Connect with us

Застраховане

Швейцарски застраховател не сключи сделка с японска корпорация

Published

on

Swiss Re HQ Zurich
Централата на Swiss Re в Цюрих. Снимка: Swiss Re

Швейцарската Swiss Re приключи разговорите за потенциална миноритарна инвестиция от японската група SoftBank, заяви швейцарската презастрахователна компания днес в прессъобщение на сайта си.

Заради спада в цените и силната конкуренция от последните години, швейцарците се надяваха, че потенциална сделка с японците, може да им донесе нови потоци от приходи от бързорастящия и ненаситен застрахователен пазар в Азия.

Въпреки провалената сделка Swiss Re ще продължи да прилага своята технологична стратегия в комбинация от вътрешни разработки и сътрудничество от трети страни, подчертава застрахователя в изявлението си.

В този контекст компанията ще продължи да проучва бизнес възможностите между оперативните дружества на Swiss Re и компаниите на Softbank.

Швейцарската Swiss Re Group е един от водещите световни доставчици на презастраховане, застраховане и други форми на прехвърляне на риска, базирани на застраховки.

SoftBank Group e международна японска корпорация, която според класацията Forbes Global 2000 e на 38 място сред най-големите публични компании в света и четвъртата най-голяма публично търгувана компания в Япония след Toyota, Mitsubishi UFJ Financial и NTT.

 

 

Банки

60% от потребителите биха дали повече лични данни на банки и застрахователи за по-ниски цени

Published

on

office, computer

Това сочи проучване на Accenture.

Близо шест от всеки десет потребители биха желали да споделят значителна лична информация със своята банка и застраховател в замяна на по-ниски цени за продукти и услуги, сочи ново световно проучване на софтуерната компания Accenture.

То е проведено сред 47 000 потребители на 28 пазара.

В същото време обаче потребителите смятат, че неприкосновеността на личния живот е от първостепенно значение, като три четвърти (75%) казват, че са много предпазливи по отношение на поверителността на личните им данни.

След увеличението на разходите, хората класират като втората най-важна причина за раздяла със

своята банка или застраховател именно нарушенията на сигурността на данните им.

Потребителите демонстрират силна подкрепа за персонализирани застрахователни премии, като 64% ​​се интересуват от такива за застраховка на автомобила, базирани на безопасно шофиране, а 52% в замяна на животозастрахователни премии, свързани със здравословен начин на живот.

Четирима от петима потребители (79%) биха предоставили лични данни, включително доходи, местоположение и навици на начин на живот, на своя застраховател, ако смятат, че това би помогнало за намаляване на вероятността от нараняване или загуба.

В банковия сектор 81% от потребителите биха желали да споделят данни за доходите, местонахождението си и начина си на живот срещу по-бързо одобрение на заема, а 76% биха го направили, за да получат персонализирани предложения въз основа на тяхното местоположение, като отстъпки от търговец на дребно.

Половината (51%) от потребителите искат тяхната банка да предостави актуализации за това колко пари имат до следващата им заплата, а 57% искат съвети за спестявания, базирани на техните навици за харчене.

Финансовите фирми имат огромна отговорност да запазят ролята си на доверени попечители на поверителността на данните” – казва Брус Холи, старши управляващ директор на финансовите услуги на Accenture за Северна Америка. „Банките и застрахователите, които не се възползват от възможността да надграждат доверието си и да подобрят клиентския си опит, рискуват да загубят.“

Апетитът за споделяне на значителни лични данни с финансовите фирми е най-висок в Китай, като 67% от потребителите там са готови да споделят повече данни срещу персонализирани услуги.

В САЩ този процент е 50.

В Европа – където GDPR – Общия регламент за защита на данните влезе в сила през май 2018 g. – потребителите са най-скептични. Например, само 40% от потребителите във Великобритания и Германия са заявили, че биха обменили повече данни с банки и застрахователи в замяна на персонализирани услуги.

Пълният текст на проучването можете да свалите оттук.

Continue Reading

Дялово финансиране

ЕК с нови правила за инвестиране на застрахователите

Published

on

Valdis Dombrovskis + Jyrki Katainen
Зам. председателите на ЕК: Валдис Домбровскис (ляво) и Юрки Катайнен (дясно). Снимка: ЕК.

Вече и те ще могат да осигуряват финансиране за МСП.

Застрахователният сектор е добре подготвен да осигурява дългосрочно финансиране чрез инвестиране в собствен капитал и частен дълг, включително на малки и средни предприятия (МСП), но действителният дял на техните инвестиции в реалната икономика остава ограничен.

Ето защо в петък Европейската комисия прие нови правила, в резултат на които, те ще трябва да държат по-малко капитал за такива инвестиции и следователно ще бъдат по-привлекателни за инвестиране в икономиката.

Това допълнително ще подпомогне мобилизирането на инвестициите от частния сектор – ключова цел на Съюза на капиталовите пазари (СКП).

Новоприетите правила, които са под формата на делегиран регламент, изменят пруденциалните правила на ЕС за застрахователния сектор, известни като Платежоспособност II (Solvency II).

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Една от основните цели на СКП е да насърчи икономическия растеж в Европа чрез премахване на бариерите за инвестиции. Застрахователите казваха, че някои от правилата на Платежоспособност II им пречат да инвестират повече в собствен и частен дълг. Слушахме техните притеснения. Приетите изменения ще направят по-лесно и по-привлекателно за тях да инвестират в МСП и да осигурят дългосрочно финансиране на икономиката “.

Юрки Катайнен, заместник-председател, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „МСП могат да играят решаваща роля за създаването на работни места и устойчив икономически растеж. За да изпълняват тази роля, те се нуждаят от достъп до широк спектър от възможности за финансиране, включително чрез собствен и частен дълг.

Днешните (от 8 март – бр.р.) действия ще позволят на МСП и други компании да имат по-добър достъп до такива инструменти за финансиране от застрахователите. Убеден съм, че тази промяна ще допринесе за растежа и просперитета в целия Съюз“.

Въз основа на експертни съвети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и задълбочени анализи от Комисията, новите правила намаляват капиталовите изисквания за инвестициите на застрахователите в собствен и частен дълг, като също така привеждат правилата, приложими за банките и застрахователите.

Новите изменения ще минат за подробно разглеждане за период от 3 месеца и от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да бъдат приети.

 

Continue Reading

Застраховане

6 нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас през януари

Published

on

insurance

За месец януари 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 6 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 3 застрахователни дружества, които са преустановили извършването на дейност.

Към 31 януари 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 634.

През месец януари в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 16 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 3 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност.

Към 31 януари 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2493.

През месец януари КФН е изпратила уведомление до компетентен орган на държава членка на ЕС за намерението на 1 застрахователно дружество със седалище в Република България да разшири дейността си на нейна територия.

Към 31 януари 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.

През месец януари КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия.

Към 31 януари 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 41.

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Continue Reading

Банки

BBVA издаде блокчейн базирана зелена облигация

Published

on

BBVA Madrid new bulding
Сграда на BBVA в Мадрид. Снимка: банката.

Тя за испанската застрахователна компания MAPFRE.

Втората по големина банка в Испания, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), обяви днес в прессъобщение на сайта си, пускането на първата структурирана зелена облигация, която използва блокчейн технология за договаряне на условията.

Това е частно пласиране, в което испанската застрахователна къща MAPFRE инвестира шестгодишна облигация в размер на 35 милиона евро за финансиране на устойчиви продукти.

С тази емисия облигации групата BBVA демонстрира, че притежава средствата, знанията и ангажимента да предоставя на своите клиенти най-съвременни продукти, базирани на най-новите технологии и иновативни устойчиви решения.

Тази сделка е едновременно устойчива и високотехнологична.

Структурираните облигации са прехвърляеми активи с фиксиран падеж и възвръщаемост, която може да се основава на лихвени проценти, акции, индекс или валутен курс.

Хуан Гарат, ръководител на BBVA за глобалните продажби, отбеляза: „Използването на технологията за споделена счетоводна книга (distributed ledger technology, DLT) – за тази транзакция ни позволи да опростим процесите и да рационализираме сроковете за преговори, което е в съответствие с нашето преследване на върхови постижения в обслужването на клиенти”.

Хосе Луис Хименес, главен инвестиционен директор на MAPFRE, обясни, че тази облигация „допринася за диверсификацията на инвестиционния портфейл на MAPFRE и го прави с иновативен и устойчив продукт – две качества, които напълно съответстват на инвестиционната политика на компанията“.

Continue Reading

Застраховане

Swiss Re завърши публичното обратно изкупуване на акциите си за 2018 г.

Published

on

Swiss Re HQ Zurich
Централата на Swiss Re в Цюрих. Снимка: Swiss Re.

Програмата приключи на 15 февруари 2019 г.

Днес Swiss Re обяви на сайта си, че е завършила програмата за публично изкупуване на акции за 2018 г. до покупна стойност до 1,0 млрд. швейцарски франка, разрешена от годишното общо събрание на 20 април 2018 г. Програмата бе стартира на 7 май 2018 г.

Швейцарската Swiss Re Group е един от водещите световни доставчици на презастраховане, застраховане и други форми на прехвърляне на риска, базирани на застраховки.

Програмата за публично изкупуване на акции бе създадена, за да се постигне целта за връщане на капитал на акционерите в съответствие с приоритетите на Swiss Re за управление на капитала.

Информация за завършената програма за обратно изкупуване е достъпна на този линк.  

Continue Reading

Застраховане

Над 4.6 млн. души се осигуряват в пенсионните фондове

Published

on

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2018 г. е 4 674 146 души, което е нарастване с 1,88 % спрямо 31.12.2017 г.

Tова стана ясно, след като управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2018 г.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 363 443 хил.лв. В сравнение с края на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 5,53 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2018 г. възлизат на 184 323 хил.лв. и намаляват с 0,99 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2018 г. е в размер на 60 435 хил.лв.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени