Свържете се с нас

Други регулации

88% от борсите за криптовалути искат регулации

Публикувана

на

Crypto-currency, bitcoin

Криптовалутите се радват на голям интерес поради много причини. Една от тях е липсата на регулации. Според проучване на компанията Mistertango обаче 88% от борсите за криптовалути всъщност искат регулация на индустрията.

Анкетата е включвала допитване до 24 криптоборси по целия свят с общ дневен оборот над 100 млн. долара. 88% от борсите искат регулация, като смятат, че тя ще доведе до стабилизиране на цените и малко по-голяма сигурност и увереност в пазара.

Индустрията иска регулация и иска да е част официалната система, казва проучването. Проблемът обаче е, макар борсите да искат регулация, те се разминават в идеите си каква да е я. Общото мнение е само, че регулацията не трябва да приравнява криптовалутите със сегашните валути. Вместо това тя трябва да е разумна, синхронизирана и конкретна, но идеите как да се постигне това са много разнопосочни.

Проучването показва и друга разлика между желанията на борсите и на клиентите. Повечето ползватели на криптовалутите изтъкват анонимността като основно предимство. Същевременно, 55% от борсите казват, че биха изсветлили клиентите си чрез проверки, за да се намалят злоупотребите с виртуалните пари.

Други регулации

Одобрен бе регламентът за преместването на ЕБО от Лондон в Париж

Публикувана

на

European Banking Authority
Изглед от централата на ЕБО към Лондон. Снимка: eba.europa.eu

Това се налага заради Брекзит.

Днес Комитетът на постоянните представители (Корепер) одобри от името на Съвета споразумение с Европейския парламент относно текста на регламентите за преместване на Европейския банков орган (ЕБО), European Banking Authority – EBA, в Париж.

Той понастоящем е а базиран в Лондон, Великобритания, и трябва да бъдат преместен, заедно с други агенции заради на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Европейският банков орган работи за осигуряване на ефективно и последователно пруденциално регулиране и надзора в целия европейски банков сектор.

ЕБО също оценява рисковете и уязвимостта в банковия сектор на съюза чрез редовни доклади за оценка на риска и стрес-тестове в целия ЕС.

Още на 20 ноември 2017 г. министрите на ЕС-27 избраха Париж, Франция за преместване на Европейския банков орган.

Подборът се проведе в съответствие с процедура, одобрена от държавните и правителствените ръководители на ЕС на 22 юни 2017 г.

Регламентът за ЕБО, заедно с този за Европейската агенция по лекарствата (EMA), която пък от Лондон ще бъде преместена в Амстердам, Нидерландия – ще бъдат внесени в Европейския парламент за гласуване на първо четене и за окончателно приемане от Съвета.

 

Прочети още

Банки

САЩ заплашват да блокират достъпа на европейските банки до фючърсните си пазари

Публикувана

на

Кристофър Джанкарло, председател на американската Комисия по търговията със стокови фючърси. Снимка: cftc.gov

Причината са промените в Регламента за европейската пазарна инфраструктура заради Брекзит.

Американската Комисия по търговията със стокови фючърси (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) заплаши, че ще предотврати достъпа на европейските банки до американски фючърсни пазари, заради плановете на ЕС за надзор над чуждестранните клирингови къщи след Брекзит, съобщава британският Telegraph.

Председателят на регулаторния орган, Кристофър Джанкарло, нарече плановете на ЕС за изменения на Регламента за европейската пазарна инфраструктура (European market infrastructure regulation (EMIR) „безпрецедентни и напълно неприемливи“ и предупреди, че те биха могли да създадат „скъпоструващи регулаторни изисквания“ в САЩ.

Кристофър Джанкарло заяви, че ако ЕС не промени съществуващите планове, той няма да има „избор“, освен да предприеме  широк кръг от действия, които включват блокирането на банките от ЕС да използват финансова инфраструктура на САЩ, като например Чикагската търговска борса.

Това са силни инструменти„, каза той. „Напълно сме наясно с опустошителното им въздействие върху достъпа до пазара и предоставянето на ликвидност на търговията на националните пазари, в които ще се прилагат„.

Джанкарло добави, че има желание да договори промени в планираните изменения по EMIR: „Готов съм да скоча на самолети, влакове и автомобили, водещи към всяка европейска столица, за да разработим разумен подход„.

Опитът за контролиране на пазара за клиринг възникна след започването на преговорите за Брекзит.

Лондон е централната точка за клиринг на деривати в щатски долари и евро, но европейските власти искат цялата дейност в евро след Брекзит да се осъществява в границите на ЕС.

Около 90% от фирмите в ЕС използват Обединеното кралство за лихвени суапове, което е една от най-често срещаните форми на договори за деривати.

По-рано този месец Английската централна банка предупреди, че до 41 млрд. паунда договори за деривати с падеж, след Брекзит са изложени на риск, освен ако Европейските ръководители спешно се противодействат на регулаторната несигурност.

Според банката ЕС е постигнал само „ограничен напредък“ по ключовия въпрос за регулиране на договорите за трансгранични деривати и предупреди, че статутът на тези договори може да бъде решен само чрез бързи действия от страна на Европейската комисия.


Основните промени в Регламента за европейската пазарна инфраструктура, които вече са одобрени от Европейския парламент, са в духа на увеличаване на надзора на контрагентите на държавните централни клирингови пазари на ЕС и трети страни чрез:

  • Разширяване на ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), включително на инструментите за надзор и проверки на място;
  • Промяна на процедурата за признаване на клиринговите къщи на трета държава въз основа на тяхната дейност и системно значение за една или повече държави-членки на ЕС и разпределянето им в съответните „нива“;
  • Въвеждане на изисквания за клиринговите къщи от държави извън ЕС, които са категоризирани като „системни“ за преместване и установяване в ЕС, за да имат достъп до единния пазар на съюза.

Именно идеята за преместване е обект на най-разгорещени дебати през последните месеци, поради възможността извънборсови клирингови деривативи в евро, 75% от които в момента се извършват в Лондон, да бъдат преместени обратно в ЕС след Брезит.

След него Обединеното кралство ще се превърне в „трета страна“, която вече ще бъде домакин на „клирингови къщи на трета държава“.

Прочети още

Други регулации

Търговският регистър може пак да се срине до дни

Публикувана

на

Търговският и Имотният регистри могат да спрат да функционират до 20 дни. Причината е изчерпване на мястото в информационните система за съхраняване на данни.

Това става ясно от обявена обществена поръчка от Агенцията по вписванията („Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400“). Там пише, че спешно е необходим допълнителен ресурс от 120 терабайта за осигуряването на нуждите на съществуващите информационни системи.

Дисковото пространство е необходимо и за предотвратяването на възможности за сривове.

Агенцията по вписванията припомня срива на Търговския регистър от 9 август тази година.
Тогава от агенцията посочиха като причина за срива дефектирането на 4 дискови пространства от базата данни на Търговския регистър. Регистърът започна да функционира напълно чак на 27 август.

Прочети още

Други регулации

АДФИ ще инспектира Община Стара Загора след сигнал на антикорупционния фонд

Публикувана

на

Общината е със запорирани сметки от миналата година.

Антикорупционият фонд (АКФ) сезира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за сериозни нередности при поемането на дългосрочен общински дълг от страна на община Стара Загора. Сумата е в размер на 6 млн. лв.

Според правния екип на фонда е налице разминаване между посочването на вида на дълга и поемането му, обосновано като форсмажорно обстоятелство.

На 8 август миналата година, на нарочна пресконференция, кметът на гр. Стара Загора – Живко Тодоров, обявява, че общината е със запорирани сметки в размер на около 9 млн. лв.

Запорът е следствие от окончателно загубено дело с изпълнител по обществена поръчка от 2013 г. по ремонтни работи в старозагорския квартал Железник.

На 17 август кметът отправя покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн. лв. за финансиране и рефинансиране на текущи ремонти. Около 560 000 са за мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ през 2017 г. На следващата седмица е проведено публично обсъждане за приемане на дългосрочен общински дълг.

Заложени са параметри – финансиране и рефинансиране на разходи за текущи ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства на територията на община Стара Загора.

Мотивите, посочени от кмета по време на обсъждането, са, че Община Стара Загора следва да поеме дългосрочен дълг за ликвидиране на последствията от „форсмажорни обстоятелства” в размер на 6 млн. лв.

Главният финансист на общината – г-жа Цанка Ганева, представя подробности за параметрите на дълга. Тя съобщава, че за ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства общината дължи приблизително 2,5 млн. лв. за вече извършени ремонти, а такива за още 3,5 млн. лв. са възложени на изпълнители и ще бъдат завършени до края на 2017 г.

В своето предложението кметът определя вида на дълга като „дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем”. Под форсмажорни обстоятелства той визира запорирането на средствата по делото „Железник”.

Видно от мотивите в предложението на кмета до общинския съвет, основанието за вземане на дългосрочен дълг е финансирането и рефинансирането на разходи за извършени и възложени ремонти.

Това са дейности, които могат да се квалифицират като извършване на капиталови разходи, което обаче предполага поемане на краткосрочен, а не дългосрочен общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.

Неясно остава защо видът на дълга е квалифициран като „дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидирането на последиците от форсмажорни обстоятелства“.

Неблагоприятният изход от едно съдебно дело не може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство.

АКФ счита, че е налице обосновано съмнение за нарушаване на Закона за общинския дълг във връзка със Закона за публичните финанси при поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 6 млн. лв. чрез банков заем.

АДФИ от своя страна приема изводите на АКФ като основание за финансова инспекция в община Стара Загора.

 

Прочети още

Други регулации

Одиторите приветстват мерките за по-добра защита на whistleblowers

Публикувана

на

Според Европейската сметна палата една добра директива ще бъде ефективен инструмент за защитата на бюджета на ЕС.

Днес Европейската сметна палата публикува на сайта си становище, че предложената система за защита на лицата, които докладват за нарушения на правото на ЕС – известни като whistleblowers, могат да увеличат законните им права във всички държави-членки и да дадат на гражданите централна роля в прилагането на правилата на ЕС.

Одиторите приветстват предложенията, въпреки че отбелязват, че в някои случаи те може да са твърде сложни, за да са напълно ефективни.

През април 2018 г., вследствие на редица важни случаи, Европейската комисия предложи Директива относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения, която в момента се разглежда от Европейския парламент и Съвета.

Одиторите смятат, че предложената система ще спомогне за подобряване на управлението на политиките и програмите на ЕС като допълнение към процедурите за нарушения, предприети от Комисията срещу държавите-членки.

Доколкото се отнася за финансовите интереси на ЕС, whistleblowing има потенциала да генерира спестявания за бюджета на ЕС“, добавят те.

Понастоящем държавите-членки разполагат с широк кръг от подходи за подаване на сигнали за нарушения, а правото на ЕС възприема откъслечен подход„, каза Пиетро Русо, член на Европейската сметна палата, отговорен за становището.

„Изчерпателна, добре проектирана и лесна за ползване директива би могла да бъде ефективен инструмент и да допринесе за защитата на бюджета на ЕС, доброто финансово управление и отчетността“ – допълва той.

Одиторите обаче са обезпокоени от сложността на приложността на Директивата.

Комисията насърчава държавите-членки да разгледат възможността за разширяване на обхвата на Директивата, за да осигурят цялостна и съгласувана рамка на национално равнище.

Ако няма такова доброволно удължаване, предупреждават одиторите, потенциалните whistleblowers ще трябва да разберат дали нарушението, което планират да докладват, е било покрито или не, така че да могат да се ползват от защита. Това може да ги възпира.

Проблемът е частично решен от предложението да се съдейства на потенциалните whistleblowers с ясна и лесно достъпна информация, съвети и помощ и с мерки срещу търсенето на отмъщение срещу тях, казват одиторите.

Те също така изискват повече обучение на персонала и повишаване на осведомеността и подчертават значението на насърчаването на позитивна и доверена среда, при която сигнализирането за нарушения е прието като част от корпоративната култура.

Прочети още

Други регулации

Великобритания може да въведе крипторегулации след 24 месеца

Публикувана

на

Bitcoin

Великобритания може да се нуждае от 24 месеца за разработка и въвеждане на регулации на криптовалутите и критпоактивите. Това казва Джеймс Кауфман, директор в Reynolds Porter Chamberlain (RPC) във Великобритания, цитиран от CCN.

Кантората отбелязва, че това е най-добрият и оптимистичен вариант. Той е базиран на вероятност, в която предложенията, които са дадени и направени към регулаторите и комисиите в парламента реално започнат да се придвижват.

Според Кауфман процесът по приемането на подобни регулации е доста дълъг. Освен това криптовалутите са много сложна и бързоразвиваща се темата, отбелязва Кауфман. Проблемите с и около Брекзит също не помагат на процеса.

Освен това е нужно и време на институциите да проучат внимателно темата, да обърнат внимание на „определени активности“ и др. Трябва да се отдели време за консултации, обществен дебат и най-накрая да се напишат финалните версии, да се приемат и да се определи дата за тяхното влизане в сила.

Всичко това ще отнеме доста време, отбелязва Кауфман. В комбинация с останалите проблеми около Брекзит, той казва, че дори 24-те месеца срок са доста амбициозна цел.

Прочети още
Реклама

Най-четени