Свържете се с нас

Финанси

EK готова с проектобюджета на ЕС за 2019 г.

Публикувана

на

EU flags

Той е на стойност 166 милиарда евро.

Днес Европейската комисия предложи проектобюджета на ЕС за 2019 г. Той включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране — поети задължения и плащания.

Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договори, сключени през дадена година. Плащанията са реално изплащаните средства.

Така проектобюджет на ЕС за 2019 г. възлиза на 166 милиарда евро под формата на поети задължения (+ 3 % спрямо 2018 г.) и 149 милиарда евро под формата на плащания (+ 3 % спрямо 2018 г.).

Той е преди всичко бюджет за инвестиции и възлиза на 1 % от БНД на ЕС и представлява около 2 % от всички публични разходи в ЕС.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Предлагаме амбициозен бюджет, чрез който продължаваме да подкрепяме нашите приоритети, особено инвестициите, заетостта, младежта, миграцията, солидарността и сигурността, и чрез който осигуряваме европейска добавена стойност за нашите граждани. Нуждаем се от стабилност за ЕС и се надявам да постигнем споразумение с Парламента и Съвета възможно най-скоро.

В проекта има презумпция, че след като Обединеното кралство напусне Съюза на 30 март 2019 г., то ще продължи да участва в изпълнението на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако беше държава членка.

Как се разпределят средствата?

Най-много отиват за стимулиране на икономиката80 милиарда евро. Ето защо има увеличения на редица водещи програми:

 • 12,5 милиарда евро (+ 8,4 % спрямо 2018 г.) за научни изследвания и иновации в рамките на „Хоризонт 2020“, включително 194 милиона евро за ново съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии;
 • 2,6 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“ (+ 10,4 % спрямо 2018 г.);
 • 3,8 милиарда евро по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) (+ 36,4 % спрямо 2018 г.) за инфраструктурни мрежи;
 • допълнителни 233,3 милиона за инициативата за младежка заетост в подкрепа на младите хора, живеещи в региони с висока младежка безработица:
 • Финансиране за селското стопанство от почти 60 милиарда евро (+ 1,2 % спрямо 2018 г.).

 

Независимо от ограниченията в дългосрочния бюджет на ЕС за 2014 – 2020 г. е отделено специално внимание на сигурността в и извън границите на ЕС.

Затова са предвидени: реформа на общата европейска система за убежище; създаване на нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите.

Отделени са още средства за укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на ЕС в областта на убежището и другите агенции, които за занимават с гранични и визови въпроси;

Допълнителни 1,5 милиарда евро са заделени за Механизма за бежанците в Турция;

 

Този проектобюджет включва и подкрепа за нови инициативи:

 • 103 милиона за Европейския корпус за солидарност – за нови възможности за младите да извършват доброволческа дейност;
 • 11 милиона за създаването на Европейски орган по труда – за гарантиране на справедлива трудова мобилност в рамките на вътрешния пазар;
 • 40 милиона евро за удължаването на срока на Програмата за подкрепа на структурните реформи;
 • 245 милиона евро за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната;
 • 150 милиона за укрепване на реакцията при земетресения, горски пожари и други бедствия в областта на гражданската защита на равнище ЕС, включително оборудване и екипи rescEU;
 • 5 милиона евро за създаването на новата Европейска прокуратура, за да се подлага на наказателно преследване трансграничната престъпност.

След представянето на проектобюджета, предстои той да бъде обсъден от Европейския парламент и държавите- членки.

Крипто

Bitcoin отново тръгна надолу и помрачи прогнозите

Публикувана

на

Crypto-currency, bitcoin

Bitcoin изтри постиженията си от миналата седмица, като се понижи до 5-дневен минимум. Това не звучи като много, но беше достатъчно, за да помрачи прогнозите и очакванията на инвеститори и анализатори, съобщава CoinDesk.

Криптовалутата загуби малко над $500 от цената си през уикенда и влоши настроението на инвеститорите, които очакваха пореден ръст след спада по-рано този месец. MAS индикаторите показваха в събота, че има възможност за ръст, заради което реално случилото се допълнително изненада участниците на пазра.

В момента Bitcoin е далеч и от най-високата си стойност през този месец – $7429, които постигна на 2-ри септември. Цената на криптовалутата сега варира около $6300, като продължителният спад отново върна и мрачните прогнози, че цената може да слезе и до $5000.

Все пак линията на най-ниските нива на цените преди поредния ръст, постепенно се качва нагоре. Това е оптимистичната част от ситуацията, която кара инвеститорите да очакват, че макар и бавно, Bitcoin продължава да увеличава цената си в дългосрочен план.

Прочети още

Uncategorized

ЕЦБ представи новите банкноти от 100 € и 200 €

Публикувана

на

Ив Мерш, член на УС на ЕЦБ с новата банкнота от 100 евро по време на церемонията по представянето им. Снимка: ЕЦБ.

Те ще влязат в обращение на 28 май 2019 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) представи вчера новите банкноти от 100 € и 200 €, които ще влязат в обращение на 28 май 2019 г.

След банкнотите от 5 €, 10 €, 20 € и 50 € тези са последните два купюра от серия „Европа“, с които тя ще завърши.

Новите банкноти ще съдържат иновативни защитни елементи – сателитна холограма и усъвършенствано смарагдовозелено число

Новата банкнота от 200 евро. Снимка: ЕЦБ.

Холограмата е разположена най-горе в сребристата ивица, където се виждат миниатюрни символи „€“, които се движат около числото и се открояват по-ясно на пряка светлина. В сребристата ивица се виждат също портрет на Европа, архитектурното изображение и голям символ „€“.

Смарагдовозеленото число е включено във всички останали банкноти от серия „Европа“, а усъвършенстваният му вариант съдържа и символи „€“ в цифрите.

Новите банкноти от 100 € и 200 € са с различен размер от старите купюри.

Двете имат същата ширина като банкнотата от 50 €. Дължината им е непроменена – колкото по-дълга е банкнотата, толкова по-голяма е номиналната ѝ стойност.

След като банкнотите от 50 €, 100 € и 200 € вече имат еднаква ширина, те ще могат да се обработват по-лесно от машини.

Те ще се побират по-удобно в портфейлите и ще бъдат по-трайни, тъй като ще се износват по-малко.

Новите банкноти от 100 € и 200 € съдържат и нови машинно-четими елементи, които  позволяват по-бързото обработване и проверка за истинността им.

В речта си по повод представянето им, членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Ив Мерш изтъкна, че с преминаването към новите банкноти от 100 € и 200 € всички евробанкноти ще продължат да бъдат добре защитени срещу фалшифициране. Това ги прави още по-сигурни, но те също така ще се проверяват по-лесно и с тях ще се борави по-лесно.

Прочети още

Финанси

Салдото по КФН за първото полугодие е в размер на 1 713,2 млн. лв.

Публикувана

на

Euro

Със свое решение правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 година. На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2018 г. е положително в размер на 1 713,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 2 013,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2018 г. са в размер на 19 210,2 млн. лв., като отчитат ръст от 9,9 на сто спрямо същия период на предходната година. Данъчните постъпления нарастват в номинално изражение с 10,2 на сто спрямо полугодието на 2017 г. Неданъчните приходи имат ръст от 9,5 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2017 г., а приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към месец юни на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 16 021,0 млн. лв., което представлява 51,4 % от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2017 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,2 % (1 482,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 113,9 млн. лв., което е 54,1 % от годишните разчети за 2018 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 12,4 %.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 646,2 млн. лв., което е 50,4 % от разчетите по ЗДБРБ за 2018 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 101,5 млн. лв. или 52,2 % от планираните за годината и с 370,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2018 г. е в размер на 61,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 408,4 млн. лв. (46,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118,2 млн. лв. или 62,2 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676,3 млн. лв. или 61,6 % изпълнение на годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2018 г. е 10,83 млрд. лв., в т.ч. 9,87 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,96 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Прочети още

Крипто

Джак Ма: Блокчейн трябва да се насочи към производството

Публикувана

на

Jack Ma
Джак Ма - създателят на Alibaba. Снимка: Alibaba Group

Съоснователят на Alibaba Джак Ма обяви, че блокчейн, както и изкуственият интелект и IoT могат да се окажат безсмислени, ако не се насочат към производството. Това обяви той по време на World AI Conference 2018, цитиран от CCN.

„AI, блокчейн и IoT ще бъдат безсмислени технологии, освен ако не успеят да помогнат на трансформацията на производствената индустрия и еволюцията на обществото към по-зелена и приобщаваща посока„, обяви Ма.

Според него, ако блокчейн се използва само във света на финансите, това няма да е достатъчно за технологията да придобие масовост. Той смята, че блокчейн трябва да се развие и да може да се използва в голям мащаб като основната технология за обработка на данни и децентрализирана база данни от компаниите.

Вече има и подобни проекти, които се опитват да постигнат точно това. Ethereum е създадена като платформа именно с цел да позволи на компаниите да разработват върху нея свои приложения и системи. Други подобни мрежи са EOS и Cardano.

Въпреки това техният успех зависи в голяма степен не само от развитието на технологията, но и желанието на компаниите да я използват. А то може да се мотивира с ефективни и сигурни разработки.

Прочети още

Крипто

Тим Дрейпър: Пазарът на криптовалути ще достигне 80 трилиона долара до 15 г.

Публикувана

на

Известният инвеститор Тим Дрейпър прогнозира, че пазарът на криптовалути ще достигне до 80 трилиона долара в рамките на следващите петнадесет години. С тази прогноза топ експертът се ангажира по време на срещата на върха на DealStreetAsia PE-VC в Сингапур миналата сряда.

Дрейпър е на мнение, че в близко бъдеще блокчейн ще има изключително силен трансформиращ ефект върху сфери, за които никога не сме мислили, че могат да се трансформират – като финансите, здравеопазването и управлението например. Той сравнява потенциала на тази индустрия с бума на интернет в началото на деветдесетте години.

Въпреки че осемдесет трилиона долара са голям дял за такъв малък пазар, който в момента не разполага с 200 милиарда долара, Дрейпър очаква, че криптовалутите ще претърпят възход, подобен на интернет. Според статистически данни световното използване на интернет се е увеличило повече от 100 пъти за периода 1995-2010 г.

Като се има предвид, че приблизително 4 милиона души използват биткойн в момента, можем само да си представим какъв ще бъде пазарът на криптовалутите след 15 години.

Прочети още

Финанси

Инфлацията в ЕС леко е спаднала до 2,1% през август

Публикувана

на

calculator

През юли тя е била 2,2%.

През август 2018 г. годишната инфлация на Европейския съюз е била 2,1%, спрямо 2,2% през юли. Година по-рано тя е била 1,7%.

За еврозоната статистиката е инфлация от 2.0% през август 2018 г., спрямо 2.1% през юли 2018 г. Година по-рано тази ставка е била 1.5%.

Тези цифри бяха публикувани днес от Евростат.

Най-ниските годишни нива са регистрирани в Дания (0,8%), Ирландия и Гърция (и двете с по 0,9%).

Най-високи годишни темпове на инфлацияат са регистрирани в Румъния (4.7%), България (3.7%), Естония (3.5%) и Унгария (3.4%).

В сравнение с юли 2018 г. годишната инфлация е спаднала в дванадесет държави-членки, останала е стабилна в пет и е нараснала в десет.

През август 2018 г. най-високия принос за годишната инфлация в еврозоната идва от енергетиката (+0.87 процентни пункта (п.п.), следвана от услугите (+0.59 п.п.), храните, алкохола и тютюна (+0.48 %) и стоките (+0,09 п.п.).

 

 

Прочети още
Реклама

Най-четени