Connect with us

Финанси

Четири тенденции, които трансформират финансовия сектор

Published

on

 

През последните месеци наблюдаваме перфектната буря в бранша, в следствие на влиянието на дигиталните иновации, новите регулации, пандемията и промяната в нагласите на новото поколение

 

През последните месеци финансовият сектор се променя все по-динамично, под влиянието на четири тенденции, които оформят истинска перфектна буря за компаниите в бранша. Тези двигатели на промяната са ускорената дигитализация, промяната на потребителските нагласи, свързана със смяната на поколенията, новата регулаторна рамка и влиянието на пандемията и свързаните с нея ограничения. Различните тенденции оказват влияние помежду си, което прави промените в сектора още по-динамични.

 

Дигитализация

 

„Технологиите са движещата сила на промените във всички финансови организации, не само по отношение създаването на по-добри и нови продукти и услуги, но и поради предоставянето на по-добра инфраструктура, с която да се подпомагат всички процеси във взаимоотношенията с крайните клиенти” – споделя Цветомир Досков, главен изпълнителен директор на “Сирма бизнес консултинг” (SirmaBC) и член на управителния съвет на “Сирма Груп Холдинг“. Сред технологиите, които вече променят активно бранша, според него са дигиталните портфейли, незабавните плащания, чатботовете, дигиталният онбординг, видео банкирането и др.

 

Незабавни плащания

Съществува трайна тенденция за намаляване на парите в брой през последното десетилетие, но същевременно плащанията в кеш не намаляват. Незабавните плащания се явяват алтернатива, която банките могат да предложат на своите клиенти, като система надграждаща съществуващите платежни системи.

“Незабавните плащания могат сериозно да изместят кешовите плащания. За да се ускори използването им обаче, банката трябва да предостави надежден инструмент за извършване на бързи плащания, които да се обработват в рамките на секунди и да осигури реална среда, която дава възможност за 24/7 плащания” – убеден е Цветомир Досков. Според него, организациите, които предложат бързи и сигурни плащания, ще имат успех в бъдеще. Това обаче все още е сериозно предизвикателство пред финансовите играчи.

“В Сирма от 15 години развиваме продукти, свързани с карти и услуги в областта на плащанията. Имаме готови решения и реализирани множество проекти в тази сфера в различни страни по света. Един от последните беше реализиран на Бахамите, където предоставихме възможност на финансовата институция да затвори по-голямата част от плащанията при себе си, чрез използване на АТМ, като кеш дескове. Тази платежна услуга не минава през карта, а комуникира директно с клиентската сметка и клиентът директно тегли пари, които използва веднага, чрез терминала за незабавни плащания от сметка в сметка” – добавя още мениджърът.

 

Чатботове

Това са иновативни услуги, които навлизат с бързи темпове, благодарение развитието на технологии като изкуствен интелект, машинното обучение, технологии за естествена обработка на езика (NLP), даващи възможност на компютъра да анализира и разбира какво всъщност пита човекът.

Чатботът е пример за това как технологията помага на банката да комуникира и да подобрява преживяването на клиентите. Използвайки този тип технология всичко е по-лесно, безпроблемно, без забавяне – 24 часа в денонощието и 7 дена в седмицата“ – споделя Момчил Зарев, Главен търговски директор на решенията за финансови институции в Сирма Груп.

Чатботовете запълват нишата, която не беше покрита от интернет и мобилното банкиране. Тези решения предоставят на клиентите среда, в която могат да попитат за конкретни продукти и услуги, дори без да имат съответни познания за тях. Те често имат конкретни питания като например „искам да закупя даден актив, колко ще ми струва това“. Виртуалният асистент може да предостави тази консултация по лесен и достъпен начин на клиента.

 

Дигитален онбординг

Това е технология, която дава възможност за лесна регистрация на потребител, изцяло дигитално организиране на процесите по KYC & AML – нещо, което е било основна спирачка през предишните години. “Сега вече съществуват готови решения, които може бързо да се внедрят. Пандемията показа, че подобен процес може да се въведе за месеци и много банки започнаха да прилагат дигитален онбординг”, сподели Цветомир Досков.

“Всички сме наясно, че един процес по онбординг включва няколко законовоизискуеми процедури като KYC и AML, за които се предполага физическото присъствие. Новите технологии предоставиха възможност тези процеси да бъдат осъществени в дигитална среда и да се използват услугите на външни доставчици на удостоверителни услуги и електронна идентичност” – посочва още той и припомня, че през последните години банките са реализирали множество функционалности в своето интернет банкиране за разкриване на нови банкови сметки, депозити, кандидатстване за кредит и други.

Забавяне все още има по отношение напълно онлайн вариантите за активиране на подобни услуги от външни за организацията клиенти. „В практиката на българските банки има такива процеси, но изискват задължителна последваща поява на клиента в банков офис и неговото идентифициране и евентуално подписване на куп документи. Неразделна част от този процес на дигитализация е автоматизирането на процеса по кредитно скориране и анализ на клиента, както и задължителното възползване от отдалеченото подписване на електронни документи чрез възможностите на облачните електронни подписи и/или усъвършенствани електронни подписи” – обяснява експертът по банкови технологии.

 

Дигитален портфейл

В момента банките започват да осъзнават сериозното забавяне, по отношение създаване на собствени дигитални портфейли. То е възможно благодарение на отвореното банкиране и новата европейска директива PSD2, но все още не се използва като възможност. Много от банките са се ограничили само до това да покрият регулаторните изисквания на втората платежна директива и не се възползват от иновационния потенциал, предлаган от регламента.

Създаването на собствени дигитални портфейли им дава възможност да увеличат обема на плащанията посредством директен достъп до банковата сметка. Този процес може да се улесни с решението Up2Pay на Сирма – дигитален портфейл за банки, който използва процесите на отворено банкиране за извършване на платежни транзакции, инициирани от търговец и упълномощени от потребител на платежни услуги.

 

Видео банкиране

Чрез видео банкирането може да се покрие изключително голям процент от услугите, осъществявани от стандартен банков клон. Тази тема е много актуална, не толкова поради пандемичната обстановка, а с оглед постоянния спор доколко клиентите са готови да заменят човешкия фактор в процеса по консултиране. Тезата на противниците е, че с дигиталните услуги отпада контактът, личното консултиране и възможността да се правят кръстосани и над-продажби.

Алтернативата е видео банкирането, при което процесите се организират във видео конферентна връзка. То може да се осъществи и в добре познатите и широко използвани напоследък платформи за видеоконференция, но при тях остават въпроси около сигурността, доверието и неприкосновеността на банковите данни. Затова препоръката е да се използват специализирани платформи с допълнителни нива на сигурност, възможност за подписване и обмен на електронна документация, разбира се и видео запис.

 

Нов тип взаимоотношения с клиентите

 

С дигитализацията банките придобиват 360 градусов изглед върху клиентите, което може напълно да промени тяхната дейност. Това създада условия за персонализирани решения, насочени към произволни профили и сегменти. Пандемията накара финансовите институции да търсят по-добро клиентско изживяване, но също така повлия на желанието за предоставяне на по-адаптирани системи и инфраструктура за служителите на банките, т.е. процесите да бъдат изцяло адаптирани към тотална дигитализация.

 

Промяната в демографския профил на потребителите

 

Активното навлизане на пазара на новото поколение потребители също е важен двигател за промяна, включително и в банковия сектор. Израстнали от малки със смартфони в ръка, използващи активно чат платформи и социални мрежи, днешните младежи разчитат на телефоните си за почти всичко. За тях дори настолните компютри са остарял интерфейс.

Тази тенденция в обозримо бъдеще ще доведе до нарастващ брой потребители, за които мобилното банкиране е предпочитан начин за използване на банкови услуги, а пребиваването в банков офис ще е странно и екзотично преживяване. Финансовите институции ще трябва да се подготвят за тази промяна, развивайки пълноценни канали за достъп през мобилни устройства и подобрявайки значително потребителското изживяване. Все още у нас се наблюдава забавяне в това отношение и дори универсално и достъпно решение като дигиталните портфейли не е навлязло достатъчно широко в сектора.

 

Пандемията

 

Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея ограничения катализираха и промениха утвърдени бизнес модели в бранша, ускорявайки дигитализацията. Всички играчи на пазара трябваше да преодолеят предизвикателствата на пандемията, като подсигурят нова и надеждна инфраструктура и адаптират съществуващите бизнес модели спрямо ситуацията. Това допълнително ускори внедряването на решения за онлайн и мобилно банкиране, както и нагласите на потребителите за използването на такива.

 

Нова регулаторна рамка

 

Ревизираната Директива на Европейския съюз за платежните услуги PSD2 (2015/2366) вече оказва влияние на развитието на сектора. Създадена с цел да го либерализира и същевременно да въведе множество изисквания за защита на потребителите, тя променя начина, по който функционират банките и създава предизвикателства, но и редица нови възможности пред тях.

„Независимо, че все още не са минали и две години от реалното въвеждане на PSD2, се обмислят варианти за подобряване и облекчаване на процеса по разплащания чрез отворено банкиране. Предстои въвеждането и на SEPA Request to pay – нещо което затруднява изключително много търговците в настоящия момент – как да заявят искането си за плащане. В момента модерните начини са през QR код и Click to pay опциите, но появата на този елемент в рамките на традиционните канали за трансфер на средства, ще облекчи значително и технологичните партньори в тази посока”, добави Цветомир Досков.

Според него, „Банките трябва да се замислят как да се създават дигитални портфейли, базирани на плащания от сметка. Същевременно транзакциите от тип P2P ще се увеличават със сигурност. Към настоящия момент дигиталните портфейли са изцяло картово базирани и това ограничава възможностите на крайните ползватели. Ефектът е трайно увеличаване на броя издадени карти, а реалния брой транзакции с тях остава ограничен”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Банки

Цветанка Минчева е избрана за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

Published

on

Цветанка Минчева е избрана за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, назначението подлежи на одобрение от регулаторните органи

 

Надзорният съвет на УниКредит Булбанк гласува днес назначението на Цветанка Минчева за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Назначението подлежи на одобрение от Българската народна банка и регистрация в Търговския регистър.

След получаване на всички одобрения от регулаторите и вписване по партидата на банката в Търговския регистър,  Цветанка Минчева официално ще заеме новата позиция.

Цветанка Минчева, понастоящем зам. главен изпълнителен директор в УниКредит Банк Румъния, ще поеме поста от Теодора Петкова, която в началото на май беше назначена за Директор на УниКредит за Източна Европа и отговаря за бизнеса на групата в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Сърбия и частично за Русия. До вписване на назначаването на Цветанка Минчева в Търговския регистър, Теодора Петкова ще изпълнява двете позиции, на Председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и Директор на УниКредит за Източна Европа.

„Много се радвам, че Цветанка поема нова роля, след като успешно премина през висши мениджърски позиции в УниКредит както в България, така и в Румъния, като винаги е демонстрирала силна ангажираност и фокус върху резултатите“, коментира Теодора Петкова, Директор на УниКредит на Източна Европа. И допълва:

„Тя е опитен лидер във финансовия сектор, има задълбочени познания и разбиране за бизнеса и правилните лидерски умения, за да продължи успеха на УниКредит Булбанк. Щастлива съм да я приветствам у дома в новото й роля и се радвам, че е избрана от нашата вътрешна линия за развитие, което показва постоянния ни ангажимент към хората и потвърждава вниманието ни към многообразието и баланса между половете.“

 

Цветанка Минчева

Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката.

От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката.

От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор Банкиране на дребно и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката.

През 2017 г. Цветанка става Директор Глобално банково обслужване като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти.

От юли 2020 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния.

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк предлага ВНОСКА – първата безлихвена кредитна карта в България

Published

on

 

 • Продуктът е разработен в партньорство с финтех компанията Solvy
 • Пазаруване в много от най-популярните онлайн и физически магазини
 • Всяка покупка е с 0% лихва и може да бъде разсрочена до 12 равни месечни вноски
 • В мобилно приложение клиентите следят по всяко време къде, какво и с каква отстъпка могат да купят

Плащанията на вноски без никаква лихва вече са достъпни за българските потребители, благодарение на карта ВНОСКА, която се предлага от Райфайзенбанк. Продуктът, който ще промени ежедневното пазаруване, е резултат от партньорството между банката и финтех компанията Solvy, обявено в края на януари тази година.

Карта ВНОСКА дава възможност за плащане на вноски без никаква лихва. Всяка покупка с карта ВНОСКА се разсрочва автоматично на до 12 равни месечни вноски без оскъпяване. С картата може да се пазаруват стоки и услуги единствено на ПОС терминал или онлайн и не може да се теглят пари в брой или да се правят други преводи.

С карта ВНОСКА от Райфайзенбанк може да се пазарува в широка мрежа от търговски обекти, която вече включва много от най-популярните брандове на българския пазар като Sport Vision, Buzz, Dress4Less, Flair, Колев и Колев, Andrews, Welhome, Za-za, Notino, Answear, Kinderland, Farfetch, Gearbest и др. Така потребителите получават възможност за удобна и изгодна покупка на вноски без оскъпяване както на по-големи стоки като черна и бяла техника, така и на дрехи, обувки, детски играчки, дребна електроника, стоки за дома.

Управлението на плащанията и следенето на баланса се осъществява през мобилното приложение ВНОСКА, в което потребителите получават още промоционални оферти и персонални предложения от търговците, достъп до постоянно разрастващата се мрежа от магазини, както и тематично персонализирано съдържание според интересите.

За най-голямо удобство картата може да бъде поръчана онлайн от сайтовете на Райфайзенбанк или Vnoska.bg. Картата може да бъде заявена и в офисите на банката. Кредитният лимит се определя индивидуално, така че да гарантира удобното и безпроблемно използване на картата в ежедневието.

Continue Reading

Банки

„Дигитална кошница“ от РБИ – за първи път лесни кредити за разрастване на стартирали компании

Published

on

 

 

 • 100 млн. евро за онлайн компании, които са преминали стартиращата фаза
 • Размерът на индивидуалния кредит е между 1 и 7 млн. евро
 • РБИ е една от първите банки, които предлагат капитал за дигиталната индустрия

 

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) представи една от най-големите в Европа финансови програми за развитие на дигитални компании. Онлайн компании, които вече са преминали през ранната стартираща фаза, ще бъдат подкрепени с общо 100 млн. евро.

 

РБИ като пионер

РБИ е една от първите търговски банки, които предлагат т. нар. неусложнени и бързи корпоративни кредити за развитие. Въпреки че търсенето на подобен продукт е голямо и нараства значително, този клиентски сегмент, на практика, нямаше достъп до такова финансиране. За основателите и собствениците на бързоразвиващи се онлайн компании финансирането чрез кредит е много привлекателно, в сравнение с допълнителен капитал, за който те трябва да се разделят с акции на компанията.

 

„Самият аз преживях това като основател на развиваща се компания“, обяснява Йорг Бартушек, който сега ръководи Дигиталния отдел на РБИ и разработва „Дигиталната кошница“ (Digital Basket). „Колкото по-ценни стават акциите на компанията, които все още притежавате като основател, толкова по-склонни сте да плащате лихва за финансиране, вместо да се разделяте с акции“.

 

Благодарение на своето силно регионално присъствие и ноу-хау, РБИ обслужва този корпоративен сегмент в цяла Централна и Източна Европа, където е особено трудно да се получи достъп до традиционни корпоративни заеми дори за топ развиващите се компании.

 

Бърз и улеснен процес, без допълнителни разходи

 

Кредитите чрез „Дигиталната кошница“ не са натоварени с други разходи освен лихвата. Срокът е между една и пет години, в зависимост от нуждите на клиента, като по принцип е възможно и предсрочно погасяване.

 

РБИ започва да изгражда портфолио от компаниите с най-голям растеж. Размерите на кредитите варират между 1 и 7 млн. евро.

 

Първото пилотно финансиране по „Дигиталната кошница“ вече е факт. Едва 14 дни бяха необходими от старта на кредитната проверка и преговорите по договора до усвояването на необходимото финансиране.

 

Критерии за одобрение на кандидатите

 

За да получи одобрение по „Дигиталната кошница“, развиващата се компания трябва да има годишен приход от поне 5 млн. евро, да е спечелила доверието на утвърдени инвеститори чрез набиране на най-малко 3 млн. евро дялово финансиране, както и да продължава да се развива печелившо.

 

Програмата е отворена за компании от Западна Европа и от региона с най-сериозно присъствие на РБИ – Централна и Източна Европа. „Дигиталната кошница“ не се фокусира върху конкретни индустрии – най-добрите SaaS компании, платформи за електронна търговия и разработчици на приложения имат равен достъп до финансирането с иновативните доставчици на игри, технологичните компании в сектор здравеопазване (MedTechs), новите играчи в сферата на мобилността и др.

 

Единственото изключение от „Дигиталната кошница“ са разрастващите се компании от финансовия сектор (т.нар. FinTechs), които са обект на друга програма на РБИ – Elevator Venture.

 

В допълнение към резултатите на компаниите, сред другите критерии за одобрение са: присъствие на най-малко два пазара, установена система за вътрешен контрол и приемливо съотношение кредит към собствен капитал.

 

Подробна информация за програмата може да намерите ТУК.

 

Continue Reading

Банки

УниКредит Булбанк отчита 50% ръст на преводите през мобилното си банкиране на годишна база

Published

on

UniCredit Bulbank

 

 

 • Най-голямата банка обнови изцяло дизайна на Булбанк Мобайл;
 • Близо половин милион клиенти използват активно приложението за мобилно банкиране

 

Ръст от 50% отчита УниКредит Булбанк в броя на преводите, направени от клиенти на банката през приложението за мобилно банкиране. Значителният ръст на годишна база към края на 2020 е резултат на постоянните подобрения и налични функционалности на Булбанк Мобайл, както и от променената среда, в която все повече клиенти се доверяват на дигиталните услуги и продукти на банката. Увеличение има и в броя на активните потребители на Булбанк Мобайл, които достигат почти половин милион.

 

Подобна е и тенденцията при потребителите, които използват дистанционните канали за плащане на своите битови сметки – за изминалата 2020, плащанията на битови сметки през мобилното банкиране са нараснали с 50%, като тази тенденция се запазва и за първото тримесечие на 2021.

 

В края на 2020, близо 90% от всички плащания са извършени през дигиталните канали на банката – Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн.

 

„Последната година засили темповете на дигитализация в УниКредит Булбанк. Създадохме необходимите процеси, така че да можем да предлагаме почти всички услуги дистанционно. Клиентът, имайки вече банката в телефона си, може да свърши почти всичко от разстояние: от откриване на сметка през заявяване и доставка на банкова карта до адрес, заявяване на спестовен план, кандидатстване за кредит, подписването на банкови договори и документи  и други“, коментира Виктор Стоянов, директор на управление Дистанционни услуги и дигитални канали.

 

УниКредит Булбанк отговоря на очакванията на клиентите за по-бързи и достъпни дигитални услуги, като продължава да улеснява и обновява дигиталните си канали. Банката обнови мобилното си банкиране Булбанк Мобайл. Приложението има изцяло нов облик и дизайн, които позволяват много по-интуитивно управление и лесна навигация в различните функционалности и менюта.

 

Обновлението стана в партньорство с клиентите, които имаха възможност да тестват новото приложение и да дадат своята обратна връзка.

 

Мобилното приложение Булбанк Мобайл дава възможност на клиентите на банката да се възползват напълно отдалечено от традиционни банкови услуги и продукти като извършват преводи, включително и опцията за създаване на превод посредством QR код, заплащат своите битови сметки, добавят своите карти, издадени от УниКредит Булбанк, в дигиталния портфейл на банката и Apple Pay, управляват картите си, като могат по всяко време да заключат и отключат конкретна карта.

 

Допълнително потребителите на Булбанк Мобайл имат възможността да активират дебитна карта с електронен ПИН, получават динамична парола при пазаруване онлайн с карта, подписват дигитално документи за продукти и услуги предоставяни от банката, получават бърз достъп до баланс по сметки, чрез Widget функционалността, заявяват желани продукти, директно през приложение, имат достъп до М-токен за потвърждаване на плащания през Булбанк Онлайн, без да се налага да свалят допълнителни приложения и други.

 

Освен това мобилното банкиране на УниКредит Булбанк дава възможност на всеки, който иска да стане клиент на банката да го направи изцяло дистанционно, като открие сметка и заяви своята дебитна карта, с доставка на адрес, напълно безплатно.

 

„Обновеният Булбанк Мобайл дава възможност на клиентите още по-бързо и надеждно да извършват всички банкови операции през телефона си без да е необходимо да посещават филиал. Допълнително оптимизирахме и променихме приложението, за да премахнем всички неудобства, за които клиентите ни информираха“, обяснява Стефан Петков, мениджър дигитална трансформация в УниКредит Булбанк.

 

Continue Reading

Банки

„Часът на банката“ помогна за подобряване на финансовата грамотност на повече от 1500 ученици от цялата страна

Published

on

 

Над 1500 ученици на различна възраст от цялата страна подобриха познанията си за съвременния финансов свят, значението и сигурното управление на парите и се запознаха с дигиталните иновации, които правят ежедневието по-удобно и сигурно. Образователната програма бе част от традиционната инициатива „Часът на банката“ на Райфайзенбанк, която се провежда за четвърта поредна година.

През 2021 г. кампанията бе адаптирана за провеждане в онлайн среда и с представяне на най-актуалните по време на пандемията финансови теми. Инициативата успя да достигне до близо 20 училища в София, Пловдив, Бургас, Плевен, Козлодуй, Шумен, Смолян, Видин, Стара Загора и Елин Пелин.

„Иновационно и дигитално банкиране“, „Информационна сигурност“, „Микробизнес и предприемачество“, „Работодателска марка“, „Кредитни продукти“ и „Банкови карти“ бяха част от темите, които обхвана инициативата за повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите. Специално подготвените за ученици лекции от банкови специалисти протекоха под интерактивна форма с много дискусии, практически казуси и игрови елементи, поради което обратната връзка от участниците е много позитивна.

„Часът на банката“ е част от социално отговорната политика на Райфайзенбанк, като от 2017 г. досега програмата е помогнала за подобряването на финансовата култура на хиляди български ученици.

 

Continue Reading

Банки

РБИ публикува отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Published

on

 

Йохан Щробл: Търсенето на кредити се повиши през март

 

 • Нетният лихвен доход остава стабилен спрямо предходното тримесечие; нетния лихвен марж отразява излишъка на ликвидност
 • Нетните приходи от такси и комисиони се възстановиха почти напълно, въпреки по-ниските обменни курсове и продължителните локдауни
 • Основните административни разходи спадат с 5% на годишна база
 • Коефициентът на провизиране достигна 0.35% поради по-малкото нови лоши кредити (в етап 3)
 • Консолидирана печалба се подобри с 22% на годишна база до 216 млн. евро, подпомогната от по-ниски разходи за риск
 • Кредитирането на клиенти се повиши с 1% от началото на годината
 • Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) остава стабилен на 13.6% (с включени резултати към отчетения период)

 

Консолидираната печалба на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) се подобри с повече от една пета до 216 милиона евро през първото тримесечие на 2021 г., въпреки че икономическата среда продължава да бъде доминирана от пандемията COVID-19 и нейните въздействия. Този ефект е видим и при валутните движения, със значителен натиск за обезценяване на редица валути от ЦИЕ през финансовата 2020 г., въпреки че първите три месеца на 2021 г. донесоха видима тенденция на повишение. Допълнителните фактори, влияещи върху консолидираната печалба, включват продължаващата среда на ниски лихвени проценти, намаленото търсене на кредити и банкови услуги поради икономическата ситуация, както и излишната ликвидност в групата.

„Доволни сме от развитието през първото тримесечие. Търсенето на кредити се повиши през март. Благодарение на напредъка във ваксинациите усещаме положително настроение. Икономическото възстановяване е видимо и ще продължи устойчиво през следващите две години”, каза главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

Общите административни разходи намаляват 

Оперативните приходи намаляват с 11% на годишна база до 1,259 млн. евро, а нетният лихвен доход намалява с 13% до 767 млн. евро, в резултат от намаление на лихвените проценти на много пазари от групата и на обезценявания на валути, особено в Русия и Украйна. Нетните приходи от такси и комисиони намаляват с 3% до 434 милиона евро, главно поради по-ниски обеми в резултат на COVID-19 и на обезценки във валута.

Общите административни разходи намаляват с 5% на годишна база до 692 млн. евро, като валутните движения доведоха до намаление от 35 милиона евро.

Значителен спад на провизирането

Заделените провизии за отчетения периодa са на стойност 79 млн. евро, което е намаление почти наполовина спрямо 153 млн. евро за същия период на миналата година.

Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна слабо до 1.8 процента с намаление от 0.1 процентни пункта в края на годината, главно поради увеличение на депозитите в централните банки, докато Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) спадна с 0.3 процентни пункта до 61.2%.

Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 13.6% 

Отчитайки резултатите от първото тримесечие, капиталовите показатели (според пълните изисквания на регламента) са какво следва: базов собствен капитал от първи ред (CET1) – 13.6%, капитал от първи ред – 15.6%, обща капиталова адекватност – 18.1%.

Резултати за тримесечието

В сравнение с последното тримесечие на 2020 г., приходите от дейността се увеличават с 12 млн. евро до 1,259 млн. през първото тримесечие на 2021 г.

Общите административни разходи намаляват с 85 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 692 млн. евро, главно поради сезонни ефекти.

Заделените провизии са на стойност 79 млн. евро през първото тримесечие на 2021 г. при 133 млн. евро през последното тримесечие на 2020 г.

Консолидираната печалба за отчетения период се увеличава с 11 млн. евро до 216 млн. евро.

Перспектива

 • РБИ очаква слабо нарастване на кредитите през първата половина на 2021 г., което да се ускори през втората половина на годината.
 • Коефициентът на провизиране за цялата 2021 г. се очаква да бъде около 75 базисни пункта, след като изтече срокът на мораториумите и спрат правителствените програми за подкрепа.
 • Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55% – възможно най-скоро след 2022 г. в зависимост от скоростта на възстановяването.
 • РБИ очаква консолидираната възвращаемост на капитала да се подобри през 2021 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.
 • Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.
 • На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени