Connect with us

Финанси

Четири тенденции, които трансформират финансовия сектор

Published

on

 

През последните месеци наблюдаваме перфектната буря в бранша, в следствие на влиянието на дигиталните иновации, новите регулации, пандемията и промяната в нагласите на новото поколение

 

През последните месеци финансовият сектор се променя все по-динамично, под влиянието на четири тенденции, които оформят истинска перфектна буря за компаниите в бранша. Тези двигатели на промяната са ускорената дигитализация, промяната на потребителските нагласи, свързана със смяната на поколенията, новата регулаторна рамка и влиянието на пандемията и свързаните с нея ограничения. Различните тенденции оказват влияние помежду си, което прави промените в сектора още по-динамични.

 

Дигитализация

 

„Технологиите са движещата сила на промените във всички финансови организации, не само по отношение създаването на по-добри и нови продукти и услуги, но и поради предоставянето на по-добра инфраструктура, с която да се подпомагат всички процеси във взаимоотношенията с крайните клиенти” – споделя Цветомир Досков, главен изпълнителен директор на “Сирма бизнес консултинг” (SirmaBC) и член на управителния съвет на “Сирма Груп Холдинг“. Сред технологиите, които вече променят активно бранша, според него са дигиталните портфейли, незабавните плащания, чатботовете, дигиталният онбординг, видео банкирането и др.

 

Незабавни плащания

Съществува трайна тенденция за намаляване на парите в брой през последното десетилетие, но същевременно плащанията в кеш не намаляват. Незабавните плащания се явяват алтернатива, която банките могат да предложат на своите клиенти, като система надграждаща съществуващите платежни системи.

“Незабавните плащания могат сериозно да изместят кешовите плащания. За да се ускори използването им обаче, банката трябва да предостави надежден инструмент за извършване на бързи плащания, които да се обработват в рамките на секунди и да осигури реална среда, която дава възможност за 24/7 плащания” – убеден е Цветомир Досков. Според него, организациите, които предложат бързи и сигурни плащания, ще имат успех в бъдеще. Това обаче все още е сериозно предизвикателство пред финансовите играчи.

“В Сирма от 15 години развиваме продукти, свързани с карти и услуги в областта на плащанията. Имаме готови решения и реализирани множество проекти в тази сфера в различни страни по света. Един от последните беше реализиран на Бахамите, където предоставихме възможност на финансовата институция да затвори по-голямата част от плащанията при себе си, чрез използване на АТМ, като кеш дескове. Тази платежна услуга не минава през карта, а комуникира директно с клиентската сметка и клиентът директно тегли пари, които използва веднага, чрез терминала за незабавни плащания от сметка в сметка” – добавя още мениджърът.

 

Чатботове

Това са иновативни услуги, които навлизат с бързи темпове, благодарение развитието на технологии като изкуствен интелект, машинното обучение, технологии за естествена обработка на езика (NLP), даващи възможност на компютъра да анализира и разбира какво всъщност пита човекът.

Чатботът е пример за това как технологията помага на банката да комуникира и да подобрява преживяването на клиентите. Използвайки този тип технология всичко е по-лесно, безпроблемно, без забавяне – 24 часа в денонощието и 7 дена в седмицата“ – споделя Момчил Зарев, Главен търговски директор на решенията за финансови институции в Сирма Груп.

Чатботовете запълват нишата, която не беше покрита от интернет и мобилното банкиране. Тези решения предоставят на клиентите среда, в която могат да попитат за конкретни продукти и услуги, дори без да имат съответни познания за тях. Те често имат конкретни питания като например „искам да закупя даден актив, колко ще ми струва това“. Виртуалният асистент може да предостави тази консултация по лесен и достъпен начин на клиента.

 

Дигитален онбординг

Това е технология, която дава възможност за лесна регистрация на потребител, изцяло дигитално организиране на процесите по KYC & AML – нещо, което е било основна спирачка през предишните години. “Сега вече съществуват готови решения, които може бързо да се внедрят. Пандемията показа, че подобен процес може да се въведе за месеци и много банки започнаха да прилагат дигитален онбординг”, сподели Цветомир Досков.

“Всички сме наясно, че един процес по онбординг включва няколко законовоизискуеми процедури като KYC и AML, за които се предполага физическото присъствие. Новите технологии предоставиха възможност тези процеси да бъдат осъществени в дигитална среда и да се използват услугите на външни доставчици на удостоверителни услуги и електронна идентичност” – посочва още той и припомня, че през последните години банките са реализирали множество функционалности в своето интернет банкиране за разкриване на нови банкови сметки, депозити, кандидатстване за кредит и други.

Забавяне все още има по отношение напълно онлайн вариантите за активиране на подобни услуги от външни за организацията клиенти. „В практиката на българските банки има такива процеси, но изискват задължителна последваща поява на клиента в банков офис и неговото идентифициране и евентуално подписване на куп документи. Неразделна част от този процес на дигитализация е автоматизирането на процеса по кредитно скориране и анализ на клиента, както и задължителното възползване от отдалеченото подписване на електронни документи чрез възможностите на облачните електронни подписи и/или усъвършенствани електронни подписи” – обяснява експертът по банкови технологии.

 

Дигитален портфейл

В момента банките започват да осъзнават сериозното забавяне, по отношение създаване на собствени дигитални портфейли. То е възможно благодарение на отвореното банкиране и новата европейска директива PSD2, но все още не се използва като възможност. Много от банките са се ограничили само до това да покрият регулаторните изисквания на втората платежна директива и не се възползват от иновационния потенциал, предлаган от регламента.

Създаването на собствени дигитални портфейли им дава възможност да увеличат обема на плащанията посредством директен достъп до банковата сметка. Този процес може да се улесни с решението Up2Pay на Сирма – дигитален портфейл за банки, който използва процесите на отворено банкиране за извършване на платежни транзакции, инициирани от търговец и упълномощени от потребител на платежни услуги.

 

Видео банкиране

Чрез видео банкирането може да се покрие изключително голям процент от услугите, осъществявани от стандартен банков клон. Тази тема е много актуална, не толкова поради пандемичната обстановка, а с оглед постоянния спор доколко клиентите са готови да заменят човешкия фактор в процеса по консултиране. Тезата на противниците е, че с дигиталните услуги отпада контактът, личното консултиране и възможността да се правят кръстосани и над-продажби.

Алтернативата е видео банкирането, при което процесите се организират във видео конферентна връзка. То може да се осъществи и в добре познатите и широко използвани напоследък платформи за видеоконференция, но при тях остават въпроси около сигурността, доверието и неприкосновеността на банковите данни. Затова препоръката е да се използват специализирани платформи с допълнителни нива на сигурност, възможност за подписване и обмен на електронна документация, разбира се и видео запис.

 

Нов тип взаимоотношения с клиентите

 

С дигитализацията банките придобиват 360 градусов изглед върху клиентите, което може напълно да промени тяхната дейност. Това създада условия за персонализирани решения, насочени към произволни профили и сегменти. Пандемията накара финансовите институции да търсят по-добро клиентско изживяване, но също така повлия на желанието за предоставяне на по-адаптирани системи и инфраструктура за служителите на банките, т.е. процесите да бъдат изцяло адаптирани към тотална дигитализация.

 

Промяната в демографския профил на потребителите

 

Активното навлизане на пазара на новото поколение потребители също е важен двигател за промяна, включително и в банковия сектор. Израстнали от малки със смартфони в ръка, използващи активно чат платформи и социални мрежи, днешните младежи разчитат на телефоните си за почти всичко. За тях дори настолните компютри са остарял интерфейс.

Тази тенденция в обозримо бъдеще ще доведе до нарастващ брой потребители, за които мобилното банкиране е предпочитан начин за използване на банкови услуги, а пребиваването в банков офис ще е странно и екзотично преживяване. Финансовите институции ще трябва да се подготвят за тази промяна, развивайки пълноценни канали за достъп през мобилни устройства и подобрявайки значително потребителското изживяване. Все още у нас се наблюдава забавяне в това отношение и дори универсално и достъпно решение като дигиталните портфейли не е навлязло достатъчно широко в сектора.

 

Пандемията

 

Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея ограничения катализираха и промениха утвърдени бизнес модели в бранша, ускорявайки дигитализацията. Всички играчи на пазара трябваше да преодолеят предизвикателствата на пандемията, като подсигурят нова и надеждна инфраструктура и адаптират съществуващите бизнес модели спрямо ситуацията. Това допълнително ускори внедряването на решения за онлайн и мобилно банкиране, както и нагласите на потребителите за използването на такива.

 

Нова регулаторна рамка

 

Ревизираната Директива на Европейския съюз за платежните услуги PSD2 (2015/2366) вече оказва влияние на развитието на сектора. Създадена с цел да го либерализира и същевременно да въведе множество изисквания за защита на потребителите, тя променя начина, по който функционират банките и създава предизвикателства, но и редица нови възможности пред тях.

„Независимо, че все още не са минали и две години от реалното въвеждане на PSD2, се обмислят варианти за подобряване и облекчаване на процеса по разплащания чрез отворено банкиране. Предстои въвеждането и на SEPA Request to pay – нещо което затруднява изключително много търговците в настоящия момент – как да заявят искането си за плащане. В момента модерните начини са през QR код и Click to pay опциите, но появата на този елемент в рамките на традиционните канали за трансфер на средства, ще облекчи значително и технологичните партньори в тази посока”, добави Цветомир Досков.

Според него, „Банките трябва да се замислят как да се създават дигитални портфейли, базирани на плащания от сметка. Същевременно транзакциите от тип P2P ще се увеличават със сигурност. Към настоящия момент дигиталните портфейли са изцяло картово базирани и това ограничава възможностите на крайните ползватели. Ефектът е трайно увеличаване на броя издадени карти, а реалния брой транзакции с тях остава ограничен”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Банки

Роботи ще ни съветват как да управляваме парите си

Published

on

Ако не сте сигурни какви банкови и финансови продукти да използвате, за да управлявате по-добре парите си, много скоро можете да получите съвет не от човек, а от робот. Такива технологии вече съществуват и са на път да навлязат по-широко в живота ни. Те са част от бързото развитие на банковите технологии и в частност – навлизането на изкуствения интелект.

 

„Технологиите за машинно обучение и изкуствен интелект се налагат като следващата голяма промяна при финансовите услуги, след онлайн и мобилното банкиране. Очаквам много скоро те да преобразят изцяло начина, по който банките комуникират със своите аудитории, продават услуги и осъществяват последващата поддръжка“ – споделя Момчил Зарев, Главен търговски директор на решенията за финансови институции в “Сирма Груп Холдинг“.

 

Създаденото от Сирма решение с изкуствен интелект Melinda например може да бъде надградено от чатбот, до цялостен робот – финансов съветник. То се развива бързо, благодарение на напредъка в области като машинното обучение, технологии за естествена обработка на езика (NLP) и др. Сфери, в чиято разработка компанията има над 20 годишен опит. Чрез тези технологии Melinda се превръща в мощна система, способна да анализира и да разбира какво я пита даден човек и съответно – да му предостави точните отговори. Особено подходяща е за продажби на нови услуги, за маркетингови кампании, както и за последващата поддръжка.

 

Интелигентната система работи през разнообразни комуникационни канали, включително и през социалните мрежи или месинджър приложения. Тя е способна едновременно да повиши продажбите на банкови услуги, но без да дразни клиентите, а напротив – увеличавайки тяхната удовлетвореност и лоялност.

 

„Melinda е уникален изкуствен интелект, оптимизиран за банки и за ритейл компании. Той може да се превърне в пълноценен съветник на техните клиенти, но също и да автоматизира множество други процеси. По този начин на практика той може да добави едно цялостно ново ниво на интелигентност към банковите системи“ – посочва още Момчил Зарев от Сирма.

 

Платформата е част от бързо развиващия се нов сегмент на Robotic Process Automation (RPA), който според Зарев, тепърва предстои да се развива и да променя облика на компаниите. Не на последно място Melinda може да направи услугата „финансов съветник“ много по-достъпна за хора, които нямат достатъчно средства за да си позволят такъв консултант.

 

Continue Reading

Fintech

Българската ERP система ERP.net ограничава техническия дълг на компаниите

Published

on

Българската система за управление на бизнеса ERP.net, наследник на EnterpriseOne, разполага с множество инструменти за ограничаване на т.нар. технически дълг на компаниите. Това се дължи както на нейния цялостен подход към данните на клиентите, така и на непрекъснатото й обновяване.

 

Техническият дълг е относително нова концепция при бизнес софтуера, създадена за да демонстрира разликите между техническите решения, създадени с цел бърза интеграция и краткосрочни ползи, както и тези – внедрени с дългосрочна визия за оптимизация на работата. Това е важен показател, който показва в каква степен организациите са способни да иновират в дългосрочен план. Въпреки че възниква сравнително скоро като понятие, техническият дълг вече е определян от множество ИТ мениджъри като един от основните проблеми пред дигитализацията на бизнеса и въвеждането на иновации в компаниите.

 

Българският разработчик ERP.BG, създател на системата ERP.net, отговаря на това предизвикателство чрез цялостен подход и регулярни ъпдейти на своите решения.

 

„Когато внедряваме ERP.net при нов клиент и заменяме две – три различни системи, ние на практика намаляваме техния технически дълг значително. Друг важен аспект е, че нашите решения са изцяло cloud – базирани, което включва и регулярни ъпдейти на техните функционалности. Това запазва нисък техническия дълг на компаниите, с които работим“ – споделя Иван Аржентински, управляващ съдружник на ERP.BG.

 

Според него централизираното интегриране на фирмените данни, залегнало в системата, както и останалите й особености предоставят големи предимства по отношение поддържането на ниско ниво на технически дълг. Друго важно предимство е възможността за интегриране на много приложения, без трупане на особен технически дълг, дори и когато част от тях не се развиват успешно. Не на последно място, ERP.net разполага със собствена екосистема от външни приложения и партньори, което позволява компаниите лесно да добавят нови функционалности и иновации към своята основна система.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк ще предлага пенсионноосигурителните продукти на Алианц България

Published

on

 

Райфайзенбанк (България) и Пенсионно осигурително дружество Алианц България стартират партньорство в областта на допълнителното пенсионно осигуряване. Двете компании, които са сред лидерите на българския пазар съответно в банковата и осигурителната сфера, обединяват усилия в стремежа си да удовлетворят потребностите на клиентите.

В своите офиси Райфайзенбанк ще предлага пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОД Алианц България – допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд (т.нар. втори стълб) и доброволен пенсионен фонд (трети стълб). Допълнителното пенсионно осигуряване е дългосрочна форма на спестяване и е сред най-ефективните начини за постигане на по-добри доходи на старини. В допълнение, пенсионните фондове предоставят възможност за получаване на инвестиционна доходност в среда на ниски лихви по банковите депозити и спестовни сметки. Чрез партньорството с Алианц България Райфайзенбанк предстои да направи поредна стъпка към осигуряването на комплексно консултиране и обслужване на своите клиенти във всички етапи от техния живот.

ПОД Алианц България е част от световния лидер във финансовите услуги Allianz SE. Дружеството е добре познато на българския пазар на допълнително пенсионно осигуряване. По данни на Комисията за финансов надзор, към 31.03.2021 г. нетните активи на Доброволен пенсионен фонд Алианц България представляват 45.4% от активите на всички доброволни пенсионни фондове в страната.

Договорът за партньорство бе подписан от Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк, Ани Ангелова, изпълнителен директор Банкиране на дребно, Райфайзенбанк, Йоанис Коцианос, председател на Изпълнителния комитет на Алианц България и Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България.

Continue Reading

Банки

Цветанка Минчева е избрана за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

Published

on

Цветанка Минчева е избрана за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, назначението подлежи на одобрение от регулаторните органи

 

Надзорният съвет на УниКредит Булбанк гласува днес назначението на Цветанка Минчева за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Назначението подлежи на одобрение от Българската народна банка и регистрация в Търговския регистър.

След получаване на всички одобрения от регулаторите и вписване по партидата на банката в Търговския регистър,  Цветанка Минчева официално ще заеме новата позиция.

Цветанка Минчева, понастоящем зам. главен изпълнителен директор в УниКредит Банк Румъния, ще поеме поста от Теодора Петкова, която в началото на май беше назначена за Директор на УниКредит за Източна Европа и отговаря за бизнеса на групата в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Сърбия и частично за Русия. До вписване на назначаването на Цветанка Минчева в Търговския регистър, Теодора Петкова ще изпълнява двете позиции, на Председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и Директор на УниКредит за Източна Европа.

„Много се радвам, че Цветанка поема нова роля, след като успешно премина през висши мениджърски позиции в УниКредит както в България, така и в Румъния, като винаги е демонстрирала силна ангажираност и фокус върху резултатите“, коментира Теодора Петкова, Директор на УниКредит на Източна Европа. И допълва:

„Тя е опитен лидер във финансовия сектор, има задълбочени познания и разбиране за бизнеса и правилните лидерски умения, за да продължи успеха на УниКредит Булбанк. Щастлива съм да я приветствам у дома в новото й роля и се радвам, че е избрана от нашата вътрешна линия за развитие, което показва постоянния ни ангажимент към хората и потвърждава вниманието ни към многообразието и баланса между половете.“

 

Цветанка Минчева

Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката.

От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката.

От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор Банкиране на дребно и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката.

През 2017 г. Цветанка става Директор Глобално банково обслужване като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти.

От юли 2020 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния.

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк предлага ВНОСКА – първата безлихвена кредитна карта в България

Published

on

 

  • Продуктът е разработен в партньорство с финтех компанията Solvy
  • Пазаруване в много от най-популярните онлайн и физически магазини
  • Всяка покупка е с 0% лихва и може да бъде разсрочена до 12 равни месечни вноски
  • В мобилно приложение клиентите следят по всяко време къде, какво и с каква отстъпка могат да купят

Плащанията на вноски без никаква лихва вече са достъпни за българските потребители, благодарение на карта ВНОСКА, която се предлага от Райфайзенбанк. Продуктът, който ще промени ежедневното пазаруване, е резултат от партньорството между банката и финтех компанията Solvy, обявено в края на януари тази година.

Карта ВНОСКА дава възможност за плащане на вноски без никаква лихва. Всяка покупка с карта ВНОСКА се разсрочва автоматично на до 12 равни месечни вноски без оскъпяване. С картата може да се пазаруват стоки и услуги единствено на ПОС терминал или онлайн и не може да се теглят пари в брой или да се правят други преводи.

С карта ВНОСКА от Райфайзенбанк може да се пазарува в широка мрежа от търговски обекти, която вече включва много от най-популярните брандове на българския пазар като Sport Vision, Buzz, Dress4Less, Flair, Колев и Колев, Andrews, Welhome, Za-za, Notino, Answear, Kinderland, Farfetch, Gearbest и др. Така потребителите получават възможност за удобна и изгодна покупка на вноски без оскъпяване както на по-големи стоки като черна и бяла техника, така и на дрехи, обувки, детски играчки, дребна електроника, стоки за дома.

Управлението на плащанията и следенето на баланса се осъществява през мобилното приложение ВНОСКА, в което потребителите получават още промоционални оферти и персонални предложения от търговците, достъп до постоянно разрастващата се мрежа от магазини, както и тематично персонализирано съдържание според интересите.

За най-голямо удобство картата може да бъде поръчана онлайн от сайтовете на Райфайзенбанк или Vnoska.bg. Картата може да бъде заявена и в офисите на банката. Кредитният лимит се определя индивидуално, така че да гарантира удобното и безпроблемно използване на картата в ежедневието.

Continue Reading

Банки

„Дигитална кошница“ от РБИ – за първи път лесни кредити за разрастване на стартирали компании

Published

on

 

 

  • 100 млн. евро за онлайн компании, които са преминали стартиращата фаза
  • Размерът на индивидуалния кредит е между 1 и 7 млн. евро
  • РБИ е една от първите банки, които предлагат капитал за дигиталната индустрия

 

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) представи една от най-големите в Европа финансови програми за развитие на дигитални компании. Онлайн компании, които вече са преминали през ранната стартираща фаза, ще бъдат подкрепени с общо 100 млн. евро.

 

РБИ като пионер

РБИ е една от първите търговски банки, които предлагат т. нар. неусложнени и бързи корпоративни кредити за развитие. Въпреки че търсенето на подобен продукт е голямо и нараства значително, този клиентски сегмент, на практика, нямаше достъп до такова финансиране. За основателите и собствениците на бързоразвиващи се онлайн компании финансирането чрез кредит е много привлекателно, в сравнение с допълнителен капитал, за който те трябва да се разделят с акции на компанията.

 

„Самият аз преживях това като основател на развиваща се компания“, обяснява Йорг Бартушек, който сега ръководи Дигиталния отдел на РБИ и разработва „Дигиталната кошница“ (Digital Basket). „Колкото по-ценни стават акциите на компанията, които все още притежавате като основател, толкова по-склонни сте да плащате лихва за финансиране, вместо да се разделяте с акции“.

 

Благодарение на своето силно регионално присъствие и ноу-хау, РБИ обслужва този корпоративен сегмент в цяла Централна и Източна Европа, където е особено трудно да се получи достъп до традиционни корпоративни заеми дори за топ развиващите се компании.

 

Бърз и улеснен процес, без допълнителни разходи

 

Кредитите чрез „Дигиталната кошница“ не са натоварени с други разходи освен лихвата. Срокът е между една и пет години, в зависимост от нуждите на клиента, като по принцип е възможно и предсрочно погасяване.

 

РБИ започва да изгражда портфолио от компаниите с най-голям растеж. Размерите на кредитите варират между 1 и 7 млн. евро.

 

Първото пилотно финансиране по „Дигиталната кошница“ вече е факт. Едва 14 дни бяха необходими от старта на кредитната проверка и преговорите по договора до усвояването на необходимото финансиране.

 

Критерии за одобрение на кандидатите

 

За да получи одобрение по „Дигиталната кошница“, развиващата се компания трябва да има годишен приход от поне 5 млн. евро, да е спечелила доверието на утвърдени инвеститори чрез набиране на най-малко 3 млн. евро дялово финансиране, както и да продължава да се развива печелившо.

 

Програмата е отворена за компании от Западна Европа и от региона с най-сериозно присъствие на РБИ – Централна и Източна Европа. „Дигиталната кошница“ не се фокусира върху конкретни индустрии – най-добрите SaaS компании, платформи за електронна търговия и разработчици на приложения имат равен достъп до финансирането с иновативните доставчици на игри, технологичните компании в сектор здравеопазване (MedTechs), новите играчи в сферата на мобилността и др.

 

Единственото изключение от „Дигиталната кошница“ са разрастващите се компании от финансовия сектор (т.нар. FinTechs), които са обект на друга програма на РБИ – Elevator Venture.

 

В допълнение към резултатите на компаниите, сред другите критерии за одобрение са: присъствие на най-малко два пазара, установена система за вътрешен контрол и приемливо съотношение кредит към собствен капитал.

 

Подробна информация за програмата може да намерите ТУК.

 

Continue Reading

Най-четени