Connect with us

Дялово финансиране

Eleven стартира нов частен фонд с 6 млн. евро рисков капитал

Published

on

Eleven

Българският фонд за рисков капитал Eleven обяви, че ще инвестира нови 6 млн. евро в технологични стартъп компании от България и Югоизточна Европа. Новият фонд на Eleven е съставен изцяло от частни инвеститори – успешни предприемачи и професионалисти с дългогодишен опит в бизнеса.

Първоначалната инвестиция ще бъде в размер на 100 000 евро в замяна на 10-12 процента дял в компанията. В зависимост от развитието и нуждите им фондът може да вложи допълнително до 200 000 евро.

Фондът няма да оперира на база на прозорци за кандидатстване, вместо това екипът е отворен да разглежда стартъпи през цялата година. Технологични компании от България и региона могат да изпращат информация за своите стартиращи проекти чрез форма достъпна от уебсайта на Eleven.

“Търсим смелите предприемачи, които решават значими предизвикателства чрез помощта на технологиите. Искаме да видим екипи, които имат първоначален прогрес и вече са положили усилия върху идеята, в която вярват”, посочва Ивайло Симов, партньор в Eleven.

В рамките на 3 години Eleven инвестира 12 милиона евро от първия си фонд, финансиран по програма Джереми, в над 100 технологични компании и активно участва в развитието на стартъп екосистема у нас.

Някои от по-познатите инвестиции са: Melissa: продуктите, които превръщат съществуващите домашни уреди в част от умния дом; Enhancv – онлайн услуга, която помага на стотици хиляди потребители от цял свят в създаването на професионално CV, което да ги представи по най-добрия начин; Dronamics: компанията, която разработва необикновен безпилотен транспортен самолет за граждански цели; TaxiMe: популярната мобилна услуга, която дава възможност за лесна поръчка на такси с подбрани шофьори с висок рейтинг, а от скоро коли с тяхното лого могат да бъдат срещнати из улиците на София; Farmhopping: една от първите онлайн услуги в Българи, която доставя качествените продукти на малки и средни ферми директно до крайните клиенти.

Дялово финансиране

Фонд на фондовете избира финансов мениджър за инвестиции в стартиращи бизнеси

Published

on

Обединение „Витоша Венчър Партнърс“ и Ообединение „Фаърпат Венчър Фонд“  са двамата участници подали оферти по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране II“. Той е подпомогнат със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Фондът за ускоряване и начално финансиране II ще управлява публични средства от 35,6 милиона лева, като се очаква те да бъдат допълнени с частен капитал от най-малко 10%.

По своята същност инструментът представлява акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на стартиращи предприятия в най-ранен етап от тяхното развитие в комбинация с портфейл, насочен към по-напреднали старт-ъпи. В рамките на програмата одобрените кандидати имат достъп до бизнес лидери, които споделят опита и контактите си и дават практически насоки за развитието на отделните проекти. На участниците според нуждите могат да се предоставят също обучителни, административни, счетоводни, правни и други дейности или услуги.

При избора на фонд мениджър най-важният критерий е опитът с осъществяване на инвестиции на ранен етап от развитието на компаниите. Това включва способността да се идентифицират добри бизнес идеи, да се оценят и да инвестират в тяхното бъдещо развитие, довеждайки ги до успешна пазарна реализация.

Съществен е и елементът по отношение на работата в екип и изграждането на организационна структура и системи за контрол, в съответствие с изискванията на регламентите за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Очаква се чрез избрания фонд мениджър да бъдат финансирани най-малко 76 предприятия, като инвестициите във всяко едно да са в диапазон от 30 хиляди лева до 2 милиона лева.

Предстои преглед и оценка на подадените оферти за участие в процедурата, въз основа на което ще бъде избран финансов мениджър, с което фондовете за ускоряване и начално финансиране с подкрепата на Фонд на фондовете ще станат три.

На пазара вече набират проектни предложения „Невек Мениджмънт“, който управлява общ ресурс от 53,4 милиона лева и “Иновейшън Акселерейтър България“ АД с общ размер на средствата от 30,5 милиона лева.

Continue Reading

Дялово финансиране

Кока Кола България инвестира 4.2 млн. лв в разширение на център за споделени услуги

Published

on

finance

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А на „Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България” ЕООД за проекта за разширение дейността на компанията. Намеренията са той да увеличи мащаба на своя финансов център за споделени услуги. Стойността на проекта е 4 200 753 лв. и се очаква да бъдат разкрити нови 178 работни места.

Икономическият зам.-министър подчерта, че българската бизнес среда е устойчива и проектите могат да се натрупват. Българско правителство работи много усилено за подобряване на инвестиционния климат, също така и за възможности за създаване на високо добавена стойност в секторите на услугите и производството. „България е фактор по три причини: финансова стабилност, подобряване на бизнес средата и създаване на устойчив икономически растеж“, заяви Борисов.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че изключително положителен знак за развитието на икономиката на страната е увеличаването броя на новите проекти осъществявани в икономически дейности с висока добавена стойност и завършен цикъл на производство. Той добави, че това е пример за добрите възможности за инвестиции в България, оценени от местните и чуждестранни потенциални инвеститори.

„Компаниите които са се утвърдили в България продължават да реинвестират в голям обем, което се потвърждава от страна на Министерство на икономиката и от страна на международни камери“, изтъкна Борисов. Именно за това зам.-министърът на икономиката благодари на групата Кока-Кола, които имат нов проект в България за пореден път.

„Доказателство за това са и издадените през първото полугодие на 2019 г. общо 18 сертификати, 15 проекта за клас А, 3 проекта клас Б, по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От тях 8 проекта са във високотехнологични производства/услуги. Общо 8 от 18 проекта са извън столицата, включително в 2 общини с безработица над средната за страната“, подчерта Борисов. По думите му предвидените инвестиции възлизат на обща стойност 246.541 млн. лв. като се очаква разкриването на нови 2225 работни места. Предстои сертифицирането на нови 11 проекта.

„Видимо от данните само сертифицираните проекти по ЗНИ създават 2225 работни места, а до края на годината ще надхвърлят 5 хил.. Факт е, че новите инвеститори избират България като инвестиционна дестинация и че могат да разчитат на качествена работна ръка“, завърши той.

Continue Reading

Дялово финансиране

Шведският пенсионен фонд AP2 спира инвестициите си в тютюн и ядрено оръжие

Published

on

Целта е да се намалят рисковете и да се създадат по-добри възможности за по-висока доходност.

Шведският пенсионен фонд AP2 обяви вчера на сайта си, че няма да инвестира повече в компании, свързани с тютюн и ядрени оръжия.

Глобалното търсене на устойчиво инвестиране се увеличава и все по-повече големи инвеститори се ориентират към него, като отказват инвестиции в индустрии, които имат неблагоприятно въздействие върху здравето, социалната сфера и околната среда.

Преди седмица ви разказахме и за най-големият норвежки пенсионен фонд KLP, който обяви, че спира инвестициите си в компании за алкохол и хазарт.

AP2 заяви, че е продала ценните си книжа в около 60 компании, които участват в производството на тютюневи изделия или в поддръжката и модернизацията на ядрени оръжейни системи.

Оттеглянето от тютюневите компании е в съответствие с намерението на конвенцията за контрол на тютюна: рязкото намаляване на консумацията на тютюн и вредното въздействие на тютюневия дим.

Оттеглянето от компании, които участват както в поддръжката, така и в модернизацията на ядрените оръжейни системи, е съобразено с намерението за дългосрочно разоръжаване на ядрените оръжия във всички страни, както е посочено в Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО)“ – се казва в изявлението.

АP2 и преди е спирала инвестициите си ядрени оръжейни компании, които оперират в държави, на които не е разрешено да ги притежават, съгласно ДНЯО.

Този ход идва след като и два други шведски пенсионни фондове AP1 и AP4 предприеха подобни действия след въвеждането по-рано тази година на правила, които изискват тези фондове да управляват активите си по примерен начин и чрез отговорни инвестиции.

AP2 е един от петте буферни фонда в шведската пенсионна система и един от най-големите пенсионни фондове в Северна Европа.

Към 31 декември 2018 г., той управлява 334,8 милиарда шведски крони (около 31,6 милиарда евро) (ври 2018 г.) в почти всеки клас активи и по целия свят.

Continue Reading

Дялово финансиране

ЕК, ЕИБ и Бил Гейтс създадоха нов фонд за подкрепа на инвестициите в чиста енергия

Published

on

Bill Gates
Бил Гейтс. Снимка: microsoft.com.

Той ще има капитал от 100 милиона евро.

Вчера Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка обявиха официално създаването на съвместен фонд заедно с Breakthrough Energy Ventures, ръководен от Бил Гейтс, за развитие на иновативни европейски компании, създаващи радикално нови технологии за чиста енергия.

Това се случи на Четвъртата среща на министрите за инициативата „Мисия иновации“ във Ванкувър, Канада.

Фондът ще се казва Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) и ще включва вноска от 50 милиона евро от ЕИБ, гарантирана от InnovFin, финансов инструмент, финансиран чрез програмата на ЕС за научни изследвания и иновации и 50 милиона евро от фонда „Пробив на енергийните инвестиции“, Breakthrough Energy Ventures, ръководен от създателя на Microsoft.

По този повод Бил Гейтс, заяви: „BEV-E е чудесен пример за иновативните начини за сътрудничество, набиране на капитал и изграждане на компании между частния и публичния сектор. Ние имаме ресурсите, да направим значима разлика и гъвкавостта да се движим бързо. Това е рядка и мощна комбинация.”

Амброаз Файоле, заместник-председател на ЕИБ, отговарящ за иновациите, добави: „Успешното справяне с изменението на климата изисква CO2-неутрално производство на енергия – и нямаме много време, за да постигнем това. Трябва да се ускори внедряването на най-съвременни технологии. Това финансиране ще позволи на новите технологии да заместят енергоемкото производство на енергия от фосили. Европейската инвестиционна банка има удоволствието да работи с партньори от световна класа, за да подкрепи фонда „Пробив за енергийни инвестиции Европа“ (BEV-E).

Фондът ще инвестира в пет основни сектора, свързани с енергетиката, в които усилията за борба с изменението на климата са от съществено значение: електроенергия, транспорт, селско стопанство, производство и сгради.

Очаква се инвестициите да започнат през втората половина на 2019 г., когато държавите-членки на ЕС и страните, асоциирани с „Хоризонт 2020“, ще могат да кандидатстват за финансиране по BEV-E.

Световните лидери стартираха „Мисия иновации“ в рамките на конференцията за климата на COP21 в Париж. Тя е международно партньорство за ускоряване на иновациите в чистата енергия и осигуряване на дългосрочен глобален отговор на предизвикателствата на климата.

С присъединяването си към инициативата 23 държави и ЕК (от името на ЕС) се ангажираха да удвоят финансирането на научните изследвания и иновациите за чиста енергия до 2021 г.

По същия повод група инвеститори обявиха намерението си да стимулират тези иновации на ранен етап от лабораториите до пазара, като инвестират безпрецедентни нива на дългосрочен капитал в участващите страни.

През декември 2017 г., по време на срещата на върха One Planet в Париж, Breakthrough Energy обяви пилотни публично-частни партньорства с пет члена на „Мисия иновации“, включително Европейската комисия.

Споразумението между ЕИБ и Breakthrough Energy Ventures се основава на Меморандум за разбирателство, подписан на 17 октомври 2018 г. от Карлос Моедас, европейски комисар по научните изследвания и иновациите и Бил Гейтс, председател на фонда.

Continue Reading

Дялово финансиране

Норвежки пенсионен фонд спира да инвестира в компании за хазарт и алкохол

Published

on

Sverre Thornes
Свер Торнс, CEO на Kommunal Landspensjonskasse. Снимка: KLP.

KLP е взел решението си като част от своя „етичен инвестиционен мандат“.

Най-големият пенсионен фонд на Норвегия – евро Kommunal Landspensjonskasse (KLP) се отказва от инвестиции в  компании, които генерират повече от 5% от приходите си от хазарт или алкохол, разказва sbcnews.co.uk.

KLP управлява активи за около 70 милиарда евро на 1 млн. норвежци. Главният му изпълнителен директор Свер Торнс заяви, че фондът не иска да печели пари от продукти, които могат да навредят на уязвимите хора.

KLP потвърди, че е взел решението си като част от своя „етичен инвестиционен мандат“, в който пенсионният фонд изтегля притежаваните от него акции на онлайн хазартния оператор Gaming Innovation Group (GIG) и водещи производители на алкохолни напитки като Heineken, Carlsberg, Diageo, Brown-Forman, Period Ricard и др.

Като част от мандата за социална отговорност на KLP, през май пенсионният фонд обяви, че ще се откаже напълно от инвестиране и в компании, които генерират повече от 5% от приходите си от въглища.

Свер Торнс обяви: „Не е въпроса за това, какво дава най-висока възвращаемост, а нашите инвестиции да допринасят за положително и устойчиво социално развитие. След разговори с нашите клиенти и собственици, решихме да се откажем от алкохола и хазарта.

Преди време KLP се е отказал и от инвестиране в тютюневи фирми и някои производители на оръжие.

 

Continue Reading

Дялово финансиране

Фонд започва процедура за финансов мениджър на стартиращи бизнеси

Published

on

Фонд на фондовете (ФнФ) стартира процедура за избор на фонд мениджър по последния от трите Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ).

Публичните средства от 35.6 милиона лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се очаква да бъдат допълнени с частен капитал от най-малко 10%.

Фондът за ускоряване и начално финансиране е акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на стартиращи предприятия, в най-ранен етап от тяхното развитие. В рамките на програмата одобрените кандидати имат достъп до бизнес лидери, които споделят своя опит и им дават практически насоки как да развият своя проект. Акселераторът предоставя на участниците също и обучение, административни, счетоводни, правни и други дейности или услуги.

От своя страна този тип финансиране, осигурено от Фонд на фондовете, има за цел да подкрепи създаването на благоприятна предприемаческа среда и устойчиви бизнес модели.

При избора на фонд мениджъри най-важния критерий е опитът им с осъществяване на инвестиции на ранен етап от развитието на компаниите. Това включва способността им да идентифицират добри бизнес идеи, да ги оценят и да инвестират в тяхното бъдещо развитие.

Съществен е и опитът по отношение на работата в екип и изграждането на организационна структура и системи за контрол, в съответствие с изискванията на регламентите за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Очаква се чрез избрания фонд мениджър да бъдат финансирани най-малко 76 предприятия, като инвестициите във всяко едно да са в диапазон от 30 хил. лв. до 2 млн. лв.

Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават оферти в офиса на Фонд на фондовете в срок до 22 юли 2019 г. Процедурата за участие, както и съответните документи, са обявени на страницата на ФнФ.

До този момент Фонд на фондовете създаде два такива инструмента, като на пазара вече активно работят и набират проектни предложения „Невек Мениджмънт” с общ ресурс от 53.4 млн. лв. и “Иновейшън Акселерейтър България” АД, като фондът оперира със средства с общ размер от 30.5 млн. лв.

 

Continue Reading

Най-четени