Connect with us

Регулации

884.18 лв. е средният осигурителен доход за страната през месец май

Published

on

НОИ

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2018 г. е 884,18 лв., информира Националният осигурителен институт. За сравнение средномесечният осигурителен доход за същия период през миналата година е 849.72 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Други регулации

Приоритети на Еврогрупата стават бюджетния инструмент и схемата за гарантиране на депозитите

Published

on

Mario Centeno
Марио Сентено, председател на Еврогрупата. Снимка: Съвета на ЕС.

Това стана ясно на първата среща на финансовите министри за тази година.

Вчера в Брюксел бе първата за новата 2019 г. среща на Еврогрупата в пълен формат.

Ето накратко, някои от по-важните решения, от речта на Марио Сентено, председател на Еврогрупата след срещата:

1. Стартира поканата за кандидати за предстоящото освобождаващо се място в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, за да се осигури плавно наследяване на Питър Прает, чийто мандат приключва на 31 май. Това е първата от трите позиции в Борда на ЕЦБ, които ще бъдат заменени тази година.

2. Разгледахме резултатите от обсъжданията на бюджета с Италия през декември. В края на миналата година Еврогрупата насърчи този диалог като начин за подобряване на италианския бюджет в контекста на Пакта за стабилност и растеж. Сега е важно Италия да изпълни тези ангажименти.

3. Обсъдихме международната роля на еврото въз основа на инициативата на Комисията. На срещата на върха на еврозоната лидерите ни помолиха да продължим да работим по този въпрос.

4. Лидерите одобриха доклада на Еврогрупата за реформата в еврозоната и ни помолиха да продължим да работим по европейската схема за гарантиране на депозитите, бюджетния инструмент за преструктуриране и конкурентоспособност, промените в Договора за ЕМС и ликвидността.

За да постигнем резултати до юни, разгледахме по-специално двете най-големи задачи, които имаме в този семестър: бюджетния инструмент и европейската схема за гарантиране на депозитите, EDIS:

По отношение на бюджета – пълното му име е „бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност“. Той е за държавите-членки от еврозоната и за държавите от ERM II на доброволна основа.

Инструментът ще бъде част от бюджета на ЕС. Той ще бъде съгласуван с други политики на ЕС и ще подлежи на критерии и стратегически насоки от държавите-членки от еврозоната. Размерът му ще бъде определен в контекста на Многогодишната финансова рамка.

Що се отнася до европейската схема за гарантиране на депозитите, EDIS, ще доведем дискусията до по-политическо равнище, като създадем работна група на високо равнище.

Тя ще бъде на нивото на нашите депутати, а не на техническо равнище, както досега. Групата ще бъде и по-фокусирана и с по-малко академична дискусия.
Освен това схемата за гарантиране на депозитите взаимодейства с много други политики и части от банковия съюз, което трябва да се вземат предвид. На групата бе предоставен широк мандат, за да постигне това. Те ще ни предоставят междинен доклад още през април. До юни ще докладваме на лидерите.

5. И накрая, бяхме уведомени от Комисията относно подготовката на Брекзит и прилагането на мерките, както на равнище ЕС-27, така и на национално равнище.

За нас е важно да сме готови за всички възможни сценарии. Това включва и Брекзит без сделка, който, и аз трябва да подчертая това, всички ние искаме да избегнем.

 

Клаус Реглинг, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), от своя страна заяви:

Ясно е, че инвеститорите гледат на международната роля на еврото, те разглеждат тези теми и задават въпроси и според тях е много ясно какво е необходимо да се промени, за да се направи еврото по-важно в международната финансова и парична система.

Всичко това бе в темите, които обсъждаме: завършване на банковия съюз, постигане на напредък в Съюза на капиталовите пазари, тъй като пазарите и инвеститорите гледат по-специално към финансовата страна на пазара и виждат нашия финансов пазар и еврозоната днес фрагментирани. Ние нямаме интегриран пазар, така че трябва да продължим да работим и ще го направим. Той е в дневния ред, който имаме.

 

 

Continue Reading

Регулации

ЕЦБ отказва да предостави права за пълен контрол върху банковия надзор

Published

on

Това заявиха одиторите от Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (ЕСП) поиска от законодателите на ЕС да се намесят с оглед на това Европейската централна банка да предоставя пълен достъп до документите при извършване на одит на банковия надзор.

В писмо до Европейския парламент одиторите изразяват загриженост, че сегашната позиция на ЕЦБ по отношение на достъпа до документи и информация не им позволява да изпълняват пълноценно своите задължения.

Според тях банковият надзор е свързан със значителни рискове за публичните финанси, но не могат да извършват необходимия одит на тези дейности, ако ЕЦБ не промени позицията си за правата на достъп.

Одиторите твърдят, че не се отбелязва напредък в обсъжданията с централната банка.

Те призовават Европейския парламент и Съвета за пълна подкрепа за това да получат право да одитират документи, свързани с банковия надзор, и ако е необходимо, да изменят настоящите разпоредби.

Нашата цел не е да одитираме паричната политика“, заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП.

Важно е обаче да имаме пълни правомощия за одит на надзорната дейност на ЕЦБ. Това е особено важно предвид големите рискове за публичните средства, произтичащи от банковите фалити и сложността на новите надзорни механизми.“ – допълва той.

От влизането в сила на Единния надзорен механизъм (ЕНМ), ЕЦБ има изключителна отговорност за надзора на големите банки в държавите членки от еврозоната.

Отговорността за одит на извършвания от ЕЦБ пряк банков надзор — т.е. на най-големите банки — вече не е предоставен на националните одитни институции, а е част от одитните правомощия на ЕСП.

Загубата на правомощия от страна на тези национални одитни институции не е адекватно компенсирана от настоящата позиция на ЕЦБ за одитните правомощия на ЕСП, напр. отказ на достъп до необходимата информация.

 

 

Continue Reading

Данъци

До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати

Published

on

Всяка регистрирана по ДДС фирма има 2 седмици, в които да започне смяната на софтуера за управление на продажбите и касовите си апарати, за да успее да се вмести в крайния срок до края на март. Това каза изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова на среща с председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.

Според директора на НАП, промяната е наложителна, заради фискалните загуби от над 300 млн. лв. и укриването на обороти от над 1 млрд. лв. годишно, които са възможни заради пълното отсъствие на регулация на софтуерите за управление на продажбите.

Освен, че ще донесат фискален ефект, промените ще подобрят и конкурентната среда, повишавайки капацитета на НАП да контролира най-рисковите търговци. Винаги сме поддържали диалог с бизнеса и неговите организации и вярвам, че това е от взаимна полза“, каза по време на срещата Галя Димитрова.

За седмица броят на касовите апарати и принтери, управлявани от новия тип софтуер за продажби, се е удвоил, като до момента вече са издадени над 170 000 касови бележки с отпечатан на тях QR код, който ще може да бъде проверен за валидност от всеки потребител със смартфон, стана ясно на срещата.

Интересът на членовете на БСК и на НАП за справедлива и конкурентна бизнес среда е общ. Разбираме мотивите за промените в законодателството, но срокът наистина е много кратък и трудно изпълним. Разчитаме НАП да действа партньорски спрямо добросъвестните търговци, които са предприели необходимите действия“, каза на срещата Радосвет Радев и допълни, че БСК ще продължи да следи процеса по прилагане на новите изисквания и ще очаква разбиране и съдействие от страна на данъчната администрация.

Continue Reading

Други регулации

ЕЦБ дава краен срок на банките в еврозоната да покрият лошите си кредити

Published

on

Euro

Това твърди италианският вестник Il Sole 24 Ore в публиакция от днес.

Всяка банка в еврозоната ще има “краен срок”, от който ще зависи здравния ѝ статус и състоянието на необслужваните кредити Non-performing loan (NPL) в портфейла ѝ.

Европейската централна банка е призовала всички банки в еврозоната да увеличат резервите си, за да погасят напълно размера на обезценените си кредити в предварително дефиниран многогодишен период до около 2026 г.

Това съобщи днес италианският вестник Il Sole 24 Ore, позовавайки се на различни свои източници.

Индикация за това е, че ЕЦБ е включила „процеса по надзорен преглед и оценка“, или накратко ПНПО (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) в писмото, което е изптатила на италианските банки през декември.

Надзорните органи редовно подлагат на оценка и измерване рисковете за всяка банка. Тази дейност се нарича ПНПО. В нея се обединяват всички надзорни констатации за дадена година и се определят изискванията, които банките трябва да изпълнят.

ПНПО показва състоянието на банката по отношение на капиталовите изисквания и справянето с рисковете. В решението по ПНПО, което надзорният орган изпраща на банката в края на процеса, се определят ключови цели за преодоляване на установените проблеми. След това банката трябва да „коригира“ тези проблеми в определен срок.

За искането на, ситуирания във Франкфурт, центален регулатор за лошите кредити се разбра в петък, след случая с банка Monte dei Paschi di Siena.

ЕЦБ ѝ е наредила да увеличи резервите си, за да покрие обезценените си кредити до 2026 г., в съответствие с правилата, изискващи банките от еврозоната да правят пълни отписвания в рамките на седем години за нови кредити, които се окажат необслужвани след април 2018 година.

Ако е вярно, че надзорът на ЕЦБ е отправил покана за постепенно намаляване на обезценените кредити към всичките 119 европейски банки, това ще засегне осезателно целия сектор.

Според 24 Ore, това ще има силно негативно влияние за италианската кредитна система, която има най-значителната тежест от необслужвани  кредити в европейски мащаб.

През ноември 2018 г. те са били на стойност 37,5 млрд. евро.

 

 

 

 

Continue Reading

Други регулации

ЕК и банковите надзорни органи се споразумяха за общи мерки срещу прането на пари

Published

on

Vĕra Jourová
Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. Снимка: ЕК.

Те ще подсилят общия европейски надзор.

Днес Европейската централна банка, националните финансови регулатори, които контролират финансовите институции да спазват задълженията на ЕС за борба срещу прането на пари, заедно с Европейската комисия и европейските надзорни органи постигнаха споразумение относно новия механизъм за общо сътрудничество.

То изяснява действията, които трябва да се предприемат, когато се открие слаба връзка в системата и как точно ще се обменя информация, така мерките срещу прането на пари да се осъществяват по ефективен и навременен начин.

Валдис Домбровскис,ЕК вицепрезидента, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днес Европа достига до друг важен етап в изпълнението на нашия дневен ред за подобряване на надзора на изпирането на пари. Банковите регулатори и тези на мерките за пране на пари, трябва да работя ръка за ръка, за да не шанс за изпиране на пари в Европа.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „ЕС има строги правила срещу изпирането на пари, които след това се прилагат от националните органи за борба с изпирането на пари. Парите и престъпниците не познават граници, така че е необходимо властите и европейските надзорни органи да реагират координирано. Това споразумение е ясен сигнал за подобрено сътрудничество.

Днешното споразумение съдържа подробни правила за това какъв вид информация следва да се обменя, при какви условия и какви гаранции за поверителност и защита на данните ще се прилагат за защита на финансовите данни на гражданите и фирмите.

Споразумението е и резултат, който бе приоритет в плана за действие, приет в Съвета ЕКОФИН от 4 декември 2018 г., и е изискване на Петата директива за борба с изпирането на пари, която трябва да бъде напълно функционираща в целия ЕС от януари 2020 г.

Continue Reading

Данъци

НАП проверява търгуващите с криптовалути

Published

on

bitcoin, cryptocurrency

НАП започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути. Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство. Данъчните ще изследват също принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи. Според НАП тъй като транзакциите, свързани с търговия с  виртуални валути, са анонимни, има риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.

От приходната агенция е направено проучване на български дружества, които притежават уеб сайтове за покупко-продажби на криптовалути и  вече са възложили контролни действия спрямо 9 дружества.. След приключване на проверките, данъчните ще анализират събраната информация и за клиентите на тези платформи, за да установят дали са декларирали доходите от извършените от тях сделки.

От НАП напомнят още, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).  За целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив. Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2018 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Срокът, в който фирмите подават годишни декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени