Connect with us

Застраховане

Lloyd’s публикува индекса си за най-големите застрахователни рискове за градовете

Published

on

Lloyds buidling
Сградата на Lloyd’s в Лондон. Снимка: Lloyd’s

Заплахите, причинени от човека са 59% от целия световен риск за БВП.

Днес една от най-големите застрахователни и презастрахователни компании Lloyd’s, публикува на сайта си, своя City Risk Index – индекс за рисковете на градовете.

Той е създаден заедно Кеймбриджкия университет и измерва въздействието на 22 заплахи върху очакваното икономическо производство на 279 града – ключови двигатели на глобалния икономически растеж с общ брутен вътрешен продукт (БВП) от 35,4 трлн. долара

Индексът показва, че те рискуват да изгубят средно $ 546,5 млрд. годишно (БВП) от всички тези заплахи,  като 320,1 млрд. долара са за човешки рискове и 226,4 млрд. долара за природни катаклизми.

Основните тенденции, идентифицирани от индекса, са:

  • Заплахите, причинени от човека, прогресират: Те представляват 59% от целия световен риск за БВП. Сриването на финансовите пазари се определя като най-голямата заплаха за глобалната икономика, която може да причини щети за 103,3 млрд. долара годишно. Отразявайки нарастващото ниво на геополитическа нестабилност в целия свят, изследването показва, че междудържавният конфликт е втората най-скъпа опасност – на обща стойност от 80,0 млрд. долара.

 

  • Промените в климата са все още основен рисков фактор: Рисковете, свързани с климата, заедно представляват 123,0 млрд. долара риск за БВП. Очаква се тази сума да се увеличи, тъй като екстремните метеорологични явления стават все по-чести и по-тежки. Най-скъпите климатични бедствия са: бурите, които представляват 66,3 милиарда долара БВП риск и наводненията, които излагат на риск още 42,9 милиарда долара икономическо производство.

 

  • По-голямата част от риска е съсредоточена в няколко града: 10-те града с най-висок риск за БВП заедно са изправени пред потенциални загуби на икономическа продукция от 126,8 млрд. долара годишно. Това е почти една четвърт от общия риск и повече от размера на риска за Африка, Близкия Изток и Латинска Америка заедно. Тази констатация отразява нарастващата концентрация на богатство в определени географски региони и оттам уязвимостта на световната икономика.

Ето и десетте най-застрашени градове с риска за БВП в милиарди долари: Токио – 24.31; Ню Йорк – 14.83; Манила – 13.27; Тайпе – 12.88; Истанбул – 12.74; Осака – 12.42; Лос Анджелис – 11.56; Шанхай – 8.48; Лондон – 8,43; и Багдад – 7,91;

 

  • Укрепването на устойчивостта е неотложен приоритет: Индексът оценява устойчивостта на всеки град въз основа на критерии като финансиране за спешни услуги и застрахователни нива. Ако всеки град в индекса подобри своята устойчивост до най-високо ниво, световният БВП риск ще намалее до 73,4 млрд. долара.

Екстремните събития са редки, но скъпи, когато се случват. За да отрази този факт, индексът осреднява тези големи загуби, за да се изчисли средната годишна загуба –  GDP@Risk (риск за БВП).

Въпреки това, действителните загуби от екстремни събития през дадена година могат да бъдат много по-високи от това.

Председателят на Lloyd’s, Брус Карнеги-Браун, заяви: “Никой град никога няма да бъде напълно вободен от риск. Винаги ще има смущения, независимо дали това е резултат от ураган или кибератака. Създадохме този уникален индекс, за да помогнем на градовете по света да идентифицират, разберат и определят количествено излагането си на риск, което ще им помогне да приоритизират инвестициите и да изградят устойчивост.

Индексът показва, че инвестирането в устойчивостта – от физическата защита срещу наводнения до компютърните антивирусни програми и засилената киберсигурност, съчетани със застраховка – ще помогне значително да се намали въздействието на екстремните събития върху градовете, да се подобри икономическата стабилност и просперитета за всички. Настоявам застрахователите, правителствата и бизнеса да потърсят индекса и да работят съвместно за намаляване на тези рискове чрез изграждане на по-устойчива инфраструктура и институции”.

Професор Даниел Ралф, академичен директор на Центъра за изследване на риска в Кеймбридж, добавя: “Един от начините за мислене за риска за БВП е парите, които разумният град трябва да отделя всяка година, за да покрие цената на рисковите събития. Индексът на Lloyd’s за риска на градовете помага на правителствата, бизнеса и застрахователния сектор да разберат икономическите последици от редица причинени от човека и природата рискове и да използват показателя GDP@Risk (БВП @ Риск), за да подобрят готовността и устойчивостта си.“

Индексът на Lloyd’s за риска на градовете можете за намерите тук. 

 

Застраховане

6 нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас през януари

Published

on

За месец януари 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 6 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 3 застрахователни дружества, които са преустановили извършването на дейност.

Към 31 януари 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 634.

През месец януари в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 16 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 3 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност.

Към 31 януари 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2493.

През месец януари КФН е изпратила уведомление до компетентен орган на държава членка на ЕС за намерението на 1 застрахователно дружество със седалище в Република България да разшири дейността си на нейна територия.

Към 31 януари 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.

През месец януари КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия.

Към 31 януари 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 41.

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Continue Reading

Банки

BBVA издаде блокчейн базирана зелена облигация

Published

on

BBVA Madrid new bulding
Сграда на BBVA в Мадрид. Снимка: банката.

Тя за испанската застрахователна компания MAPFRE.

Втората по големина банка в Испания, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), обяви днес в прессъобщение на сайта си, пускането на първата структурирана зелена облигация, която използва блокчейн технология за договаряне на условията.

Това е частно пласиране, в което испанската застрахователна къща MAPFRE инвестира шестгодишна облигация в размер на 35 милиона евро за финансиране на устойчиви продукти.

С тази емисия облигации групата BBVA демонстрира, че притежава средствата, знанията и ангажимента да предоставя на своите клиенти най-съвременни продукти, базирани на най-новите технологии и иновативни устойчиви решения.

Тази сделка е едновременно устойчива и високотехнологична.

Структурираните облигации са прехвърляеми активи с фиксиран падеж и възвръщаемост, която може да се основава на лихвени проценти, акции, индекс или валутен курс.

Хуан Гарат, ръководител на BBVA за глобалните продажби, отбеляза: „Използването на технологията за споделена счетоводна книга (distributed ledger technology, DLT) – за тази транзакция ни позволи да опростим процесите и да рационализираме сроковете за преговори, което е в съответствие с нашето преследване на върхови постижения в обслужването на клиенти”.

Хосе Луис Хименес, главен инвестиционен директор на MAPFRE, обясни, че тази облигация „допринася за диверсификацията на инвестиционния портфейл на MAPFRE и го прави с иновативен и устойчив продукт – две качества, които напълно съответстват на инвестиционната политика на компанията“.

Continue Reading

Застраховане

Swiss Re завърши публичното обратно изкупуване на акциите си за 2018 г.

Published

on

Swiss Re HQ Zurich
Централата на Swiss Re в Цюрих. Снимка: Swiss Re.

Програмата приключи на 15 февруари 2019 г.

Днес Swiss Re обяви на сайта си, че е завършила програмата за публично изкупуване на акции за 2018 г. до покупна стойност до 1,0 млрд. швейцарски франка, разрешена от годишното общо събрание на 20 април 2018 г. Програмата бе стартира на 7 май 2018 г.

Швейцарската Swiss Re Group е един от водещите световни доставчици на презастраховане, застраховане и други форми на прехвърляне на риска, базирани на застраховки.

Програмата за публично изкупуване на акции бе създадена, за да се постигне целта за връщане на капитал на акционерите в съответствие с приоритетите на Swiss Re за управление на капитала.

Информация за завършената програма за обратно изкупуване е достъпна на този линк.  

Continue Reading

Застраховане

Над 4.6 млн. души се осигуряват в пенсионните фондове

Published

on

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2018 г. е 4 674 146 души, което е нарастване с 1,88 % спрямо 31.12.2017 г.

Tова стана ясно, след като управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2018 г.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 363 443 хил.лв. В сравнение с края на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 5,53 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2018 г. възлизат на 184 323 хил.лв. и намаляват с 0,99 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2018 г. е в размер на 60 435 хил.лв.

Continue Reading

Застраховане

ДЗИ представи първата в България застраховка “Онлайн сигурност”

Published

on

ДЗИ представи иновативно застрахователно решение, касаещо онлайн сигурността на клиентите на компанията. Новото покритие е първо по рода си за българския застрахователен пазар и представлява неразделна част от вече съществуващата застраховка на компанията „Комфорт за дома“. Покритието включва три основни риска и се прилага при следните случаи:

Кражба на самоличност – осигурява застрахователно покритие при кражба на самоличност, включително когато кражбата е онлайн (напр. създаване на фалшив профил с име и снимка, хакване на имейл или профил в социалните мрежи)

Спор с онлайн търговец, който е регистриран в България, или с куриерска/пощенска служба, отговорна за доставката на продукт, закупен онлайн в случай, че продуктът: е доставен счупен; в непълна окомплектовка; дефектен; не съответства на параметрите на поръчката (т.е. различава се по размер, цвят, материал и др.) или не съответства на продуктовото описание на производителя или дистрибутора, посочено във формуляра за поръчка не е доставен в срок до 10 календарни дни след изтичане срока на доставка, посочен от търговеца при потвърждение на поръчката

Увреждане на онлайн репутация, представляващо клевета, обида или разкриване на личния живот на застрахования чрез използване на снимка, документ, видео материал или публикация в блог, дискусионен форум, социална мрежа или уебсайт, което накърнява репутацията на застрахования поради характера или естеството на информацията.

Атрактивното разширение на основното покритие към застраховка „Комфорт за дома“ позиционира ДЗИ като иновативна компания, предлагаща на клиентите си допълнителни услуги с грижа за техния дом и личната им неприкосновеност онлайн.

„В ДЗИ се стремим да осигуряваме сигурност и спокойствие за своите клиенти. Дигиталният пазар е изключително динамично развиващата се среда за търговски взаимоотношения и считаме за необходимо да се адаптираме към променящите се нужди на потребителите. Този пазар, разбира се, има предимства, но и крие своите рискове. Ето защо нашата компания добави към вече съществуващата застраховка „Комфорт за дома“ освен възможността за защита на жилищните сгради и домашното имущество на клиентите, допълнителното бонус покритие „Онлайн сигурност“. Считаме, че с него подхождаме индивидуално и с внимание към застрахованите лица, като им предоставяме уникална възможност за защита онлайн. С това правим услугата ни още по-комплексна и атрактивна“ – коментира мотивацията на застрахователната компания зад внедряването на иновативното покритие Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Continue Reading

Застраховане

Застрахователи: Без ясни правила, “Гражданска отговорност” ще се увеличи драстично

Published

on

С решение на ВКС от 21.07.2018 г. чувствително се разшири кръгът лица, имащи право на обезщетение за смърт на близък в случай на смърт при ПТП, като се включват дори и такива без роднински връзки.

Това решение има тежки социални последици, изразени в драстично увеличаване на цената на най-масовата застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, предупреждават от Асоциацията на българските застрахователи.

Разчетената „нова“ цена на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ ще бъде непосилна за българските домакинства. Един пенсионер, например, ще трябва да задели 2 или 3 от 12-те си пенсии за задължителната застраховка, ако иска да продължи да управлява автомобила си. На практика ще бъдат засегнати всички домакинства в страната, като се има предвид, че броят на полиците в момента е  3 053 317.

Причината за негативното въздействие на решението на ВКС е, че то отваря врати за завеждане на множество нови претенции от лица, които не са имали досега право да претендират за обезщетение. Данните само от Софийски градски съд за юли и август 2018 години сочат, че близо 1/5 от заведените дела са именно от този кръг лица.

В допълнение, твърденията, че размерът на обезщетенията за новия кръг лица ще бъде по-нисък и ще трябва доказване на емоционална близост не отговарят на вече оформящата се съдебна практика. Последните съдебни решения определят обезщетения на новите правоимащи близи до старите.

Наред с непредвидимо високия и лавинообразно нарастващ брой на лицата, претендиращи за обезщетения, самият среден размер на обезщетенията за „болки и страдания“ е изключително висок в сравнение с присъжданите в Европа и в сравнение с присъжданите такива в България при други случаи, например при смърт в вследствие на медицинска грешка (размерът е законоволимитиран между 30 000 – 90 000 за всички наследници).

Обезщетението за неимуществени вреди „болки и страдания“ е само една част от обезщението, предвидено по закон в случай на смърт при ПТП. В „общото“ обезщетение се включва и това за имуществени вреди (загуба на доход, издръжка на деца, медицински разходи и т.н.)

В България, поради ред причини, фокусът е поставен върху обезщетението за неимуществени вреди „болки и страдания“. Анализът на АБЗ на европейската практика в областта демонстрира съществени разлики. В Европа средното обезщетение за болки и страдания се движи между 5-25 000 евро на лице.

В България за 2017 г. то е в размер на 118 000 лв. на лице, като е трайна тенденцията за нарастване на размера през последните 5 години. Проблем е също, че тези високи обезщетения не достигат в пълния си размер до наследниците. По официална информация от КФН, значителна част, в някои случаи до 50-80% от присъдените обезщетения отиват за такси и хонорари на малка група адвокати.

Щетимостта и особено смъртността в резултат на ПТП също е основен фактор, който пряко влияе на цената на застраховката ГО. И тук сравнението с Европа е особено показателно – 49 са смъртните случаи на 1 млн. население средно за Европа за 2017, при 96 за България.

Тази ситуация оказва огромен натиск върху застрахователната индустрия. Размерът на допълнителните обезщетения, които трябва да се изплатят само за покриване на претенции по минали събития на новите правоимащи да е между 800 милиона и 1,3 милиарда лева, ако се запази сегашния размер на присъжданите обезщетения.

Подобни средства могат да бъдат осигурени само чрез драстично увеличение на цената.  В крайна сметка, покриването на  увеличения размер на обезщетенията за неимуществени вреди в резултат на ПТП, го плащаме ние, чрез застраховката ГО.

Застрахователната индустрия категорично няма интерес от наложителното в тази ситуация драстично повишаване на цената, защото то би имало силен негативен ефект върху обществото като цяло.

Според АБЗ стъпката в правилната посока е въвеждането на ясни правила при определяне на обезщетенията. Наложително е да започне работа по дългосрочно решение, а именно разработване на методика, която да дава ясни и обективни критерии, по които правоимащите лица да получат заплащане на обезщетения за имуществени вреди.

Комбинацията от лимитиране на обезщетението за неимуществени вреди при смърт на пострадалото лице и въвеждане на измерими критерии за имуществените вреди (напр. издръжка в съответствие с дохода на пострадалото лице) ще позволи справедливо обезщетяване на правоимащите лица без да се засягат необосновано интересите на застрахованите.

Междувременно, е наложително в Кодекса за застраховането да се въведат еднократни и фиксирани размери на обезщетенията във връзка с неимуществените вреди на увредените лица, изразяващи се в морални болки и страдания, в резултат от смъртта на близък при пътнотранспортно произшествие.

Тези фиксирани обезщетения следва да са съобразени с европейската практика и със стандарта на живот в България. Освен това, наличието на законово определени лимити  ще защити наследниците от посредническия произвол, който на практика ги лишава от обезщетения към момента.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени