Connect with us

Банки

Bank of England иска британските банки и затрахователи да не ползват LIBOR

Published

on

Bank of England
Bank of England нощен изглед. Снимка: BoE.

Централната банка и финансовите регулатори предлагат преход към алтернативни лихвени проценти.

Днес британските регулатори Financial Conduct Authority (FCA) – Орган за финансово поведение и Prudential Regulation Authority (PRA) – Орган за регулиране на пруденциалния надзор, които са под шапката на Bank of England са изпратили писмо до изпълнителните директори на големите банки и застрахователи, контролирани в Обединеното кралство.

Това бе съобщено в прес публикация на сайта на Bank of England.

Регулаторите мениджърите на тези компанни да започнат подготовка и да предприемат действия за преход от Libor към алтернативни лихвени проценти.

Libor е лондонския междубанков лихвен процент. Подобно на евро индекса Euribor, той е среден лихвен процент, който се изчислява след като заявителите – група големи банки отчетат на администратор прогнозните си разходи за заеми една от друга през различни периоди.

Целта на писмата е регулаторите да се уверят, че висшите мениджъри и бордове на фирмите разбират рисковете, свързани с този преход, и че ще предприемат подходящи действия сега, така че компаниите им да могат да преминат към алтернативни лихвени проценти преди края на 2021 г.

Причината за този преход е, че както FCA, така и FPC още през 2017 г. заявиха, че става все по-очевидно, че липсата на активни основни пазари и недостигът на срочни необезпечени депозитни операции, пораждат сериозни въпроси за бъдещата устойчивост на индекса Libor.

Писмото до британските банки можете да видите тук.

Писмото до британските застрахователи можете да видите тук.

Банки

Deutsche Bank ще прави „тежки съкращения“, за да преодолее кризата си

Published

on

Кристиян Севинг с Пол Ахлайтнер на Общото събрание на Deutsche Bank. Снимка: банката.

Акциите на банката паднаха с още 5 %.

Вчера се проведе годишното Общо събрание на мениджърският екип на Deutsche Bank с  акционерите ѝ. Събранието протече спорна обстановка, заради лошите финансови резултати и непрекъснатите скандали, в които банката се замесва, разказва CNBC.

Да започнем с това, че този понеделник UBS понижи статуса на акциите на Deutsche Bank до „продава” от „неутрален” и намали целевата си цена за тях от 7.80 евро до 5.70 евро.

Според публикации в пресата на това събрание, се е очаквало големите акционери да поискат премахването на председателя на борда на директорите на Deutsche Пол Ахлайтнер преди изтичането на мандата му през 2022 г. Въпреки това, според източниците на CNBC, той е запазил поста си с около 60% одобрение на акционерите.

В речта си към акционерите изпълнителният директор Кристиян Севинг заяви, че ще ускори трансформацията , като “строго фокусира нашата банка върху печеливши и нарастващи предприятия, които са особено важни за нашите клиенти“.

Готови сме да направим тежки съкращения“, каза той, без да уточнява какви и къде ще бъдат те.

Deutsche Bank е подложена на натиск да съкрати отдела си инвестиционно банкиране след срива на преговорите за сливане с Commerzbank.

След понижението на статуса на акциите от UBS, стана ясно, че именно този специфичен отдел, свързан със създаването на капитал за други компании, правителства или юридически лица е щял да бъде “основен бенефициент” от сделката с Commerzbank, което е щяло да помогне за намаляване на разходите и спредовете на финансирането и да балансира цялостния профил на Deutsche Bank.

В началото на май, влиятелният пълномощен представител на инвеститорите – Institutional Shareholder Services (ISS) посъветва акционерите да гласуват срещу „освобождаването от отговорност” на борда на банката. Според германския корпоративен кодекс това гласуване се счита за вот на доверие в управлението и политиките на дадена компания.

Т. нар. “гласуване за освобождаване от отговорност” – обикновено е формалност на годишното събрание на акционерите на дадена банка, на което бордът на директорите си осигурява защита срещу всякакви правни действия във връзка с дейността си през предходната година.

ISS твърди, че акционерите са понесли тежестта на паричните и репутационни щети, нанесени от поредицата скандали, главно в резултат на неспособността на банката да поддържа контрол над изпирането на пари (AML).

На събранието банката защити своята система за риск и контрол на основание, че през последните три години тя „значително се е подобрила“.

В речта си пред акционерите Кристиян Сюинг завърши: „Миналата година този Управителен съвет доказа едно нещо: ние спазваме обещанията си. Вашата банка, Deutsche Bank, е стабилна, по-ориентирана към клиента и държи под контрол своите разходи. Но това е само началото. Ние трябва и ще продължим напред. Ние сме на прав път. И ние сме решени да ускорим трансформацията сега с цялата си енергия и абсолютен фокус. С скромност и гордост“.

Въпреки позитивизма на УС, проблемите с репутацията на банката остават заради неспиращите скандали, в които тя е намесена през последните месеци.

Годишният доклад на Deutsche Bank, можете да намерите тук.

Пълната реч на главният изпълнителен директор Кристиян Севинг, можете да намерите тук.

 

Continue Reading

Банки

Димитър Радев: Все още има пречки пред присъединяването на България към еврозоната

Published

on

500 euro banknote

Забавянето на икономиката на еврозоната може да се окаже временно – заяви управителят на Българската народна банка пред MNI. Съвсем не е сигурно, обаче, дали Европа ще излезе от сегашния временен застой през втората половина на 2019 г.

„Икономиката на еврозоната надмина очакванията на много икономисти през първото тримесечие на годината. Все още предстои, обаче, да видим какви ще бъдат темпът и посоката на развитие на икономиката през следващите месеци и тримесечия,” заяви Димитър Радев, който е член на Генералния съвет на Европейската централна банка от назначението му през 2015 г., като посочи продължаващото напрежение в световните търговски отношения и „политическите събития“ в Европа.

„Последните данни може да се тълкуват като признак, че забавянето на икономическата активност в региона може да е временно,” каза той.

Запитан дали слабият икономически растеж на еврозоната е форма на „японски сценарий“, той отговори: „Като наблюдаваме продължителни периоди на забавен растеж, много ниски лихвени проценти и застаряващо население в Европа, наистина идват на ум сравнения с предходни исторически епизоди и други икономики.”

„Ответните реакции на политиката могат да са ефективни само доколкото са насочени към структурни области като образованието, пазара на труда и пенсионните реформи. Фокусът трябва да остане ясен: стимулиране на производителността и конкурентоспособността,” каза той, добавяйки, че фискалните политики трябва да са по-силно ориентирани към растеж.

„Това не означава непременно увеличение на разходите. Още повече, че по-големите разходи ще имат отрицателен ефект в държави без пространство за фискално маневриране.”

Радев бе внимателен в своята оценка на неотдавнашните призиви за преразглеждане на стратегията на паричната политика на ЕЦБ. Той изрази предпазливост също и в отговор на предложенията, че институцията трябва да понижи заложената си средносрочна цел за темп на инфлация от близо до, но под 2%, на около 1%.

„Може би има основания да започне да се мисли дали трябва да се разгледа възможността за промяна,” отбеляза той. Но добави: “Каквото и решение да приеме ЕЦБ в това отношение (ако бъде взето такова), то следва да бъде под формата на добре комуникиран процес. Не мога да не се съглася напълно с неотдавнашния коментар на Петер Прат, който предупреди, че такива публични изявления могат да бъдат изтълкувани неправилно и дори да бъдат приети като признание от страна на ЕЦБ за неуспешно изпълнение на мандата си, което не е вярно.”

ЕЦБ разполага с „голям брой инструменти” в случай на сериозен икономически спад, каза той, като добави: „Вратата за покупки на активи не е затворена, както и не съществува заложено в правило ограничение за промяна на ставките като тези по улесненията с постоянен достъп или редовните операции на открития пазар.“

„Знаем, че може да има различни степени на подкрепа в рамките на Управителния съвет за определени особено нестандартни мерки, ако такива бъдат разглеждани. Следователно също така е вярно, че ефективността на арсенала на ЕЦБ в крайна сметка зависи от решимостта и ръководството й, а не от разнообразието или мащаба на използваните инструменти.”

Неутрализирането на негативните ефекти от отрицателните лихвени проценти е основна тема на дискусии от март, когато изказването на Председателя на ЕЦБ Марио Драги във Франкфурт доведе до предположението, че той обмисля въвеждането на диференциран лихвен процент по депозити, държани в централната банка.

Радев заяви: „Има основателни аргументи за притеснения от много ниските или отрицателни лихвени проценти, особено ако те остават на тези нива. Банките може да бъдат по-слабо мотивирани да подобряват ефективността поради ниските им разходи за финансиране. Същевременно, активите в балансите им може да ерозират и са изложени на бъдещ обрат в цикъла, и този риск трябва да бъде адекватно оценен.”

България, която се присъедини към Европейския съюз през 2007 г., вече отговаря на ключови критерии за приемане на еврото, а националната парична единица на страната се очаква да се присъедини към Валутния механизъм II на ЕС по-късно тази година.

Въпреки това, няма вероятност страната да влезе във валутния съюз по-рано от средата на 2022 г., заяви през януари Валдис Домбровскис, заместник–председател на Европейската комисия и отговарящ по въпросите на еврото, а Радев се съгласи, че остават някои пречки за присъединяването.

„Трябва да ускорим процеса на реална конвергенция,” каза той. „Предизвикателствата пред нас са структурни, а не фискални или монетарни. Предстои още работа и на институционалния фронт. Макар че институцията за управление на публичните финанси е образцова, както показват резултатите, в някои други институции са необходими съществени подобрения.”

В България обществената и политическата подкрепа за по-нататъшно задълбочаване на процеса на европейска интеграция „остава над средните нива за ЕС, въпреки, и навярно донякъде поради, развитието на текущата ситуация,” заяви Радев.

„Това вече става по-скоро рационален, а не емоционален избор, и това е добра новина.”

Continue Reading

Банки

Tesco Bank спря ипотечните си кредити

Published

on

Gerry Mallon, Chief Executive Tesco bank
Джери Малън , главен изпълнителен директор, Tesco Bank. Снимка: Банката.

Банката търси купувач за съществуващия си портфейл с 23 000 клиенти.

Британската Tesco Bank обяви, че излиза от пазара на ипотеки – обвинявайки “предизвикателните пазарни условия“.

Заемодателят заяви във вторник, че е спрял всякакво ново ипотечно кредитиране и активно преследва продажба на съществуващия си портфейл, който има общи кредити в размер на 3,7 млрд. паунда и повече от 23 000 ипотечни клиенти.

Tesco Bank е британска банка за банкиране на дребно, създадена през юли 1997 г., като 50:50 съвместна компания между Royal Bank of Scotland и Tesco, най-голямата верига супермаркети в Обединеното кралство. От 2008 г. насам тя е изцяло собственост на Tesco plc.

Съобщението ѝ дойде след като Nationwide, най-голямото британско строително общество и конкурент на ипотечния пазар, отчете спад на годишните печалби поради ожесточената конкуренция за жилищни кредити.

Главният изпълнителен директор Джери Малън заяви, че банката ще осигури справедлива сделка за всеки клиент.

През последните години предизвикателните пазарни условия ограничиха изгодните възможности за растеж.

Нашият фокус е върху това как най-добре обслужваме клиентите на Tesco и ефективно да съобразяваме ресурсите си с техните нужди, като същевременно гарантираме, че нашата оферта остава устойчива в дългосрочен план.

За тази цел взехме стратегическо решение да се съсредоточим върху обслужването на по-широк кръг клиенти в по-специфични области, което означава да се отдалечим от нашите ипотечни предложения.

Затова избрахме да прекратим кредитирането на нови клиенти и да обявим намерението си да проучим продажбата на нашето портфолио.

Нашият приоритет е да завършим търговско приемлива сделка с купувач, който ще продължи да обслужва добре клиентите ни“ – обяви той.

Tesco Bank започва да предлага жилищни кредити първи път през 2012 г.

Бавният жилищен пазар и ниските лихвени проценти предизвикаха голяма надпревара в предлагането на ипотечни кредити на фона на силната конкуренция за бизнес между големите банки, която се отрази върху доходността през последната година.

Tesco заяви, че съществуващите ипотечни клиенти не трябва да предприемат никакви действия, тъй като няма промени в техните сметки.

Банката добави, че ако се осигури продажба на ипотечния портфейл, тя ще се свърже директно с тях, за да им обясни, какво ще означава продажбата.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк: Солиден ръст на БВП през първото тримесечие

Published

on

Emil Kalchev
Холандия, град Харлем. Снимка: А. Симеонов.

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към май, с фокус върху реалния сектор.

Анализаторите на банката отчитат, че според експресните данни на НСИ, през първото тримесечие реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база, което бе над очакваното, поради слаби трето и четвърто тримесечие на 2018 г. И този път ръстът бе движен основно от крайното потребление и инвестициите.

От страна на производството, през първото тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 3.5% на годишна база. От компонентите й добивната промишленост отбеляза солидно увеличение с 11.6%, както и преработващата промишленост с 5.2%, докато производството на електро-, топлоенергия и газ се понижи с 4.9%. Подобно на индустрията, строителството също нарасна солидно с 5.0% на годишна база за периода. Неговият ръст бе резултат от увеличение на сградното строителство с 9.3%, което в случая бе съпътствано от свиване в сегмента на гражданското и инженерно строителство с 0.8%“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Коефициентът на заетост нарасна с 1.2 пр.п. на годишна база през първото тримесечие на 2019 г. и достигна 52.7%. От друга страна, коефициентът на безработица намаля с 0.7 пр.п. за периода до 5.0%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП за тримесечието.

Ръстът на заетостта и спадът на безработицата бяха съпътствани от ръст на средната работна заплата, която прескочи границата от 1200 лв. на месец, достигайки 1208 лв. през първото тримесечие. На годишна база това представлява 12.2% повече от средната заплата през първото тримесечие на 2018 г., която беше 1077 лв.“, допълни Калчев.

Continue Reading

Банки

БНБ отчете ръст в кредитите

Published

on

coins

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на март 2019 година са 10.212 млн. броя, което е спад на годишна база  с 2.7 на сто, отчита Българската народна банка.

Общият размер на тези депозити e 75.733 млрд. лева и нараства с 8.6 на сто на годишна база.

Депозитите на сектор нефинансови предприятия в края на март 2019 г. са 596 хил. броя, което представлява спад от 4.6 на сто спрямо края на същия месец на 2018 г. В края на първото тримесечие на 2019 г. тези депозити са в размер на 23.365 млрд. лева като на годишна база те нарастват със 7.8 на сто.

В края на първото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор домакинства и НТООД е 9.615 млн., като намалява на годишна база с 2.6 на сто. Размерът на тези депозити в края на март 2019 г. е 52.368 млрд. лева, като нараства на годишна база с 8.9 на сто.

Кредитите на сектори нефинансови предприятия и домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2019 г. са 3.092 млн. броя и на годишна база те нарастват с 11.1 на сто. Общият им размер e 55.536 млрд. лева, като той се повишава на годишна база със 7.5 на сто.

Кредитите на сектор нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2019 година са 151 хил. Броя и на годишна база те спадат с 1.1 на сто. Размерът на тези кредити е 33.367 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.4 на сто на годишна база.

В края на март 2019 г. броят на кредитите на сектор домакинства и НТООД се увеличавана годишна база с 11.8 на сто като достига 2.941 млн. лв. Размерът им нараства на годишна база с 11 на сто, като достига 22.170 млрд. лева.

Continue Reading

Банки

Райфайзенбанк стартира програма за сътрудничество с докторанти

Published

on

Райфайзенбанк (България) стартира програма за сътрудничество с докторанти (т.нар. Industry Funded PhD), в рамките на която предлага работа върху реални бизнес казуси и трудов договор в допълнение към държавната докторантска стипендия. Първият докторант, който ще се възползва от възможността, е Глория Христова от Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

Тя ще разработва своята дисертация на тема „Количествен анализ и извличане на знания от текст“, докато работи в банката върху реални казуси в сферата на анализа на големи бази данни. Глория ще съчетава теоретични знания с практически опит, възползвайки се от достъпа до ресурсите на банката, както и от менторска подкрепа от експерти от различни отдели.

„Университетската среда може да бъде генератор на добри идеи за бизнеса, а от своя страна ние можем да предложим на студентите и докторантите работа върху реални бизнес предизвикателства. Новата ни програма е поредната партньорска инициатива на банката, наред с Think Tank, Elevator Lab, Bootcamp и Innovation Garden, с които търсим решения в сферата на иновациите“, казва Даниел Алексиев, началник Отдел „Дигитално банкиране и иновации“ в Райфайзенбанк.

Industry Funded PhD програмата е второто подобно сътрудничество между Райфайзенбанк и Стопанския факултет на Софийския университет след инициативата Think Tank 1.0 Big Data Challenge. През зимния семестър студентите от специалност „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ работиха върху практически казус в сферата на анализа на база данни, свързан с кредитните карти, а най-добрите решения студентите представиха пред Управителния съвет на банката през февруари тази година.

Continue Reading

Най-четени