Свържете се с нас

Лицензиране

Moody’s ще обслужва ЕС от Стокхолм

Публикувана

на

Клонът там ще стане дъщерно дружество заради Брекзит.

Агенцията за кредитен рейтинг Moody’s ще првърне клона в Стокхолм в дъщерно дружество, за да има достатъчно персонал в Европейския съюз след Брекзит, съобщава New York Times.

Това се налага, защото според правилата на ЕС кредитните рейтинги за клиенти в съюза могат да бъдат издавани само от агенции, регистрирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

Досега Moody’s управляваше голяма част от европейските си операции от щаба си Лондон, но Великобритания трябва да напусне ЕС през март 2019 г.

Регистрацията на нашата агенция за кредитен рейтинг в Швеция отразява значимостта на Скандинавските страни като стратегически регион за Moody’s„, заяви говорител на агенцията в понеделник.

Това ще подобри обслужването и подкрепата ни за капиталовите дългови пазари в ЕС“ – допълва той.

Лицензиране

КФН отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД

Публикувана

на

Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД с предишно наименование „ББГ Симекс-България“ ООД.

От регулатора съобщиха, че са получени множество сигнали, че преди отнемането на лиценза, а и след това, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с „Прогресива Трейдинг“ или с „ББГ Симекс-България“, се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога е твърдял, че е  член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството.

КФН официално заявява, че няма служител с подобно име и не е упълномощавала никого да урежда отношенията между инвестиционния посредник с отнет лиценз и клиентите му.

„Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник  дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите не се съхраняват от инвестиционния посредник. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които „Прогресива Трейдинг“ ООД или  „ББГ Симекс-България“ ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенция по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър“, посочват още от регулатора.

Прочети още

Застраховане

КФН отне лиценза на застрахователя „Олимпик“

Публикувана

на

Olympic insurance logo

Комисията за финансов надзор съобщи, че с решение на Министерството на финансите и Надзорния орган за застраховането на Република Кипър, е отнет лицензът на „Застрахователна компания Олимпик“ АД, която извършва дейност в България.

В съответствие със закона на Република Кипър на дружеството е предоставен специален лиценз, който включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към компанията премии, както и да удовлетворяване на други задължения.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор – „Мазарс ООД“ (Mazars Limited),  представлявано от г-н Павлос Накузи и г-н Петрос Накузи заедно или поотделно, със задължение да гарантира, че за периода на специалния лиценз дружеството ще извършва само споменатите по-горе дейности. Назначеният специален администратор отговаря и за цялостната дейност на застрахователя, включително за дейността му в България.

В изпълнение на изискванията на европейското законодателство КФН взе решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Застрахователна компания Олимпик – клон България“, с която се налага забрана за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, удължаване на срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях, както и забрана за свободното разпореждане с активи на клона на територията на Република България.

Прочети още
Реклама

Най-четени