за ЕС.

Има ли планове на ЕЦБ да добави биткойн към резервите си?
Ф. Лейн: Не. Биткойн не е валута, а по-скоро актив и той е много волатилен.

Планира ли ЕЦБ да направи нещо, за да помогне ефективното консолидиране на банките от Еврозоната и ще помогне ли ЕЦБ да се подготви пътя за известно облекчение на доходността в средносрочен план?
Ф. Лейн: Банковият съюз и създаването на равни условия – включително ключова роля на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) – осигуряват важна подкрепа за по-ефективна паневропейска банкова система.

След 7 години грешни прогнози и парична лудост имате ли някаква представа какво правите?
Ф. Лейн: От 2014 г. нашите политики са били успешни в премахването на риска от дефлация и насърчаването на силно възстановяване на заетостта в Европа. Рисковете за финансовата стабилност остават ограничени. Фокусът ни е върху връщането на инфлацията към нашата цел.

Защо лансирате идеята за повече количествено парично стимулиране, когато миналия път 3 трилиона евро не успяха да стимулират икономиката, а само разшириха пропастта между бедни и богати?
Ф. Лейн: Нашите покупки на активи бяха много успешни, като улесниха условията за финансиране на фирми и домакинства и доведоха до създаването на милиони нови работни места през последните години.

Какво наистина мислите за идеята, Кристин Лагард да замести Марио Драги?
Ф. Лейн: Тя е отличен избор за ЕЦБ. Очаквам с нетърпение да работя с нея.

Измервате ли рисковете и страничните ефекти на предложените от вас политики? Разумно ли е да се правят публични оценки на риска, когато се обмислят облекчаващи мерки? Дали публикуването им ще разкрие слабостите на фискалната и интеграционната политика на ЕС и това ще окаже ли натиск върху лидерите на ЕС?
Ф. Лейн: Ние постоянно оценяваме рисковете и страничните ефекти на нашите политики. Ние сме прозрачни по този въпрос: моля, разгледайте протоколите от заседанията на Управителния съвет.

Лошите данни вече сe посрещaт с положително нарастване на запасите и рисковите активи. Не е ли това симптоматично за опасната среда, създадена от количественото парично стимулиране, в която участниците сега вярват, че централната банка ще продължи да им предоставя евтина ликвидност? ЕЦБ завинаги ли ще е длъжна на фондовите пазари?
Ф. Лейн: Нашата цел не е да направим пазарите щастливи, а по-скоро да осигурим благоприятни условия за финансиране, които могат да стимулират реалната икономика и да закрепят инфлационните очаквания.

 

Банки

Сметка и карта вече се откриват изцяло онлайн чрез мобилното банкиране на Райфайзен

Published

on

 

 

Обновен RaiMobile с нов дизайн и възможности

 

Банкова сметка и карта вече могат да се открият онлайн чрез мобилното банкиране на Райфайзенбанк. Тази възможност дава обновената версия на RaiMobile, която е с изцяло нова визия и концепция, базирана на клиентски ориентиран дизайн. За да се открие сметка и карта, е необходимо натискане на бутона „Стани клиент“ и попълване на форма с минимално изисквани лични данни. В допълнение на това, до края на годината клиентите не дължат месечна такса за поддръжка за разплащателна сметка в лева, както и такса за откриване на сметката. Офис на банката се посещава само, за да бъде получена пластиката на дебитната карта.

„Новото нормално е по-дигитално и за нас това е възможност още повече да се фокусираме върху отличното клиентско преживяване в онлайн среда“, каза Ани Ангелова, изпълнителен директор на Райфайзенбанк с ресор банкиране на дребно. „Усилията ни дават резултат и за двата месеца на изолация достигнахме до над 20% проникване на RaiMobile сред клиентската ни база“, допълни тя.

Чрез RaiMobile потребителите могат да извършват всички основни банкови операции от мобилното си устройство, да плащат битовите си сметки, да правят бърз превод към телефонен номер, без да е необходима сметката на получател, както и да управляват банковите си карти, които за по-голяма сигурност могат да се активират само когато се използват.

„През тази година отбелязваме 25 години Райфайзенбанк в България, през които сме близо до клиентите си в различни моменти – в добри и трудни времена“, каза още Ани Ангелова.

Continue Reading

Банки

Elevator Lab на Райфайзен търси финтех решения за корпоративни клиенти

Published

on

 

 

От днес българските финтех компании могат да кандидатстват в четвъртото издание на Elevator Lab – глобалната партньорска програма на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ), която стимулира бизнес развитието на стартъпи и финтех компании от цял свят.

Новото издание на инициативата търси иновативни решения за корпоративни клиенти в сферите Анализ на бази данни и Програми за лоялност. Повече детайли за темите са достъпни на платформата на програмата, където става и кандидатстването. Крайният срок е до 26 юни 2020 г. Подборът на финалистите ще се осъществи през август и септември и ще включва видео дискусии със селектирани кандидати. Финалът е планиран за края на септември в Букурещ.

В програмата могат да кандидатстват финтех компании от цял свят, което ще даде на българските представители достъп до съревнование на световно ниво. Участието в Elevator Lab е и отлична възможност за развитие на българските проекти с помощта на опитни ментори и достъп до реални бизнес казуси.

Проектите на кандидатите ще бъдат оценявани от жури, съставено от членове на иновационните бордове на РБИ и дъщерните банки Райфайзен в България и Румъния, които са домакини на предизвикателството Analytics & Loyalty Solutions Track в рамките на Elevator Lab 2020.

Авторите на двете най-добри финтех решения по темите ще получат гарантирано развитие на иновацията до Proof of Concept (PoC) в българската или румънската дъщерна банка и възможност за интеграция на решението в глобалната мрежа от финансови институции на групата.

Експерти от управителните съвети, бизнес звената и ИТ отделите на трите банки ще бъдат запознати в дълбочина с проектите още на много ранен етап, което ще гарантира по-успешен PoC процес и възможна бъдеща интеграция в банките от групата, което може да осигури на финтех компаниите бърз достъп до клиентска база от над 16 млн. души. Чрез програмата Elevator Lab банките от групата Райфайзен търсят иновативни финтех решения, с които да отговорят на клиентските очаквания и да развиват заедно бъдещия банков бизнес.

През 2018 и 2019 г. Elevator Lab се проведе в България под формата на регионално предизвикателство. Досега общо 48 родни стартъп и финтех компании взеха участие в програмата. Сред българските победители и финалисти през последните две години бяха утвърдените вече стартъп и финтех компании като Evrotrust, Log Sentinel, Phos, Risk Labs, Scale Focus, Reloyalty, Phyre и др.

Continue Reading

Банки

УниКредит Булбанк ще подкрепи физически лица, засегнати от кризата с COVID-19  

Published

on

UniCredit Bulbank

 

 

Здравето и благополучието на клиентите и служителите са ключов приоритет за УниКредит Булбанк. След споразумение с Българската банка за развитие (ББР) УниКредит Булбанк има готовност да подкрепи физически лица, засегнати от кризата с COVID-19 с Програма за гарантиране на безлихвени кредити за физически лица в размер до 4500 лв.

От програмата могат да се възползват физически лица с постоянен трудов договор и платени осигурителни вноски за последните 6 месеца, излезли в неплатен отпуск заради кризата с COVID-19, не получаващи възнаграждение по други трудови правоотношения и които ще се върнат на същата работа след прекратяване на неплатения отпуск и самоосигуряващи се лица с платени осигурителни вноски, но с временно прекъсната дейност в резултат на извънредното положение или спад от минимум 20 % в доходите им за първото тримесечие за 2020 спрямо същото за предходната 2019.

Лицата, които отговарят на условията могат да кандидатстват за кредит до 4500 лв., с максимален срок за погасяване до 5 години и с 0% лихвен процент. Допълнително, клиентите имат възможност да се възползват от гратисен период за погасяване на главницата от 6 до 24 месеца. След изтичане на гратисния период кредитът се погасява на равни вноски. Ако кредитът бъде погасен предсрочно, няма да се дължи комисионна.

„Стремежът на УниКредит Булбанк е да сме надежден и предвидим партньор. Банката вече предлага няколко механизма за облекчаване на своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19.  УниКредит Булбанк се присъедини съм мораториума, одобрен от БНБ. Всички кредитополучатели на банката – индивидуални клиенти, малки и средни предприятия, корпоративни клиенти, които изпитват затруднения могат да се възползват от механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения. Допълнително, УниКредит Булбанк се включва в програма за гарантиране на безлихвени кредити за физически лица в размер до 4500 лв., за да ги подкрепим да излязат от тази неочаквана криза по-бързо. Ние ще сме и до клиентите, които имат нужда от специфични решения.“, коментира Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Кандидатстването за безлихвени кредити за физически лица в размер до 4500 лв. може да се случи през Центъра за контакт за клиенти на банката на 02 9337 373 или на кратък номер 2274 за местни мобилни оператори или във филиал на банката. Клиентите имат възможност да попълнят онлайн формата на интернет страницата на УниКредит Булбанк – за индивидуални клиенти и служители на банката ще се свържат с тях.

За безлихвен кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Повече информация може да бъде намерена на специалната секция на интернет страницата на банката: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/covid-19/programa-bezlihveni-krediti/

УниКредит Булбанк ще продължи да следи отблизо ситуацията и да прави правилните неща в интерес на всички.

Continue Reading

Банки

Гореща информационна линия за подкрепа на малкия бизнес

Published

on

 

 

Специално създаден асистент от Mastercard® насочва малките предприятия с бизнес карти как да се възползват от държавните мерки през кризата COVID-19

 

 

Mastercard със съдействието на „Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия“ (ИАНМСП) разработи специална гореща линия „Подкрепа за Малкия Бизнес“ и обучи асистенти, които да ориентират и насочват микро и малки компании как да кандидатстват по програмите за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Услугата се предлага за десетките юридически лица, картодържатели на Mastercard бизнес карти, издадени от български банки.

 

Асистентите на „Подкрепа за Малкия Бизнес“ отговарят на телефон +359 (0) 2 906 06 43 и/или на business@mastercardconcierge.com и предоставят систематизирана, подробна информация и насоки за мерките, облекченията и изискванията, базирани на официална информация на ИАНМСП. Услугата се осъществява от Консиерж партньора на Mastercard, който предоставя услуги с добавена стойност тип „личен асистент“ на български език за определени нива на картови продукти. В периода на възстановяване до края на 2020 година Mastercard поетапно ще добавя различни възможности и програми, разработени в помощ на бизнеса в България.

 

Фокус на Mastercard навсякъде по света, както и в България е малкият бизнес – ние работим  постоянно за създаване на гъвкави и иновативни решения за подобряване на конкурентоспособността на търговците, партнираме на финтех фирми, които осигуряват дистанционни квалифицирани услуги и изграждат дигиталната икономика. В момента разработваме специални технологични продукти и дигитални платежни модели, които да отговорят на новата икономическа реалност след COVID-19. Като първа стъпка, обаче, инвестирахме в информационна линия за нашите картодържатели, за да ги ориентираме в огромния поток от информация и да им предоставим тази добавена стойност, удобство и малък комфорт по време на кризата, тъй като лоялността на клиентите и техните непосредствени нужди са в центъра на всичко, което правим“, каза Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

 

Изключително радостен съм, че с Mastercard обединяваме сили в услугата Mastercard Concierge, с която ще спомогнем за по-доброто информиране на българските МСП относно инструментите за подкрепа в настоящата сложна икономическа ситуация. Съвместната ни инициатива за пореден път показва, че публичният и частният сектор могат да работят отлично заедно и с общи усилия да минимизират щетите от пандемията. Използвайки изградената от ИАНМСП, SAP Bulgaria и Software Group  информационна платформа за насоки на бизнеса в условията на COVID-19, Mastercard дават по-голяма гласност на редица програми за насърчаване, от които могат да се възползват хиляди представители на малките и средните предприятия“, коментира изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков.

 

Малкият бизнес има съществен принос за цялостния растеж на местната икономика – увеличава данъчната основа, създава работни места, стимулира местното производство, увеличава електронната търговия, а сега е най-силно засегнат от свиването на потреблението. Според Mastercard SME Monitor от 2019 българският МСП сектор е съставен от търговски предприятия (28,2%), което е малко над тенденцията в ЦИЕ (25%), следвани от хотелския и ресторантьорски бизнес (14,1%), услугите (12,2%) и продажбата на бързо оборотни стоки (8%). Това са и секторите, в които бизнес картовите продукти на Mastercard са най-добре представени.

Continue Reading

Банки

10 търговски банки са готови да отпускат гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнеса

Published

on

Банката за развитие ще предостави гаранции за компании, изпитващи затруднения заради пандемията от COVID-19

10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас. Това са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк и Юробанк България.
Гаранционната програма, която е част от правителствените антикризисни мерки, е с бюджет от 500 млн. лв. В нея могат да бъдат включени компании от всички сектори, като се очаква от мярката да се възползват предимно фирми от най-засегнатите области – търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, и други.
В изпълнение на Решение на Министерски съвет Българската банка за развитие предостави на търговските банки възможност за ползване на портфейлни гаранции за 1,6 млрд. лв., с цел включване в тях на отпуснати кредити на клиенти – МСП в размер до 2 млрд. лева.
За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия: спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.; неполучени вземания от клиенти; неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.; отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината; затворени производствени съоръжения и офиси, и намаления на броя на заетите лица.
Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е до 23 декември 2020 г. Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер от 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от тях. Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.
В програмата, която Българската банка за развитие управлява, ще могат да бъдат включвани както нови кредити, така и съществуващи, но при условие, че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31.12.2019 г. и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година.
Предстои десетте заявили интерес банки да подпишат своите споразумения с ББР и да подготвят клоновите си мрежи за работа по програмата.

Continue Reading

Банки

УниКредит Булбанк открива сметка на нови клиенти със селфи

Published

on

 

  • Банката пуска изцяло нов дигитален продукт за физически лица

 

Здравето и благополучието на клиентите и служителите са ключов приоритет за УниКредит Булбанк.

 

В тази връзка, банката дава възможност на всички физически лица, които са български граждани и на възраст над 18 години да станат нейни клиенти без задължителното досега посещение на филиал.

 

Единственото, което трябва да направят желаещите да станат клиенти на УниКредит Булбанк, е да свалят приложението за мобилно банкиране Булбанк Мобайл и да следват стъпките за откриване на нова сметка. Те включват процес по дистанционна идентификация чрез селфи. Благодарение на най-модерните технологии, само в рамките на няколко минути се открива нова банкова сметка с дебитна карта към нея и мобилно банкиране.

 

Дебитната карта е без такси за теглене на всички банкомати на банката, а мобилното банкиране дава възможност за използване на широк спектър от банковите услуги изцяло през телефона си. Така всеки, който има нужда от сметка за заплата, стипендия, издръжка или друго, получава пълна банкова услуга през телефона си. Таксата е 1.60 лв. на месец.

 

„В последните месеци целият екип на банката работи активно за допълнително разширяване на продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти чрез дигиталните ни канали. Възможността за нови клиенти за откриване на сметка изцяло през мобилното приложение без посещение на филиал е истинска революция и се радваме, че сме първата банка, която ще предложи тази възможност на пазара“, коментира Джакомо Волпи, Директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.

 

В допълнение клиентите на банката могат да получават пълен набор от банкови услуги и консултации напълно дистанционно чрез Центъра за контакт с клиенти на банката (с кратък номер 18484), без да е необходимо да посещават банков филиал.

 

УниКредит Булбанк ще продължи да следи отблизо ситуацията и да прави правилните неща в интерес на всички.

 

Continue Reading
Advertisement

Най-четени