Свържете се с нас

Други регулации

KPMG предупреди Лондон за по-строги финансови регулации след Брекзит

Публикувана

на

London

Според доклад от днес темпът на британския надзор ще се ускорява.

В свой доклад, публикуван днес, одиторската компания KPMG твърди, че историческата тенденция на Обединеното кралство да избере по-строги правила за управление на фирмите за финансови услуги и за строго тълкуване на европейските и глобалните разпоредби е малко вероятно да се промени, което означава, че „финансовите регулации в Обединеното кралство ще станат по-строги в бъдеще“.

Макар че Великобритания вече няма да има никакво влияние върху законодателството на ЕС, тя ще остане „основен играч“ при определянето и поддържането на международните стандарти, се казва в доклада.

Възможно е след Брекзит засилването на регулациите да включва „пренаписване на правилниците на британските финансови регулатори Prudential Regulation Authority (PRA) – Органа за регулиране на пруденциалния надзор и Financial Conduct Authority (FCA) – Органа за финансово поведение, които да отразят позицията на Обединеното кралство извън ЕС; различни пътеки по които Обединеното кралство и ЕС ще поемат в подробното прилагане на международните стандарти; като Обединеното кралство ще следва свой собствен път, който в някои области ще бъде пред международните стандарти и законодателството на ЕС„.

От финансовата криза насам Обединеното кралство е „начело на прилагането на по-строги стандарти … в целия регулаторен спектър„, се посочва още в доклада.

За пример KPMG дава годишните стрес-тестове, проведени от по-големите банки в Обединеното кралство, които са по-строги от еквивалентите на Европейския банков орган; ранната забрана в Обединеното кралство на консултантски комисионни при продажбите на фондове за търговия на дребно, последвана по-късно от регламента Mifid II на ЕС; и факта, че Обединеното кралство е единствената държава от ЕС, която затваря банките си за търговия на дребно.

Тази тенденция ще стане особено важна, тъй като Великобритания стартира тежката задача да  транспонира правилата на ЕС в националното си регулиране в области, в които планира да остане в конвергенция с блока, казва KPMG. Този процес „неизбежно ще доведе до множество промени„.

Според доклада темпът на британския надзор се ускорява и не показва признаци на забавяне.

Властите в Обединеното кралство вече усилват своята работа по отношение на устойчивостта на банките и финансовите фирми при кибератаки и прането на пари. Увеличава се и надзора към финтех компаниите, като FCA вече е на път да ограничи peer-to-peer заемите.

Джули Патерсън от регулаторния център за наблюдение на KPMG Великобритания заяви, че „няма признаци, че тенденцията на регулаторните органи в Обединеното кралство да ръководят дебата по въпросите на риска и злоупотребите да отслабне“. Според нея – напротив регулаторите ще стават все по-взискателни към фирмите от лондонското сити.   

Патерсън добавя: „Регулаторите от двете страни са ясни, че не искат регулаторен арбитраж, но Обединеното кралство още в миналото е поела по различен път, като например, да е единствената страна в ЕС27, която налага специфични ограничения на трансферите на своите банки, и тази тенденция ще стане по-честа, когато вече не сме в ЕС“.

KPMG също така цитира документ на британското правителство от юли за плановете му за финансовите услуги след Брекзит, в който се заявява, че то планира да „поддържа силна и подходяща регулация на нашия [финансов] сектор, като се има предвид фискалния риск, на който ще бъде изложена икономиката ни „.

 

Цялата реч можете да прочетете тук.

 

Други регулации

ЕП и Съвета приеха мерките срещу натрупването на необслужвани кредити

Публикувана

на

Valdis Dombrovskis

Те ще помогнат за бързото завършване на банковия съюз.

Днес Европейската комисия (ЕК) приветства политическата договореност, постигната от Европейския парламент (ЕП) и Съвета по отношение на по-нататъшните предпазни мерки срещу необслужваните заеми в Европа.

Заедно с най-новите окуражаващи данни за намалението на рисковете и постигнатата неотдавна политическа договореност по пакета от мерки за банките днешната политическа договореност допринася за бързото завършване на банковия съюз.

С договорените мерки ще се гарантира, че банките заделят средства за покриване на рисковете, свързани с бъдещите отпускани заеми, чието обслужване може да спре.

Така ще се предотврати натрупването на необслужвани вземания в балансите на банките.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „С днешната договореност ще се гарантира, че банките ще имат по-малко необслужвани заеми в балансите си, а това би трябвало да засили стабилността им и да им даде възможност да финансират нашите предприятия.

Разчитам, че Европейският парламент и Съветът бързо ще постигнат съгласие по оставащите предложения за развитието на вторичните пазари на необслужвани заеми и за улесняването на събирането на вземанията.“

През март 2018 г.  Комисията представи пакет от мерки, предназначени за справяне с необслужваните заеми в ЕС.

Той съдържа комплексен подход с взаимнодопълващи се действия и политики в четири основни целеви области:

  • да се гарантира, че банките заделят средства за покриване на рисковете по кредити, които ще отпускат в бъдеще и които може да престанат да бъдат обслужвани;
  • да се насърчи развитието на вторични пазари, на които банките могат да продават необслужваните си кредити на обслужващи предприятия и инвеститори;
  • да се улесни събирането на вземания като мярка, допълваща представеното през ноември 2016 г. предложение относно несъстоятелността и преструктурирането на стопанската дейност;
  • да се осигури съдействие за преструктуриране на банките за държавите членки, поискали такава подкрепа, чрез незадължителни насоки за създаване на дружества за управление на активи или чрез други мерки, свързани с необслужваните кредити.

 

Повече детайли за пакета от мерки за справяне с необслужваните заеми в ЕС, можете да намерите тук.

Прочети още

Други регулации

ЕК наложи глоба от 77 млн. евро на Български енергиен холдинг

Публикувана

на

Тя е за блокиране на достъпа до инфраструктура за природен газ в България.

Днес Европейската комисия, обяви че налага глоба на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), неговото дъщерно дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ и неговото дъщерно дружество за газова инфраструктура „Булгартрансгаз“ („групата БЕХ“) в размер на 77 068 000 евро за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Трите компании са солидарно отговорни за плащането на глобата.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Години наред българските потребители на природен газ са били лишени от възможност за избор на доставчици, тъй като групата БЕХ е отказвала да предостави достъп до своята газова инфраструктура на други доставчици на газ на едро. С днешното решение ще насърчим развитието на отворен и конкурентен енергиен пазар в полза на потребителите в България, в съответствие с целите на Енергийния съюз.“

В решението, взето днес, се заключава, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са злоупотребили с господстващото си положение, като са възпрепятствали навлизането на пазарите за доставка на газ в България чрез неправомерно ограничаване на достъпа до притежаваната и експлоатираната от тях инфраструктура.

БЕХ е използвало господстващото положение на едно от дъщерните си дружества — „Булгартрансгаз“, за да защити почти монополното положение на другото си дъщерно дружество, „Булгаргаз“, по отношение на доставките на газ.

Освен това „Булгаргаз“ се е презапасявало с капацитет по единствения газопровод за внос, транспортиращ газ през Румъния за България, за да не може той да бъде използван от потенциални конкуренти.

В периода между 2010 и 2015 г. групата БЕХ е блокирала достъпа до следната газова инфраструктура:

  • вътрешната газопреносна мрежа на България,
  • единственото газохранилище в България и
  • единствения газопровод за внос на газ в България, който е бил изцяло резервиран от БЕХ.

Без да имат достъп до тази основна инфраструктура, за потенциалните конкуренти е било невъзможно да навлязат на българския пазар за доставки на газ на едро в България.

Това е попречило на развитието на конкуренция и е осигурило почти монополно положение на Булгаргаз.

Комисията заключи, че това поведение е в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара.

Ето защо Комисията реши да наложи глоба на дружеството.

Премахването на пречките пред навлизането на конкуренти ще позволи на българския пазар на газ на едро да функционира по-ефективно, с повече купувачи и продавачи, и ще осигури на българските потребители по-добри цени и възможност за избор на доставчици на газ.

Това ще бъде допълнително улеснено от неотдавнашното откриване на междусистемната връзка за транспортиране на газ между България и Гърция, за която Комисията одобри на 8 ноември 2018 г. публична помощ, както и от проекта за енергийно сътрудничество между България, Румъния, Унгария и Австрия (БРУА), който ще даде възможност на българските търговци на едро да разнообразят своите източници на доставки.

 

Прочети още

Други регулации

Институциите извършиха редица проверки на Стоковия базар „Илиянци“

Публикувана

на

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Служители на „Икономическа полиция“, ГДНП, СДВР, Националната агенция за приходите и  Комисията за защита на потребителите извършиха проверки на територията на Стоковия базар Илиянци.

В рамките на три дни – от 10 до 12 декември, от тях бяха инспектирани 118 моторни превозни средства, 11 физически лица и 29 търговски обекта. В резултат на съвместните проверки са констатирани нарушения в 17 обекта.

В 11 от тях е установена разлика в касовата наличност, 5 са случаите на неиздаване на касов бон, при други 5 – несъхранение или липса на месечни отчети, 2 са случаите при които е имало нарушение при воденето на касова книга и в още 2 е констатирано липса на удостоверение за регистрация на касов апарат.

Прочети още

Други регулации

EK с подобрения за прозрачността на сделките за финансиране с ценни книжа

Публикувана

на

Valdis Dombrovskis
Валдис Домбровскис, вицепрезидент на ЕК.

Бе приет нов пакет от правила за мониторинг на рисковете за финансовата стабилност извън банковия сектор.

Като важна стъпка за увеличаване на прозрачността на сделките за финансиране с ценни книжа днес Европейската Комисия прие пакет от нови мерки по Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (SFTR).

SFTR изисква всички сделки за финансиране с ценни книжа  да се отчитат в централна база данни, наречена „регистър за транзакции“.

Делегираните актове и актовете за изпълнение, приети днес, ще уточнят подробностите за оторизацията на регистрите за транзакции, правилата за тях, както и изискванията за докладване.

Това задължително отчитане ще доведе до по-добро наблюдение на значителното развитие на пазара, като например натрупването на ливъридж във финансовата система.

Валдис Домбровскис, вицепрезидент отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Пакетът, приет днес, е решаващ елемент, който гарантира, че тъй като рисковете се преместват извън нашия високо регулиран банков сектор, те не изчезват от екрана на радара на надзорните органи.

Той ще направи пазарните дейности за финансиране по-прозрачни и ще позволи на публичните органи да следят по-добре развитието на пазара. Надзорните органи ще могат да действат навреме, за да смекчат потенциалните рискове, свързани със сделките за финансиране с ценни книжа„.

Делегираните актове и актовете за изпълнение вече се представят на Европейския парламент и на Съвета за разглеждане.

В края на периода на разглеждане те ще бъдат публикувани съвместно в Официалния вестник на ЕС.

 

Повече информация за Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (SFTR), тук.

 

 

Прочети още

Други регулации

Европейският съд: Великобритания може едностранно да отмени Брекзит

Публикувана

на

European court of justice
Европейският съд – голяма зала за изслушване. Снимка: curia.europa.eu

Това се казва в решение на съда, публикувано днес.

Великобритания може да спре процеса на Брекзит без одобрение от държавите-членки, каза съдът на Европейския съюз днес.

Съдът заключи, че всяка държава-членка на ЕС може да отмени процедурата по Член 50, без да се нуждае от одобрение от всяка друга държава-членка. „Тази възможност съществува, докато споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и тази държава-членка, не е влязло в сила или ако такова споразумение не е сключено, докато двугодишния период от датата на нотификация на намерението за оттегляне от ЕС и всяко възможно удължаване не е изтекло“ – се казва в решението на Съда на ЕС.

Обединеното кралство е свободно да отмени едностранно нотификацията за намерението си да се оттегли от ЕС„, казва още Съдът.

Това решение идва ден преди гласуването на сделката за Брекзит на Тереза Май в Камарата на общините и ще бъде разгледано спешно от гражданския съд на Шотландия в Единбург.

Очаква се това да бъде последна правна битка от правителството на Обединеното кралство, да забави изпълнението на решението, което вероятно ще приключи във Върховния съд.

Според юридически източници обаче, решението на Европейския съд е задължително и не може да бъде отменено от Върховния съд на Великобритания.

Европейските съдии отхвърлиха аргументите както на правителството на Великобритания, така и на Европейската комисия, че Член 50 – двугодишният процес, през който държава-членка може да напусне ЕС, не може да бъде отменен едностранно.

Отмяната трябва да бъде решена след демократичен процес в съответствие с националните конституционни изисквания“, се каза в решението. Това недвусмислено и безусловно решение трябва да бъде съобщено в писмен вид на Европейския съвет” – казва в заключение решението.

Пълното решение на Европейският Съд можете да намерите тук.

Прочети още

Други регулации

Шефката на КФН отива в Европейската банка за възстановяване и развитие

Публикувана

на

Министерският съвет определи шефката на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението влиза в сила от 1 март 2019 година. Към момента представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие с РМС № 223/2016 г. е Калин Митрев.

Карина Караиванова има богат професионален опит в работата с международните финансови институции, в частност с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите инвеститори в България, с която страната ни поддържа дългогодишни отношения на ползотворно сътрудничество. От началото на дейността си у нас, от 1993 г. до 31.10.2018 г., ЕБВР е предоставила инвестиции в размер на 3.847 млрд. евро за финансиране на 249 проекта в различни сектори на икономиката на страната. Инвестициите в частния сектор представляват 56 % от актуалния портфейл на банката в България.

ЕБВР е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 67 държави и 2 междудържавни институции – Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е 30 млрд. евро. Република България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро.

Прочети още
Реклама

Най-четени